Sunteți pe pagina 1din 1

Recipisa

Prin prezenta, subsemnatul/a, ____________________, identificat prin BI seria ______ nr.


________________
CNP___________________________domiciliat__________________________________ confirm ca am
primit de la ___________________________________, identificat prin BI seria______ nr.
_____________________
CNP___________________________domiciliat__________________________________ suma de
___________ lei, euro , dolari, / suma cu litere _____________________________

Data​ S​emnatura

Recipisa

Prin prezenta, subsemnatul/a, ____________________, identificat prin BI seria ______ nr.


________________
CNP___________________________domiciliat__________________________________ confirm ca am
primit de la ___________________________________, identificat prin BI seria______ nr.
_____________________
CNP___________________________domiciliat__________________________________ suma de
___________ lei, euro , dolari, / suma cu litere _____________________________

Data​ S​emnatura