Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Lucrare de laborator nr 7
La disciplina SOMIPP
Tema :

A realizat : Florea Cristina ,st.gr.TI-171 f/r


A verificat :prof.univ. V.Colesnic

Chișinău 2020
Scopul lucrării: Studierea comenzilor pentru manipularea fișierelor și directoarelor, utilizarea
mecanismului de legături, adresarea directă și indirectă a directoarelor.

a. Toate script-urile și fișierele pentru extragerea rezultatelor le veți crea în subdirectorul lab7.
b. Scrieți script-uri, care vor rezolva următoarele probleme:
1) Script-ul rmtrash.
 Script-ului i se transmite un parametru - numele fișierului ce va fi creat în directorul curent
(lab7).
 Script-ul verifică dacă a fost creat un director ascuns trash în directorul home/user
($HOME) al utilizatorului. Dacă nu este creat, îl creează.
 Apoi, în directorul curent, script-ul creează un fişier cu numele parametrului. Creează şi
un hard link către fișierul creat şi directorul ascuns trash, cu un nume unic ce constă din
cifre (utilizaţi (date +%s)) și șterge fișierul din directorul curent.
 Apoi, în fișierul ascuns trash.log din directorul home/user al utilizatorului este plasată
o linie care conține calea completă a fișierului șters și numele link-ului hard creat.

- $# - conține numărul de opțiuni transmise programului în linia de comandă;


- -ne (nu este egal cu);

- -d nume_fişier - întoarce True dacă fişierul este director


- %s – in conditia problemei este specificat
- ln - creează legături intre fișiere;
- rm (remove) – șterge fișierul;
- e - afişează informaţii despre toate procesele din sistem utilizând sintaxa standardă.