Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUŢIUNI PENTRU HIDROFOR

1. SCOATEREA APEI DIN MEMBRANĂ


Dacă apa vine în şuturi dese, iar manometrul dedesubt (montat orizontal) scade sub 1 şi totuşi
hidroforul nu porneşte automat, atunci este apă în membrană. Chiar dacă hidroforul porneşte când se
deschide un consumator, dacă apa vine în şuturi dese, este apă în membrană. Următoarea procedură se
execută la aproximativ 6 luni odată sau de fiecare dată când este nevoie, lucru care se poate verifica prin
ciocănirea buteliei care conţine membrana cu degetul. Dacă sună a gol, este bine, în sensul că nu este
apă în membrană. Dacă sună a plin, atunci este apă în membrană şi va trebui scoasă în felul următor:

-se scoate hidroforul din priză;


-se închide robinetul de deasupra hidroforului;
-se desface piuliţa de la ieşirea din hidrofor;
-se pompează 20 de pompe de bicicletă prin spate la ventil până nu mai curge apă din membrană;
-dacă ventilul din spate este blocat, se introduce un cui în spate şi se împinge puţin pentru a-l debloca,
apoi se fixează pompa şi se pompează 20 de pompe până când nu mai curge apă din membrană;
-se verifică dacă membrana nu este spartă (dacă este, nu vine în faţă, caz în care se schimbă membrana
cu una de 24 de litri. Dacă membrana nu este spartă, atunci vine singură în faţă, lucru care se poate
verifica introducănd un cui prin partea din faţă-de unde a fost desfacută piuliţa. În mod normal, cuiul
trebuie să atingă membrana);
-se pune piuliţa de la ieşirea hidroforului înapoi nu înainte de a verifica dacă garnitura este intactă. Dacă
nu este, se înlocuieşte cu una facută pe loc din cauciuc;
-se deschide robinetul de sus;
-se introduce în priză.

2. AMORSAREA POMPEI
Dacă pompa nu este amorsată (nu are apă în ea), nu trage apă din bazin cu toate că funcţionează. În
acest caz, se procedează în modul următor:

-se scoate hidroforul din priză;


-se închide robinetul de la ieşirea din hidrofor;
-se desface şurubul de la pompa hidroforului;
-se introduce aproximativ 1 litru de apă cu pâlnia în pompă până se umple;
-se înfiletează înapoi şurubul de la pompă;
-se deschide robinetul de la ieşirea din hidrofor;
-se introduce hidroforul în priză.