Sunteți pe pagina 1din 8

Teste grilă:

1. Care sunt cele mai importante organizaţii internaţionale care au luat fiinţă după cel de-al doilea
război mondial, în scopul prevenirii apariţiei de noi conflicte:
a. Organizaţia Naţiunilor Unite, Banca Mondială , Banca Centrală Europeană, Fondul
Monetar Internaţional, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ;
b. Organizaţia Naţiunilor Unite, Banca Mondială , Fondul Monetar Internaţional, Acordul
General pentru Tarife şi Comerţ, Consiliului Europei;
c. Organizaţia Europeană de Cooperare Economică, Uniunea Europei de Vest, Consiliul
European.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

2. În 1947, secretarul de Stat al SUA, George Marshall, a anunţat că SUA vor acorda ajutor
financiar tuturor naţiunilor europene „la vest de Urali”, dacă ele sunt de acord asupra unui
program comun de reconstrucţie economică. Care a fost reacţia statelor europene:
a. ţările Europei Occidentale (Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania
Federală, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Suedia,
Turcia) au creat un Comitet European de Cooperare Economică, însărcinat cu stabilirea
nevoilor de ajutor şi au semnat acordul;
b. URSS a refuzat în nume propriu şi în numele celorlalte ţări central şi est-europene aflate
sub sfera ei de influenţă ajutorul american;
c. Marea Britanie, Franţa şi Germania de Vest au fost singurele care au acceptat fără
rezerve oferta, au semnat acordul şi au beneficiat de acest ajutor.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

3. Statele europene care au receptat oferta lansată prin Planul Marshall (1947), conceput iniţial
sub forma unui ajutor nerambursabil însoţit de evitarea supralicitărilor şi a dublei impuneri,
acordat tuturor statelor europene, au fost:
a. toate ţările Europei Occidentale;
b. Uniunea Sovietică, Bulgaria, România, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Germania
Democrată;
c. Franţa, R.F.Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

4. În ce măsură ţările din Europa Centrală şi de Est împreună cu U.R.S.S au beneficiat de ajutor
nerambursabil acordat prin Planul Marshall?
a. deloc;
b. în totalitate;
c. aproape deloc.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

5. Care a fost suma la care s-a ridicat ajutorul nerambursabil acordat prin Planul Marshall?
a. 22 mld.dolari;
b. 12 mld.dolari;
c. 10 mld.dolari.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

6. Care au fost efectele ajutorului american acordat prin Planul Marshall:


a. scurtarea perioadei de reconstrucţie de după război, perioadă care s-a încheiat în 1949;
b. intensificarea cooperării economice dintre statele în cauză, liberalizarea progresivă a
schimburilor comerciale şi a decontărilor intraregionale;
c. stăvilirea expansiunii comunismului în Europa de Vest şi extinderea zonei de influenţă
americane până la limita de vecinătate cu statele satelit din jurul Uniunii Sovietice.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

7. Etapele construcţiei europene sunt:


a. Prima etapă: obiectivul pieţei comune sectoriale -Tratatul de la Paris (1951); A doua
etapă: obiectivul uniunii vamale - Tratatul de la Roma (1957); A treia etapă: obiectivul
pieţei interne unice - Tratatul de la Maastricht (1986); A patra etapă: obiectivul uniunii
economice şi monetare - Actul Unic European (1992); A cincea etapă: obiectivul
uniunii politice; A şasea etapă: obiectivul extinderii - Tratatele de la Amsterdam (1997)
şi Nisa (2000).
b. Prima etapă: obiectivul pieţei comune sectoriale -Tratatul de la Paris (1951); A doua
etapă: obiectivul uniunii vamale - Tratatul de la Roma (1957); A treia etapă: obiectivul
pieţei interne unice - Actul Unic European (1986); A patra etapă: obiectivul uniunii
economice şi monetare - Tratatul de la Maastricht (1992); A cincea etapă: obiectivul
uniunii politice; A şasea etapă: obiectivul extinderii - Tratatele de la Amsterdam (1997)
şi Nisa (2000).
c. Prima etapă: obiectivul pieţei comune sectoriale -Tratatul de la Roma(1951); A doua
etapă: obiectivul uniunii vamale - Tratatul de la Paris (1957); A treia etapă: obiectivul
pieţei interne unice - Actul Unic European (1986); A patra etapă: obiectivul uniunii
economice şi monetare - Tratatul de la Maastricht (1992); A cincea etapă: obiectivul
uniunii politice; A şasea etapă: obiectivul extinderii - Tratatele de la Nisa (1997) şi
Amsterdam (2000).
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

8. Procesul integrării europene a început:


a. la 9 mai 1950, când ministrul francez de externe Robert Schuman a adresat o propunere
Franţei şi Germaniei, precum si altor ţări europene care vor dori să li se alăture, de a
pune în comun resursele lor de cărbune şi oţel;
b. la 18 aprilie 1951, o data cu semnarea Tratatului de la Paris privind crearea Comunităţii
Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO);
c. la 25 martie 1957, odată cu semnarea, la Roma, a Tratatelor de constituire a Comunităţii
Economice Europene (CEE) şi respectiv a Comunităţii Europene a Energiei Atomice
(Euratom).
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

9. Ţările fondatoare ale construcţiei europene sunt:


a. Belgia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie si Olanda;
b. Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda;
c. Franta, Germania, Italia si Marea Britanie.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

10. Prima etapă a procesului de integrare economică europeană este legată de:
a. intensificarea cooperării economice dintre statele europene şi de liberalizarea
progresivă a schimburilor comerciale şi a decontărilor intraregionale;
b. numele lui Jean Monnet - ca “inspirator”, de cel al ministrului de externe francez -
Robert Schuman şi de Franţa, Germania (R.F.G.), Italia şi Ţările Benelux, care au
semnat la 18 aprilie 1951 - Tratatul de la Paris, prin care s-a constituit Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
c. Statele Unite care au lansat şi pus în aplicare Planul Marshall, conceput iniţial sub
forma unui ajutor nerambursabil însoţit de evitarea supralicitărilor şi a dublei impuneri,
acordat tuturor statelor europene.
Răspunsul considerat corect de către dumneavoastră este: ............................

11. Efectele economice ale înlăturării taxelor vamale şi suprimării restricţiilor cantitative, ca
urmare a Tratatului de la Roma au fost :
a. comerţul intracomunitar a crescut de 3 ori, schimburile CEE cu terţe state s-au majorat
de 3 ori, PIB-ul mediu a sporit cu 30%;
b. comerţul intracomunitar a crescut de 6 ori, schimburile CEE cu terţe state s-au majorat
de 3 ori, PIB-ul mediu a sporit cu 70%;
c. comerţul intracomunitar a crescut de 70 de ori, schimburile CEE cu terţe state s-au
majorat de 3 ori, PIB-ul mediu a sporit cu 30%.

12. Care dintre comunităţile europene au fuzionat pentru a crea împreună “Comunitatea
Europeană”?
a. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi
Euratom;
b. Comunitatea Economică Europeană şi Euratom;
c. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Comunitatea Economică Europeană.

13. Obiectivul principal al Actului Unic European, în spiritul Cărţii Albe:


a. a rămas crearea pieţei unice, respectiv a unui „spaţiu fără frontiere interioare în care
libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor este asigurată”;
b. a devenit posibil la 1 ianuarie 1992, prin crearea unei pieţe de peste 340 milioane de
locuitori, care dispune de o totală liberă circulaţie în interior a mărfurilor, serviciilor,
persoanelor şi capitalurilor;
c. nu a putut fi îndeplinit datorită inexistenţei monedei unice şi a eterogenităţii politicilor
macroeconomice ale statelor membre.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

14. Piaţa unică implică:


a. libera circulaţie a bunurilor şi tarife vamale comune faţă de terţi;
b. libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor;
libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor, precum şi moneda
unică.

15. Ce factori au determinat realizarea Actului Unic European?


a. gradul crescut de indecizie în contextul unanimităţii voturilor (Compromisul de la
Luxemburg) şi interesele eterogene (extindere);
b. temerile exprimate la începutul anilor optzeci de către politicieni de marcă, de a
rămâne, din acest motiv şi din cauza lipsei unei pieţe comune adevărate, în urma SUA şi
Japoniei;
c. schimbarea de guvernare (în Marea Britanie, în 1979 - Margaret Thatcher; în Germania,
în 1982 preluarea puterii de către Kohl şi noi alegeri în 1983) şi redefinirea
platformelor-program (Franţa: Mitterand se detaşează de politica socialistă economică
de până atunci) au făcut ca ideologiile guvernelor din unele mari state membre s-au
aliniat în mod vizibil.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

16. Declaraţia lui Robert Schuman a fost făcută publică în:


a. 9 mai 1950;
b. 18 aprilie 1951;
c. 1-3 iunie 1955.

17. Aşa-numitul "Plan Schuman" propunea:


a. crearea unei autorităţi pentru controlul producţiei de cărbune şi oţel pe teritoriul
Republicii Federale Germane şi al Franţei;
b. folosirea în comun de către toate naţiunile europene, care ar fi dorit acest lucru, a
resurselor din sectoarele cărbunelui şi oţelului, cu scopul menţinerii păcii în Europa;
c. încurajarea procesului de împăcare dintre statul francez şi cel german prin cooperarea la
nivelul industriei cărbunelui şi a oţelului.

18. Tratatul de la Paris a fost semnat în anul:


a. 1951;
b. 1957;
c. 1965.

19. Care din afirmaţiile de mai jos cu privire la Tratatul de la Paris sunt corecte:
a. a fost semnat la 18 aprilie 1951 de către Franţa, Germania (R.F.G.), Italia şi Ţările
Benelux;
b. a fost semnat la pe 25 martie 1957 şi a condus la instituirea Comunităţii Economice;
Europene (C.E.E.) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM);
c. a fost semnat pe 8 aprilie 1965 şi a realizat un cadru instituţional unic pentru cele trei
Comunităţi.

20. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) a avut drept misiune:


a. făurirea pieţe unice europene;
b. făurirea unei pieţe comune sectoriale;
c. făurirea unei pieţe comune în domeniul cărbunelui şi oţelului.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

21. Tratatul de la Paris interzicea pentru produsele cărbune şi oţel:


a. taxele vamale şi orice restricţii cantitative; orice discriminări, în special în ce priveşte
condiţiile de preţ sau de livrare şi tarifele de transport;
b. subvenţiile, ajutoarele sau facilităţile fiscale acordate de către state;
c. practicile restrictive privind repartiţia sau exploatarea pieţelor.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

22. Ce semnificaţie are “Înalta Autoritate”:


a. reprezintă unica instituţie de conducere a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO);
b. deciziile sale urmau a fi valabile şi obligatorii în toate statele membre;
c. reprezintă prima organizaţie europeană care se bucură de prerogative supranaţionale.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

23. Unde a fost semnat Tratatul care a stat la baza creării Comunităţii Economice Europene (CEE)
?
a. Roma;
b. Paris;
c. Amsterdam.

24. Tratatul de la Roma, a fost semnat în:


a. 1951,
b. 1957,
c. 1958.
25. Tratatul de la Roma prevedea instituirea:
a. Comunităţii Economice Europene (C.E.E.);
b. Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice (EURATOM);
c. Comunităţii Economice Europene (C.E.E.) şi a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice (EURATOM).

26. Comunitatea Economică Europeană (CEE) instituită prin Tratatul de la Roma viza:
a. crearea unei pieţe comune care să promoveze o „dezvoltare armonioasă a activităţilor
economice în ansamblul Comunităţii, o expansiune continuă şi echilibrată, o stabilitate
sporită, o ridicare accelerată a nivelului de viaţă şi relaţii mai strânse între statele pe
care le reuneşte";
b. promovarea în Europa a utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice şi pentru
formarea şi dezvoltarea unei industrii nucleare europene;
c. promovarea progresului economic şi social echilibrat şi durabil, graţie a trei mijloace
sau mai exact a trei obiective intermediare - crearea unui spaţiu fără frontiere interioare,
întărirea coeziunii economice şi sociale şi stabilirea unei Uniuni economice şi monetare
comportând, la un anumit termen, o monedă unică: aceasta fiind dimensiunea
economică a Uniunii.

27. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) instituită prin Tratatul de la Roma
viza:
a. crearea unei pieţe comune a energiei atomice care să promoveze o dezvoltare
armonioasă a activităţilor economice în ansamblul Comunităţii, o expansiune continuă
şi echilibrată, o stabilitate sporită, o ridicare accelerată a nivelului de viaţă şi relaţii mai
strânse între statele pe care le reuneşte";
b. promovarea în Europa a utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice şi pentru
formarea şi dezvoltarea unei industrii nucleare europene;
c. uniunea vamală a industriei nucleare europene, prin eliminarea taxelor vamale
intracomunitare şi desfiinţarea contigentelor cantitative; odată cu realizarea unei mari
zone de liber schimb şi asigurarea unui sistem de protecţie exterioară uniformă (tarif
vamal comun).

28. Tratatul de la Roma stabileşte o serie de politici concrete pe diferite domenii:


a. uniune vamală;
b. politică agricolă, comercială şi concurenţială comună;
c. politică monetară comună.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

29. Piaţa „comună" instituită prin Tratatul de la Roma prevedea:


a. înţelegeri între întreprinderi şi ajutoare de stat (cu excepţia celor cu caracter social);
b. elaborarea de politici comune, limitate numai la domeniile comerţului, concurenţei,
transportului şi agriculturii;
c. abolirea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a mărfurilor,
persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.
30. Obiectivul principal al Tratatului de la Roma a fost:
a. crearea unei pieţe comune în domeniul cărbunelui şi oţelului;
b. formarea unei uniuni vamale;
c. crearea uniunii economice şi monetare.

31. Piaţa comună, în conformitate cu Tratatul de la Roma, era fundamentată pe:


a. principiul liberei concurenţe, interzicerea înţelegerilor dintre întreprinderi şi a
ajutoarelor de stat, instaurarea unei cetăţenii europene, cooperare strânsă în domeniul
justiţiei şi afacerilor interne;
b. interzicerea înţelegerilor dintre întrepinderi şi a ajutoarelor de stat, libera circulaţie a
presoanelor, libera circulaţie a mărfurilor, cooperare strânsă în domeniul justiţiei şi
afacerilor interne;
c. principiul liberei concurenţe, interzicerea înţelegerilor dintre întrepinderi şi a ajutoarelor
de stat şi abolirea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a
mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurior.

32. Uniunea vamală, ca obiectiv major stabilit prin tratatul de la Roma, presupune:
a. abolirea taxelor vamale şi a contingentelor cantitative din cadrul schimburilor dintre
statele membre în decursul unei perioade de 12 ani;
b. stabilirea unei politici vamale şi comerciale şi a unui tarif vamal comun în relaţiile lor
cu terţe state;
c. libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

33. Care au fost efectele uniunii vamale instituite prin Tratatul de la Roma în cursul perioadei de
tranziţie (1958-1970):
a. efecte spectaculoase din punct de vedere economic: comerţul intracomunitar a crescut
de 6 ori, schimburile CEE cu terţe state s-au majorat de 3 ori, iar PIB-ul mediu a sport
cu 70%;
b. efecte negative din punct de vedere politic: un transfer semnificativ de putere
economică dinspre Europa către SUA şi Marea Britanie;
c. un efect pozitiv asupra încrederii în procesul de integrare, stimulând procesul de
integrare atât în Europa, cât şi pe alte continente.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

34. Tratatul de la Bruxelles, numit şi “Tratatul de fuziune”, a fost semnat la data de:
a. 1.02.1958;
b. 8.04.1965,
c. 25.03.1995.

35. Tratatul de la Bruxelles a avut ca rezultat:


a. un cadru instituţional unic - un Consiliu unic şi o Comisie unică prin unificarea
executivelor (Consiliilor de Miniştri şi a Comisiilor celor trei Comunităţi; Parlamentul
şi Curtea de Justiţie fiind deja comune), precum şi a bugetului;
b. Comunitatea Economică Europeană şi-a mărit numărul de membri, prin actele
succesive de aderare ale Danemarcei, Irlandei şi Marii Britanii;
c. fuziunea Comunităţii Economice Europene (C.E.E.), a Comunităţii Europene a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice
(EURATOM).
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

36. Care dintre comunităţile europene au fuzionat pentru a crea împreună “Comunitatea
Europeană”?
d. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi
Euratom;
e. Comunitatea Economică Europeană şi Euratom;
f. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Comunitatea Economică Europeană.

37. După „extinderea spre nord”, ţările membre ale C:E.E. erau:
a. Franţa, Germania (R.F.G.), Italia şi Ţările Benelux, Marea Britanie, Danemarca, Irlanda
şi Norvegia;
b. Franţa, Germania (R.F.G.), Italia şi Ţările Benelux, Marea Britanie, Danemarca,
Irlanda;
c. Franţa, Germania (R.F.G.), Italia şi Ţările Benelux, Danemarca, Irlanda şi Norvegia.

38. “Extinderea spre sud” se referă la:


a. aderarea Greciei în 1981, aderarea Spaniei ]n 1985 şi Portugaliei în 1986;
b. aderarea Greciei, Spaniei şi Portugaliei în 1986;
c. aderarea Greciei în 1981, aderarea Spaniei şi Portugaliei în 1986.

39. „Cartea albă pentru desăvârşirea pieţei unice":


a. a fost adoptată de Comisia Europeană în iulie 1985;
b. a avut ca scop unificarea pieţei europene prin: desfiinţarea tuturor formelor de
obstacole, armonizarea reglementărilor, coordonarea legislaţiei şi a structurilor fiscale;
c. a propus realizarea până în 1992, a pieţei interne unitare a comunităţii, în care să fie
posibilă libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

40. Cartea Albă preconiza să se realizeze o piaţă unică, bazată pe următoarele libertăţi:
a. libertatea de mişcare a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor;
b. libertatea de mişcare a persoanelor, serviciilor;
c. libertatea de mişcare a mărfurilor,capitalurilor şi serviciilor.

41. Actului Unic European:


a. a fost adoptat de Comisia Europeană în iulie 1985;
b. a fost semnat în februarie 1986 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1987;
c. are ca obiectiv principal crearea pieţei unice.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

42. Actul Unic European a fost semnat în:


a. 1981,
b. 1986,
c. 1987.

43. Actul Unic European a intrat în vigoare la data de:


a. 1.07.1987,
b. 28.02.1986,
c. 18.02.1986.

44. Obiectivul principal al Actului Unic European, în spiritul Cărţii Albe:


d. a rămas crearea pieţei unice, respectiv a unui „spaţiu fără frontiere interioare în care
libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor este asigurată”;
e. a devenit posibil la 1 ianuarie 1992, prin crearea unei pieţe de peste 340 milioane de
locuitori, care dispune de o totală liberă circulaţie în interior a mărfurilor, serviciilor,
persoanelor şi capitalurilor;
f. nu a putut fi îndeplinit datorită inexistenţei monedei unice şi a eterogenităţii politicilor
macroeconomice ale statelor membre.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

45. Actul Unic European a marcat şi debutul unificării diferiţilor poli de dezvoltare ai Uniunii
Europene:
a. libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor;
b. construcţia comunitară, cooperarea monetară, cooperarea politică europeană;
c. uniunea economică şi monetară, politica externă şi de securitate comună, justiţia şi
afacerile interne.

46. Care au fost inovaţiile aduse de Actul Unic European?


a. Includerea unei serii de domenii politice noi: politica mediului, politica cercetării şi a
tehnologiei, politica regională, politica externă şi de securitate comună, politica în
domeniul justiţiei şi afacerilor interne;
b. realizarea pieţei interne ca obiectiv inclus în Tratat;
c. modificarea şi completarea modalităţilor de luare a deciziei deja existente prin
introducerea unei noi proceduri de decizie, care prevedea majoritatea calificată în cadrul
Consiliului de Miniştri, precum şi modalităţi de influenţare cu mult mai puternice
pentru Parlamentul European, care până în acel moment nu avusese decât o funcţie
consultativă.
Varianta corectă este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.

S-ar putea să vă placă și