Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Şcoala:Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” , Piatra- Neamţ


Data : 12.11.2020
Clasa: I A
Profesor învățământul primar: Mirăuţă Florenţa Roxana
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Autocunoaștere și stil de viață sănătos
Subiectul zilei: Igiena personală- Elefănțelul Ben
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecţiei: predare- învățare
Domenii integrate: Dezvoltare personală
Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilități practice
Competențe generale
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiune cu copii și adulți cunoscuți

Competențe specifice

 Dezvoltare personală
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate;
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă;

 Comunicare în limba română


1.1 Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;

 Matematică şi explorarea mediului


3.1 Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;

 Arte vizuale şi abilități practice


2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicații simple specifice artelor vizuale;
RESURSE
I. Strategii didactice
a) Metode şi procedee
Expunerea; Conversaţia; Explicaţia; Observaţia; Exercițiul; Analiza fonetică; Jocul didactic.
b) Mijloace de învăţământ
Resurse materiale : fișe de lucru, caiet
c) Moduri de organizare a colectivului (M.O.C.): Activitate - frontală .
II. Temporale: 20 de minute
III. Umane: 24 elevi
IV. Spațiale: Platforma Google Classroom
V. Bibliografie
 Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Arte
vizuale şi abilități practice, Dezvoltare personală, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
 Dezvoltare personală- caiet de lucru, A. Grigore, C. Ipate- Toma, Editura Ars Libri;
 Dezvoltare personală- caiet de lucru, L. Neacșu, C. Martin, Editura Elicart.
Desfăşurarea lecției

Secvenţele Competențe Conţinutul Strategii de predare-învăţare Evaluare


lecţiei specific/ ştiinţific al temei Metode Mijl. Forme de
Obiective de învăţ. org.
1. Momentul Se creează condițiile optime pentru buna Conversația Frontal Capacitatea de
organizatoric desfăşurare a activității propuse . concentrare a
(1 min.) Întâlnirea de dimineață: atenţiei.
I. Salutul
II. Înviorarea de dimineaţă:
III. Prezenţa
IV. Calendarul naturii
V. Noutățile zilei
VI. Programul și mesajul zilei .
2. Captarea C.L.R. Se realizează sub forma unei prezentări power- Conversația Frontal Observarea
atenţiei 1.1; 2.4; point. Învățătorul prezintă povestea ”Elefănțelul sistematică.
(3 min.) Ben” (Anexa 1) . Explicația
Prezentare
Discuțiile ulterioare evidențiază importanța și
power-
regulile de igienă personală. point
3. Anunţarea D.P. Anunță subiectul și obiectivele pe înțelesul Expunerea Frontal Capacitatea de
subiectului lecţiei 1.1; 1.2; 2.2 elevilor: conştientizare a
noi şi a obiectivelor Astăzi vom discuta despre igiena personală. Vom obiectivelor temei
urmărite noi.
identifica reguli de igienă personală, vom
(1 min.)
identifica obiecte și activități de igienă personală.
Le voi face precizări privind modul de
desfăşurare al activităţii.
4. Dirijarea M.E.M. Inițiază un dialog în legătură cu povestea
învățării 3.1 vizualizată sub forma unei prezentări ppt:
(10 min.) - Ce îi plăcea elefănțelului Ben?
- Ce s-a întâmplat cu Ben pentru că nu a
respectat ora de culcare?
- Cum au reacționat elefănțelele pe care Ben
dorea să le invite la dans?
- Ce a simțit Ben când a fost refuzat? Conversația Planşă Capacitatea de a
- Ce părere ai despre cum a reacționat Exercițiul Fişe de Frontal formula
Elefănțica Deşteptățica ? lucru Individual răspunsuri clare şi
corecte.
- Ce a învățat Ben din această întâmplare?
Elevii vor lucra sarcinile de pe fișele de lucru.
Elevii sunt solicitați să identifice obiectele de
igienă personală, reguli și activități, precum și
importanța acesteia. (Anexa2)

5. Obținerea Elevii vor lucra fişa de lucru- vor trebui să Explicația Fişă de Independentă Observarea
performanței unească fiecare desen cu obiect cu imaginea care Conversația lucru sistematică.
(3 min) arată partea corpului pentru care o folosesc și să
ordoneze imaginile pentru a obține povestea
zilnică a băiatului. (Anexa3)
6. Intărirea C.L.R. Elevii vor colora un desen cu elefănțelul Ben și Explicația Laptop Frontal Observarea
retenţiei şi 1.1; 2.4; Elefănțica Deşteptățica, dansând. (Anex4) sistematică.
realizarea Propune elevilor să interpreteze cântecul ”Dacă
transferului prin D.P.
vesel se trăiește”
activități de 1.1; 1.2; 2.2;
recreere A.V.A.P.
(10 min) 2.2
7. Încheierea lecției C.L.R. Voi face aprecieri generale şi individuale în Conversația Stimulente Frontal Aprecieri
(1 min) 1.1 legătură cu participarea elevilor la activitate, generale.
precum şi asupra comportamentului lor pe
parcursul activității.
ANEXA 1

Activități zilnice de igienă personală


Ben

Ben era un elefănțel nu prea zburdalnic, dar nici liniştit. Îi plăcea să se joace cum le place tuturor
elefănțeilor. Mergea şi la şcoală la fel cum mergeau toți elefănțeii de vârsta lui.
Astăzi s-a trezit cam târziu. Aseară nu s-a culcat la timp, când i-a spus mama lui şi acum tare ar
mai fi dormit.
- Mai lasă-mă puțin, te rooog, e un joc atât de frumos! s-a rugat de mama lui de fiecare dată când
acesta îi spunea să se culce.
Într-un târziu a adormit, fără să se spele pe dinți şi pe picioare.
Timpul parcă trecea mai repede în dimineața aceasta şi Elefănțelul Ben nu se mai sătura de somn.
- Ben, vei întârzia la şcoală! l-a atenționat mama elefant.
Într-un târziu s-a trezi, dar şi-a dat seama că abia avea timp să se îmbrace. S-a îmbrăcat repede
cu uniforma, şi-a aruncat ghiozdanul pe spate şi din treacăt a înfulecat o felie de pâine cu unt şi gem, din
cele pe care mama elefant i le pregătise. Mergea grăbit spre şcoală şi nici nu şi-a dat seama când şi-a
pătat cu gem cravata.
A ajuns la timp. Era agitație în clasă. Uitase că astăzi venea un profesor de dans să-i selecteze
pentru trupa de dans a şcolii. Elefănțeii erau nerăbdători şi exersau care mai de care paşi de dans. Îi
plăcea şi lui Ben să danseze.
Profesorul a sosit cu muzică. Toți au dansat şi la final profesorul i-a selectat. A fost selectat şi Ben,
iar profesorul i-a spus că este un dansator foarte bun.
- Acum să formăm perechi, a spus profesorul pornind din nou muzica.
Ben s-a îndreptat către elefănțica cu fundiță roz. Era colega din banca din față. Mereu îi admirase
fundița. Dar elefănțica i-a întors spatele şi s-a îndreptat către alt elefănțel. S-a dus apoi către elefănțica cu
ochelari, dar şi aceasta l-a refuzat. Rând pe rând, i-au întors spatele toate colegele elefănțele. Dezamăgit,
s-a uitat în jur. Mai rămăsese doar o elefănțică la care nici nu mai îndrăznea să meargă. Era Elefănțica
Deşteptățica, cea mai deşteaptă elefănțică din clasă. A venit elefănțica la el.
- Dansezi? l-a întrebat aceasta.
Ruşinat şi nedumerit, Elefănțelul Ben a acceptat fără să scoată o vorbă.
-Să te speli pe față! Şi pe mâini! Şi prin urechi! Eşti ciufulit! Să te uiți în oglindă înainte să pleci de
acasă! i-a spus Elefănțica Deşteptățica, studiindu-l foarte atent.
Ora s-a terminat. Ben a dat fuga la baie şi s-a privit în oglindă. Era murdar de gem pe la gură şi
avea cravata pătată. Dinții nu avusese timp să-i spele de dimineață. Nici pe față nu se spălase. Şi-a amintit
că aseară nu se spălase nici pe picioare. Şi urechile... de când a făcut baie în cadă şi l-a ajutat mama nu le
mai spălase. S-a spălat pe mâini, pe față, prin urechi, şi-a dat cravata jos de la gât, şi-a aranjat părul şi a
plecat în clasă. Elefănțica Deşteptățica i-a zâmbit.
Acasă nu a îndrăznit să-i povestească mamei ceea ce i se întâmplase, dar mama a înțeles.
Elefănțelul Ben nu a mai stat seara târziu să se joace, s-a spălat pe picioare, pe dinți, prin urechi, dimineața
s-a trezit devreme şi a avut timp pentru toate activitățile de igienă personală. Înainte să plece, s-a mai uitat
o dată în oglindă şi mulțumit de ce vede, şi-a salutat bucuros mama.
La ora de dans toate elefănțelele ar fi dorit să danseze cu Ben, care era cel mai bun dansator. Dar
ştiți cu cine dansa Ben? Bineînțeles, cu Elefănțica Deşteptățica.
ANEXA 2

Fișă de lucru nr. 1


1. Bifează imaginile care ilustrează ce înseamnă pentru tine expresia “Igienă personală”.

2. Încercuiește obiectele de igienă personală pe care le folosești zilnic.

3. Bifează activitățile de igienă personală pe care le faci zilnic.


ANEXA 3

Fișă de lucru nr. 2

1. Unește fiecare desen cu obiecte du imaginea care arată partea corpului pentru care le
folosești.

2. Ordonează imaginile, numerotându-le, pentru a obține povestea zilnică a băiețelului.


ANEXA 4

Fișă de lucru nr. 3

S-ar putea să vă placă și