Sunteți pe pagina 1din 5

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a VII-a la disciplina de studiu:

limba şi literatura română şi disciplina opţională: ,,Citind, învăţ să fiu”


Perioada: 04 - 10 mai
Cadru didactic: Marina Patraşco
Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
04.05.2020 Câmpul derivativ al  Citiţi câmpul derivativ al cuvântului
cuvântului ”semn” ,,semn” din manual, pagina 143.
P.S. În caz de necesitate apelaţi la
DEX-ul online pentru a explica
cuvintele necunoscute. Elevii care
 Alegeţi 5 cuvinte din câmpul nu s-au
derivativ lecturat şi încadraţi-le în implicat
enunţuri. până acum
 Realizaţi în caiet ex. 8, 9 pag. 144 şi continuă
05.05.2020 Numeralul  Citiţi cu atenţie definiţia numeralului să nu
de la pag. 145 manual şi notaţi-o în expedieze
caiet. sarcinile
 Vizionaţi secvenţele video pentru realizate, veţi
reactualizarea cunoştinţelor despre avea
numeral. neplăceri la
https://www.youtube.com/watch? scoaterea
v=i9Dn0Yk_Qo8&t=2s mediilor,
https://www.youtube.com/watch? aveţi toate
v=WyOZs1-XsNc şansele să
 Realizaţi în caiet ex. 2, 7 pag.145 rămâneţi
05.05.2020 Ortografia  Citiţi din manual pag. 188 regulile repeteţi, din
numeralului de ortografiere a numeralului şi cauza
notaţi-le pe o foaie detaşabilă A4. atitudinii
(pentru portofoliu). voastre
 Realizaţi în caiet ex. 3 pag. 145 nepăsătoare.
Model de realizare a ex. 3 pag. 145 Fără sarcini
34- treizeci şi patru(numeral realizate
cardinal); al treizeci şi patrulea/ a note nu veţi
treizeci şi patra(numerale ordinale). avea. Aveți
 Ex. 8 pag. 146 grijă, staţi
06.05.2020 Numeralul  Citiţi şi notaţi în caiet definiţiile acasă şi fiţi
multiplicativ. despre numeralul multiplicativ din responsabili
manual pag. 146 în realizarea
 Realizaţi în caiet ex. 2,3 pag. 146 sarcinilor.
 Vizionaţi această secvenţă video
foarte utilă
https://www.youtube.com/watch?
v=lITJwEeYFJY
06.05.2020 Numeralul distributiv  Citiţi şi notaţi în caiet definiţia
numeralului distributiv din manual
pag. 147
 Realizaţi în caiet ex. 3 pag.
147(Alcătuiţi enunţuri cu numeralele
distributive).

Disciplina opţională: ,,Citind, învăţ să fiu”


Data Subiectul Sarcini posibile Note
privind
îndeplinir
ea elevilor
la sfârșit
de
săptămân
ă
De citit textul ,,Ochi de dansatoare “ din fişa,
04.05.2020 Povestea lui Plectrude anexa nr. 1. Comentaţi în 2-3 enunţuri relaţia
,,Ochi de dansatoare stabilită dintre titlul textului şi conţinutul
“ acestuia.

Staţi acasă, aveţi grijă de voi şi spor la realizarea sarcinilor!

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a IX-a la disciplina de studiu:


limba şi literatura română şi Cenaclul literar
Perioada: 04-10 mai
Cadru didactic: Marina Patraşco
Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
04.05.2020 Sinonimia sintactică  Citiţi şi notaţi în caiet definiţia
de sinonimie sintactică din
manual pag. 148
 Lecturaţi textul de la pag. 149 de
Ion Druţă şi realizaţi în caiet ex.
13 pag. 149
04.05.2020 Omonimia sintactică  Memoraţi şi notaţi în caiet
definiţia de omonimie sintactică
din manual pag. 151
 Rezolvaţi în caiet ex. 15 pag. 150
 Ex.18 pag. 151( Internetul ca
sursă de informare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Om
onimie
05.05.2020 Tipurile de propoziţii  Memoraţi şi notaţi în caiet
definiţiile propuse în manual
pag. 152-153-154 despre tipurile
de propoziţii.
 Realizaţi în caiet ex. 26, 27, 28
pag. 153

05.05.2020 Tipurile de propoziţii  Citiţi şi notaţi-o în caiet definiţia


despre propoziţiile după scopul
comunicării pag. 155.
 Citiţi noţiunile despre propoziţii
pag. 157-158
 Realizaţi în caiet ex. 15 pag. 157

06.05.2020 Corespondenţa. Cererea.  Notaţi în caiet definiţia de raport


Raportul. pag. 155
 Studiaţi modelul de cerere
expediat de către profesor.
Anexa nr.1
 Să redacteze textul funcţional-
cererea conform legendei
propuse.

Cercul literar: Cenaclul literar, clasa a IX-a


Data Subiectul Sarcini posibile Note
privind
îndeplinire
a elevilor
la sfârșit
de
săptămână
Discuții despre Vizionaţi filmul Charlie și Fabrica de ciocolată,
04.05.2020 filmul: Charlie accesând link-ul
și Fabrica de https://www.youtube.com/watch?
ciocolată. v=o1Aouss6sWE&list=PLf3eHNn7ndae-
frE5LFaXe2P5qw5IRH9n
Exprimaţi-vă în 3-4 enunţuri impresiile despre
film

Staţi acasă, aveţi grijă de voi şi spor la realizarea sarcinilor!