Sunteți pe pagina 1din 44

Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a II-a


(30 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Suma a trei numere naturale pare distincte este 4. Carla a scris pe tablă toate numerele naturale mai
egală cu 8. Cel mai mare număr dintre ele este mici decât 20. Câte cifre a scris ea pe tablă?
egal cu:
A) 50 B) 19 C) 49 D) 28 E) 30
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 5

Lumina Instituții de Învățământ

2. Se dau numerele 23, 83, 32, 7, 89, 15, 63 și 49. 5. Se dă un număr impar cuprins între 20 și 29. Nu
Câte dintre numerele date sunt mai mici decât este mai mare decât 25. Dacă-l mărești cu 4, obții
50? un rezultat mai mare decât 28. Care este acest
număr?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 25

6. Se dau numerele: 24, 38, 47, 53, 12, 29. Dacă


3. Care dintre următoarele numere este cel mai scriem într-un șir aceste numere, în ordine
mare număr par cu suma cifrelor 7? descrescătoare, al treilea număr din șir va fi:

A) 61 B) 52 C) 43 D) 34 E) 70 A) 12 B) 24 C) 29 D) 38 E) 47

1
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

7. Câte numere naturale impare de două cifre au 10. Dacă a+a=8, b+b+b=9 și c+c+1=5, atunci a+b+c
suma cifrelor egală cu 8? este egal cu:

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 A) 10 B) 13 C) 11 D) 9 E) 8

Lumina Instituții de Învățământ

8. Numerele 1, 3, 4 și 5 trebuie așezate în căsuțele 11. Găsește regula și află numărul care lipsește din
din desenul de mai jos. Fiecare săgeată indică următorul șir:
numărul mai mare. Care este suma numerelor
care trebuie așezate în căsuțele notate cu A și B? 3, 4, 5, 12, 21, x, 71, 130

2 A) 36 B) 38 C) 42 D) 46 E) 53

A B

A) 5 B) 7 C) 8 D) 6 E) 4

9. Găsește cel mai mare număr natural care trebuie


adunat cu 13 pentru a obține un număr mai mic 12. Se dă șirul: 0+2; 1+4; 2+6; 3+8; ... . Care este al
decât 29. Care este acest număr? șaptelea termen din șir?

A) 10 B) 15 C) 16 D) 28 E) 22 A) 7+14 B) 7+12 C) 8+14 D) 8+16 E) 6+14

2
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

13. Se adună 3 numere naturale de câte două cifre 16. Scăzătorul dintr-un exercițiu este 32, iar diferența
diferite fiecare. Dacă o cifră apare într-un număr, este 44. Care este răsturnatul descăzutului?
nu se mai poate regăsi la celelalte două numere.
Care poate fi cea mai mică sumă a acestor A) 23 B) 12 C) 42 D) 21 E) 67
numere?

A) 75 B) 69 C) 79 D) 46 E) 80

Lumina Instituții de Învățământ

14. Sisi a împărțit numerele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 în 3 17. Care este suma dintre cel mai mic număr natural
grupe. În fiecare grupă sunt câte 2 numere. de două cifre diferite și cel mai mare număr
Suma numerelor din prima grupă este 8, iar cea natural par scris cu două cifre identice?
a numerelor din a doua grupă este 9. Care sunt
cele două numere din a treia grupă? A) 98 B) 99 C) 88 D) 89 E) 90

A) 4 și 2 B) 3 și 5 C) 2 și 6 D) 3 și 1 E) 4 și 6

15. Respectând regula, continuă cu dreptunghiuri și


cercuri desenul următor și precizează ce număr
este scris în cel de-al unsprezecelea cerc din
desen.

4 8 12 ... 18. Mama are 49 de lei. După ce îi dă 10 lei lui


Bogdan, amândoi au aceeași sumă de bani. Câți
1 2 5 6 9 10 lei avea Bogdan la început?

A) 19 B) 24 C) 20 D) 22 E) 21 A) 29 B) 39 C) 49 D) 59 E) 19

3
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

19. Anca are 13 bile galbene, 20 de bile verzi și 22. Într-o curte erau 24 de copii. După ce au plecat 3
15 albe. Colorează 8 bile albe în verde, 9 bile băieți și o fată, au rămas în curte tot atâtea fete
galbene în alb și 14 bile verzi în negru. Ce culoare cât băieți. Câte fete au fost la început în curte?
au acum cele mai multe dintre bile?
A) 10 B) 11 C) 13 D) 14 E) 20
A) albă B) galbenă C) neagră
D) verde E) toate au aceeași culoare

Lumina Instituții de Învățământ

20. Cei 20 de copii din clasa a doua stau într-un șir. 23. Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici aveau fiecare
Mihaela este în șir și se observă că în fața ei sunt câte o farfurie, dar au mai cumpărat încă 15 de
mai mulți copii decât în spate. În fața ei nu pot fi: rezervă. Câte farfurii au acum?

A) 10 copii B) 12 copii C) 9 copii A) 22 B) 32 C) 33 D) 23 E) 24


D) 18 copii E) 12 copii

21. Olivia locuiește în casă cu părinții ei, fratele ei, un 24. Diana are două surori și un frate. Mama lor le-a
papagal, un iepuraș și doi căței. Câte picioare au cumpărat tuturor câte două tricouri. Câte tricouri
ei toți împreună? a cumpărat mama în total?

A) 22 B) 24 C) 20 D) 26 E) 18 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

4
Subiecte clasa a II-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

25. Continuă șirul următor! 28. Privește balanța și alege răspunsul cu afirmația
Ce figuri trebuie puse în locul semnelor „!” și „?” ? corectă!

3 x & 3 x & 3 ! ?

A) 
3x B) 
&x C) 33 D) &3 E) xx
A) 
&&=x B) 
&=xx C) &x=xx
D) &=x E) &=xxx

Lumina Instituții de Învățământ

26. Suma a două numere, unul din interiorul 29. Fiecare balanță de mai jos compară două fructe
dreptunghiului de mai jos, altul din exteriorul său, între ele. Care fruct cântărește cel mai puțin?
este egală cu 30. Câte astfel de sume putem
obține?
pară gutuie măr prună
25
4 3 24 măr caisă
16 5 prună
18 pară
30 2 0
27
A) pruna B) mărul C) gutuia D) caisa E) para
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

30. Alex avea 5 ani când s-a născut fratele său. Acum
27. Dacă ieri a fost vineri, ce zi va fi poimâine? Alex are 12 ani. Câți ani au în total cei doi frați?

A) luni B) duminică C) sâmbătă A) 17 ani B) 18 ani C) 19 ani


D) marți E) miercuri D) 20 de ani E) 21 de ani

5
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a III-a


(30 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Câte numere naturale de două cifre care au 4. Se adună 4 numere naturale de câte 2 cifre diferite
produsul cifrelor egal cu 8 există? fiecare. Dacă o cifră apare într-unul din numere,
nu se mai poate regăsi la celelalte 3 numere. Care
A) 6 B) 3 C) 5 D) 2 E) 4 poate fi cea mai mare sumă a acestor numere?

A) 314 B) 280 C) 374 D) 260 E) alt răspuns


Lumina Instituții de Învățământ

2. Care este cea mai mică sumă a două numere 5. Cu ce semne matematice trebuie completate
naturale de 3 cifre pentru scrierea cărora s-au pătrățelele din exercițiul 8 x 23 x16 x1 ca să
folosit doar cifrele 0, 1, 3, 5, 6, 8, o singură dată? obținem o egalitate?

A) 464 B) 346 C) 436 D) 644 E) 671 A) +;=;+ B) +; –;= C) =; –; – D) =; –;+ E) 
–;+;=

6. Se dau numerele abab, aabb, aaba, baab,


3. Câte numere naturale cuprinse între 46 și 79 au bbaa. Dacă b+3=a+4, atunci cel mai mare dintre
cifra zecilor mai mare decât cea a unităților? numerele date este:

A) 18 B) 20 C) 13 D) 11 E) 9 A) 


bbaa B) 
aabb C) 
abab D) 
aaba E) 
baab

1
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

7. Suma dintre cel mai mic număr natural scris cu 3 10. Ce valoare are a din egalitatea 163+58=a–223?
cifre distincte și cel mai mare număr natural scris
cu 2 cifre identice este: A) 444 B) 435 C) 2 D) 434 E) 3

A) 222 B) 202 C) 190 D) 201 E) 200

Lumina Instituții de Învățământ

8. Suma numerelor din fiecare dintre aceste două 11. Câte numere naturale înmulțite cu 6 au ca rezultat
inele trebuie să fie 78. Ce număr înlocuiește litera un număr mai mic decât 25?
B?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5 E) 2
22 10 7 5
6
A
23
B 18 12 13

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

9. Din șirul numerelor naturale de la 1 la 20, ordonate


crescător, Cornel le-a adunat pe primele 10, iar 12. Într-o adunare a 13 numere naturale, doar 5
Sandu le-a adunat pe ultimele 10. Cu cât este mai dintre numere sunt egale. Restul numerelor sunt
mare suma obținută de Sandu decât cea obținută distincte. Care poate fi cel mai mic rezultat al
de Cornel? acestei adunări?

A) 120 B) 100 C) 210 D) 80 E) 150 A) 7 B) 32 C) 24 D) 36 E) 39

2
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

13. Ce număr trebuie scăzut din 1000 pentru a obține 16. Găsește regula șirului următor și precizează care
cel mai mic număr de trei cifre consecutive? este suma numerelor care lipsesc.

A) 987 B) 877 C) 1102 D) 1123 E) 898 (49; 94), (62; 26), (63; x), (x; 52), (55; x).

A) 106 B) 98 C) 161 D) 116 E) 183

Lumina Instituții de Învățământ

14. Care dintre următoarele numere au diferența 17. Chip și Dale au același număr de alune. Dacă
125? Chip îi dă lui Dale 8 alune, atunci el va avea...

A) 112 și 13 B) 132 și 17 C) 143 și 18 A) cu 8 mai multe alune decât Dale.


D) 120 și 15 E) 118 și 17 B) cu 8 mai puține alune decât Dale.
C) cu 16 mai puține alune decât Dale.
D) cu 4 mai multe alune decât Dale.
E) cu 4 mai puține alune decât Dale.

15. În următoarea figură, fiecare număr scris într-un


cerculeț reprezintă suma numerelor din cele două
cerculețe de sub el.
18. La clubul de limba engleză, numărul băieților este
19
Ce sumă au cele 3 numere înlocuite dublu față de cel al fetelor. Care dintre numerele
b c de literele a, b și c? următoare poate fi egal cu numărul de copii de la
8 a 5 acest club?

A) 26 B) 22 C) 38 D) 23 E) 17 A) 16 B) 23 C) 25 D) 30 E) 14

3
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

19. Răzvan observă că la masă cu el mai stau încă 3 22. De-a lungul unei alei s-au plantat, pe o parte și
copii, 7 femei și câțiva bărbați. Pe masă sunt 19 pe cealaltă, puieți de nuc. Între fiecare 2 puieți de
farfurii în total, câte una pentru fiecare persoană. nuc, s-a mai plantat câte unul de castan. Dacă în
Câți bărbați stau la masă cu Răzvan? total s-au plantat 62 puieți, câți dintre ei sunt de
nuc?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
A) 30 B) 31 C) 32 D) 16 E) 15

Lumina Instituții de Învățământ

20. Mioara, Doina și Andreea au împreună 17 păpuși. 23. În tabăra de matematică au venit 144 de copii.
Mioara are un număr de păpuși dublu față de cel Jumătate din numărul fetelor a plecat mai
al Andreei. Doina are mai multe păpuși decât devreme. Au mai rămas în tabără băieții și 36 de
Andreea, dar mai puține decât Mioara. Câte fete. Câți băieți au venit în tabără?
păpuși au Doina și Andreea în total?
A) 82 B) 72 C) 118 D) 96 E) 108
A) 9 B) 11 C) 7 D) 10 E) 12

21. În grădinița „Prichindel” sunt 34 de copii. Dacă ar 24. Irina are 4 cărți cu coperte diferite: roșie, verde,
mai veni 6 băieți, numărul fetelor din grădiniță ar fi galbenă și albă. Întotdeauna așază prima pe raft
egal cu cel al băieților. Câți băieți sunt în grădinița cartea cu coperta roșie. În câte moduri poate
„Prichindel”? așeza ea toate cărțile pe raft?

A) 20 B) 24 C) 16 D) 26 E) 14 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

4
Subiecte clasa a III-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

25. Într-o ogradă sunt găini și iepuri. În total sunt 30 28. Câte dreptunghiuri sunt în interiorul pătratului?
de picioare, iar numărul iepurilor este dublu față
de cel al găinilor. Câți iepuri sunt în ogradă?

A) 6 B) 4 C) 7 D) 5 E) 8

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Lumina Instituții de Învățământ

26. Olivia locuiește în casă cu părinții ei, fratele ei, un 29. Observă balanțele următoare și încercuiește
papagal, un iepuraș și doi căței. Câte picioare au răspunsul care arată cât cântăresc două mere.
ei toți împreună?
3g 5g
A) 22 B) 24 C) 20 D) 26 E) 18

1g 3g
5g 10g

A) 14 g B) 16 g C) 7 g D) 8 g E) 6 g

30. Cristi este mai înalt decât Marian cu 30 de cm,


27. Ancuța a desenat 6 pătrate, cu 2 mai puține Bianca este mai înaltă decât Marian cu 50 de cm,
dreptunghiuri, 7 cercuri și 5 triunghiuri. Câte laturi iar Sorin este mai înalt decât Bianca cu 20 de cm.
au în total figurile geometrice desenate de ea? Cu câți cm este Sorin mai înalt decât Cristi?

A) 45 B) 55 C) 47 D) 57 E) 71 A) 60 B) 40 C) 50 D) 20 E) 70

5
Concursul Național de Matematică Lumina Math Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a IV-a


(30 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Cel mai mare număr natural de 5 cifre cu cifra 4. Se adună 5 numere naturale de câte 2 cifre
zecilor de mii 7 este: distincte fiecare. Dacă o cifră apare într-un număr,
nu se mai poate regăsi la celelalte 4 numere. Care
A) 97999 B) 79999 C) 99979 poate fi cea mai mică sumă a acestor numere?
D) 97979 E) 79979
A) 118 B) 168 C) 280 D) 180 E) 234
Lumina Instituții de Învățământ

2. Câte numere naturale de 3 cifre au produsul 5. Un număr special este un număr natural care se
cifrelor egal cu 8? împarte exact la cifra unităților sale. De exemplu,
24 este special deoarece se împarte exact la 4.
A) 7 B) 8 C) 9 D) 6 E) 10 Câte numere speciale sunt mai mari decât 30 și
mai mici decât 40?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 2 E) 3

3. Numărul abcde este cel mai mare număr natural 6. Se dau numerele abab, aabb, aaba, baab,
în care nicio cifră nu se repetă, iar a+c=b+d. Cifra bbaa. Dacă b+3=a+4, atunci cel mai mare dintre
sutelor a acestui număr este egală cu: numerele date este:

A) 1 B) 2 C) 8 D) 6 E) 7 A) 


bbaa B) aabb C) 
abab D) 
aaba E) baab

1
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

7. Am ordonat crescător patru numere în șirul: 10. Cea mai mică sumă a 5 numere naturale pare
3xx, &&x, x3x, xxx. Dacă în acest șir vreau consecutive, știind că două dintre ele sunt 162 și
să introduc numărul &x3, pe ce loc s-ar afla el? 164, este:

A) pe primul B) pe ultimul C) pe al doilea A) 800 B) 680 C) 830 D) 820 E) 810


D) pe al treilea E) pe al patrulea

Lumina Instituții de Învățământ

8. Am scris un număr de 8 cifre pe o foaie. Suma 11. Știind că 6#1ab+6=7b6, atunci a+b este egal cu:
fiecăror 3 cifre alăturate este 15. A treia cifră este
8, iar a șaptea este 2. Care este suma celor 8 A) 5 B) 3 C) 7 D) 8 E) 6
cifre din numărul meu?

A) 32 B) 37 C) 35 D) 28 E) 43

9. Care este cel mai mic număr natural de cinci cifre


distincte în care cifra zecilor de mii este egală cu 12. Într-o operație de împărțire în care câtul este 42,
2, iar cea a sutelor este egală cu 3? iar împărțitorul este 6, cel mai mic deîmpărțit este
numărul:
A) 21304 B) 10324 C) 20314
D) 10234 E) 24310 A) 7 B) 252 C) 8 D) 6 E) 144

2
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

13. Din șirul numerelor naturale de la 1 la 30, 16. Cea mai mică diferență a unui calcul de forma
ordonate crescător, Ana le-a adunat pe primele aaaa–abc, unde literele a, b, c reprezintă cifre
20, iar Diana le-a adunat pe ultimele 20. Cu cât distincte, este:
este mai mare suma obținută de Diana decât cea
obținută de Ana? A) 1009 B) 877 C) 1019 D) 913 E) 898

A) 300 B) 220 C) 400 D) 200 E) 440

Lumina Instituții de Învățământ

14. Descifrează misterul următoarei construcții și 17. Vârstele celor șapte pitici sunt reprezentate
precizează suma numerelor în locul cărora este de numere naturale consecutive. Care dintre
scris semnul „?”. următoarele numere poate reprezenta suma
vârstelor lor?
? A) 60 B) 49 C) 72 D) 58 E) 65
44 6
40 4 2
36 2
?


A) 88 B) 80 C) 92 D) 84 E) 98

18. Un magazin a avut următoarea ofertă: „Pentru 4


tricouri la fel cu Mickey Mouse cumpărate, pe al
cincilea plătești doar jumătate din preț.”. Mama a
plătit 54 de lei pe cele 5 tricouri din ofertă. Care
15. Care este a 64-a cifră din numărul 20152015...2015? este prețul real al unui tricou cu Mickey Mouse?

A) 2 B) 0 C) 1 D) 5 E) 3 A) 13 lei B) 18 lei C) 12 lei D) 14 lei E) 16 lei

3
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

19. Un iepure flămând mănâncă 6 morcovi într-un 22. În ultimele 5 zile din vacanța de vară, Călin a
sfert de oră. Câți morcovi vor mânca 3 iepuri rezolvat 65 de probleme. În fiecare zi din cele
flămânzi într-o oră? 5 a rezolvat cu 3 probleme mai puțin decât în
ziua precedentă. Câte probleme a rezolvat el în
A) 72 B) 18 C) 64 D) 96 E) 36 primele două zile?

A) 35 B) 17 C) 29 D) 13 E) 19

Lumina Instituții de Învățământ

20. Pentru fiecare medalie câștigată la concursuri, 23. La un concurs, cei trei câștigători trebuie să fie
Paul primește de la bunicul său 100 de lei, iar premiați cu câte o carte. Antrenorul are pentru
pentru fiecare participare fără premiu el îi dă premiere două cărți identice de Jules Verne, una
bunicului 25 de lei înapoi. După 30 de concursuri de poezii și una cu basme. În câte moduri poate
la care a fost prezent, Paul vede că nu are nici el să ofere câștigătorilor 3 din cele 4 cărți?
un leu. Câte medalii a câștigat el în cele 30 de
concursuri? A) 6 B) 7 C) 10 D) 12 E) 8

A) 12 B) 8 C) 6 D) 4 E) 10

21. Cei 5 prieteni urcă o scară, unul în spatele celuilalt,


astfel: Radu este înaintea lui Valentin, Andrei este 24. Într-o ogradă sunt găini și iepuri. Unul dintre iepuri
în spatele lui Paul, iar Viorel este după Andrei, dar vede 30 de picioare și un număr de iepuri dublu
înaintea lui Radu. Cine este primul în acest șir? față de găini. Câți iepuri sunt în ogradă?

A) Paul B) Andrei C) Viorel D) Radu E) Valentin A) 6 B) 4 C) 7 D) 5 E) 8

4
Subiecte clasa a IV-a | Lumina Math Ediția a XIX-a

25. Dreptunghiul MNPQ este format din 18 pătrate 28. Câte pungi de 2 kg fiecare sunt necesare pentru
egale. Lungimea lui este de 36 de cm. Câți cm au a ambala 20 de kg de griș și 28 de făină?
în total laturile dreptunghiului ABCD?
A) 29 B) 24 C) 22 D) 18 E) 14
M N
A B

D C
Q P

A) 16 cm B) 18 cm C) 24 cm D) 30 cm E) 60 cm

Lumina Instituții de Învățământ

26. Ancuța a desenat 6 pătrate, cu 2 mai puține 29. Colegul meu a împlinit anul acesta 12 ani. În ce an va
dreptunghiuri, 7 cercuri și 5 triunghiuri. Câte laturi împlini dublul vârstei de acum?
au în total figurile geometrice desenate de ea?
A) 2027 B) 2029 C) 2036 D) 2024 E) 2020
A) 45 B) 55 C) 47 D) 57 E) 71

30. Observă balanțele următoare și încercuiește


răspunsul care arată cât cântăresc 3 mere.

3g 5g
27. Pentru a plăti exact 112 lei, pot să dau:

A)  11 bancnote de 10 lei 1g 3g
B)  20 bancnote de 5 lei și două de 1 leu 5g 10g
C)  6 bancnote de 10 lei, 10 bancnote de 5 lei și
două de 1 leu
D)  10 bancnote de 10 lei și două de 5 lei
E)  112 bancnote de 10 lei A) 20 g B) 21 g C) 22 g D) 23 g E) 18 g

5
Concursul Național de Matematică LuminaMath Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a V-a


(40 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Cel mai mic număr de cinci cifre distincte care se 4. Dacă abc=3·ab+2·bc+ca, atunci a·b·c este:
poate scrie cu cifrele 2, 5, 0, 1, 6 este:
A) 54 B) 48 C) 42 D) 36 E) 30
A) 20156 B) 20516 C) 51026
D) 10256 E) 12056

Lumina Instituții de Învățământ

2. Câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal 5. Numărul A este cel mai mare număr natural
cu 24? pentru care 4A este un număr de trei cifre și B
este cel mai mic număr natural pentru care 4B
A) 4 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 este un număr de trei cifre. Câte cifre are numărul
2015A–2015B?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3. Notăm cu N cel mai mic număr care are primele


patru cifre 2015, ultimele 4 cifre 2015 și suma 6. Trei dintre numerele 2, 4, 16, 25, 50, 125 au
tuturor cifrelor 2015. Numărul cifrelor numărului N produsul egal cu 1000. Cu cât este egală suma
este: acestor trei numere?

A) 229 B) 230 C) 231 D) 232 E) 233 A) 152 B) 70 C) 77 D) 131 E) 68

1
Subiecte clasa a V-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

7. 37 de numere naturale diferite au suma 702. Care 10. Câte cifre sunt necesare pentru a scrie rezultatul
11
este cel mai mic dintre numere? calculului 20 ?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 20

Lumina Instituții de Învățământ

8. Cel mai mare număr natural care împărțit la 7 dă 11. Câte cifre are numărul care reprezintă rezultatul
22 5 55 2
câtul egal cu restul este: calculului (2 ) ·(5 ) ?

A) 56 B) 0 C) 77 D) 40 E) 48 A) 22 B) 55 C) 77 D) 110 E) 111

9. Care este restul împărțirii numărului12. Fie N=10 –2 .
10 10
N=1268999...9 la 47?
1de4442015
2444ori3
Care este suma cifrelor numărului N?

A) 21 B) 33 C) 40 D) 46 E) 0 A) 81 B) 82 C) 83 D) 84 E) 85

2
Subiecte clasa a V-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

2016
13. Câte puteri ale lui 2 sunt numere de 4 cifre? 16. Ultima cifră a numărului 2015 –2014 este:

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 5 B) 1 C) 6 D) 4 E) 0

Lumina Instituții de Învățământ

2 y
14. Fie x și y numere naturale. Dacă x +3 =7, atunci 17. Care este cel mai mic număr natural a nenul
valoarea produsului x·y este: pentru care b=a·1+a·2+a·3+...+a·15 este cub
perfect?
A) 7 B) 2 C) 3 D) 1 E) 4
A) 100 B) 120 C) 125 D) 225 E) 300

18. Fie ndN*. Care dintre următoarele numere nu


100
15. Jumătatea sfertului numărului 16·1296 este: poate să fie pătrat perfect?
200 100 100
A) 3n – 3n+3
2 2
C) 5n – 5n – 5
2
A) 2·36 B) 2·162 C) 8·1296 B) 4n +4n+4
50 200
D) 7n –7n+7
2
E) 11n +11n –11
2
D) 8·1296 E) 8·36

3
Subiecte clasa a V-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

2015 2015
19. Dacă numărul 2 are a cifre și numărul 5 are 22. Numărul 200015 –2015 nu este divizibil cu:
b cifre, care este suma a+b?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11
A) 2014 B) 2015 C) 2016 D) 2017 E) 2018

Lumina Instituții de Învățământ

20. Andrei scrie mai multe numere naturale mai mici 23. Suma divizorilor proprii ai numărului 15 este:
decât 100. Produsul tuturor acestor numere nu
este divizibil cu 18. Care este cel mai mare număr A) 8 B) 24 C) 16 D) 9 E) 23
de numere pe care a putut să le scrie?

A) 33 B) 67 C) 68 D) 69 E) 50

21. Câte numere naturale n, n$3, există astfel încât 24. Care dintre următoarele numere este divizibil cu 5?
n+3 este un multiplu al lui n – 3?
2015 2015 2015
A) 2 B) 2 +1 C) 2 +2
2015 2015
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 D) 2 +3 E) 2 +4

4
Subiecte clasa a V-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

25. Dacă 1·2·3·...·n=n!, câți divizori are numărul 10! ? 28. Media aritmetică a trei numere naturale
consecutive este 21. Diferența dintre produsul
A) 2 B) 20 C) 100 D) 200 E) 270 primelor două numere și dublul sumei ultimelor
două numere este:

A) 377 B) 344 C) 366 D) 334 E) 343

Lumina Instituții de Învățământ

26. Valoarea cifrei A din relația AAA+BBB+CCC=CBBA 29. În ecuația L#U#(M+I+N+A)=33 fiecare literă
este egală cu: reprezintă o cifră diferită (0, 1, 2, ..., 9). În câte
moduri se pot alege valorile acestor litere?
A) 0 B) 5 C) 9 D) 8 E) 1
A) 60 B) 48 C) 30 D) 24 E) 12

30. 28 de copii au luat parte la un concurs de


matematică. Numărul copiilor care au terminat în
urma lui Adi a fost de 2 ori mai mare decât al celor
4n 4n+2
27. Fie ndN. Restul împărțirii numărului 3 +2 la 5 care au terminat înaintea lui. Pe ce loc a terminat
este: Adi?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

5
Subiecte clasa a V-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

31. Împart 49 de bile în trei cutii. Prima cutie conține 34. Dan vrea să scrie cinci numere naturale
jumătate din cea de-a doua, care conține jumătate consecutive cu proprietatea că trei dintre ele
din cea de-a treia. Câte bile sunt în a treia cutie? au aceeași sumă cu celelalte două. Câte soluții
găsește, ignorând ordinea?
A) 16 B) 17 C) 7 D) 28 E) 4
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Lumina Instituții de Învățământ

32. Acum doi ani, Ana era de 8 ori mai mare decât 35. Într-o cutie sunt 5 mănuși albe și 9 mănuși negre,
Bogdan. Acum Ana are 10 ani. Peste câți ani toate pentru mâna stângă. În altă cutie sunt 2
Bogdan va avea 10 ani? mănuși albe, 8 mănuși negre și 4 mănuși roșii,
toate pentru mâna dreaptă. Care este numărul
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 minim de mănuși care trebuie scoase fără a se
uita pentru a avea o pereche, stânga și dreapta,
de aceeași culoare?

A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

33. Iepurele trăiește cu doi ani mai mult decât


veverița, de cinci ori mai puțin decât ursul, de 36. 3 monede se așază într-un joc astfel:
trei ori mai puțin decât cerbul și jumătate din cât o monedă pe fiecare coloană, nefiind
trăiește vulpea. Dacă ei trăiesc împreună 106 ani, permisă dispunerea a 2 monede pe
câți ani trăiește veverița? aceeași linie. Câte variante există?

A) 9 ani B) 7 ani C) 45 ani D) 27 ani E) 18 ani A) 12 B) 100 C) 120 D) 180 E) 216

6
Subiecte clasa a V-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

37. Mihai a construit un cub lipind între ele 27 de 39. Câte cuvinte din șase litere se pot forma folosind
cuburi mici identice ca mărime, unele albe, altele două litere A, două litere B și două litere C astfel
negre. Știind că niciun cub nu are vreo față lipită încât oricare două litere alăturate să fie distincte?
de altul de aceeași culoare și că numărul cuburilor De exemplu ABCABC este corect, dar AABCBC
negre este mai mare decât al celor albe, câte din nu este corect.
cele 27 de cuburi sunt negre?
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90
A) 14 B) 15 C) 16 D) 13 E) 11

Lumina Instituții de Învățământ

38. Un cod de forma ABCD verifică următoarele 40. Care dintre următoarele numere se află în șirul:
condiții: A, B, C, D sunt cifre distincte; 2, 5, 10, 17, 26, 37, ... ?
A+B+C+D=19; exact două dintre cele patru cifre
sunt numere prime. Câte astfel de coduri se pot A) 901 B) 902 C) 903 D) 904 E) 905
forma? (cifrele pot fi și egale cu zero)

A) 168 B) 176 C) 180 D) 192 E) 216

7
Concursul Național de Matematică LuminaMath Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a VI-a


(40 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

Y
1. Suma cifrelor numărului N=1+11+111+...+11...1 4. Care este numărul minim care se poate scrie
este: 9 cifre ca suma de 9, 10, respectiv 11 numere naturale
consecutive?
A) 45 B) 55 C) 65 D) 1 E) 2
A) 990 B) 495 C) 450 D) 250 E) 110

Lumina Instituții de Învățământ

2 2 2
n +n p +2 m +n+p
2. Dacă a1=5, a2=10, a3=15, a4=20 și an= x1 x 2 ...xk , 5. Fie A=2014 +2015 +2016 , m, n, pdN*.
aflați cea mai mică valoare a numărului n astfel Care este ultima cifră a numărului A?
încât x1+x2+...+xk= 27.
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
A) 1998 B) 666 C) 1332 D) 999 E) 1665

6. Ionuț scrie pe o tablă numărul 1. Apoi, la fiecare


pas, el scrie numărul rezultat prin dublarea sumei
numerelor deja scrise pe tablă. Se oprește când
2015
va scrie un număr mai mare ca 10 . Câți factori
3. Dacă 24xy=ab(ab+1), aflați valoarea cifrei b. primi distincți are cel mai mare număr scris?

A) 8 B) 0 C) 9 D) 7 E) 6 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1
Subiecte clasa a VI-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

2 3 4 10 2016
7. Calculând S=2·2 +3·2 +4·2 +...+10·2 , obținem: 10. 1+1·2+1·2·3+...+1·2·3·...·n=m . Suma m+n este:
11 11 10 11 12 2016 2015
A) 9·2 B) 10·2 C) 11·2 D) 11·2 E) 10·2 A) 2 B) 6 C) 2 D) 2 –1 E) 0

Lumina Instituții de Învățământ

4 2015
8. Dacă x,y,zdN*, x+y+z=12 și xy+xz+yz=48, 11. Care este restul împărțirii numărului N=2015 ·4
calculați x·y·z. la 9?

A) 36 B) 48 C) 54 D) 64 E) 72 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 0

12. În mulțimea $ 1, 2, 3, ..., n ., 123 de numere se


divid cu 2, dar nu se divid cu 4, iar 62 de numere
se divid cu 4, dar nu se divid cu 8. Să se afle cel
9. Dacă a=5, b+c=6, calculați a b – ab+a c – ac.
2 2
mai mare număr „n” care respectă condițiile date.

A) 120 B) 180 C) 125 D) 240 E) 400 A) 492 B) 493 C) 494 D) 495 E) 496

2
Subiecte clasa a VI-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

13. Trei prieteni își spun: 16. Dacă împărțim copiii de la clubul de dans în
- Numărul casei mele este abc! grupe de câte 3, rămâne unul în afara grupelor,
- Al meu este bc, spune al doilea. iar dacă îi împărțim în grupe de câte 5, rămân 3
- Și al meu este c, spune al treilea. în afară. Știind că numărul băieților este egal cu
Dacă suma celor trei numere ale caselor este 16 și fetele sunt mai puține decât ei, atunci fetele
912, aflați cifra b. sunt în număr de:

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 11 B) 13 C) 12 D) 14 E) 15

Lumina Instituții de Învățământ

14. În câte zerouri se termină produsul primelor 2015 17. Câte numere de 4 cifre există astfel încât suma
numere prime? ultimelor 2 cifre și a numărului format din primele
2 cifre, să fie egal cu numărul format din ultimele
A) 0 B) 1 C) 2 D) 20 E) 50 2 cifre?

A) 10 B) 45 C) 50 D) 80 E) 90

18. Unui elev care rezolvă probleme i se cere să


găsească toate numerele de forma 2a3b divizibile
cu 6. Care este cea mai mare sumă pe care o
15. Valoarea numărului abc pentru care poate câștiga dacă pentru un număr în care a≠b
abc+bca+cab=1332, cu a, b, c numere prime, primește 50 de bani, iar pentru un număr în care
a<b<c este: a=b primește 1 leu?

A) 257 B) 372 C) 237 D) 732 E) 372 A) 9 lei B) 8,5 lei C) 9,5 lei D) 8 lei E) 10 lei

3
Subiecte clasa a VI-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

4 5 2
19. Divizorii numărului n=2 ·3 ·5 sunt scriși în ordine 22. O clasă de elevi susține un test. Dacă fiecare
crescătoare: d1=1, d2=2, d3=3, ... . băiat din clasă ar fi obținut cu 3 puncte mai mult,
Valoarea divizorului d87 este: atunci media clasei ar fi fost cu 1,2 puncte mai
mare. Ce procent reprezintă numărul fetelor din
2 5 2 3 5 2 4 4 2
A) 2 ·3 ·5 B) 2 ·3 ·5 C) 2 ·3 ·5 clasă?
2 4
2 4 5
D) 2 ·3 ·5 E) 2 ·3 ·5
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

Lumina Instituții de Învățământ

20. a, b, c, d sunt patru numere prime astfel încât 23. Ana, Bianca și Cami au 30 de bomboane
a<b<c<d, a+b+c+d=77 și 4b+c+9d=620. Produsul împreună. Bianca îi dă Cameliei 5 bomboane,
P=a·b·c·d are valoarea: Cami îi dă Anei 4 bomboane și Ana îi dă Biancăi 2
bomboane. Știind că după aceste schimburi, cele
A) 2015 B) 2010 C) 2000 D) 210 E) 1155 3 fete au același număr de bomboane, aflați câte
bomboane a avut Ana inițial?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11


24. Scrie numerele de la 1 la 12 în
cerculețele din imagine, astfel
încât diferența dintre oricare
21. Valoarea numărului x din egalitatea două numere alăturate să fie 1
2012– (2013 –x)=a, unde a este cel mai mic număr sau 2. Care dintre următoarele
impar de patru cifre este: numere se pot învecina?

A) 1024 B) 2015 C) 1002 D) 1 E) 1026 A) 5 și 6 B) 10 și 9 C) 6 și 7 D) 8 și 10 E) 4 și 3

4
Subiecte clasa a VI-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

25. Alin își dă întâlnire cu Cristi la ora 19 la cinema. 28. Care dintre numerele următoare este cuprins
Alin spune: „Dacă autobuzul circulă ca de obicei
2 4
cu 60 km/h, voi ajunge la ora 18:45, dacă circulația între
și ?
3 5
este dificilă, autobuzul va circula cu 20 km/h și voi
11 7 1 6 18
întârzia cu 15 minute.” Autobuzul a ajuns la ora A)  B)  C)  D)  E) 
15 8 2 15 10
19:00. Cu ce viteză a circulat?

A) 25 km/h B) 30 km/h C) 40 km/h


D) 45 km/h E) 50 km/h

Lumina Instituții de Învățământ

26. Din numerele naturale se formează grupe în felul 29. Câte numere naturale abcd verifică relația
următor: $ 1 .; $ 2,3 .; $ 4,5,6 .; $ 7,8,9,10 .; ... .
xxx
Cu ce număr va începe cea de-a 100-a grupă? dN, x cifră nenulă?
abcd–(a+b+c+d)
A) 4950 B) 4951 C) 4952 D) 4953 E) 4954
A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) 150

30. Câte perechi de numere naturale nenule (a, b)


27. Numărul de elemente al mulțimii A= $ 8, 39, 70,
1 2
101, ..., 1992 . este: respectă condiția + dN ?
a b
A) 62 B) 63 C) 64 D) 65 E) 66 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) o infinitate

5
Subiecte clasa a VI-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

31. Pe o insulă furnicile au doar culoarea roșie sau 34. Trei prieteni intră într-un magazin să-și ia niște
neagră. După o ploaie numărul furnicilor negre gustări. Primul a cumpărat 4 sandvișuri, o ceașcă
crește cu 60%, în timp ce numărul furnicilor roșii de cafea și 10 gogoși cu 26,5 lei. Al doilea a
a scăzut cu 60%. Noul raport dintre numărul cumpărat 3 sandvișuri, o ceașcă de cafea și 7
de furnici negre și numărul de furnici roșii este gogoși cu 20,2 lei. Cât va plăti al treilea prieten
același cu raportul inițial, doar că dintre numărul pentru un sandviș, o ceașcă de cafea și o
de furnici roșii cu numărul de furnici negre. Cu ce gogoașă?
procent s-a modificat numărul total de furnici?
A) 6,8 lei B) 7,2 lei C) 7,6 lei D) 8,4 lei E) 9 lei
A) 0% B) scade cu 20% C) crește cu 20%
D) scade cu 25% E) crește cu 25%

Lumina Instituții de Învățământ

32. Fie ab cu a>b>0 numere naturale astfel încât 35. Soluția ecuației:
ab – ba – 3x + 2 3x + 3 3x + 4 3x + 5
=a b. Care este suma tuturor numerelor + + + =4, este:
a+b 5 6 7 8
ab cu această proprietate? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

A) 250 B) 270 C) 280 D) 300 E) 325

36. O, A, B, C sunt patru puncte coliniare în această


ordine, astfel încât B e mijlocul segmentului
(OC). Dacă lungimile segmentelor (AB) și (OA)
sunt exprimate prin numere naturale în cm și
33. Dacă 2x=3y=6z=(x+y+z)·n, atunci numărul OA=a cm, AB=b cm și ab+a+b=20 cm, aflați
natural n nenul este: lungimea segmentului (OC).

A) 10 B) 3 C) 1 D) 2 E) 6 A) 14 cm B) 16 cm C) 18 cm D) 20 cm E) 22 cm

6
Subiecte clasa a VI-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

37. Pe o dreaptă d se consideră punctele A0, A1, ..., 39. Mara taie o foaie de hârtie de formă pătrată cu
A 2015 astfel încât A1 este mijlocul segmentului perimetrul 20 cm și obține două dreptunghiuri.
[A0A 2], A 2 este mijlocul segmentului [A0A3], A3 Perimetrul primului dreptunghi este de 16 cm.
este mijlocul segmentului [A0A4], ..., A 2014 este Care e perimetrul celui de-al doilea dreptunghi?
mijlocul segmentului [A0A 2015]. Știind că lungimea
2012
segmentului [A 2013A 2014] este 2 cm, aflați A) 4 cm B) 9 cm C) 12 cm D) 14 cm E) 16 cm
lungimea lui [A0A1].
2 0 2012
A) 2 cm B) 2  cm C) 2  cm D) 3 cm E) 2  cm

Lumina Instituții de Învățământ

38. Pe o dreaptă d se iau punctele A, B, C, D astfel 40. Două pătrate cu latura de 9 cm se suprapun
încât AB=a, AC=b, BC=a+b, CD=a+b – c și formând un dreptunghi cu dimensiunile de 9 cm
AD=c–a. Numerele a, b, c îndeplinesc condițiile și 13 cm. Aria zonei comune este:
c>a și a+b>c. Care este ordinea punctelor pe
2 2 2
dreaptă? A) 18 cm B)  45 cm C)  56 cm
2 2
D)  63 cm E) 81 cm
A) A-B-C-D B) B-A-C-D C) C-A-B-D
D) C-D-A-B E) D-C-A-B

7
Concursul Național de Matematică LuminaMath Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a VII-a


(40 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Dacă a+2b=21 și 2a+b=9, atunci a+b este: 4. Dintre numerele 1, 2, 3, ..., 2n, n ! N* se înlătură
la întâmplare n numere consecutive. Suma
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 numerelor rămase este 85. Câte valori poate lua n?

A) niciuna B) 1 C) 5 D) 10 E) o infinitate

Lumina Instituții de Învățământ

2. Câte cifre are numărul 5. Dacă $ a1, a2, ..., a9 . = astfel încât a1>a2>a3>a4>a5
1 2 3 999 1000
A=1 +2 +3 +...+999 +1000 ? și a5<a6<a7<a8<a9, câte numere a1 a 2 ...a 9 există?

A) 3333 B) 1111 C) 2997 D) 3001 E) 3999 A) 70 B) 99 C) 100 D) 120 E) 84

3. Fie A o submulțime de 90 de elemente a lui


A=$ 1, 2, 3, ..., 100 . și S suma elementelor lui A.
6. Cel mai mare divizor propriu al numărului 1001
Câte valori posibile are S? este:

A) 901 B) 4095 C) 270 D) 90 E) 441 A) 1 B) 91 C) 1001 D) 143 E) 13

1
Subiecte clasa a VII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

7. Fie P = produsul primelor 81 de numere naturale 10. Fie xy un număr natural divizibil cu 19, cu x<y.
impare. Aflați valoarea maximă a lui K astfel încât Dacă xy+yx=121, atunci x·y este:
3 | P.
K

A) 18 B) 28 C) 30 D) 24 E) 9


A) 28 B) 35 C) 40 D) 30 E) 50

| |
1 |
+ b+6|+|c+3|=0. Produsul a·b·c este egal cu:
Lumina Instituții de Învățământ

8. Care este ultima cifră a produsului numerelor 11. 3a–


4
pare nedivizibile cu 5 mai mici ca 2015?
3 3
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 A)  2 B) – 2 C) –1

D) 1 E) Nu se poate calcula

9. Fie A = 76 A : _6 ,2 i, unde prin


2015 2018 2015 2018
,3
7a,bA = cel mai mic multiplu comun al numerelor a
și b iar prin _a,bi = cel mai mare divizor comun al
numerelor a și b. Alegeți răspunsul corect: 12. Cea mai mică valoare a numărului natural a
a a a
A) A este par pentru care fracțiile  12 , 5 și 36 reprezintă
B) A este multiplu de 6
C) A = 1 simultan numere naturale nenule este:
D) A este pătrat perfect
E) A are ultima cifră egală cu 3 A) 0 B) 36 C) 60 D) 120 E) 180

2
Subiecte clasa a VII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

16. Rezultatul calculului (3 ) :(3 ) +(– 9 ):(– 3 ) este:


7 2 4 3
|x| – |–x| __
2015
13. ______________
2015

=? 7 35
(|x|+2)–1 A) –6 B) 16 C) 24 D) 2015 E) 0
B) |x|+2
2014 2014
A) –x C) –x D) x E) 0

14. Dacă 6x@ reprezintă partea întreagă a numărului


Lumina Instituții de Învățământ

17. În schema de mai jos, fiecare fracție este suma


rațional x, atunci: celor 2 fracții de sub ea. Care este a 3-a fracție de
pe al 7-lea rând?
A= 8 B+: 1002 D+: 3 D+...+: 100 D=?
100 100 100

2 2 2 2 1

2
A) 100 B) 150 C) 101 D) 97 E) 99
1 1

2 2
1 1 1

3 6 3
1 1 1 1

4 12 12 4
1 1 1 1 1

5 20 30 20 5
1 1 1 1 1 1

6 30 60 60 30 6

1 1 1 1 1
A)  B)  C)  D)  E) 
7 40 42 105 120

15. Dacă m, n și m–n sunt numere naturale nenule,


18. ca_ – 4i k m = ?
0
3 2
care dintre următoarele numere este cel mai mic?
10 2 2
n m n m n 1
A) –2
–14
B) – 4096
–3
A)  B)  C)  D)  n E)  m C)  D) 32 E) 1
m
10
n
2
m
2
4096

3
Subiecte clasa a VII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

19. Anna, Bianca și Corina vor să își cumpere trei 22. Care este cel mai mic număr natural care se scrie
pălării identice. Cu toate acestea, niciuna dintre atât ca suma a 18 numere naturale consecutive
ele nu are suficienți bani pentru a putea cumpăra nenule, cât și ca suma a 19 numere naturale
o pălărie. Anna are cu o treime mai puțin decât consecutive nenule?
prețul pălăriei, iar Bianca și Corina au cu o
pătrime, respectiv o cincime mai puțin decât A) 409 B) 342 C) 513 D) 818 E) 195
prețul pălăriei. O săptămână mai târziu, când
erau reduceri, prețul unei pălării a fost redus cu
94 lei și cele trei fete au adunat toți banii și au
cumpărat trei pălării fără a le rămâne rest. Care a
fost prețul unei pălării înainte de reducere?

A) 120 B) 160 C) 280 D) 360 E) 1120

Lumina Instituții de Învățământ

20. O domniță aprinde la castelul său 2 lumânări. 23. Alex are o colecție de 140 mașinuțe de diverse
Acestea nu ard la fel de repede și una e cu 3 cm tipuri. După o vizită la muzeul de tehnică, își
mai lungă decât cealaltă. Cea mai lungă a fost mărește colecția cu 30 de mașinuțe de teren.
aprinsă la 6:00 pm și s-a stins la ora 12:00 pm, iar Câte mașinuțe de teren are acum dacă procentul
cea mai scurtă a ars de la 7:30 pm la 11:30 pm. La lor s-a dublat?
ora 10 pm aveau aceeași lungime. Care era suma
lungimilor celor 2 lumânări înainte de a fi aprinse? A) 15 B) 60 C) 45 D) 51 E) 73

A) 51 cm B) 18 cm C) 72 cm


D) 60 cm E) 46 cm

21. Într-o seară, într-o expediție în munții Retezat


fiecare conservă a fost împărțită de 2 persoane,
fiecare pâine de 3 persoane și fiecare ciocolată
de 4 persoane. Fiecare persoană a primit hrana 24. Cu o cantitate de morcovi pot fi hrăniți 11 iepuri
din fiecare tip și nu a rămas nimic neconsumat timp de 16 zile. Pentru câte zile ajunge aceeași
din cele 26 de alimente. Câte persoane erau în cantitate ca să hrănească 8 iepuri?
expediție?
A) 5,5 zile B) 22 zile C) 20 zile
A) 42 B) 12 C) 20 D) 24 E) 30 D) 44 zile E) 7,25 zile

4
Subiecte clasa a VII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

x – 2015 x + 31
25. = ; x=? 28. Suma modulelor a 10 numere întregi nenule
x – 2016 x – 32
distincte este 32. Valoarea absolută a sumei celor
2 10 numere este:
–1 2015 1005 1008
A) 2019 B)  C)  D) 2048 E) 
1006 1006 2015
A) 0 B) 2 C) 0 sau 2
D) 64 E) nu se poate preciza

Lumina Instituții de Învățământ

n 2 +n 2k–1 2p+1
26. Care este probabilitatea ca alegând 10 numere 29. Dacă a ·b ·c =1, a,b,cdZ și n,k,pdN, atunci
dintre numerele 1, 2, 3, ..., 2015, printre acestea numărul valorilor posibile ale lui |a+b+c| este:
să se afle 2 numere cu diferența divizibilă cu 9?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
2015 2015
2014 1 9 2
A)  B)  C)  D) 1 E) 
2015 2015! 10
2015
9
2015

30. Fie iABC echilateral și M, N, P A


mijloacele laturilor BC, AC, AB.
27. Suma valorilor întregi nenule ale numărului n Câte triunghiuri necongruente P N
cu vârfurile în punctele A, B, C,
n
pentru care d este: M, N, P se pot desena?
n+1 Z B M C
A) 1 B) –2 C) 0 D) –1 E) 2015 A) 5 B) 20 C) 8 D) 10 E) 4

5
Subiecte clasa a VII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

31. În iMNP ascuțitunghic, (ND și (PE sunt 33. Fie iABC, Md(BC) și Nd(AC) astfel încât

bisectoare, Dd(MP), Ed(MN), iar Q, R sunt AM ( BN= $P. și AiABP= 40, AiBMP= 48 și AiANP=15.

respectiv picioarele perpendicularelor din M pe AiABC=?


A
PE, ND, Qd(PE), Rd(ND). Dacă (MR)/(MQ) și
% % 40 15 N
m(MNP)=50c, calculați m(RMQ).
P
48
N B C
M
(*desenul nu e făcut la scară)
E Q
A) 220 B) 156 C) 175 D) 190 E) 148
R
M P
D
(*desenul nu e făcut la scară)

A) 50c B) 60c C) 80c D) 75c E) 85c


Lumina Instituții de Învățământ

32. În figura alăturată sunt desenate 2 pătrate cu A


laturile de 10 cm și respectiv 9 cm. Aria figurii
hașurate este: 34. iABC este isoscel cu (AB)/(AC)
b P
10 cm 9 cm și iMNP este echilateral. M
c

a
Cât este a în funcție de b și c? B C
10 cm N
(*desenul nu e făcut la scară)

b–c b–c
(*desenul nu e făcut la scară) A) 90c– B) 180c– b – c C) 
2 2
b+c
A) 38,5 B) 40,5 C) 45 D) 40 E) 39 D) 15c+ b – c E) 
2

6
Subiecte clasa a VII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

35. În iABC, AB<AC<BC și bisectoarea exterioară a 38. În iXYZ, m( VX )=60c și înălțimile din X și Y sunt
unghiului C intersectează [BA în M, iar bisectoarea concurente cu bisectoarea din Z. Dacă XY=3 cm,
exterioară a unghiului A intersectează [BC în N. atunci PiXYZ=?
%
Dacă (AC)/(CM) /(AN), atunci m(BAC )=? A) 12 cm B) 10 cm C) 15 cm D) 9 cm E) 8 cm

N
(*desenul nu e făcut la scară)
B

C
A

W)=15c și
A) 132c B) 108c C) 115c D) 120c E) 150c
39. În iABC, dreptunghic în A, avem m(C
Lumina Instituții de Învățământ

BC=20 cm. Lungimea înălțimii din A este egală


cu:

A) 10 cm B) 15 cm C) 5 cm D) 7 cm E) 8 cm

36. Câte triunghiuri ascuțitunghice cu toate măsurile


unghiurilor egale cu numere naturale există?

A) 990 B) 2700 C) 180 D) 675 E) 842

40. Un „melc matematic” este construit din triunghiuri


V )=36c și (AB)/(AC). Fie D
37. În iABC avem m(A dreptunghice ca în figura de mai jos:

punctul de intersecție al mediatoarei segmentului m( \


A1 OA 2 )=30c, m( \
An OAn + 1 )=60c, 6n$2, ndN,

V. Dacă BD=a și
A3 A A
1 2
=1 cm.
(AB) cu bisectoarea unghiului B A4
Lungimea lui A 2A8 este egală cu:
CD=b, atunci PiABC este egal cu:
A2

A1
A) 2a+2b B) 3a+2b C) 3b+2a O (*desenul nu e făcut la scară)

3a 3b
D)  +3b E) 3a+ A) 130 B) 256 C) 126 D) 64 E) 514
2 2

7
Concursul Național de Matematică LuminaMath Ediția a XIX-a

Subiecte Clasa a VIII-a


(40 de întrebări)
• Puteți folosi spațiile goale ca ciornă.
• Nu este de ajuns să alegeți răspunsul corect pe broșura de subiecte, el trebuie completat
pe foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării respective.
• Desenele au caracter orientativ, nu respectă valorile numerice din enunțul problemelor.

1. Cea mai mare valoare a numărului natural n 4. Numărul de perechi ordonate (a,b) cu a, b numere
1 1 1
pentru care este: naturale, a+b număr prim, 1#a#100, 1#b#100 și
7 < n+1 < 2
A) 
6 B) 
8 C) 
1 D) 
2 E) 
5 ab + 1 număr natural, este:
a+b

A) 50 B) 51 C) 52 D) 53 E) 54Lumina Instituții de Învățământ

2017 2015
2. Restul împărțirii lui A=21·27 +19·38 la 13 este: 5. Calculați suma tuturor elementelor mulțimii:

A) 
9 B) 
11 C) 
2 D) 
7 E) 
4 A=$ x ! Z+ | –2015#x<2016 ..

A) 
0 B) 
4062240 C) 
2015
D)  2029105 E) 2031120

3. Pe o tablă sunt scrise la rând 2000 de cifre. 6. Numerele naturale p și q sunt prime și verifică
Oricare două cifre vecine formează un număr relația p+4q=30.
care se descompune în produs de trei numere
2 2
prime distincte. Cifra de pe poziția 1728 este: Valoarea sumei p +q este:

A) 
3 B) 
6 C) 
7 D) 
4 E) 
2 A) 
13 B) 
29 C) 
34 D) 
53 E) 
74

1
Subiecte clasa a VIII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

7. Dacă x, y, z sunt numere naturale nenule astfel 10. Un dreptunghi cu dimensiunile numere naturale
este pavat cu plăci pătrate de latură 1. Numărul
1 95
încât x+ = , atunci x+y–z este: plăcilor de pe margini este exact jumătate din
1 22
y+ numărul total al plăcilor. Care dintre numerele
z
de mai jos poate fi perimetrul dreptunghiului?
A) 14 B) 7 C) 3 D) 4 E) 0
A) 30 B) 46 C) 28 D) 18 E) 62

Lumina Instituții de Învățământ

8. Dacă m = 2+4+6+...+2014 – 1+3+5+...+2013 , 11. Calculați suma tuturor numerelor naturale n astfel
n 1+3+5+...+2013 2+4+6+...+2014 încât ecuația 2x+3y=n are exact 101 soluții de
cu m și n prime între ele, atunci valoarea lui m este: forma (x,y), x,y ! N.

A) 1007 B) 1008 C) 2014 D) 2015 E) 2016 A) 3621 B) 219 C) 1023 D) 2049 E) 777

12. Pe o foaie de hârtie sunt scrise în ordine numerele


naturale 1, 2, 3, ..., n. Foaia este tăiată în 5 bucăți,
astfel încât pe fiecare bucată să fie scris cel puțin
9. Câte numere naturale au proprietatea că, dacă un număr și numerele scrise să fie consecutive.
din scrierea zecimală a numărului ștergem ultima Dacă mediile aritmetice ale numerelor de pe cele
cifră, atunci obținem un număr care este cu 2015 5 bucăți de foaie sunt 1234, 345, 128, 19 și 19 ,
mai mic decât cel inițial? atunci n este: 2

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 2012 B) 2013 C) 2014 D) 2015 E) 2016

2
Subiecte clasa a VIII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

13. Se consideră numărul natural par m = 3 5 k , 16. [ –2; a]+[ b; 7]=[1; 5]. a+b=?
unde k ! N*. Numărul minim de zerouri cu care se
termină numărul k este: A) 9 B) 5 C) 7 D) 8 E) 6

A) 4 B) 5 C) 6 D) 3 E) 2

Lumina Instituții de Învățământ

14. Suma numerelor ab știind că ab + 2 =a+b este: 17. Dacă x și y sunt numere reale nenule astfel încât
7
x
7
y
A) 45 B) 65 C) 85 D) 84 E) 75 3 + 3 <0, care afirmație este întotdeauna
y x
adevărată?
x x
A) x+y<0 B) x+y>0 C)  >0 D)  <0 E) x·y>1
y y

18. Numerele întregi a, b verifică relațiaa – 5b =5 – a .
2 2
15. Câte elemente conține mulțimea

A=$ x ! Z | | x+2 5 |# 5 . ? Produsul a·b ar putea fi:

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) 6 A) 0 B) 1 C) – 5 D) 


2015 –1
E) 

3
Subiecte clasa a VIII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

a+b 2
19. Dacă a, b, c ! Q* astfel încât ! Q, atunci: 22. Numerele reale x, y, z, u, v verifică relațiile:
b+c 2 16x+10y+4z+2u+v= 8+u, 6y+5z+4u+3v= 8+z,
2 2 2
A) b =2ac B) b =ac C) b =ac 2 7z+6u+5v=8+y, 4u+6v=6+x.
D) b = – ac
2
E) b = –2ac
2
x+y+z+u+v este:

A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 10

Lumina Instituții de Învățământ

20. Media geometrică a două numere naturale 23. Valoarea expresiei

–x)+1–x pentru x= 2 este:


2015 2015 2015
consecutive este 6 2 . Media aritmetică a E(x)=( x +x)( x

B) –1 –2 2015
inverselor celor două numere este: A) –3 C)  D) 2 E) 0
17 17
A)  B) 17 C) 72 D) 144 E) 
72 144

2 2
21. Dacă x, y, z sunt numere reale ce satisfac relația: 24. Fie x,y ! R astfel încât x +y =4 și xy=2.

1
x–1+2 y–4+3 z–9= 2 (x+y+z), atunci xyz este: x+y are valoarea maximă:

A) 36 B) 192 C) 136 D) 288 E) 302 –1
A)  B) 
0 C) 
2 2. D) 4 E) 8

4
Subiecte clasa a VIII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

2
25. Valoarea minimă a expresiei x +4x este:
28. Numerele reale x și y verifică relațiile
4 2 2 4 2 2
x +x y +y =1456 și x +xy+y =52. Valoarea lui x·y
–3
A)  B) – 9 C) 
0 D) 
2 –4
E)  este:

A) 12 B) 10 C) 14 D) 16 E) 18

Lumina Instituții de Învățământ

26. Dacă x este un număr real astfel încât x –x +x=2,


5 3
29. Numerele reale pozitive a, b, c verifică relațiile:
atunci:
5 10 13 m
=b+c, =c+a, =a+b. Dacă a+b+c= , cu
6 6 6 6 6 a b c n
A) x ≤3 B) x <3 C) x =3 D) x <0 E) x >3
m și n prime între ele, atunci m+n este:

A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55

27. În tabel, se înlocuiesc literele a, b, c, d cu cifrele


2, 3, 5, 7 astfel încât fiecare cifră să fie folosită o
singură dată. Un elev adună rezultatele obținute.
x a b Care este cea mai mare valoare
c a·c b·c pe care o poate obține? 30. Cea mai mică soluție reală a inecuației |x+1|#3
d a·d b·d este:

A) 80 B) 60 C) 70 D) 72 E) 75 A) 0 B) 2015 C) – 3 D) – 4 E) nu există

5
Subiecte clasa a VIII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

31. În triunghiul ABC se consideră mediana AM, 34. Fie [AD] înălțimea din A a triunghiului ABC
M! [BC]. Dacă m(BMAC)=35c și m(BAMB)=70c,
atunci m(BABC) este: (D! [BC]). Triunghiul ADC este dreptunghic
1
A) 
45c B) 
55c C) 
65c D) 
35c E) 
25c isoscel și BD= AB=4.
2
Aria 3ABC este:

A) 
12+4 3+4 6 B) 
16 3( 3+1) C) 
8 3( 3+1)
D) 4 3+4 E) 8 3+4 6

Lumina Instituții de Învățământ

32. Pe laturile (AB), (BC), (AC) ale triunghiului ABC se \)=m(DAB


35. În patrulaterul convex ABCD, m(ABC \)=90c
consideră punctele M, N, respectiv P, astfel încât și AC=15, CD=14, DA=13. Fie E piciorul înălțimii din
AM=MB=BN=9 și NC=CP=PA=19. D pe AC și DE + AB=" F ,.
Aria triunghiului MNP este:
AB·AF este:
A) 78 B) 42 C) 82 D) 42 2 E) 86
A) 99 B) 65 C) 72 D) 136 E) 27

36. Fie ABCD un trapez dreptunghic având bazele AB

de 8 cm, CD de 2 cm, AD = AB și MN || AB, M! (AD),

33. Într-un triunghi dreptunghic, măsura unui unghi N! (BC). Determinați lungimea segmentului (MN)
este 37c. Măsura celui mai mic unghi al triunghiului
AMNCD 1
este: știind că = .
A ABNM 4
A) 
1c B) 53c C) 90c D) 37c E) nu se poate preciza A) 6 B) 5 C) 8 D) 10 E) 4

6
Subiecte clasa a VIII-a | LuminaMath Ediția a XIX-a

37. Punctele A, B, C, D, E sunt, în această ordine, 39. ABCD este un paralelogram cu AD=6cm,

pe o dreaptă d. Fie punctul T " d, astfel încât \)=60c. M!(DC) cu MD=3cm.


AB=12cm și m( BCD

\/DTE
BTC \ și AT este tangentă la cercul
D M C

Aria triunghiului MAB este:


circumscris triunghiului BTE.
A B
Dacă AB=2, BC=36 și CD=15, atunci DE este:
2 2 2
A) 72 3 cm B) 18 3 cm C) 36 3 cm
2 2
A) 
954 B) 
956 C) 
970 D) 
995 E) 
1007 D) 36 cm E) 18 cm

Lumina Instituții de Învățământ

38. Pătratul este înscris în cercul de 40. Se consideră o cale ferată în linie dreaptă care
r trece prin mai multe gări. Fiecare gară vinde bilete
rază R și circumscris cercului de către toate celelalte gări, iar biletele sunt distincte
R pentru fiecare rută și direcție. Se mai construiesc
rază r. Diagonala pătratului este cel puțin două gări și astfel este necesar să se mai
tipărească încă 46 tipuri de bilete. Câte gări sunt
6 2 . Aria porțiunii cuprinse între pătrat și cercul acum?

înscris este: A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14A) 36–9r B) 36+9r C) 36–18r
D) 72–9r E) 36

7
LUMINA MATH XIX - 2015 RASPUNSURI
CLASA a II-a CLASA a III-a CLASA a IV-a CLASA a V-a CLASA a VI-a CLASA a VII-a CLASA a VIII-a
Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B Br. A Br. B
1 B D 1 E D 1 B D 1 D C 1 A C 1 D A 1 E C
2 B E 2 A A 2 E A 2 E E 2 D A 2 D E 2 C E
3 E D 3 A A 3 D B 3 C D 3 C D 3 A A 3 B B
4 E C 4 A B 4 D D 4 A A 4 B B 4 E D 4 B B
5 E B 5 D E 5 B C 5 D A 5 C D 5 A D 5 E D
6 D E 6 A A 6 A E 6 D E 6 B C 6 D C 6 D D
7 D B 7 D A 7 D B 7 A D 7 A A 7 C B 7 E E
8 C E 8 B D 8 B D 8 E D 8 D B 8 B D 8 D E
9 B E 9 B C 9 C B 9 D E 9 A A 9 D D 9 B A
10 D B 10 A D 10 A D 10 D D 10 A A 10 D D 10 C B
11 B A 11 D B 11 C D 11 E D 11 C C 11 A D 11 A C
12 E B 12 D B 12 B D 12 D C 12 B D 12 E A 12 C C
13 B B 13 B D 13 D D 13 C A 13 C B 13 E E 13 C C
14 D E 14 C A 14 D A 14 B B 14 B C 14 D E 14 C C
15 E E 15 B D 15 D B 15 A C 15 C B 15 A A 15 B D
16 E D 16 D B 16 D C 16 B B 16 C C 16 C D 16 E B
17 A D 17 C A 17 B C 17 D D 17 D C 17 D E 17 D B
18 A C 18 D D 18 C C 18 B B 18 A A 18 E C 18 A A
19 A D 19 B C 19 A D 19 C D 19 A A 19 D D 19 B E
20 C D 20 A A 20 C A 20 B D 20 B C 20 A C 20 E D
21 A A 21 E B 21 A B 21 C B 21 C B 21 D A 21 D E
22 B A 22 C D 22 A A 22 D C 22 E E 22 C D 22 B C
23 D A 23 B E 23 D A 23 A A 23 B B 23 D B 23 B B
24 D B 24 D C 24 C C 24 C C 24 D B 24 B D 24 C E
25 D C 25 A B 25 E B 25 E E 25 B D 25 D D 25 E B
26 C D 26 A A 26 B E 26 D D 26 B D 26 D D 26 E E
27 A D 27 B D 27 C A 27 A D 27 D B 27 B B 27 D A
28 B A 28 D B 28 B B 28 D A 28 A A 28 – – 28 A D
29 D C 29 A B 29 A C 29 B D 29 A A 29 B B 29 E E
30 C B 30 B A 30 B B 30 E B 30 C C 30 E E 30 D D
31 D C 31 B B 31 A A 31 B D
32 D A 32 B B 32 B A 32 D B
33 B E 33 C C 33 A B 33 D C
34 D A 34 C C 34 E A 34 C D
35 C A 35 B B 35 A D 35 A A
36 C D 36 B C 36 D E 36 E E
37 A B 37 C B 37 B D 37 A D
38 A D 38 D D 38 D B 38 A B
39 B B 39 D B 39 C C 39 B A
40 A C 40 B D 40 C C 40 D A