Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de lucru Nr.

2 – Media aritmetică

1. Calculati media aritmetica a urmatoarelor numere :


a) 0,2 si 1,5 ;
b) 0,5 ; 10 si 3,24 ;
c) 3 , 7 , 10 , 12 .
d) 3,2 ; 2 ; 0,4 si 1,25 .

2. Suma a trei numere este egala cu 2,7 . Sa se afle media lor aritmetica .
3. Media aritmetica a patru numere este egala cu 0,5. Sa se calculeze suma
numerelor .
4. Cu cat se modifica media aritmetica a numerelor 11,7 ; 22,5 ; 17,3 si 15,4 daca
se mai adauga si numarul 7,5 ?
5. Media aritmetica a doua numere este 34 , iar unul dintre ele este 49 . Calculati
celalalt numar .
6. Calculati media aritmetica a numerelor :
a) x = ( 12,1 – 11,9 ) : 4 + 4,5 si y = ( 2,3 + 1,5 ) ∙12,5 : ( 2,05 – 1,25 )

b) x = 1,17 ∙ 52,3 ; y = 0,12 + 1,44 : 1,2 si z = ( 3,25 – 1,345 ) ∙1,2 : 0,1


7. Media aritmetica a trei numere este egala cu 144 iar media aritmetica a primelor
doua este egala cu 78,5 . Sa se afle cel de-al treilea numar .
8. Media aritmetica a patru numere este egala cu 3,2 . Sa se afle media aritmetica a
primelor trei daca cel de-al patrulea numar este egal cu 3,5 .
9. Media aritmetica a trei numere pare consecutive este egala cu 102 . Sa se afle
numerele .
10. Calculati media aritmetica a trei numere stiind ca doua cate doua au media
aritmetica egala cu 11 , 36 si respective 32 .
11. Calculati media aritmetica a urmatoarelor numere :
a) 3,7 ; 0,9 ; 1,123 si 1,25 ;
b) 2,2 ; 70 ; 11,3 si 4,1 ;
c) 3,2 ; 4 si 7,5 .
Fişa de lucru Nr. 1 – Operaţii cu fracţii zecimale

Să se calculeze:
1) a) 27,4 ∙ 1,5 – 25,12 = b) 15,25 ∙ 2,4 – 17,21 =
c) 26,8 ∙ 12,5 – 312,123 =

2) a) 411,08 : 17,2 + 12,3 = b) 16337,2: 23,5 – 415,27 =


c) 3239,25 : 26,25 – 109,52 =

3) a) (26,715 + 1,14 ∙ 0,25) : 0,9 = b) (23,4 ∙ 1,75 – 2,15) : 0,4 =


c) (15,75 ∙ 2,4 – 2,8) : 0,7 =

4) a) [(411,08 : 23,9 + 2,8) : 0,5 – 12,2] : 0,5 =


b) [(16337,2 : 695,2 + 1,5) : 0,4 – 2,5] : 0,12 =
c) [(3239,25 : 123,4 + 3,75) : 0,15 – 109,2] : 0,4 =

5) a) 2,52 – 1,23 + 0,32 = b) 14,32 – 1,62 – 0,53 = c) 32,42 – 12,52 – 0,13 =

6) a) 1,1 + 2,2 + ... + 9,9 = b) 1,11 + 1,12 + ... + 1,30 =

7) a) 5,2 ¿( 4,5 : 0,9 + 1,25) ¿1,4 = b) 4,(6) + 1,(1) + 0,(4) ¿10 =


c) [ 1,(2) + 1,0(2) ] : [2,3(1) - 0,0(6)]3 = d) 5,3(5) + 8,0(9)+0,(6) : 0,(1)=
e) (8,2 - 5,42) : 3,5 + 2,4 : 0,25 + 5,(6) =
8) Sa se aduca la o forma mai simpla expresiile: (suplimentar)

0 ,(04 ):0 , (40 ) 120−20 :4 +5−114 −65 3 29 3
E= 9(
7 +3 2 −0 ,(3 )+ 0 ,(6) ⋅
13 )
23642⋅30423 :
34 =
( )
[0 ,(2 )+0,3(1)+0,4 (6 )]⋅10 ,(3)−1,( 09)⋅[ 2 ,(6 )−1 ,75 ] 187
+2 , 62(3)−1
300
E=
( 37 − 14 ) : 283 −1 =

1 1
(0,2)3 :(0,3)3⋅1 ⋅(1,2 )2⋅(2 )2 +30 ,(5 )+3 ,(4 )−27
8 2
9
0,12⋅0 , 012 :10−0,9 3 : 0,92 : +1
E= 10 =

S-ar putea să vă placă și