Sunteți pe pagina 1din 3

www.blog.avocatoo.

ro
Cristina Dutescu
www.blog.avocatoo.ro
Cristina Dutescu

Clasa I – Descendenţii

(fără limită în grad)

Art. 972 Cod civil

Cota succesorală a Dreptul la moştenire al


soţului supravieţuitor D, AP, CP, AO, CO
1/4 3/4 D
1/3 2/3 AP+CP
1/2 1/2 AP/CP
3/4 1/4 AO/CO

Art. 978 Cod civil

Împărţirea moştenirii între ascendenţii


privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi
1 AP = 1/4 3/4 CP
2 AP = 1/2 1/2 CP
www.blog.avocatoo.ro
Cristina Dutescu

Ordinea chemării la moştenire

chemarea la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali


Excepţii:
S.S. - nefiind rudă cu De Cuius, nu face parte din nicio clasă, dar vine în concurs cu oricare dintre acestea chemate la succesiune.
chemarea la moştenire a două clase de moştenitori în acelaşi timp
proximitatea gradului de rudenie în interiorul aceleiaşi clase de moştenitori
Excepţii:
clasa mixtă a ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor privilegiaţi – deşi AO sunt rude de gradul I cu defunctul, nu înlătură de la moştenire
colateralii privilegiaţi
reprezentarea succesorală
egalitatea între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad
Excepţii:
împărţirea pe tulpini
împărţirea pe linii