Sunteți pe pagina 1din 3

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a VII-a, a IX-a la disciplina de studiu:

limba şi literatura română

Perioada: 23 - 29 martie

Cadru didactic: Marina Patraşco


Nr. Disciplina Subiectul Sarcini posibile
de
ord.
23.03.2020 Luni
1. Subiectul simplu.  De vizionat
Exprimarea subiectului filmuleţul: Subiectul
Limba şi simplu, exprimarea
subiectului aceesând
literatura link-ul
română https://www.youtube.
Clasa a VII-a com/watch?
v=czYcGnoYdOI
1.  De completat fişa de
lucru propusă, ataşez
fişa- anexa nr.1
1. Nucleu narativ.  Consultaţi DEX on-
Limba şi Tema şi motivele line pentru a explica
literatura textului,, Casa” sensul termenului
futurologie, scrieţi
română de Ray Bradbury. explicaţia în caiet.
Clasa a IX-a  De scris un text
coerent de o pagină
cu tema: ,,Viitorul nu
există până nu devine
prezent”, făcând
referinţă la textul ,,
Casa” de Ray
Bradbury.

 De citit informaţia
2. Teoria literară: despre literatura
Literatura ştiinţifico-fantastică,
fantastică utopie, antiutopie
pag. 122 din manual.
Citind, învăţ să 1. Încerc să fac faţă
 De citit
fiu riscurilor. Textul textul: ,,Bătaia”
Clasa a VII-a suport: ,,Bătaia” de Floris Ilis.
de Floris Ilis.
 De citit ,,Povestea
Cenaclul literar 1. Întrunire literară: curcubeului”
Clasa a IX-a Curcubeu floral accesând link-ul
https://odoras.md/
colt-de-
activitate/povesti-
audio/povestea-
curcubeului/?
fbclid=IwAR0doh
oHfhA8TDHc7P
N8WgxJ3w9EoU
uWquy7BqJiBv5
96H0zjSBRwWk
54fU

24.03.2020 Marți
1. Curriculum  De transcris din manual
pag.113 ce este CV-ul şi
Limba şi vitae. de realizat un CV
literatura personal după modelul ce
2 română va fi expediat.
Clasa a IX-a
2. Atelier de scriere:  De completat graficul T
Avantajele şi cu 3 avantaje, 3
dezavantaje ale
dezavantajele progresului ştiinţific.
progresului ( Anexa nr.1)
ştiinţific.

1. Adjectivul.  De vizionat secvenţele


video despre adjectiv şi
Limba şi Gradele de gradele de comparaţie ale
literatura comparaţie. acestuia
română https://www.youtube.co
m/watch?
Clasa a VII-a v=_48Nvc0C4fM
https://www.youtube.co
m/watch?v=-
pbhySA7_1U
 De realizat exerciţiul 3
pag. 118

 De transcris în caiet
2. Funcţiile informaţia despre
sintactice ale funcţiile sintactice ale
adjectivului. adjectivului de la pag.
120 manual.
 Vizionaţi:
https://www.youtube.co
m/watch?v=hY_9-
HVAK1Y, apoi realizaţi
exerciţiul 3 pag.121

25.03.2020 Miercuri
 Realizarea proiectului individual
Limba şi 1. Evaluare ,, Universul dicţionarelor”:
literatura sumativă mixtă. Proiectul va conţine:
Titlu(poate fi înlocuit cu alt titlu)
română Unitatea XI- Motto
Curiozităţi despre dicţionare
Clasa a IX-a Tipuri de Un spot publicitar de promovare a unui
dictionar, formulând şi un slogan adresat
dicţionare. Lumi publicului.
3 fantastice. Descrierea în 5-7 enunţuri a dicţionarului
cel mai frecvent utilizat de tine ca elev.
Rolul dicţionarelor(relatat în 2-3
enunţuri).
Desene/ imagini
Se va evalua :
Diversitatea conţinuturilor expuse în
proiect.
Originalitatea
Aspectul estetic
Prezentarea liberă şi coerentă a proiectului.
Modalitatea de realizare a proiectului
poate fi: poster, power point.
Limba şi 1. Ortografia  De transcris pe foi
literatura adjectivului. detaşabile regulile de
română ortografiere a
adjectivului din
Clasa a VII-a manual pag. 187.

2. Locuţiunea  De realizat fişa de


adjectivală lucru expediată
(Anexa nr.2)