Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TOMIS DIN CONSTANŢA

SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI,


SERVICIILOR ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

PROIECT LA
RESURSE ȘI DESTINAȚII TURISTICE

TITLUL:……………………….

INDRUMATOR ÎNTOCMIT
Conf. univ. dr. Student
ROMEO BOŞNEAGU ........................

CONSTANŢA
2020
CUPRINS
...............................
...............................
CAPITOLUL 1

1.1 Introducere
Conceptul de resurse şi destinaţii turistice

1.2 Resurse și destinații turistice


Tipologia resurselor turistice
Destinaţiile turistice
Resursele turistice naturale
Resursele turistice antropice
Destinațiile turistice

CAPITOLUL 2
2.1Destinații turistice din ...................................

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Exemplu:
POPESCU, E., 2015, Management economic, Ed. ......................., Bucureşti, p.10, 15-16...

1.Indicații metodice

Proiectul se susține în cadrul examenului oral la disciplina: RESURSE ȘI DESTINAȚII


TURISTICE.
Proiectul va avea maximum 12-14 pagini (TNR 11, la un rând) și va fi sub formă scrisă și
electronică pe un CD.
Prezentarea va fi în format Power Point, timp de prezentare: maximum 10 minute.
Studenții se vor prezenta cu mijloace elecronice (Laptop) pentru susținerea lucrării.
CD – ul va cuprinde atât textul (în Word), cât și prezentarea în Power Point.
2. Lista cu titlurile posibile ale proiectelor la disciplina RESURSE ȘI DESTINAȚII
TURISTICE
Destinații turistice din:
- Europa de nord
- Europa centrală
- Europa de sud
- Balcani
- zona montană românească
- de la litoralul Mării Negre
- Mediterana
- Africa de Nord
- Orientul Apropiat
- America de Sud
- Orientul Îndepărtat
- America de Nord
- Africa de Sud
- Oceanul Indian
- Australia
- India
- America Centrală
- Etc.