Sunteți pe pagina 1din 5

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a VII-a la disciplina de studiu:

limba şi literatura română şi disciplina opţională: ,,Citind, învăţ să fiu”


Perioada: 27 aprilie - 03 mai
Cadru didactic: Marina Patraşco
Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
27.04.2020 Evaluare sumativă  Testul va fi expediat elevilor.
scrisă Pe foaie albă A4 elevii scriu
Numele/Prenumele/ clasa. Notează
nr. Itemului şi scriu răspunsul.
28.04.2020 ”Delfinul” de George  Citiţi nuvela: ,,Delfinul” de George Elevii care
Meniuc. Trăsăturile Meniuc pag. 133-138. nu s-au
definitorii ale nuvelei. Atenţie! Neapărat să lecturaţi note implicat
Cronotopul. de subsol, unde sunt explicate până acum
cuvintele necunoscute din text. şi continuă
 Notaţi în caiet 20 indicii de să nu
cronotop din nuvelă( 10-timp,10- expedieze
spaţiu). sarcinile
Exemplu: Indici de timp: de cinci realizate, veţi
zile încoace, zeci de ani etc. avea
Indici de spatiu: Marea Neagră, neplăceri la
Mare, întinderi vaste, meleag de apă scoaterea
etc. mediilor,
 Citiţi împreună cu părinţii sau fraţii aveţi toate
informaţia expediată în anexa nr.1 şansele să
despre Terapia cu delfinii și rămâneţi
beneficiile sale pentru copii. repeteţi, din
28.04.2020 ”Delfinul”. Subiectul  Notaţi în caiet noţiunea de nuvelă cauza
și momentele lui. din manual pag. 141 atitudinii
Rolul neologismelor  Realizaţi în caiet exerciţiul 3,4 pag. voastre
şi al arhaismelor. 139 nepăsătoare.
29.04.2020  Completaţi chestionarul privitor la Fără sarcini
”Delfinul” de George înţelegerea nuvelei ”Delfinul” de realizate
Meniuc . Modalități George Meniuc . Anexa nr. 2 note nu veţi
de caracterizare a  Notaţi în caiet noţiunea de descriere avea. Aveți
personajelor. de la pag. 141 manual. grijă, staţi
 Realizaţi exerciţiul 12 pag. 141 acasă şi fiţi
29.04.2020 ”Delfinul” ” de  Citiţi informaţia prezentată în responsabili
George Meniuc. manual şi notaţi-o în caiet despre în realizarea
Rezumatul. noţiunea de rezumat pag.140 sarcinilor.
 Realizaţi exrciţiul 1 (Aplicaţie şi
creaţie) pag. 142
 Pe o pagină de caiet realizaţi
rezumatul nuvelei ”Delfinul” ” de
George Meniuc.
! La realizarea reumatului neapărat
să ţineţi cont de cerinţele ce le-am
discutat la lecţii pentru realizarea
corectă a rezumatului.

Disciplina opţională: ,,Citind, învăţ să fiu”


Data Subiectul Sarcini posibile Note
privind
îndeplinir
ea elevilor
la sfârșit
de
săptămân
ă
Vizionarea filmului Accesaţi link-ul şi Vizonare plăcută!
27.04.2020 ,,Charlie și Fabrica de https://www.youtube.com/watch?
ciocolată”. v=o1Aouss6sWE&list=PLf3eHNn7ndae-
frE5LFaXe2P5qw5IRH9n

Staţi acasă, aveţi grijă de voi şi spor la realizarea sarcinilor!

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a IX-a la disciplina de studiu:


limba şi literatura română şi Cenaclul literar
Perioada: 27aprilie- 3 mai
Cadru didactic: Marina Patraşco
Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
27. 04.2020 Evaluare sumativă scrisă  Testul va fi expediat elevilor.
 Pe foaie albă A4 elevii scriu Aveți grijă, staţi
Numele/Prenumele/ clasa. acasă şi fiţi
Notează nr. Itemului şi scriu responsabili în
răspunsul. realizarea
27.04.2020 “Istoria unui galbân” şi  https://www.youtube.com/watch sarcinilor.La
,,Balta Albă” de Vasile ?v=gpXdkBePWCs sfârşitul acestei
Alecsandri. săptămâni
 https://www.youtube.com/watch expediem
?v=I5L97ncvqQ4 materialele
 Exerciţiul 4 pag. 144 realizate de voi
 Citiţi nuvela şi comentariul la Direcţia
literar Balta Albă de Educaţiei cu
Vasile Alecsandri plasată în
lista elevilor ce
anexa nr. 1
28.04.2020 Personajele literare.
au realizat
Tipologii de personaje.  Studiaţi fişa despre personajele sarcinile, cei
literare, anexa nr. 2 şi faceţi care nu
notiţe în caiet. realizează
 Realizaţi în caiet un text coerent sarcinile nu vor
de o pagină cu tema: Stilul este avea note
omul”. respectiv medii
28.04.2020 Sinonimia, omonimia  Citiţi şi notaţi în caiet noţiunea nu veţi avea şi
gramaticală şi sintactică. de sinonimie gramaticală din nu vei fi
manual pag. 147. promovaţi la
 Realizaţi în caiet 1, 4 pag. 147 examen. Până
Exemplu de rezolvare a vineri să
exerciţiului 1 pag. 147 expediaţi tot ce
aţi realizat.
Se înmuie- modul indicativ,
timpul trecut (pefectul simplu).

29.04.2020 Modalităţi de expunere  Studiaţi fişa despre modurile de


artistică. Nuvela. expunere, anexa nr. 3
 Alege un mod de expunere din
cele studiate(dialog, descriere,
naraţiune, monolog) şi creează
propriul text utilizând unul din
modurile studiate pe temă liberă,

Cercul literar: Cenaclul literar, clasa a IX-a


Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
Vizionarea Accesaţi link-ul şi Vizonare plăcută!
27.04.2020 filmului https://www.youtube.com/watch?
realizat în v=dnNCRdAxSws
baza piesei de
teatru
,,Gaițele” de
Alexandru
Kirițescu.

Staţi acasă, aveţi grijă de voi şi spor la realizarea sarcinilor!