Sunteți pe pagina 1din 1

DOINA POPULARĂ (MODEL)

Introducere →Folclorul reprezintă o componentă fundamentală a culturii unui popor, fiind prima sa formă de
manifestare artistică. Una dintre speciile reprezentative este doina populară, specie lirică, în
care sunt exprimate puternice sentimente de dor, de jale, de tristețe, de înstrăinare, de
regret față de anumite împrejurări ale vieții.
Consider că opera literară ... este o doină populară, deoarece prezintă particularitățile
acesteia atât la nivel de conținut, cât și formal.
Cuprins
→precizarea →În primul rând, fiind o creație populară, are toate trăsăturile acesteia: are autor anonim și
a patru colectiv; caracter oral și sincretic, fiind însoțită de o melodie adecvată. De asemenea, textul are
trăsături/ un caracter confesiv, eul liric exprimându-și, în mod subiectiv, puternice sentimente
prezentarea generate de..../ față de ..../ textul este conceput ca un monolog adresat... . Tema o constituie...,
detaliată a astfel, se remarcă motive folclorice, precum (comuniunea om-natură, codrul, norocul, ciclicitatea
două trăsături anotimpurilor), puse în evidență prin procedee specifice creației populare: paralelismul
valorificând sintactic, acumulările verbelor și gradarea ascendentă a sentimentelor. Titlul este
textul dat reprezentat de o formulă introductivă specifică..., cu rol în crearea simetriei si a muzicalității, dar
și în captarea atenției cititorului/ titlul este format din..., cu rol anticipator.
→În al doilea rând, poezia este o doină de..., mesajul poetic fiind redat la nivel compozițional
în strofe cu număr variabil de versuri/ într-o formă astrofică (dezvoltăm ideile poetice a strofelor).
La nivel prozodic, versurile au măsura de 7-8 silabe, rima este împerecheată, iar ritmul
trohaic. De asemenea, se remarcă prezența unor forme populare..., a diminutivelor..., a
interjecțiilor..., dar și a exclamațiilor/ interogațiilor retorice...
Încheiere → Ținând cont de caracterul popular, profunzimea sentimentelor exprimate, elementele de
prozodie, modalitățile de realizare artistică, putem afirma că .... este o doină populară de .... .

S-ar putea să vă placă și