Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare sumativ la Matematică

Semestrul I
Clasa a VII-a

Numele,prenumele elevului:
.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 45 minute.

I (34 puncte)
1. Completaţi spaţiile punctate:
a) ( x  2) 2  .................... ...
b) După reducerea termenilor asemenea, expresia 2 x  3 y  6 x  5 y devine .....................
c) Factorul comun al expresiei x ( x  2)  2( x  2) este ........
d) Restrangeţi expresia x 2  8 x  16  ..............

2. Asociaţi fiecărui element din coloana A un singur element din coloana B:


A B
a) 2 x  2 y 1. ( y  5)( y  5)
b) y 2
 25 2. x 2  3
c) ( x  3)( x  3) 3. 2( x  y )
d) ( x  6) 2
4. x 2  9
5. x 2  12 x  36
3. Completaţi spaţiile punctate:
a) Rezultatul calculului 4 x( x  2) este .....................
b) Suma expresiilor 2 x  1 şi x  2 este ...................
c) Factorul comun al expresiei 12 x  18 y  6 z este...........
d) Rezultatul calculului ( y  4)( y  4) este.....................
4.Calculaţi:

88012I-26041I=

1000-37048I59”=

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nr. de 34-33 32-30 29-27 26-22 21-17 16-11 10-7 6-4 3-2 1
puncte
Barem de corectare
Subiectul Corectare Punctaj

1.a) x 2  4 x  4 1,5p
b) 8 x  2 y 1,5p
c) x  2 1,5p
d) ( x  4) 2 1,5p
2.
a-3 1,5p
b-1 1,5p
c-4 1,5p
d-5 1,5p
3.a) 4 x 2  8 x 2p
b) 3 x  3 2p
c) 6 2p
d) y 2  8 y  16 2p
61 grade,31 min. 2p.
62 grade 12 min 01 sec 2p.

S-ar putea să vă placă și