Sunteți pe pagina 1din 67

1. Conform art.

21 alin (5) din Legea 360 din 2002, politistului care intra in corpul ofiterilor
de politie in conditiile art. 9 alin (2) si absolventului cu diploma de licenta al unui
program de studii organizat la forma de invatamant cu frecventa redusa in cadrul
Academiei de Politie *Alexandru Ioan Cuza* i se acorda gradul profesional in functie de
vechimea in structurile Ministerului Afacerilor interne, astfel:
a) Sub 5 ani – subinspector de politie, intre 5 si 10 ani – inspector de politie, peste
10 ani – inspector principal de politie;
b) Sub 5 ani – inspector de politie, intre 5 si 10 ani – inspector sef de politie, peste 10
ani – inspector principal de politie;
c) Sub 3 ani – subinspector de politie, intre 5 si 10 ani – inspector de politie, peste 10 ani
– inspector sef de politie.
2. Conform art. 18 alin (2) din Legea 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor
clasificate, Nivelurile de secretizare atribuite informatiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) Strict secret de importanta deosebita.
b) Strict secret.
c) Secret.
3. Conform art. 58 alin (1) din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului,
sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) Atentionarea scrisa.
b) Mustrarea scrisa.
c) Diminuarea salariului functiei de baza cu 10-20% pe o perioada de 2-5 luni.
4. Conform art. 9 din Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor
clasificate, protectia informatiilor clasificate vizeaza:
a) Protectia prin masuri procedurale.
b) Protectia personalului care are acces la informatiile clasificate ori este
desemnata sa asigure securitatea acestora.
c) Protectia morala.
5. Politistului ii este interzis, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul
politistului:
a) sa se asocieze in organizatii profesionale;
b) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este retribuit, cu
exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor
de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;
c) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este retribuit;.
6. Potrivit prevederilor H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania, informatiile secrete de stat se includ in
urmatoarele niveluri de secretizare prevazute de lege:
a) Strict secret, secret, secret de serviciu, confidentiale;
b) Strict secret de importanta deosebita, strict secret, secret;
c) Strict secret, secret;.
7. Potrivit Legii nr. 218/2002, privind organizarea si functionarea Politiei Romane, in
exercitarea drepturilor conferite de aceasta lege, politistul are obligatia sa respecte
intocmai drepturile si libertatile fundamentale ale omului, prevazute de:
a) Legislatia nationala;
b) Ordinele si dispozitiile in vigoare;
c) Lege si de Conventia europeana a drepturilor omului;
8. In conformitate cu prevederile Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate, informatiile secret de stat sunt:
a) Informatiile care privesc securitatea nationala, prin a caror divulgare se pot
prejudicia siguranta nationala si apararea tarii;
b) Informatiile a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane
juridice de drept public;
c) Informatiile prin a caror divulgare se pot prejudicia sig nat si interesele de stat.
9. Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, sanctiunile
disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) avertismentul, mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o
periaoda de 1-3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe
o perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza.
b) mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 10-20% pe o perioada de 1-
3 luni, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului
profesional detinut, destituirea din politie;
c) mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada
de 1-3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o
perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de
baza al gradului profesional detinut, destituirea din politie;.
10. Potrivit prevederilor H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania, informatiile sunt clasificate, in raport de
importanta pe care o au pentru securitatea nationala si de consecintele ce s-ar putea
produce ca urmare a dezvaluirii sau diseminarii lor neautorizate, in:
a) Secrete de stat sau secrete de serviciu;
b) Secrete de serviciu sau nesecrete;
c) Secrete de stat, secrete de serviciu si nesecrete.
11. Potrivit prevederilor Legii 182/2002 privind informatiile clasificate, informatiile secrete
de serviciu sunt:
a) Informatiile confidentiale a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei
persoane fizice sau juridice;
b) Informatiile prin a caror divulgare se pot prejudicia siguranta nationala si apararea
tarii;
c) Informatiile a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei
persoane juridice de drept public sau privat.
12. Potrivit prevederilor H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
retragerea autorizatiei de acces la informatiile secrete de serviciu se face de catre:
a) Functionarul de securitate;
b) Conducatorul unitatii detinatoare;
c) Structura de securitate;.
13. Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numarul de inregistrare al
acestora va fi precedat de: (art. 2 alin. (1) din H.G. 781/2002
a) Cifra 0;
b) Litera S;
c) Sintagma SSv;.
14. Este interzisa scoaterea din incinta unitatii detinatoare a informatiilor secrete de serviciu
fara aprobarea: (art. 4 din H.G. 781/2002)
a) Functionarului de securitate;
b) Conducatorului unitatii;
c) Coordonatorului structurii de secretariat;.
15. Informatiile secrete de stat se includ in urmatoarele niveluri de secretizare prevazute de
lege: (art. 4, alin 2 lit. a,b, si c din H.G. nr. 585/2002)
a) strict secret de importanta deosebita;
b) strict secret;
c) secret.
16. La redactarea documentelor ce contin informatii clasificate, numerele de inregistrare se
inscriu pe toate exemplarele documentului si pe anexele acestora, fiind precedate de: (art.
41, din H.G. nr. 585/2002)
a) De doua zerouri (00) pentru documentele strict secrete;
b) De sintagma SSv pentru documentele secret de serviciu;
c) De trei zerouri (000) pentru documentele strict secrete de importanta deosebita.
17. Toate documentele, indiferent de forma, care contin informatii clasificate au inscrise, pe
fiecare pagina: (art. 46, alin 1 din H.G. nr. 585/2002)
a) Numarul de inregistrare;
b) Nivelul de secretizare;
c) Numele emitentului.
18. Politistului ii este interzis: (art. 45, alin (1) litera a) si c) din Legea 360/2002
a) Sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public fara acordul
sefului ierarhic;
b) Sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare
propaganda in favoarea acestora;
c) Sa candideze pentru functia de Presedinte a Romaniei;.
19. Delegarea, respectiv detasarea inceteaza in urmatoarele situatii, conforma Legii
360/2002, art. 27^13:
a) La data expirarii perioadei pentru care s-a dispus;
b) Desfasurarea activitatii care a impus delegarea, respectiv detasarea nu mai este
necesara;
c) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la
detaşarea poliţistului;
20. Politistul este dator, conform Legii 360/2002, art. 41:
a) sa fie loial institutiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept
si sa apere valorile democratiei;
b) sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in
timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora;
c) sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de
coruptie savarsite de alti politisti, de care a luat cunostinta;.
21. Protectia informatiilor clasificate vizeaza: (art. 9 din Legea nr. 182/2002)
a) Protectia prin masuri directe;
b) Protectia juridica;
c) Protectia prin masuri procesuale;.
22. Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt: (art. 58, alin (1) lit. d, din
Legea 360/2002)
a) Trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului
profesional detinut;
b) Trecerea din corpul ofiterilor in corpul agentilor, pentru abateri deosebit de grave;
c) Avertismentul scris;.
23. Politistul are dreptul la: (art. 28, lit. i si j, Legea 360/2002)
a) Decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului,
mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna,
precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
b) Decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in perioada concediilor
medicale;
c) Indemnizatii de instalare.
24. Politistul poate fi recompensat prin: (art. 54, alin 1, lit c si f din Legea 360/2002)
a) Felicitari scrise sau verbale, aduse la cunostinta individual sau in fata
personalului, pentru indeplinirea deosebita a atributiilor de serviciu si
misiunilor;
b) Arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si
pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii de serviciu sau misiuni;
c) Decontarea cheltuielilor de transport pentru efectuarea concediului de odihna.
25. Conform prevederilor Statutului politistilor, constituie abateri disciplinare, daca nu au
fost savarsite, in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate
infractiuni, urmatoarele fapte savarsite de politist, comise cu vinovatie: (art. 57, lit a si e,
Legea 360/2002)
a) Comportarea necorespunzatoare, in familie, care aduce atingere onoarei
politistului sau prestigiului institutiei;
b) Intarzierea justificata a solutionarii lucrarilor;
c) Intarzierea repetata la serviciu;.
26. Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt: (art. 58 alin (1) lit. b, Legea
360/2002)
a) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada de 1-3 luni;
b) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada de 6-9 luni;
c) Mustrarea verbala;.
27. Conform Legii nr 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarie ulterioare, politistul este dator:
a) Sa fie loial institutiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept
si sa apere valorile democratiei;
b) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in
timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora;
c) Sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu
beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute
in calitatea sa oficiala.
28. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, politistii:
a) Se pot asocia si pot constitui asociatii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-
stiintific, cultural, religios si sportiv-recreativ, fara a aduce atingere indeplinirii
atributiilor si indatoririlor de serviciu.
b) Pot sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa
participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia
calitatii de actionar.
c) Se pot inscrie in partide politice, cu aprobarea sefului ierarhic.
29. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) Mustrarea verbala;
b) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada de 1-6 luni;
c) Amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada
de 1-3 ani.
30. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, procedura disciplinare are la baza urmatoarele principii:
a) Prezumtia de nevinovatie, garantarea dreptului la aparare, celeritatea procedurii,
teritorialitatea, proportionalitatea, unicitatea sanctiunii, legalitatea sanctiunii;
b) Prezumtia de nevinovatie, garantarea dreptului la aparare, celeritatea
procedurii, contradictorialitatea, proportionalitatea, unicitatea sanctiunii,
legalitatea sanctiunii;
c) Prezumtia de nevinovatie, garantarea dreptului la aparare, celeritatea procedurii,
contradictorialitatea, proportionalitatea, corectitudinea apararii, legalitatea sanctiunii.
31. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare,principiul ”garantarea dreptului la aparare” din procedura
disciplinara se refera la:
a) Recunoasterea dreptului politistului de a formula si de a sustine aparari in
favoarea sa, de a prezenta probe si motivatiile pe care le considera necesare in
apararea sa si de a fi asistat.
b) Solutionarea cauzei fara intarziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si
a regulilor prevazute de lege.
c) Asigurarea posibilitatilor persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu
privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara sesizata.
32. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, politistul poate fi recompensat prin:
a) Reducerea unei sanctiuni disciplinare aplicate, in situatia in care se remarca in mod
deosebit in activitatea desfasurata.
b) Premii in bani sau obiecte, atunci cand s-a evidentiat prin obtinerea de rezultate
exemplare in activitate.
c) acordarea de concediu suplimentar, in conditiile legii.
33. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, politistului ii este interzis, in orice imprejurare:
a) Sa aiba, direct sau prin intermediari, intr-o unitate supusa controlului unitatii
de politie din care face parte, interese de natura sa compromita impartialitatea
si independenta acestuia.
b) Sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare
propaganda in favoarea acestora.
c) Sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sa in public.
34. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie
abateri disciplinare, daca au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale,
sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte savarsite de politist, comise cu vinovatie:
a) Incalcarea normelor privind confidentialitatea activitatii desfasurate.
b) Intarzierea justificata a solutionarii lucrarilor.
c) Imixtiunea in activitatea altui politist.
35. Conform Legii 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, constituie abateri disciplinare, daca nu au fost savarsite in altfe de
conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte
savarsite de politist, comise cu vinovatie:
a) Producerea de pagube materiale unor terti.
b) Refuzul nejustificat de a indeplini o atributie de serviciu cuprinsa in fisa
postului.
c) Comportamente necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care nu aduc
atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei.
36. In conformitate cu art. 12 alin (2) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
aprobarea Standardelor de protectia a informatiilor clasificate in Romania la redactarea
documentelor ce contin informatii clasificate secre de de stat nivelul strict secret
numerele de inregistrare se inscriu pe toate exemplarele documentului si pe anexele
acestora, fiind precedate:
a) Un zero (0).
b) De doua zerouri (00).
c) De trei zerouri (000).
37. In conformitate cu art. 64 din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea
Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania atribuirea
aceluiasi numar de inregistrare unor documente cu continut diferit este interzisa?
a) Da.
b) Nu.
c) Nici una.
38. In conformitate cu art. 69 alin (1) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
multiplicarea documentelor clasificate se face in baza aprobarii conducatorului unitatii
detinatoare, cu avizul structurii/functionarului de securitate, avand inscrise pe cererea
pentru copiere sau pe adresa de insotire in care se mentioneaza necesitatea multiplicarii:
a) Nici una.
b) Nu.
c) Da.
39. In conformitate cu art. 78 alin (4) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
procesele verbale de distrugere si documentele de evidenta ale acestora vor fi arhivate si
pastrate cel putin:
a) 10 ani.
b) 5 ani.
c) 3 ani.
40. In conformitate cu art. 81 alin (3) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania este
interzisa experierea documentelor si materialelor ce contin informatii clasificate prin:
a) S.N. ”Posta Romana”.
b) Prin alte societati comerciale de transport.
c) Ambele variante de mai sus.
41. In conformitate cu art. 2 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*actualizata*)
(**republicata**) privind organizarea si functionarea Politiei Romane activitatea Politiei
Romane constituie:
a) Serviciu public specializat si se realizeaza in interesul persoanei, al comunitatii,
precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
b) Serviciu public specializat si se realizeaza in interesul persoanei.
c) Serviciu public specializat si se realizeaza in interesul comunitatii.
42. In conformitate cu art. 29 alin (1) din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*actualizata*)
(**republicata**) privind organizarea si functionarea Politiei Romane personalul Politiei
Romane se compune din:
a) Politisti, alti functionari publici si personal contractual.
b) Politisti.
c) Politisti si alti functionari publici.
43. In conformitate cu art. 49 alin (1) din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*actualizata*)
(**republicata**) privind organizarea si functionarea Politiei Romane ziua Politiei
Romane este:
a) 1 Decembrie.
b) 24 ianuarie.
c) 25 Martie.
44. In conformitate cu art. 5 din Hotararea 781 din 25 iulie 2002 privind protectia
informatiilor secrete de serviciu functiile care presupun accesul la informatii secrete de
serviciu se stabilesc de catre:
a) Functionarii de securitate al unitatilor detinatoare.
b) Conducatorii unitatilor detinatoare.
c) Nici una.
45. In conformitate cu art. 8 alin (2) din Hotararea 781 din 25 iulie 2002 privind protectia
informatiilor secrete de serviciu dupa retragerea autorizatiei de aces la informatii secrete
de serviciu structura/functionarul de securitate procedeaza la distrugerea acesteia, pe baza
de proces verbal?
a) Nici una.
b) Nu.
c) Da.
46. In conformitate cu art. 2 alin (2) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
echivalenta informatiilor nationale clasificate, pe niveluri de secretizare, cu informatiile
NATO clasificate pentru Secret de serviciu este:
a) NATO confidential.
b) NATO restricted.
c) NATO secret.
47. In conformitate cu art. 4 alin (3) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea
Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania informatiile a
caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept
public sau privat se clasifica:
a) Secret de serviciu.
b) Secret.
c) Strict secret.
48. In conformitate cu art. 12 alin (2) din Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru
aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
termenele de clasificare a informatiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare strict
secret, cu exceptia cazului cand acestea necesita o protectie mai indelungata, este de pana
la:
a) 30 de ani.
b) 50 de ani.
c) 100 de ani.
49. In conformitate cu art. 1 alin (1) din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul
politistului politistul este:
a) Militar.
b) Functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula, uniforma
si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie
specializata a statului.
c) Nici una.
50. In conformitate cu art. 14 alin (1) din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul
politistului corpul ofiterilor de politie cuprinde:
a) Agentie de politie cu studii liceale sau postliceale cu diploma.
b) Ofiteri de politie cu studii superioare.
c) Ambele variante.
51. In conformitate cu art. 23 alin (2) din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul
politistului juramantul de credinta se poate depune si fara formula religioasa de
incheiere?
a) Da.
b) Nu.
c) Nici una.
52. In conformitate cu art. 28 din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului
unul din drepturile politistului este:
a) Concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concediu fara plata, in
conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
b) Telefon de serviciu.
c) Masina de serviciu.
53. In conformitate cu art. 39 alin (1) din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul
politistului durata programului de lucru al politistului este de:
a) 12 ore pe zi si 5 zile pe saptamana, stabilita astfel incat sa se asigure continuitatea
serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prev de lege.
b) 8 ore pe zi si 7 zile pe saptamana, stabilita astfel incat sa se asigure continuitatea
serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prev de lege.
c) 8 ore pe zi si 5 zile pe saptamana, stabilita astfel incat sa se asigure continuitatea
serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prev de
lege.
54. In conformitate cu art. 42 din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului
una din obligatiile politistului este:
a) Sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii.
b) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite
in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
c) Sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice.
55. In conformitate cu art. 54 din Legea 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului care
dintre urmatoarele nu reprezinta o recompensa acordata politistilor:
a) Felicitari scrise sau verbale, aduse la cunostinta individual sau in fata pesonalului,
pentru indeplinirea deosebita a atributiilor de serviciu si misiunilor.
b) Multumirile scrise, aduse la cunostinta individual sau in fata personalului, pentru
indeplinirea in conditii foarte bune a atributiilor de serviciu si misiunilor.
c) Sa fie loial institutiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept
si sa apere valorile democratiei.
56. In conformitate cu art. 4 alin (1) din Legea 360 din 6 iunie 2002 privind statutul
politistului politistul este obligat sa respecte:
a) Drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii.
b) Constitutia si legile tarii, juramantul de credinta fata de Romania, prevederile
regulamentelor de serviciu.
c) Drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii,
Constitutia si legile tarii, juramantul de credinta fata de Romania, prevederile
regulamentelor de serviciu si sa indeplineasca ordinele si dispozitiile sefilor
ierarhici privind activitatea sa profesionala.
57. Potrivit art. 16 din Constitutia Romaniei sunt adevarate urmatoarele enunturi:
a) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara
discriminari.
b) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii,
de persoanele care au cetatenie romana, sau a unui stat al Uniunii Europene si
domiciliul in Romania. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si
barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.
c) In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care
indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si a fi alesi in
autoritatile administratiei publice locale.
58. In conformitate cu prevederile art. 23 din Constitutia Romaniei, privind libertatea
individuala:
a) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai in
cazurile si cu procedura prevazuta de lege.
b) Retinerea nu poate depasi 48 de ore.
c) Arestarea preventiva se dispune de procuror si numai in cursul procesului penal.
59. Potrivit prevederilor art. 25 din Constitutia Romaniei, privind libera circulatie:
a) Dreptul la libera circulatie in strainatate, este prevazut in lege.
b) Fiecare cetatean are dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate
din tara, de a emigra, fara a reveni in tara.
c) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea
stabileste conditiile exercitarii acestui drept.
60. In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 360/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare, la concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului
Afacerilor Interne si la ocuparea functiilor de politist, in conditiile art. 9 alin. (2*1), (2*2)
si (3) are acces orice persoana, indiferent de rasa, nationalitate, sex, religie, avere sau
origine sociala, care indeplineste, pe langa conditiile generele legale prevazute pentru
functionarii publici, si urmatoarele conditii speciale:
a) Sa fie apta din punct de vedere medical, fizic si psihologic.
b) Sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de
judecata pentru savarsirea de infractiuni.
c) Sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia.
61. In conformitate cu prevederile art. 26 din Legea 360/2002 evaluarea activitatii
profesionale individuale si a conduitei politistului, se realizeaza:
a) O data pe an.
b) La modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinte
pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la incetarea raportului
de serviciu.
c) La reluarea raportului de serviciu, dupa o absenta mai mare de 60 de zile
calendaristice.
62. In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea 360/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare, politistul este obligat:
a) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite
in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
b) Sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra
problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor legal
stabilite.
c) Sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de
sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopul
indeplinirii unor sarcini de serviciu.
63. In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea 360/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare, politistul este obligat:
a) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandide
in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
b) Sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra
problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor stabilite.
c) Sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de
sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemnea cereri, in scopul
indeplinirii unor sarcini de serviciu.
64. Conform art. 54 din Legea 360/2002 politistul poate fi recompensat prin:
a) Ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate, in situatia in care se remarca in
mod deosebit in activitatea desfasurata.
b) Premii in bani pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri.
c) Arme de panoplie pentru indeplinirea in conditii foarte bune a atributiilor de serviciu
si misiunilor.
65. Cf art. 58 din Legea 360/2002, sanctiunile discip care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) Mustrare scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada
de 1-3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe
o perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul
de baza al gradului profesional detinut, destituirea din politie.
b) Mustrare scrisa, diminuarea salariului de functiei de baza pe o perioada de 1-3 luni,
amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare, destituirea din
politie.
c) Mustrare, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare, trecerea
intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional
detinut.
66. In conformitate cu prevederile art. 10 referitoare la deontologia masurilor politienesti din
H.G. nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al
politistului, in cazul aplicarii masurii privarii de libertate a unei persoane, aceasta trebuie
sa fie:
a) Informata cu privire la motivele privarii de libertate.
b) Informata cu privire la procedura aplicabila situatiei respective.
c) Sa i se asigure posibilitatea exercitarii drepturilor corespunzatoare calitatii pe
care o are in functie de situatia creata.
67. In H.G. nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al
politistului, art. 12 se refera la conduita generala a politistului. Care este aceasta conduita
generala?
a) Politistul raspunde la orice solicitare, evita comportamentul care ar putea afecta
increderea populatiei, apara prestigiul institutiei si profesiei, exercitand toate
prerogativele si indatoririle specifice functiei publice pe care o detine.
b) Politistul raspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evita
comportamentul care ar putea afecta increderea populatiei, este disciplinat si apara
prestigiul institutiei si profesiei.
c) Politistul raspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evita
comportamentul care ar putea afecta increderea populatiei, este disciplinat si
apara prestigiul institutiei si profesiei, exercitand toate prerogativele si
indatoririle specifice functiei publice pe care o detine.
68. Potrivit art. 14 din Legea 182/2002, coordonarea la nivel national a tuturor programelor
de protectie a informatiilor clasificate este asigurata de catre:
a) Serviciul Roman de Informatii.
b) Directia de Protectie Interna.
c) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
69. Conform art.1 din H.G. 781/2002, standardele nationale de protectie a informatiilor
clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, se aplica in
mod corespunzator si informatiilor secte de serviciu in ceea ce priveste:
a) Regulile generale de evidenta, intocmire, pastrare, procesare, multiplicare,
manipulare, transport, transmitere, clasare si distrugere.
b) Obligatiile ce revin conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice si altor persoane
juridice.
c) Accesul cetatenilor straini, al cetatenilor romani care au si cetatetia altui stat,
precum si al persoanelor apatride la informatii clasificate si in locurile in care se
desfasoara activitati, se expun obiecte sau se executa lucrari din aceasta
categorie.
70. Conform art. 8 alin. (1) din H.G. 781/2002, retragerea autorizatiei de aces la informatii
secrete de serviciu se face de catre conducatorul unitatii detinatoare, in urmatoarele
cazuri:
a) La incetarea raporturilor de munca, dintre unitatea si detinatorul autorizatiei sau a
calitatii de demnitate publica.
b) Cand atributiile specifice postului, pe care este incadrat detinatorul autorizatiei
nu mai presupun accesul la astfel de informatii.
c) Cand detinatorul autorizatiei a incalcat reglementarile privind protectia
informatiilor secrete de serviciu.
71. Conform art. 22 alin (1) din Legea 360/2002, functiile politistilor se diferentiaza prin:
a) Categorie.
b) Grad profesional.
c) Coeficient de incadrare.
72. Conform art. 58 din Legea 360/2002, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate
politistilor sunt:
a) Mustrare verbala.
b) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada de 1-3 luni.
c) Amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada de 1-
5 ani.
73. Conform art. 4 alin (1) din Legea 360/2002, politistul este obligat sa respecte:
a) Drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii.
b) Constitutia si legile tarii, juramantul de credinta fata de Romania, prevederile
regulamentelor de serviciu.
c) Drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii,
juramantul de credinta fata de Romania, prevederile regulamentelor de servicu
si sa indeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind
activitatea sa profesionala.
74. Conform Constitutiei Romaniei, dreptul la aparare este:
a) Asimilat.
b) Fundamentat.
c) Garantat.
75. Conform Constitutiei Romaniei, care dintre variante constituie derogare de la dreptul de
inviolabilitate a domiciliului?
a) Perchezitia autorizata de procuror in timpul noptii.
b) Executarea unei misiuni speciale.
c) Inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei
persoane.
76. Conform Constitutiei Romaniei, cu privire la dreptul la libertatea individuala, arestarea
preventiva poate fi dispusa de judecator:
a) Oricand, la cererea procurorului.
b) In afara procesului penal, daca este cazul.
c) Numai in cursul procesului penal.
77. In conformitate cu Codul de etica si deontologie, in activitatea de aplicare a legii,
politistul:
a) Trebuie sa respecte principiul prezumtiei de nevinovatie, asigurand fiecarei
persoane care face obiectul cercetarii exercitarea deplina si efectiva a
drepturilor sale, in conditiile prevazute de lege.
b) Sa respecte principiul intolerantei nepermitand comiterea niciunei infractiuni.
c) Sa respecte principiul inegalitatii, prin tratarea persoanelor invers-proportional cu
gravitatea faptelor comise.
78. Conform Legii 360/2002 privind Statul politistului, politistului ii este interzis:
a) Sa faca parte din consilii de disciplina.
b) Sa petitioneze.
c) Sa candideze pentru autoritatile administratiei publice locale, Parlamentul
Romaniei si pentru functia de Presedinte al Romaniei.â
79. In conformitate cu prevederile Legii 182/2002, informatiile secrete de stat sunt:
a) Informatiile a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane
juridice de drept public.
b) Informatiile care privesc securitatea nationala, prin a caror divulgare se pot
prejudicia siguranta nationala si apararea tarii.
c) Orice documente, date, obiecte sau activitati, indiferent de suport, forma, mod de
exprimare sau de punere in circulatie.
80. Conform prevederilor Legii 182/2002, clasele de secretizare sunt:
a) Secret si strict secret.
b) Secrete de stat si secrete de serviciu.
c) Strict secret de importatnta deosebita si strict secret.
81. Hotararea de Guvern 585 din 2002 prevede ca listele cu informatii secrete de serviciu sa
fie stabilite de:
a) Functionarul de securitate.
b) Conducatorii unitatilor detinatoare de astfel de informatii.
c) Responsabilul cu masurile de paza si protectie.
82. Conform prevederilor Legii 182/2002, termenul de clasificare a informatiilor strict
secret, cu exceptia cazului cand acestea necesita o protectie mai indelungata, este de pana
la:
a) 100 de ani.
b) 50 de ani.
c) 30 de ani.
83. Conform prevederilor Hotararii de Guvern 585 din 2002, informatiile secrete de stat pot
fi clasificate prin:
a) Hotararile C.S.A.T. la solicitarea motivata a sefului S.R.I.
b) Hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a emitentului.
c) Ordonanta de Urgenta emisa la initiativa ministrului coordonator al emitentului.
84. In conformitate cu prevederile Legii 218 din 2002, Consiliul Superior care functioneaza
in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se intruneste:
a) O data pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie, sub conducerea
inspectoratului general al Inspectoratului General al Politiei Romane.
b) O data pe semestru sau ori de cate ori este nevoie, sub conducerea inspectorului
general al Inspectoratului General al Politiei Romane.
c) O data pe an sau ori de cate ori este nevoie, sub conducerea inspectorului general al
Inspectoratului General al Politiei Romane.
85. Conform Legii 218 din 2002, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica este constituita
printre altii si de:
a) Prefect.
b) Trei reprezentanti ai comunitatii desemnati de primarul general al municipiului
Bucuresti, respectiv de presedintele consiliului judetean.
c) Seful Politiei Sanitar Veterinare.
86. Mentionati care dintre urmatoarele atributii nu sunt ale Politiei Romane, conform Legii
218 din 2002:
a) Apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea privata si
publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale comunitatii.
b) Asigura protectia demnitarilor, in conditiile legii.
c) Desfasoara activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale.
87. In conformitate cu prevederile Legii 218 din 2002, Politia Romana nu exercita controlul:
a) Asupra functionarii atelierelor si reparat arme si asupra poligoanelor de tir.
b) Asupra detinerii, portului si folosirii armelor de airsoft si munitiilor aferente
acestora.
c) Asupra materialelor explozive.
88. In conformitate cu prevederile Legii 218 din 2002, politistii care au calitatea de organe de
cercetare ale politiei judiciare sunt desemnati de:
a) Inspectorul General al Politiei Romane, cu avizul procurorului general al Parchetului
de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
b) Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
c) Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului sef al D.I.I.C.O.T.

89. Conform Legii 360/2002, una din sanctiunile disciplinare care poate fi aplicata politistilor
este:
a) Trecerea intr-o functie inferioara pana la nivelul de baza al gradului profesional
detinut.
b) Trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului
profesional detinut.
c) Trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al functiei ocupate.
90. Conform Legii 360/2002, politistului ii este interzis:
a) Sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa
participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia
calitatii de actionar.
b) Sa primeasca, sa solicite sau sa accepte, direct, ori sa faca sa i se promita, pentru sine
sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri sau alte avantaje.
c) Sa exercite activitati cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea politistului sau a
institutiei din care face parte.
91. Conform Legii 360/2002, politistul este obligat:
a) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in
timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii.
b) Sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana, in special fata de
grupurile vulnerabile, sa isi consacre activitatea profesionala indeplinirii cu
competenta, integritate, corectitudine si constiinciozitate a indatoririlor specifice de
serviciu prevazute de lege.
c) Sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu
compromita, prin activitatea sa publica ori privata, prestigiul functiei sau al
institutiei din care face parte.
92. Politistul poate prezenta in public, numai in conditiile stabilite prin ordin al ministrului
afacerilor interne, informatii si date obtinute in exercitarea atributiilor de serviciu sau
poate face comentarii referitoare la astfel de date si informatii, daca:
a) Prin acestea nu este incalcat principiul prezumtiei de nevinovatie ori nu sunt lezate
dreptul la propria imagine, demnitatea, viata intima, familiala ori privata a persoanei
sau nu este prejudiciata finalizarea urmaririi penale intr-o cauza aflata in curs de
judecare.
b) Prin acestea nu este incalcat principiul prezumtiei de nevinovatie ori nu sunt
lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viata intima, familiala ori privata
a persoanei sau nu este prejudiciata finalizarea urmaririi penale intr-o cauza
aflata in curs de cercetare ori judecare.
c) Prin acestea nu este incalcat principiul prezumtiei de nevinovatie ori nu sunt lezate
dreptul la propria imagine, viata intima, familiala ori privata a persoanei sau nu este
prejudiciata finalizarea urmaririi penale intr-o cauza aflata in curs de judecare.
93. Conform HG. 991/2005 comportamentul politstului, potrivit Codului de etica si
deontologie al politistului, trebuie sa fie:
a) Sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare, abilitati de
gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltandu-si prin sistemul de formare
continu puterea de intelgere a problemelor sociale, culturale si educationale
specifice colectivitatii in care isi exercita profesia, precum si, dupa caz,
capacitatile menegeriale.
b) Sa dovedeasca stapanire de sine, abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale,
dezvoltandu-si prin sistemul de formare continua puterea de intelefere a problemelor
sociale, culturale si educationale specifice colectivitatii in care isi exercita profesia,
precum si, dupa caz, capacitatile manageriale.
c) Sa dovedeasca capacitate de comunicare, abilitati de gestionare a situatiilor
conflictuale dezvoltandu-si prin sistemul de formare continua puterea de intelegere a
problemelor sociale culturale si educatioanle specifice colectivitatii in care isi exercita
profesia, precum si, dupa caz, capacitatile manageriale.
94. Conform HG. 991/2005, principiul respectului care guverneaza conduita profesionala a
politistului se refera la:
a) Acordarea prioritatii realizarii serviciului in folosul comunitatii.
b) Interventia politistului in orice situatie in care ia cunostinta despre atingerea adusa
vreuneia dintre valorile aparate de lege, indiferent de momentul constatarii acesteia,
capacitatea de a asculta si de a rezolva problemele celor aflati in dificultate ori de a
indruma catre alte autoritati cazurile care se situeaza in afara competentei ori
atributiilor sale.
c) Consideratia pe care politistul o acorda persoanelor, colegilor, superiorilor,
subordonatilor, drepturile si libertatilor acestora, institutiilor, legilor, valorilor
sociale, normelor etice si deontologice.
95. Leg 182/2002, unul dintre principalele obiective ale protectiei informatiilor clasificate
este:
a) Protejarea informatiilor clasificate impotriva actiunilor de spionaj, compromiterea sau
accesul neautorizat, alterarii sau modificarii continutului acestora, precum si
impotriva distrugerii neautorizate.
b) Protejarea informatiilor clasificate impotriva actiunilor de compromitere sau acces
neautorizat, alterarii sau modificarii continutului acestora, precum si impotriva
sabotajelor ori distrugerii neautorizate.
c) Protejarea informatiilor clasificate impotriva actiunilor de spionaj,
compromiterea sau acces neautorizat, alterarii sau modificarii continutului
acestora, precum si impotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate.
96. Conform Legii 182/2002, in categoria informatiilor strict secrete intra urmatoarele
informatii:
a) A caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune grave securitatii
nationale.
b) A caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune securitatii nationale.
c) A caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune de o gravitate
exceptionala securitatii nationale.
97. Datele adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care
sunt prelucrate reprezinta principiul:
a) Exactitate.
b) Reducerea la minimum a datelor.
c) Limitarii legate de stocare.
98. Conform Legii 360/2002, politistului ii este interzis in orice imprejurare:
a) Sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii.
b) Sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice.
c) Sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter
politic, imoral sau care instiga la indisciplina.
99. Conform legii 360/2002 politistul este obligat:
a) Sa fie diciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala in intreaga
activitate.
b) Sa fie respectuos, cuviincios si corect fata de sefi, colegi si subalterni.
c) Sa acorde sprijin colegilor in exercutarea atributiilor de serviciu. TOATE SUNT LA
POLITISTUL ESTE DATOR!!!
100. Conform HG 991/2005 principiile care guverneaza conduita profesionala a
politistului sunt:
a) Independenta operationala.
b) Legalitatea
c) Capacitatea si datoria de exprimare.
101. Conform HG 991/2005 actiunile in forta desfasurate de politie trebuie
subordonate principiilor:
a) Necesitatii
b) Fermitatii
c) Proportionalitatii.
102. Conform Legii 360/2002 politistul este obligat sa isi declare averea conform legii:
a) La numirea si eliberarea dintr-o functie de conducere.
b) La incetarea raporturilor de serviciu.
c) La suspendarea raporturilor de serviciu.
103. Politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta
localitate decat cea in care isi are domiciliul si care nu detine locuinta proprietate
personala in acea localitate, nici el si nici sotia/sotul acestuia, in situatia in care nu i se
poate asigura spatiu de locuit corespunzator, are dreptul la o compentasie pentru chirie de
pana la: (Lege 360/2002)
a) 50% din salariul de baza.
b) 65% din salariul de baza.
c) 70% din salariul de baza.
104. Membrii familiei politistului beneficiaza gratuit, in conditiile stabilite prin
Hotarare a Guvernului, de: (Legea 360/2002)
a) Decontarea cheltuielilor de transport in comun in localitatea de domiciliu a acestuia.
b) Decondarea cheltuielilor de transport in concediu.
c) Asistenta medicala si medicamente in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
specific apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
105. La decesul unui politist, Ministerul Afacerilor Interne acorda familiei acestuia sau
persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar
de deces egal cu: (Legea 360/2002)
a) De patru ori salariul de baza avut.
b) De cinci ori salariul de baza avut.
c) De trei ori salariul de baza avut.
106. Politistul este obligat: (Legea 360/2002)
a) Sa informeze de indata structura de resurse umane a unitatii din care face parte
despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre
masurile procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva
sa.
b) Sa manifeste corectitudine in rezolarea problemelor personale, in asa fel incat sa
beneficieze si sa lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in
calitatea sa oficiala.
c) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in
timpul desfarurarii activitatii, fara exceptii.
107. In situatii de catastrofe, calamitati sau tulburari de amploare ale ordinii si linistii
publice ori alte asemenea evenimente politistul este obligat: (Legea 360/2002)
a) Sa se prezinte de indata la unitatea de politie din care face parte.
b) Sa astepte sa fie chemat la serviciu.
c) Sa analizeze situatia si in functie de gravitate sa isi contacteze sefii ierarhici.
108. Politistul poate prezenta in public: (Legea 360/2002)
a) Numai in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne,
informatii si date obtinute in exercitarea atributiilor de serviciu sau poate face
comentarii referitoare la astfel de date si informatii, daca prin acestea nu este
incalcat principiul prezumtiei de nevinovatie ori nu sunt lezate dreptul la
propria imagine, demnitatea, viata intima, familiala ori privata a persoanei sau
nu este prejudiciata finalizarea urmaririi penale intr-o cauza aflata in curs de
cercetare ori judecare.
b) Opinii sau preferinte politice la locul de munca.
c) Opinii contrare intereselor Romaniei.
109. Politistul poate fi mutat intr-o alta unitate, aflata in aceeasi localitate sau in alta
localitate decat cea de domiciliu, in urmatoarele situatii: (Legea 360/2002)
a) Daca uneori sevarseste abateri disciplinare.
b) Daca are o conduita necorespunzatoare in familie.
c) In interesul serviciului.
110. Raportul de serviciu al politistului ia nastere o data cu: (Legea 360/2002)
a) Admiterea intr-o unitate de invatamant a MAI/IGPR.
b) Acordarea primului grad profesional.
c) Dupa absolvirea primului an intr-o unitate de invatamant a MAI/IGPR.
111. Precizati structura organizatorica a Politiei Romane conform prevederilor Legii
218/2002:
a) IGPR, DGPMB si IPJ, institutii de invatamant pentru formarea si pregatirea continua
a personalului.
b) IGPR, Unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, DGPMB si IPJ, cluburi sportive
departamentale si institutii de invatamant pentru formarea si pregatirea continua a
personalului.
c) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, DGPMB si IPJ, institutii de
invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului, alte unitati
necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice politiei, infiintate potrivit legii.
112. La concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor
interne si la incadrarea directa a unor specialisti, are acces orice persoana, indiferent de
rasa, nationalitate, sex, religie, avere sau origine sociala, care indeplineste, pe langa
conditiile generale legale prevazute pentru functionarii publici, si urmatoarele conditii
speciale:
a) Sa fie apta din punct de vedere fizic si psihic.
b) Sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de
judecata pentru savarsirea de infractiuni.
c) Sa aiba un comportament care sa nu genereze comentarii nefavorabile la locul de
munca.
113. Valabilitatea certificatului de securitate sau autorizatie de acees la informatii
clasificate eliberata unei persoane este de: (HG 585/2002)
a) De pana la 5 ani.
b) De pana la 2 ani.
c) De pana la 4 ani.
114. Politistul este obligat: (Legea 360/2002)
a) Sa apere valorile democratiei si sa respecte principiile statului de drept.
b) Sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati cu privire la faptele altor politisti, de
care a luat cunostinta.
c) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite
in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
115. Conform Constitutiei, reginerea se poate dispune:
a) Pentru cel mult 10 ore.
b) Pentru cel mult 24 de ore.
c) Pentru cel mult 36 de ore.
116. In raport cu importanta pe care o au pentru securitatea nationala si de consecintele
ce s-ar produce ca urmare a dezvaluirii sau diseminarii lor neautorizate, informatiile sunt
clasificate in: (Legea 182/2002)
a) Informatii secrete de stat sau secrete de serviciu.
b) Informatii secrete sau nesecrete.
c) Informatii secrete de importanta deosebita sau strict secrete.
117. Accesul la informatii clasificate este permis cu respectarea principiului necesitatii
de a cunoaste numai persoanelor care: (HG 585/2002)
a) Detin certificat de securitate sau autorizatie de acces, valabile pentru nivelul de
secretizare al informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu.
b) Detin contract de securitate nationala, valabil pentru nivelul de secretizare al
informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu.
c) Detin contract clasificat sau avis de securitate, valabile pentru nivelul de secretizare al
informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu.
118. Constituie sanctiune disciplinara care poate fi aplicata politistilor: (Legea
360/2002)
a) Avertismentul.
b) Amanarea promovarii in grade profesionaele sau functii superioare pe o
perioada de 1-3 ani.
c) Mutarea pe aceeasi functie la o alta unitate.

119. Politistul poate fi recompensat prin: (Legea 360/2002)


a) Premii in bani, reprezentand cuantumul unui salariu de baza, precum si alte drepturi
banesti.
b) Felicitari scrise sau verbale, aduse la cunostinta individual sau in fata
personalului, pentru indeplinirea deosebita a atributiilor de serviciu si
misiunilor.
c) Mutarea si promovarea intr-o functie superioara, pentru indeplinirea deosebita a
atributiilor de serviciu si misiunilor precum si avansarea in gradul profesional
urmator.
120. Unul dintre principalele obiective ale protectiei informatiilor clasificate, prevazute
de Legea 182/2002, este:
a) Protejarea tuturor informatiilor clasificate detinute de institutiile publice.
b) Realizarea securitatii tuturor sistemelor, protejarea informatiilor impotriva
compromiterii sau accesului neautorizat, alterarii sau modificarii continutului
acestora, precum si impotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate.
c) Protejarea informatiilor clasificate impotriva actiunilor de spionaj,
compromiterea sau accesul neautorizat, alterarii sau modificarii continutului
acestora, precum si impotriva sabotajelor ori distrugerii neautorizate.
121. Listele cuprinzand informatiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate
sau detinute de autoritatile ori de institutiile publice, se aproba si se actualizeaza prin:
(Conform HG 585/2002)
a) Ordin la ministrului.
b) Hotarare a Guvernului.
c) Ordonanta de Guvern.
122. Potrivit Statutului Politistului (Legea 218/2002), politistul care dobandeste
calitatea procesuala de inculpat:
a) Are obligatia de a informa, de indata, structura de resurse umane a unitatii din
care face parte.
b) Are obligatia de a informa, de indata, seful nemijlocit.
c) Nu are nicio obligatie, intrucat organele judiciare vor informa unitatea de politie din
care acesta face parte.
123. La instuirea starii de urgenta politistul care se afla intr-o alta localitate, are
obligatia sa:
a) Se prezinte la cea mai apropiata unitate a Ministerului Afacerilor Interne,
informand superiorii sai despre aceasta.
b) Anunte imediat superiorii sai cu privire la faptul ca se afla in alta localitate.
c) Sa prezinte la unitatea de politie de care apartine.

124. Conform Legii 218/2002 privind Organizarea si functionarea Politiei Romane,


inspectorul general al Politiei Romane este numit prin:
a) Ordin al ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
b) Decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa
consultarea CNP.
c) Prin decret prezidential, cu avizul prim-ministrului, la propunerea ministrului
afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
125. Potrivit prevederilor Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei
Romane, atributiile si structura organizatorica ale Inspectoratului General al Politiei
Romane, DGPMB si IPJ se stabilesc prin:
a) Dispozitii si planurile de organizare si functionare.
b) Ordin al ministrului afacerilor interne.
c) Regulamente de organizare si functionare.
126. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul Politistului, datele
si informatiile clasificate, potrivit legii, obtinute de politist in timpul exercitarii
atributiilor profesionale nu pot fi facute publice pe o perioada de:
a) 7 ani de la incetarea raporturilor de serviciu, daca legea nu prevede altfel.
b) 5 ani de la incetarea raporturilor de serviciu, daca legea nu prevede altfel.
c) 10 ani de la incetarea raporturilor de serviciu, daca legea nu prevede altfel.
127. Conform Legii 360/2002 privind Statutul Politistului, destituirea din politie consta
in:
a) Incetarea raporturilor de serviciu.
b) Suspendarea raporturilor de serviciu pe o perioada de 5 ani.
c) Trecerea intr-o functie inferioara.
128. Potrivit Codului de etica si deontologie al politstului, HG 991/2005, actiunile in
forta desfasurate de politie trebuie subordonate principiilor:
a) Necesitatii, integritatii morale si transparentei.
b) Legalitatii, nevoii de a cunoaste si prioritatii interesului public.
c) Necesitatii, gradualitatii si proportionalitatii.
129. Conform HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, informatiile secrete de stat sunt informatiile a caror
divulgare poate prejudicia siguranta nationala si apararea tarii si care, in functie de
importanta valorilor protejate, se includ in urmatoarele niveluri de secretizare prevazute
de lege:
a) Strict secret, secret si secret de serviciu.
b) Strict secret de importanta deosebita, strict secret, secret.
c) Nato secret, strict secret si secret.

130. In conformitate cu HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de


protectie a informatiilor clasificate in Romania, informatiile secrete de stat pot fi
declasificate prin:
a) Hotarare a functionarului de securitate.
b) Acordul emitentului la solicitarea motivata.
c) Hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a emitentului.
131. Conform HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, transmiterea informatiilor clasificate intre unitati se
va efectua:
a) Cu aprobarea emitentului si cu respectarea principiului necesitatii de a
cunoaste.
b) Fara nicio restrictie.
c) Cu aprobarea destinatarului si cu respectarea principiului legalitatii.
132. Potrivit HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, atribuirea aceluiasi numar de inregistrare unor
documente cu continut diferit este:
a) Permisa.
b) Permisa, cu acordul emitentului.
c) Interzisa.
133. Conform HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, multiplicarea documentelor clasificate se face:
a) In baza aprobarii emitentului, fara avizul structurii/functionarului de securitate.
b) In baza aprobarii conducatorului unitatii detinatoare, cu avizul
structurii/functionarului de securitate, ambele inscrise pe cererea pentru copiere
sau pe adresa de insotire in care se mentioneaza necesitatea multiplicarii.
c) In baza aprobarii structurii/functionarului de securitate.
134. In conformitate cu HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania, distrugerea informatiilor clasificate
inlocuite sau perimate se face numai cu:
a) Avizul emitentului.
b) Aprobarea tertului detinator.
c) Fara avizul emitentului.
135. Conform HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, informatiile strict secrete de importanta deosebita
destinate distrugerii vor fi:
a) Distruse de catre tertul detinator, cu avizul emitentului.
b) Inapoiate unitatii emitente cu adresa de restituire.
c) Distruse de catre tertul detinator, fara avizul emitentului.

136. Potrivit prevederilor Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,


clasele de secretizare sunt:
a) Nesecrete si secrete.
b) Secrete de serviciu si strict secrete.
c) Secrete de stat si secrete de serviciu.
137. Conform Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, poate face
contestatie la autoritatile care au clasificat informatia respectiva, impotriva clasificarii
informatiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum si impotriva modului
in care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare:
a) Doar destinatarul documentului in cauza, daca detine certificat/autorizatie de acces la
informatii clasificate minim secret.
b) Doar functionarul de securitate cu nivel de acces corespunzator.
c) Orice persoana fizica sau juridica romana.
138. In conformitate cu prevederile Legii 182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat este organizat in
subordinea:
a) Presedintelui Romaniei.
b) Guvernului.
c) Parlamentului.
139. Potrivit prevederilor Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei
Romane, regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor teritoriale din cadrul
Inspectoratului General al Politiei Romane se aproba de catre:
a) Inspectorii sefi.
b) Ministrul afacerilor interne.
c) Inspectorul general al Inspectoratului |General al Politiei Romane.
140. Conform prevederilor Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei
Romane, una dintre principalele atributii ale Politiei Romane o reprezinta:
a) Supravegherea frontierei de stat.
b) Apararea vietii, integritatii corporale si a libertatii persoanelor, a proprietatii
private si publice, a celorlalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale
comunitatii.
c) Stingerea incendiilor.
141. Potrivit Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane,
urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de procuror in cazul infractiunilor
sararsite de politistii care:
a) Au cel putin gradul profesional de subcomisar de politie.
b) Savarsesc infractiuni din culpa.
c) au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

142. Conform Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane,


politistul incadrat in IGPR are competenta teritoriala:
a) Doar pe raza municipiului Bucuresti.
b) Generala.
c) Doar pe raza localitatilor urbane.
143. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 prinvind Statutul Politistului, actul
administrativ prin care se dispune sanctionarea politistului se emite in termen de:
a) Cel mult 30 de zile de la finalizarea cercetarii disciplinare.
b) Cel mult 30 de zile de la inceperea cercetarii disciplinare.
c) Cel mult 30 de zile de la data comiterii faptei.
144. Conform Legii 360/2002 prinvind Statutul Politistului, politistul poate contesta
sanctiunea disciplinara:
a) 10 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, sefului ierarhic superioare.
b) Oricand, pana la indeplinirea termenului de 1 an.
c) 10 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, sefului unitatii ierarhic
superioare.
145. Conform Legii 182/2002, ce sunt informatiile strict secret de importanta
deosebita:
a) Informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune grave
securitatii nationale.
b) Informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune securitatii
nationale.
c) Informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune de o
gravitate exceptionala securitatii nationale.
146. Potrivit Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane,
IGPR are in structura sa organizatorica:
a) Directii generale, directii, servicii si birouri.
b) Inspectorate de politie si DGPMB.
c) Unitati si sectii de politie.
147. Conform HG 585/2002, termenele de clasificare a informatiilor secrete de stat, cu
exceptia cazului cand acestea necesita o protectie mai indelungata sunt:
a) 50 de ani – informatii clasificate strict secret de importanta deosebita, 30 de ani –
informatii clasificate strict secret, 10 ani – informatii clasificate secret.
b) 100 de ani – informatii clasificate strict secret de importanta deosebita, 50 de ani
– informatii clasificate strict secret, 30 de ani – informatii clasificate secret.
c) 30 de ani, indiferent de nivelul de secretizare.

148. Conform Legii 781/2002, informatiile secret de serviciu sunt:


a) Informatii a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei
persoane juridice de drept public sau privat.
b) Informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune grave
securitatii nationale.
c) Informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune sec nat.
149. Conform HG 991/2005, care dintre urmatoarele principii guverneaza conduita
profesionala a politistului in conformitate cu Codul de etica si deontologie a politstului:
a) Principiul egalitatii, impartialitatii si nediscriminarii.
b) Principiul celeritatii
c) Principiul parteneriatului.
150. Conform HG 585/2002, listele cu informatii secrete de serviciu se stabilesc de:
a) Secretariatul fiecarei unitati.
b) Lucratorii care intocmesc documentele clasificate.
c) Conducatorii unitatilor detinatoare de astfel de informatii.
151. Conform Legii 218/2002, activitatea politiei constituie serviciu public specializat
care se realizeaza in interesul:
a) Persoanei si comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului.
b) Categoriilor de persoane defavorizate.
c) Grupurilor de persoane cu risc ridicat de vulnerabilitate.
152. Conform Legii 360/2002 privind Statutul Politistului, acordarea gradelor
profesionale pentru agentii de politie se face prin avansare, de catre:
a) Ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Politiei Romane.
b) Inspectorul general al Politiei Romane si sefii celorlalte structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competentelor stabilite prin ordin al
ministrului afacerilor interne.
c) Presedintele Romaniei.
153. Conform Legii 360/2002, competentele emiterii actelor administrative privind
nasterea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al politstului se
stabilesc, in conditiile legii, prin:
a) Ordin al ministrului afacerilor interne.
b) Hotarare de Guvern.
c) Ordonanta de urgenta.
154. Conform Legii 360/2002, politistul este obligat:
a) Sa acorde sprijin colegilor in executarea atributiilor de serviciu.
b) Sa isi perfectioneze continuu nivelul de instruire profesionala si generala.
c) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite
in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
155. Conform Legii 360/2002, politistului ii este interzis, in orice imprejurare:
a) Sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direst sau indirect, ori sa faca sa i se
promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri
sau alte avantaje.
b) Sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de
coruptie savarsite de alti politisti, de care a luat la cunostinta.
c) Sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice.
156. Conform Legii 218/2002, Inspectorul general al Politiei Romane este numit prin
decizie, de catre:
a) Ministrul afacerilor interne.
b) Prim-ministru, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea
CNP.
c) Presedinte.
157. Conform Legii 218/2002, regulamentul de organizae si functionare al IGPR se
aproba de catre:
a) Inspectorul general.
b) Ministrul afacerilor interne.
c) Prim-ministru
158. Potrivit Legii 218/2002, desemnarea politistilor care au calitatea de organe de
cercetare ale politiei judiciare se realizeaza de catre:
a) Procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ.
b) Inspectorul general, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ.
c) Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe
langa ICCJ.
159. Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii trebuie sa
fie:
a) Adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate
si ulterior prelucrate.
b) Prelucrate cu rea-credinta, in scopuri statistice, stiintifice si personale.
c) Inexacte si neactualizate.
160. Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de
convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartenenta
sindicala, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata
sexuala este:
a) Permisa.
b) Interzisa.
c) Necesara.

161. Reprezinta date cu caracter personal:


a) Orice informatie referitoare la o persoan fizica indentificata sau identificabila.
b) Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra unei persoane fizice
identificata sau identificabile.
c) Date care datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu
o persoana identificata sau identificabila.
162. Conform Legii 182/2002, protectia informatiilor clasificate vizeaza:
a) Doar protectia juridica.
b) Protectia juridica, protectia prin masuri procedurale, protectia fizica, protectia
surselor generatoare de informatii, protectia personalului care are acces la
informatiile clasificate ori desemnat sa asigure securitatea acestora.
c) Doar protectia surselor generatoare de informatii.
163. Potrivit Legii 182/2002, nivelurile de secretizare atribuite informatiilor din clasa
secrete de stat sunt:
a) Strict secret, secret de serviciu.
b) Strict secret de importanta deosebita, strict secret, secret de serviciu.
c) Strict secret de importanta deosebita, strict secret, secret.
164. Conform HG585/2002, din clasa secrete de stat, nivelul de secretizare strict
secret de importanta deosebita, fac parte:
a) Informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune
semnificative securitatii nationale.
b) Informatiile a caror divulgare neautorizata este ne natura sa produca daune de o
gravitate exceptionala securitatii nationale.
c) Informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune institutiei
detinatoare.
165. Conform HG 585/2002, autorizatia de acces la informatii secrete de stat are o
valabilitate:
a) De pana la 4 ani.
b) De 2 ani.
c) De 5 ani.
166. Conform HG 585/2002, documentele care contin informatii clasificate au inscris
nivelul de secretizare:
a) Pe prima pagina.
b) Pe ultima pagina.
c) Pe fiecare pagina.
167. Conform HG 585/2002 termenul de arhivare si pastrare a proceselor verbale de
distrugere a informatiilor strict secrete de importanta deosebita este de:
a) Cel putin 10 ani.
b) Cel mult 9 ani.
c) 5 ani.
168. Conform HG 585/2002, cand sunt destinate unor persoane determinate,
documentele cuprinzand informatii secrete de stat vor avea inscriptionat pe fiecare
pagina:
a) Nivelul de secretizare.
b) Nivelul de secretizare si mentiunea ”personal”.
c) Doar mentiunea ”personal”.
169. Conform HG 585/2002, declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de
clasificare este realizata de catre:
a) Persoanele sau autoritatile publice competente sa aprobe clasificarea si nivelul
de secretizare a informatiilor respective.
b) Agentii economici.
c) Persoane juridice de drept privat.
170. Conform Legii 218/2002, din componenta Consiliului Superior constituit la
nivelul IGPR fac parte:
a) Inspectorul general al IGPR, adjunctii inspectorului general al IGPR, sefii directiilor
generale si ai directiilor din IGPR.
b) Inspectorul general al IGPR, adjunctii inspectorului general al IGPR, sefii
directiilor generale si ai directiilor din IGPR, 5 sefi ai unitatilor teritoriale ale
politiei desemnati prin rotatie in fiecare an, presedintele CNP si rectorul
Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”.
c) Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane, sefii directiilor
generale si ai directiilor din IGPR si 3 sefi ai unitatilor teritoriale ale politiei,
desemnati prin rotatie in fiecare an.
171. Potrivit, Legii 218/2002, adjunctii inspectorului general al Politiei Romane sunt
numiti de catre:
a) Ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general, cu consultarea
CNP.
b) Inspectorul general al IGPR.
c) Ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general, cu consultarea
sindicatelor.
172. Conform, Legii 360/2002, politistului ii este interzis:
a) Sa desfasoare activitati didactice in institutii de invatamant.
b) Sa desfasoare activitati cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea si
demnitatea sa sau a institutiei din care face parte.
c) Sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica.
173. Conform HG 585/2002, distrugerea informatiilor strict secrete, secrete si secrete
de serviciu va fi evidentiata in:
a) Proces-verbal, semnat de doua persoane asistente autorizate sa aiba acces la
informatii de acest nivel, avizat de structura/functionarul de securitate si
aprobat de conducatorul unitatii.
b) Proces-verbal semnat de persoana care le-a elaborat, in prezenta sefului ierarhic al
acesteia si al reprezentantului structurii/functionarului de securitate.
c) Proces-verbal semnat de seful ierarhic al persoanei care le-a elaborat si al
reprezentantului structurii/functionarului de securitate.
174. Conform HG 585/2002 multiplicarea documentelor clasificate se face cu
respectarea urmatoarei proceduri:
a) In baza aprobarii conducatorului unitatii detinatoare, cu avizul
structurii/functionarului de securitate, ambele inscrise pe cererea pentru copiere
sau pe adresa de insotire in care se mentioneaza necesitatea multiplicarii.
b) Cu avizul conducatorului unitatii detinatoare inscris pe document sau pe adresa de
insotire in care se mentioneaza necesitate multiplicarii.
c) In baza aprobarii structurii/functionarului de securitate, inscrisa pe document sau pe
adresa de insotire in care se mentioneaza necesitatea multiplicarii.
175. Conform HG 585/2002, evidentierea operatiunii de multiplicare a documentelor
care contin informatii clasificate se face prin marcare:
a) Pe original.
b) Pe copiile rezultate.
c) Atat pe original, cat si pe copiile rezultate.
176. Potrivit HG 585/2002, informatiile clasificate inscrise pe documente cu regim
restrictiv de reproducere care au mentriunea ”Reproducerea interzisa”:
a) Se multiplica in baza cererii pentru copiere, cu aprobarea conducatorului unitatii.
b) Nu se multiplica.
c) Se multiplica doar cu avizul structurii/functionarului de securitate.
177. Conform HG 585/2002, la redactarea documentelor ce contin informatii
clasificate strict secret, numerele de inregistrare se inscriu pe toate exemplarele
documentului si pe anexele acestora, fiind precedate de:
a) Un zero (0).
b) Trei zerouri (000).
c) Doua zerouri (00).
178. Conform HG 585/2002, pe documentele care contin informatii clasificate,
numerele de inregistrare se inscriu:
a) Pe toate exemplarele documentului si pe anexele acestora.
b) Numai pe exemplarele documentului.
c) Pe prima pagina a documentelor.

179. Conform Legii 360/2002, constituie un drept al politistului:


a) Suportarea de catre unitate a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice a
politistului, pentru fapte savarsite de acesta in exercitare potrivit legii, a
atributiilor de serviciu in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor
interne.
b) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in
timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
c) Politistul numit in functie sau mutat in interesul serviciului in localitatea in care isi
are domiciliul, dar care nu detine locuinta proprietate personala in acea localitate, nici
el si nici sotia/sotul acestuia, in situatia in care nu i se poate asigura spatiul de locuit
corespunzator, poate beneficia de compensatia lunara pentru chirie, de pana la 50%
din salariul de baza, in cazuri justificate.
180. Conform Legii 182/2002, din categoria informatiilor secrete de stat fac parte:
a) Datele, schemele si programele referitoare la sistemele de comunicatii si la
retelele de calculatoare speciale si militare, insclusiv la mecanismele de
securitate ale acestora.
b) Activitatile stiintifice, tehnologice sau economice si investitiile care au legatura cu
interesele economice si tehnico-stiintifice ale Romaniei.
c) Produsele geospatiale si inregistrarile aerofotogrammetrice pe care sunt prezentare
elemente de continut cu relevanta in domeniul securitatii nationale.
181. Conform Legii 360/2002, printre drepturile si obligatiile principale, in realizarea
atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistului, se regasesc:
a) Sa conduca la sediul politiei pe cei care, prin actiunile lor, pericliteaza viata
persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele
suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita
in conditiile legii.
b) Sa conduca la sediul politiei pe cei care, prin actiunile lor, pericliteaza viata
persoanelor, ordinea publica si alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de
savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii,
sa intre in incinta locuintelor, a unitatilor economice, a institutiilor publice ori
particulare, a organizatiilor social-politice, indiferent de detinator sau de proprietar,
precum si la bordul oricaror mijloace de transport romanesti, cu respectarea
dispozitiilor legale.
c) Sa efectueze controale si razii atunci cand exista indicii cu privire la savarsirea de
infractiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infractiuni sau polibile
actiuni teroriste.

182. Conform REGULAMENTULUI DATELOR PERSONALE, operatorii datelor


cu caracter personal au obligatia:
a) Prelucrarii cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, datele
obbinute de la terti.
b) Colectarii si prelucrarii a datelor cu caracter personal in scopuri statistice, de
cercetare istorica si stiintifica, precum si cu respectarea garantiilor privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, prevazute de normele care reglementeaza activitatea
statistica.
c) Sa le stocheze intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict
pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care
vor fi ulterior prelucrate.
183. Conform REGULAMENTULUI DATELOR PERSONALE, nu este interzisa:
a) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etcina, de
convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartenenta
sindicala, precum si a datelor cu caracter peronal privind starea de sanatate sau viata
sexuala.
b) Prelucrarea datelor cu caracter personal, daca este necesara pentru protectia
sanatatii publice.
c) Prelucrare datelor necesara pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea
savarsirii unei fapte contraventionale sau pentru impiedicarea producerii rezultatului
unei asemenea fapte ori pentru inlaturarea urmarilor prejudiciabile ale unei asemenea
fapte.
184. Potrivit HG 585/2002, la redactarea documentelor ce contin informatii clasificate
se vor respecta urmatoarele reguli:
a) La sfarsitul documentului se inscriu in clar, dupa caz, rangul, functia, numele si
prenumele conducatorului unitatii emitente, precum si ale celui care il
intocmeste, urmate de semnaturile acestora si stampila unitatii.
b) Inscrierea pe prima pagina a documentului, a clasei sau nivelului de secretizare
atribuit acestuia.
c) Mentionarea in antet, a unitatii emitente, a numarului si datei inregistrarii, a clasei sau
nivelului de secretizare si, dupa caz, a destinatarului.
185. Conform Legii 182/2002, protectia fizica a informatiilor clasificate presupune:
a) Ansamblul activitatilor de paza, securitate si aparare, prin masuri si dispozitive
de control fizic si prin mijloace tehnice, a informatiilor clasificate.
b) Ansamblul verificarilor si masurilor destinate persoanelor cu atributii de serviciu in
legatura cu informatiile clasificate, pentru a preveni si inlatura riscurile de securitate.
c) Ansamblul reglementarilor prin care emitentii si detinatorii de informatii clasificate
stabilesc masurile interne de lucru si de ordine interioara destinate realizarii protectiei
informatiilor clasificate.
186. Conform Legii 360/2002, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor
sunt:
a) Avertismentul, mustrarea scrisa, diminuarea drepturilor salariale pe o perioada de 1-3
luni cu 5-20%, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o
perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inverioara pana la cel mult nivelul de baza
al gradului profesional detinut, destituirea din politie.
b) Mustrarea scrisa, diminuarea drepturilor salariale pe o perioada de 1-3 luni cu 5-20%,
amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada de 1-3
ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului
profesional detinut, destituirea din politie.
c) Mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada
de 1-3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe
o perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul
de baza al gradului profesional detinut, destituirea din politie.
187. Conform Legii 360/2002, in indeplinirea activitatilor specifice competenta
teritoriala a politistului este corespunzatoare:
a) Unitatii de parchet din care face parte procurorul care supravegheaza urmarirea
penala.
b) Gradului si functiei pe care le detine.
c) Unitatii de politie din care face parte.
188. Conform Legii 360/2002, conduita generala a politistului presupune:
a) Sa se comporte civilizat si sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, adoptand o
atitudine politicoasa si ferma.
b) Sa poarte insemnele distinctive si echipamentul prevazut de lege, pentru a fi protejat
si recunoscut cu usurinta in timpul misiunilor.
c) Raspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evita comportamentul
care ar putea afecta increderea populatiei, este disciplinat si apara prestigiul
institutiei si profesiei, exercitand toate prerogativele si indatoririle specifice
functiei publice pe care o detine.
189. Conform Legii 360/2002, politistii au dreptul:
a) Sa uzeze de calitatea sau de functia indeplinita pentru rezolvarea unor interese de
ordin personal.
b) Sa culeaga, stocheze si utilizeze date cu caracter personal pentru a-si promova
drepturile si interesele personale.
c) Sa se asocieze, pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-stiintifice, culturale,
religioase si sportiv-recreative, potrivit prevederilor legale.
190. In conformitate cu Legea 360/2002 politistului ii este interzis in orice imprejurare:
a) Sa provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la
aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri.
b) Sa provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la
aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri, cu exceptia
cazurilor in care primeste un ordin direct de la sefii ierarhici.
c) Sa provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la
aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri, cu exceptia
cazurilor in care este necesara apararea oridinii si linistii publice.
191. In conformitate cu HG 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie
al politistului, actiunile in forta desfasurate de politie trebuie subordonate principiilor:
a) Transparenteim confidentialitatii si nediscriminarii.
b) Egalitatii, impartialitatii si nediscriminarii.
c) Necesitatii, gradualitatii si proportionalitatii.
192. In conformitate cu Legea 360/2002 privind Statutul Politistului, cu modificarile si
completarile ulterioare, datele si informatiile clasificate, potrivit legii, obtinnute de
politist in timpul exercitarii atributiilor profesionale nu pot fi facute publice:
a) Pe o perioada de 10 ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu
prevede altfel.
b) Pe o perioada de 5 ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu
prevede altfel.
c) Pe o perioada de 1 ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu
prevede altfel.
193. Conform HG nr 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
multiplicare documentelor clasificate se face:
a) Cu avizul conducatorului unitatii.
b) Cu avizul conducatorului unitatii si cu aprobarea structurii/functionarului de
securitate.
c) In baza aprobarii conducatorului unitatii detinatoare, cu avizul
structurii/functionarului de securitate, ambele inscrise pe cererea pentru copiere
sau pe adresa de insotire in care se mentioneaza necesitatea multiplicarii.
194. Conform HG nr 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
fotografiile, filmele, microfilemele si negativele lor, rolele, bobinele sau containerele de
pastrare a acestora:
a) Se numeroteaza individual.
b) Se inregistreaza individual.
c) Se marcheaza vizibil cu o eticheta care indica numarul si data inregistrarii,
precum si clasa sau nivelul de secretizare.
195. Conform Legii 182/2002 actualizata, privind protectia informatiilor clasificate,
informatiile clasificate sunt:
a) Informatii care privesc securitatea nationala, prin a caror divulgare se pot prejudicia
siguranta nationala si apararea tarii.
b) Informatii a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane
juridice de drept public sau privat.
c) Informatii, date, documente de interes pentru securitatea nationala, care,
datorita nivelurilor de importanta si consecintelor care s-ar produce ca urmare
a dezvaluirii sau diseminarii neautorizate, trebuie sa fie protejate.
196. Conform Legii 182/2002 actualizata, privind protectia informatiilor clasificate,
clasele de secretizare sunt:
a) Secrete de importanta deosebita si secrete de serviciu.
b) Strict secrete de importanta deosebita si secrete de stat.
c) Secrete de stat si secrete de serviciu.
197. Conform Legii 182/2002 actualizata, privind protectia informatiilor
clasificate,nivelurile de secretizare atribuite informatiilor din clasa secrete de stat sunt:
a) Strict secret de importanta deosebita, strict secret, secret.
b) Secret de serviciu, secret, strict secret.
c) Strict secret de importanta deosebita, secret, secret de serviciu.
198. Conform dispozitiilor O.M.A.I. nr. 140/2016 privind undele activitati de
management resurse umane in unitatile de politie ale M.A.I., cu modificarile si
completarile ulterioare, politistul nemultumit de rezultatul evaluarii definitivarii in
profesie:
a) Poate formula contestatie, adresata sefului unitatii, in termen de 48 de ore de la data
luarii la cunostinta, pe care o depune la secretariatul unitatii.
b) Poate formula contestatie, adresata sefului unitatii, in termen de 3 zile de la data
luarii la cunostinta, pe care o depune la secretariatul unitatii.
c) Nu poate formula contestatie.
199. Conform dispozitiilor O.M.A.I. nr. 140/2016 privind undele activitati de
management resurse umane in unitatile de politie ale M.A.I., cu modificarile si
completarile ulterioare poate fi tutore profesional lucratorul MAI desemnat de
conducerea unitatii care are experienta de cel putin:
a) 2 ani in specialitatea/profilul/domeniul in care isi desfasoara activitatea persoana
tutelata.
b) 4 ani in specialitatea/profilul/domeniul in care isi desfasoara activitatea persoana
tutelata.
c) 3 ani in specialitatea/profilul/domeniul in care isi desfasoara activitatea persoana
tutelata.

200. Conform dispozitiilor Legii 360/2002, privind Statutul politstului, cu modificarile


si completarile ulterioare, politistul este obligat sa:
a) Sa informeze de indata seful ierarhic superior al unitatii din care face parte despre
dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre masurile
procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva sa.
b) Sa informeze de indata structura de resurse umane a unitatii din care face parte
despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre
masurile procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva
sa.
c) sa informeze de indata directorul unitatii din care face parte despre dobandirea
calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre masurile procesuale
penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva sa.
201. Conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul politstului, cu modificarile
si completarile ulterioare, politistul are dreptul la:
a) Decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului,
mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna,
precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin HG.
b) Decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului,
mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna,
precum si in alte situatii, in conditiile stabilite de lege.
c) Decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului,
mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea oncediului de odihna,
precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor
interne.
202. Conform dispozitiilor Legii 360/2002, privind Statutul politstului, cu modificarile
si completarile ulterioare, politistului ii este interzis, in orice imprejurare:
a) Sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se
promita, pentru sine sau pentru altii, in condiderarea calitatii sale oficiale,
daruri sau alte avantaje.
b) Sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altii, in
considerarea calitatii sale oficiale, daruri sau alte avantaje.
c) Sa solicite, direct sa indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, sa
accepte si sa isi insuseasca, in considerarea calitatii sale oficiale, bunuri materiale sau
alte avantaje.
203. Conform HG. 991/2005, principiul care consta in indeplinirea atributiilor si
misiunilor potrivit competentelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care il ocupa in
cadrul politiei, fara imixtiunea ilegala a altor politisti, persoane sau autoritati:
a) Prioritatea interesului public.
b) Independenta operationala.
c) Legalitatea
204. Potrivit Legii 218/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
IGPR este:
a) Unitatea centrala a politiei, cu personalitate juridica si competenta teritoriala generala,
care conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor de politie subordonate,
desfasoara activitati de investigare si cercetare a infractiunilor deosebit de grave,
circumscrise crimei organizate, criminalitatii economico-financiare sau bancare, a
altor infractiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate in supravegherea Parchetului de
pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti, precum si orice alte atributii date in
competenta sa prin lege.
b) Unitatea centrala a politiei, cu personalitate juridica si competenta teritoriala
generala, care conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor de politie
subordonate, desfasoara activitati de investigare si cercetare a infractiunilor
deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalitatii economico-
financiare sau bancare, a altor infractiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate
in supravegherea Parchetului de pe langa ICCJ, precum si orice alte atributii
date in competenta sa prin lege.
c) Unitatea centrala a politiei, cu personalitate juridica si competenta teritoriala generala,
care conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor de politie subordonate,
desfasoara activitati de investigare si cercetare a infractiunilor deosebit de grave,
circumscrise crimei organizate, criminalitatii economico-financiare sau bancare, a
altor infractiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate in supravegherea Parchetului de
pe langa Curtea de Apel Bucuresti, precum si orice alte atributii date in competenta sa
prin lege.
205. Potrivit prevederilor Legii 218/2002 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, in structura organizatorica a Politiei Romane pot fi infiintate si alte unitati
pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii. Numarul, competenta si structura
organizatorica ale acestor unitati se stabilesc:
a) HG, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
b) Prin Ordonanta de Guvern, la propunerea inspectorului general al IGPR, formulata
ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
c) Ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inpectorului general al
IGPR, dupa consultarea CNP.
206. In conformitate cu prevederile HG 585/2002, informatiile se declasifica daca:
a) Dezvaluirea informatiilor nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea
tarii, ordinea publica, ori interesele persoanelor de drept public sau privat
detinatoare.
b) Exista o solicitare motivata a ATOP.
c) Structura/functionarul de securitate emit dispozitii de declasificare.
207. Potrivit prevederilor Legii 218/2002 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, una dintre atributiile principale ale Politiei Romane este:
a) Participa, impreuna cu alte unitati ale MAI, in colaborare cu trupe ale MaPN, unitati
de protectie civila si alte organe prevazute de lege, din tara ori strainatate, la activitati
de salvare si evacuare, a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii,
avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si
inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente.
b) Participa, in conditiile legii, impreuna cu alte unitati ale MAI, in colaborare cu alte
institutii ale statului roman sau ale statelor partenere NATO, civile si militare, unitati
de protectie civile si alte organe prevazute de lege, la activitatile de salvare si
evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente,
epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a
urmarilor provocate de astfel de evenimente.
c) Participa, in conditiile legii, impreuna cu alte unitati ale MAI, in colaborare cu
trupe ale MaPN, unitati de protectie civila si alte organe prevazute de lege, la
activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii,
explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si
de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente.
208. Potrivit prevederilor Legii 218/2002 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, atributiile si structura organizatorica ale IGPR, DGPMB si IPJ-urilor se
stabilesc prin:
a) HG.
b) Ordin al ministrului afacerilor interne.
c) Regulamente de organizare si functionare.
209. Conform dispozitiilor Legii 360/2002, privind Statutul politstului, cu modificarile
si completarile ulterioare, sanctiunile care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) Mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada
de 1-3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe
o perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul
de baza al gradului profesional detinut, destituirea din politie.
b) Avertismentul, mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o
perioada de 1-3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii
superioare pe o perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult
nivelul de baza al gradului profesional detinut, destituirea din politie.
c) Mustrarea scrisa, diminuarea salariului functiei de baza cu 5-25% pe o perioada de 1-
3 luni, amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o
perioada de 1-3 ani, trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza
al gradului profesional detinut, destituirea din politie.

210. Conform dispozitiilor Legii 360/2002, privind Statutul politstului, cu modificarile


si completarile ulterioare, politistul este dator:
a) Sa dovedeasca corectitutine si respect fata de orice persoana, sa isi consacre
activitatea profesionala indeplinirii cu competenta, integritate, corectitudine si
constiinciozitate a indatoririlor specifice de serviciu prevazute de lege.
b) Sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana, in special fata de
grupurile vulnerabile, sa isi consacre activitatea profesionala indeplinirii cu
competenta, integritate, corectitudine si constiinciozitate a indatoririlor specifice
de serviciu prevazute de lege.
c) Sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana, sa isi consacre activitatea
profesionala indeplinirii cu competenta, integritate, corectitudine si constiinciozitate a
indatoririlor specifice de serviciu prevazute de lege.
211. Conform prevederilor Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate cu
modificarile si completarile ulterioare, protectia informatiilor vizeaza:
a) Protectia juridica, protectia prin masuri procesuale, protectia fizica, protectia
personalului care are acces la informatiile clasificate, ori este desemnat sa asigure
securitatea acestora si protectia surselor generatoare de informatii.
b) Protectia juridica, protectia prin masuri procedurale, protectia fizica, protectia
personalului care are acces la informatiile clasificate, ori este desemnat sa
asigure securitatea acestora si protectia surselor generatoare de informatii.
c) Protectia juridica, protectia prin masuri procedurale, protectia fizica, protectia
personalului care are acces la informatiile clasificate si protectia surselor generatoare
de informatii.
212. Conform H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
termenele de clasificare a informatiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu
exceptia cazului cand acestea necesita o protectie mai indelungata, sunt de pana la:
a) 100 de ani pentru informatii clasificate strict secret de importanta deosebita, 75 de ani
pentru informatiile clasificate strict secret, 50 de ani pentru informatiile clasificate
secret.
b) 100 de ani pentru informatii clasificate strict secret de importanta deosebita, 50 de ani
pentru informatiile clasificate strict secret, 20 de ani pentru informatiile clasificate
secret.
c) 100 de ani pentru informatii clasificate strict secret de importanta deosebita, 50
de ani pentru informatiile clasificate strict secret, 30 de ani pentru informatiile
clasificate secret.
213. Conform Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate din Romania,
cu modificarile si completarile ulterioare, listele cuprinzand informatii secrete de stat pe
niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de autoritatile ori de institutiile publice, se
aproba si se actualizeaza prin:
a) Hotarare de Guvern.
b) Lege.
c) Ordonanta de Guvern.
214. Conform H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
declasificare se face:
a) Numai in baza cercetarii prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea
informatiilor respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al
emitentului si aprobarea sefului institutiei in cadrul careia a avut loc compromiterea.
b) Numai in baza cercetarii prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea
informatiilor respective., cu acordul scris al emitentului.
c) Numai in baza cercetarii prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea
informatiilor respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al
emitentului.
215. Conform HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
infromatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
informatiile se declasifica daca:
a) Termenul de clasificare a expirat, dezvaluirea informatiilor nu mai poate prejudicia
siguranta national, ordinea publica, ori interesele persoanelor de drept public sau
privat detinatoare, a fost atribuit de o persoana neimputernicita prin lege.
b) Termenul de clasificare a expirat, dezvaluirea informatiilor nu mai poate
prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica, ori interesele
persoanelor de drept public sau privat detinatoare, a fost atribuit de o persoana
neimputernicita prin lege.
c) Termenul de clasificare a expirat, dezvaluirea informatiilor nu mai poate prejudicia
siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica, ori interesele persoanelor de drept
public sau privat detinatoare, a fost atribuit de o persoana neimputernicita prin
hotarare de guvern.
216. Potrivit prevederilor Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu
modificarile si completarile ulterioare, coordonarea generala a activitatii si controlul
masurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat se realizeaza de catre:
a) Unitatea specializata din cadrul SRI.
b) Departamentul de Informatii si Protectie interna.
c) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.
217. Conform HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiiloc clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile
de protectie a informatiilor clasificate vor fi stabilite in raport cu:
a) Clasele si nivelurile de secretizare a informatiilor, volumul si suportul
informatiilor, calitatea, functia si numarul persoanelor care au sau pot avea
acces la informatii, potrivit certificatului de securitate si autorizatiei de acces si
cu respetarea principiului necesitatii de a cunoaste, precum si amenintarile,
riscurile si vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra informatiilor
clasificate.
b) Clasele si nivelurile de secretizare a informatiilor, volumul informatiilor, calitatea,
functia si numarul persoanelor care au sau pot avea acces la informatii, potrivit
certificatului de securitate si autorizatiei de acces si cu respetarea principiului
necesitatii de a cunoaste, precum si amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile ce pot
avea consecinte asupra informatiilor clasificate.
c) Clasele si nivelurile de secretizare a informatiilor, volumul si suportul informatiilor,
numarul persoanelor care au sau pot avea acces la informatii, potrivit certificatului de
securitate si autorizatiei de acces si cu respetarea principiului necesitatii de a
cunoaste, precum si amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile ce pot avea consecinte
asupra informatiilor clasificate.
218. Conform HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
supraevaluare sau subevaluarea nivelului de secretizare a informatiilor si a duratei pentru
care au fost clasificate se pot contesta:
a) De catre orice persoana interesata, prin depunerea unei sesizari scrise la institutia care
nu a acordat corect nivelul de clasificare.
b) La ORNISS, de catre orice persoana fizica sau juridica romana sau straina interesata.
c) De catre orice persoana fizica sau juridica romana, in contenciosul
administrativ.
219. Conform Legii 360/2002, statutul special al politistului este conferit de:
a) Indatoririle si riscurile deosebite, de portul de arma si de celelalte diferentieri
prevazute de lege.
b) Atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie specializata a
statului.
c) Calitatea de autoritate publica, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si
indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.
220. Conform Legii 360/2002, politistului ii este interzis in orice imprejurare:
a) Sa aiba, direct sau prin intermediari, intr-o unitate supusa controlului unitatii de
politie, interese de natura sa compromita impartialitatea si independenta acestuia.
b) Sa aiba, direct sau prin intermediari, intr-o unitate supusa controlului unitatii
de politie din care face parte, interese de natura sa compromita impartialitatea
si independenta acestuia.
c) Sa aiba, direct sau prin intermediari, intr-o unitate/subunitate supusa controlului
unitatii de politie din care face parte, interese de natura sa compromita impartialitatea
si independenta acestuia.
221. Conform Legii 218/2002, IGPR este condus de:
a) Un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP si a
organizatiilor sindicale reprezentative.
b) Un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
c) Un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP si a
organizatiilor sindicale.
222. Conform Legii 360/2002, politistul este obligat:
a) Sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra problemelor profesionale si asupra
problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor legal stabilite.
b) Sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat
sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale
obtinute in calitatea sa oficiala.
c) Sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor profesionale, in asa fel incat sa
nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale
obtinute in calitatea sa oficiala.
223. Conform Legii 360/2002 politistul are dreptul:
a) Suportarea de catre unitate a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice a
politistului, pentru fapte personale savarsite de acesta, in conditiile stabilite prin ordin
al ministrului afacerilor interne.
b) Decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interes perosnal si pentru
efectuarea concediilor de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin
HG.
c) Salariu lunar, compus din salariu de baza, indemnizatii, sporuri, premii si
prime, ale caror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde
salariul corespunzator functiei indeplinite, gradului profesional detinut,
gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de
conducere si salariul de merit.

224. Conform Legii 218/2002, IGPR este condus de:


a) Un inspector general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
b) Un inspector general cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-
ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
c) Un inspector general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a presedintelui, la
propunerea ministrului afacerilor interne, dupa consultarea CNP.
225. Conform Legii 218/2002, politia romana are printre atributii principale:
a) Dispune masuri in mentinerea ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului, in
vederea contracararii actiunilor care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si
integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, precum si a altor interele
legitime ale comunitatii.
b) Urmareste mentinerea ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului, prevenirea
si combaterea fenomenului contraventional si identificare si contracararea actiunilor
care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii
private si publice.
c) Aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului,
de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de identificare si
contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la viata, libertatea,
sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, precum si
a altor interese legitime ale comunitatii.
226. Conform Legii 182/2002, informatiile a caror divulgare este de natura sa
determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se clasifica:
a) Secrete de serviciu.
b) Secrete.
c) Strict secrete.
227. Conform HG 758/2002, certificatul de securitate sau autorizatia de acces isi
inceteaza valabilitatea si se va retrage in urmatorul caz:
a) La solicitarea titularului, in conditiile expres prevazute de lege.
b) La schimbarea nivelului de acces.
c) Dupa o absenta neintrerupta de minim 60 de zile din unitate.
228. Potrivit prevederilor HG 585/2002, multiplicarea documentelor clasificate se face:
a) In baza aprobarii functionarului de securitate, cu acordul conducatorului unitatii
detinatoare.
b) In baza avizului conducatorului unitatii detinatoare cu acordul functionarului de
securitate.
c) In baza aprobarii conducatorului unitatii detinatoare, cu avizul
structurii/functionarului de securitate.
229. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul politistului,
delegarea reprezinta:
a) Exercitarea temporara de catre politist a atributiilor si responsabilitatilor postului
vacant, dintr-o alta unitate, pe care urmeaza sa fie numit temporar.
b) Exercitarea temporara de catre politist a unor activitati corespunzatoare
postului ocupat, in afara locului sau de munta, in aceeasi unitate sau intr-o alta
unitate.
c) Schimbarea temporara a locului de munca si exercitarea atributiilor in cadrul altor
unitai/structuri ale MAI ori la alte institutii sau autoritati publice, la solicitarea
acestora.
230. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul politistului,
politistul poate fi mutat, la cerere, intr-o alta unitate din cadrul MAI:
a) Cu acordul sefului unitatii in care este incadrat, precum si al sefului unitatii in
care urmeaza sa se mute.
b) Cu acordul inspectoratului general al Politiei Romane.
c) Cu acordul ministrului afacerilor interne.
231. In conformitate cu prevederile HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, documentul elaborat pe baza
prelucrarii informatiilor cu niveluri de secretizare diferite:
a) Va fi clasificat conform noului continut, care poate fi superior originalelor.
b) Va primi clasa sau nivelul de secretizare corespunzator originalului cu cel mai inalt
nivel de secretizare.
c) Va primi clasa sau nivelul de secretizare corespunzator originalului cu cele mai
relevante informatii prelucrate.
232. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul politistului,
detasarea se dispune:
a) In interesul unitatii in cadrul careia politistul urmeaza sa isi desfasoare
activitatea.
b) In interesul unitatii in care este incadrat politistul sau in interesul unitatii ierarhic
superioare.
c) In interesul unitatii in care este incadrat politistul.
233. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul politistului, in
cazul aplicarii sanctiunii disciplinare de mustrare scrisa, politistul se afla sub efectul
acestei sanctiuni disciplinare pentru o perioada de:
a) Un an de la comunicare.
b) Un an de la aplicare.
c) 6 luni de la aplicare.
234. In conformitate cu prevederile HG. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate din Romania, distrugerea informatiilor
strict secrete, secrete si secrete de serviciu:
a) Va fi evidentiata intr-un proces-verbal semnat de doua persoane asistente
autorizate sa aiba acces la informatii de acest nivel, avizat de
structura/functionarul de securitate si aprobat de conducatorul unitatii.
b) Se realizeaza de functionarul de securitate si se evidentiaza intr-un raport aprobat de
conducatorul unitatii.
c) Va fi evidentiata intr-un proces-verbal semnat de doua persoane asistente autorizate
sa aiba acces la informatii de acest nivel, aprobat de functionarul de securitate al
unitatii.
235. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul politistului, in
cazul in care intervine arestarea preventiva a politistului in perioada concediului pentru
incapacitate temporara de munca, raportul de serviciu al politistului:
a) Poate fi modificat fara acordul scris al acestuia.
b) Nu poate fi modificat decat din initiativa sau, dupa caz, cu acordul scris al acestuia.
c) Nu poate fi modificat.
236. In conformitate cu prevederile Legii 218/2002, privind organizarea si functionarea
Politiei Romane, IGPR are in structura sa organizatorica:
a) Directii generale, directii, servicii si birouri, infiintate prin ordin al ministerului
afacerilor interne, in limita fondurilor la dispozitie.
b) Directii, servicii, birouri si compartimente, infiintate prin dispozitie a inspectorului
general, in limita fondurilor puse la dispozitie.
c) Directii, servicii, birouri, compartimente si formatiuni, infiintate prin ordin al
ministrului afacerilor interne, in limita fondurilor la dispozitie.
237. Conform Constitutiei Romaniei, durata totala a arestarii preventive a inculpatului
in cursul urmaririi penale nu poate depasi un termen rezonabil si:
a) Nu poate fi mai mare de 60 de zile.
b) Nu poate fi mai mare de 90 de zile.
c) Nu poate fi mai mare de 180 zile.
238. Conform Legii 360/2002, politistului ii este interzis:
a) Sa detina calitatea de actionar la o societate comerciala.
b) Sa detina o functie didactica in cadrul institutiilor de invatamant.
c) Sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa
participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale.
239. Conform Legii 218/2002, personalul Politiei Romane se compune din:
a) Politisti, militari si personal civil.
b) Politisti.
c) Politisti, alti functionari publici si personal contractual.
240. Conform Legii 360/2002, constituie sanctiune disciplinara ce poate fi aplicata
politistilor:
a) Mustrarea verbala.
b) Destituirea din politie.
c) Avertismentul scris.
241. Conform Legii 360/2002, politistul este obligat sa informeze structura de resurse
umane a unitatii din care face parte despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau
inculpat, precum si despre masurile procesuale penale, dispuse ori hotararile penale
pronuntate impotriva sa:
a) In termen de 48 de ore.
b) In termen de 15 zile.
c) de indata.
242. Conform Legii 360/2002, in perioada cercetarii disciplinare:
a) Politistul poate fi delegat sau detasat.
b) Politistul nu poate fi trimis la misiuni internationale.
c) Politistul poate fi imputernicit pe o functie de conducere intr-o alta unitate.
243. Conform HG 991/2005, poate pretinde politistului respectarea regulilor de
conduita stabilite de Codul de etica si deontologie a politistului, in raporturile sale cu
acesta:
a) Orice persoana.
b) Numai seful nemijlocit al politistului.
c) Doar seful direct al politistului.
244. Conform Legii 182/2002, nivelurile de secretizare care se atribuie informatiilor
clasificate din clasa secrete de stat sunt:
a) Strict secret de importanta deosebita, strict secret si secret.
b) Strict secrete de importanta deosebita, secrete de serviciu, strict secret si secret.
c) Secrete si secrete de serviciu.
245. Conform Legii 182/2002, prin informatii secrete de serviciu se intelege:
a) Informatii care privesc securitatea nationala, prin a caror divulgare se pot prejudicia
siguranta nationala si aparare tarii.
b) Informatii care contin date de interes persoanal.
c) Informatii a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei
persoane juridice de drept public sau privat.
246. Conform HG 585/2002, corespondenta ce contine informatii secrete de stat se
transporta:
a) De orice politist in uniforma.
b) Numai prin echipe de curieri militari.
c) Prin personal propriu, autorizat de conducatorul unitatii beneficiare.

247. In conformitate cu prevederile Legii 218/2002, privind organizarea si functionarea


Politiei Romane, politistul este indreptatit sa foloseasca forta:
a) In cazurile nerespectarii dispozitiilor date de politist.
b) In cazul in care persoana nu are asupra sa actul de identitate.
c) In cazul in care persoana este cunoscuta cu un comportament agresiv.
248. Potrivit Legii 360/2002 privind statutul politistului, sanctiunile disciplinare se
dispun in termen de:
a) Cel mult 6 luni de la data la care persoana ce a dispus cercetarea prealabila a
luat la cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 1 an de la data
savarsirii acesteia.
b) Cel mult 6 luni de la data la care politistul cercetat a luat la cunostinta despre
declansarea cercetarii disciplinare, dar nu mai tarziu de 1 an de la data savarsirii
abaterii.
c) Cel mult 6 luni de la data la care persoana ce a dispus cercetarea prealabila a luat la
cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de 1 an de la data declansarii
cercetarii disciplinare.
249. Conform prevederilor Legii 360/2002 privind statutul politistului, politistului NU
ii este interzis:
a) Sa declare sau sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni
sau orice alte intruniri cu caracter politic.
b) Sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la
administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia calitatii de
actionar.
c) Sa detina o functie didactica din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor
de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica.
250. In conformitate cu prevederile HG 781/2002 privind informatiile secrete de
serviciu, informatiile secrete de serviciu:
a) Nu pot fi scoase din incinta unitatii detinatoare.
b) Pot fi scoase din incinta unitatii detinatoare numai cu aprobarea functionarului de
securitate.
c) Pot fi scoase din incinta unitatii detinatoare numai cu aprobarea conducatorului
acesteia.
251. In conformitate cu REGULAMENTUL UE, la incheierea operatiunilor de
prelucrare, daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamantul
pentru o alta destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor
fi:
a) Arhivate si secretizate.
b) Remise persoanei vizate.
c) Transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice, de
cercetare istorica sau stiintifica.
252. In conformitate cu art. 62 alin (2) din HG 585/2002, evidenta documentelor strict
secrete si secrete poate fi operata in acelasi registru:
a) da.
b) nu.
c) Niciuna din variantele de mai sus.
253. In conformitate cu art. 81 alin (1) din HG 585/2002, documentele si materialele ce
contin informatii clasificate se transporta, pe teritoriul Romaniei, prin intermediul:
a) SRI.
b) SIE.
c) S.N. ”Posta Romana” ori prin alte societati comerciale de transport.
254. In conformitate cu art. 69 alin (4) din HG 585/2002, clasa sau nivelul de
secretizare atribuit unui document original, se aplica, in mod identic, reproducerilor sau
traducerilor:
a) Nu.
b) Da
c) Niciuna dintre variantele de mai sus.
255. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002, politistul este obligat:
a) Sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii.
b) Sa informeze de indata structura de resurse umane a unitatii din care face parte
despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre
masurile procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva
sa.
c) Sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de
sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unei asemenea cereri.
256. Conform prevederilor Legii 360/2002, politistului ii este interzis, in orice
imprejurare:
a) Sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra
problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor legal stabilite.
b) Sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de
coruptie savarsite de alti politisti, de care a luat la cunostinta.
c) Sa aiba, direct sau prin intermediari, intr-o unitate supusa controlului unitatii
de politie din care face parte, interese de natura sa compromita impartialitatea
si independenta acestuia.
257. In conformitate cu prevederile Legii 360/2002, constituie abateri disciplinare,
daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate
infractiuni, urmatoarele fapte savarsite de politist, comise cu vinovatie:
a) Acceptarea de premii in bani sau obiecte din partea unitatii.
b) Depasirea atributiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine in relatiile cu cetatenii.
c) Amanarea promovarii in gradul profesional urmator.

258. Conform Legii nr. 218/2002, inspectorul general al IGPR este abilitat:
a) Sa execute controlul mijloacelor materiale si banesti repartizate unitatilor
subordonate.
b) Sa organizeze consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile
neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si a ordinii publice.
c) Sa elaboreze anual un raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie, care se
da publicitatii.
259. In conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, in aplicare legii, inspectorul
general al IGPR emite:
a) Decizii obligatorii pentru personalul din subordine.
b) Dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine.
c) Ordonante obligatorii pentru personalul din subordine.
260. Conform Legii nr 218/2002, politia romana are urmatoarele atributii principale:
a) Apara viata, integritatea corporata si libertatea persoanelor, proprietarea
privata si publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale
comunitatii, aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei
cetateanului, de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de
identificare si contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la viata,
libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice,
precum si a altor interese legitime ale comunitatii; sprijina unitatile de
jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si linistii
publice, cu ocazia mitingurilor si manifestatiilor cultural-sportive si alte
asemenea.
b) Contribuie la elaborarea planului de activitati si la fixarea obiectivelor si indicatorilor
de performanta minimali, avand ca scop protejarea intereselor comunitatii si
asigurarea climatului de siguranta publica; aplica masuri de mentinere a ordinii si
linistii publice, a sigurantei cetateanului, de prevenire si combatere a fenomenului
infractional si de identificare si contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la
viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice,
precum si a altor interese legitime ale comunitatii; sprijina unitatile de jandarmerie cu
informatii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si linistii publice, cu ocazia
mitingurilor si manifestatiilor cultural-sportive si alte asemenea.
c) Apara viata, integritatea corporata si libertatea persoanelor, proprietarea privata si
publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale comunitatii;
organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile
neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si a ordinii publice;
sprijina unitatile de jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea
ordinii si linistii publice, cu ocazia mitingurilor si manifestatiilor cultural-sportive si
alte asemenea.
261. Conform prevederilor Legii 218/2002, Politia Romana are urmatoarea structura
organizatorica:
a) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, DGPBM si IPJ, institutii de
invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului, alte unitati
necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice politiei, infiintate prin lege.
b) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, DGPMB si IPJ, institutii de
invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului, CNP.
c) IGPR, unitati teritoriale aflate in subordinea IGPR, DGPMB si IPJ, ATOP, CNP.
262. In conformitate cu prevederile Legii nr 218/2002, Politia Romana are urmatoarele
atributii principale:
a) Asigurarea ordinii publice la intruniri si manifestatii (mitinguri, marsuri, demonstratii,
procesiuni, actiuni de pichetare, promotionale, comerciale, activitati cultural-artistice,
sportive, religioase, comemorative) si pe timpul vizitelor oficiale ale demnitarilor
romani si straini.
b) aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului,
de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de identificare si
contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la viata, libertatea,
sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, precum si
a altor interese legitime ale comunitatii.
c) Interventia si restabilirea ordinii publice la nivel national pe timpul desfasurarii
manifestarilor publice, sportive sau a altor activitati cu participarea unui public
numeros.
263. Conform prevederilor Legii nr. 218/2002, privind organizarea si functionarea
Politiei Romane, ATOP isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii si este un
organism cu rol:
a) Consultativ.
b) Decizional.
c) Nu este prevazut expres.
264. Avand in vedere prevederile Legii 218/2002, politistul este obligat sa intervina si
in afara orelor de program, a atributiilor sale de serviciu si a competentei teritoriale a
unitatii din care face parte in urmatoarele situatii:
a) Cand ia la cunostinta despre existenta unei infractiuni savarsite anterior, la care
actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila.
b) Cand ia la cunostinta de existenta unei infractiuni flagrante, precum si pentru
conservarea probelor in cazul altor infractiuni a caror cercetare va fi efectuata
de organele competente.
c) Cand ia la cunostinta de existenta unei infractiuni flagrante, doar daca autorul este
cunoscut cu antecedente penale.

265. Potrivit HG 991/2005, unul dintre principiile care guverneaza conduita


profesionala a politistului este:
a) Proportionalitatea.
b) Prioritatea interesului profesional.
c) Disponibilitatea.
266. Potrivit Legii 360/2002, constituie abatere disciplinare, daca nu au fost savarsite
in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele
fapte savarsite de politist, comise cu vinovatie:
a) Intarzierea la serviciu.
b) Intarzierea solutionarii unor cereri legale formulate de cetateni.
c) Producerea de pagube materiale unitatii din care face parte sau
patrimoniului MAI.
267. Conform Legii nr. 360 /2002, acesta poate fi recompensat prin:
a) Acordarea unui numar de pana la 5 zile libere, atunci cand s-a evidentiat prin
obtinerea de rezultate exemplare in activitate.
b) Premii in bani sau obiecte, atunci cand s-a evidentiat prin obtinerea de rezultate
exemplare in activitate.
c) Multumiri si felicitari adresate public prin intermediul comunicatelor de presa.
268. Conform Legii 360/2002, privind statutul politistului, in cazul contestarii aplicarii
unei sanciuni disciplinare, decizia motivata a sefului unitatii ierarhic superioare se
comunica politistului sanctionat disciplinar in termen de:
a) 24 de ore de la data emiterii acesteia.
b) 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia.
c) 5 zile lucratoare de la data emiterii acesteia.
269. Potrivit REGULAMENTULUI UE, orice persoana vizata are dreptul de a obtine
de la operator, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
acesta:
a) In baza unei hotarari judecatoresti.
b) Contra cost.
c) La cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an.
270. Conform HG 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al
politistului sunt principii generale care guverneaza conduita profesionala a politistului:
a) Independenta morala si transparenta.
b) Eficacitatea si prioritatea interesului public.
c) Disponibilitatea si loialitatea.
271. Potrivit HG 585/2002, obligativitatea verificarii clasificarii corecte a informatiilor
clasificate, revine:
a) Sefului ierarhic al emitentului.
b) sefilor de unitate
c) functionarului de securitate desemnat.
272. Conform HG 991/2005, in vederea respectarii demnitatii umane:
a) Politistului ii este interzis sa aplice, sa incurajeze si sa tolereze, in nici o
imprejurare, acte de tortura, tratamente si pedepse inumane sau degradante,
contrangeri fizice ori psihice.
b) Politistul este obligat sa ia masurile necesare pentru ocrotirea vietii, sanatatii si
integritatii corporale a persoanelor a caror paza o asigura si, in special, sa ia imediat
masuri ca ingrijirile medicale sa le fie acordate de fiecare data cand acestea se impun.
c) Politistul este obligat sa verifice permanent competenta actiunilor sale.
273. Potrivit REGULAMENTULUI UE, la incheierea operatiunilor de prelucrare, daca
persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru o alta
destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:
a) Transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice, de
cercetare istorica sau stiintifica.
b) Arhivate dupa implinirea termenului legal de 2 ani.
c) Stocate intr-o baza de date apartinand unui alt operator acreditat.
274. Conform HG 585/2002, evidenta informatiilor strict secrete poate fi operata in
acelasi registru cu cea a informatiilor:
a) Secrete.
b) Secrete de serviciu.
c) Confidentiale.
275. Potrivit HG 585/2002, scoaterea din incinta unitatii detinatoare de informatii
secrete de serviciu este interzisa fara aprobarea:
a) Emitentului documentului.
b) Conducatorului unitatii.
c) Responsabilului cu protectia documentelor clasificate.
276. Potrivit HG 585/2002, care este nivelul maxim de secretizare al informatiilor cce
pot fi manipulate sau stocate in zona de securitate clasa a II-a:
a) Strict secret.
b) Secret.
c) Strict secret de importanta deosebita.
277. Potrivit HG 585/2002, in ce cazuri se retrage autorizatia de acces la informatii
secrete de serviciu:
a) la incetarea raporturilor de munca ori de serviciu.
b) Pe perioada suspendarii.
c) Pe perioada delegarii/detasarii la un alt loc de munca.
278. Potrivit HG 585/2002 cine stabileste functiile pentru care este necesar accesul la
informatii secrete de serviciu:
a) Compartimentul structura de securitate.
b) Functionarul de securitate
c) Conducatorul unitatii detinatoare.
279. Potrivit HG 585/2002, anexele care insotesc documente clasificate, se clasifica:
a) La acelasi nivel cu documentul de baza.
b) In functie de continutul lor.
c) Nu se clasifica.
280. Potrivit HG 585/2002, daca emitentul unui document clasificat secret de stat
doreste sa aiba controlul exclusiv asupra reproducerii, va specifica in clar pe acel
document, urmatoare formula:
a) Atentie, detinerea fara drept, sustragerea sau multiplicarea sunt interzise.
b) Reproducerea acestui document, totala sau partiala, se poate face cu aprobarea
emitentului.
c) Reproducerea acestui document, totala sau partiala este interzisa.
281. Conform OMAI 140/2002, principalul document de personal in baza caruia se
proiecteaza instrumentele si activitatile de recrutare, selectionare, incadrare, formare
profesionala continua, apreciere/evaluare a performantelor profesionale individuale ale
personalului MAI, normare a activitatii, precum si reproiectare a postului, ca rezultat al
analizei postului, este:
a) Fisa postului.
b) Chestionarul pentru analiza postului.
c) Chestionarul de identificare a atributiilor postului.
282. In baza prevederilor HG 585/2002 structura/functionarul de securitate are
urmatoarele atributii legale:
a) Stabileste volumul si suportul informatiilor pentru fiecare compartiment al unitatii.
b) Efectueaza, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de
aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate.
c) Stabileste clasele si nivelurile de secretizare a informatiilor.
283. In sensul REG UE 679/2016 din categoria datelor biometrice nu face parte:
a) Imaginea faciala.
b) Impresiunile papilare.
c) Alias-ul.
284. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, are calitatea de utilizator al
datelor cu caracter personal personalul operatorului care:
a) Ale alocat cont/conturi de acces la bazele de date.
b) Prelucreaza date cu caracter personal pentru indeplinirea atributiilo de serviciu.
c) Este angajat al MAI.
285. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, incalcarea dreptului de acces la
date a unei persoane vizate de catre un operator se sanctioneaza de Autoritatea Nationala
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu:
a) Amenda contraventionala de la 10000 la 25000 lei.
b) Avertisment.
c) Nu exista o prevedere legala in acest sens.
286. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter
personal legate de originea rasiala este:
a) Interzisa fara exceptie.
b) Obligatori in toate situatiile.
c) Posibila, cand prelucrarea se refera la date facute publice in mod manifest de
catre persoana vizata.
287. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter
personal privind starea de sanatate este posibila:
a) Pentru informarea reprezentantilor mass-media, cand prelucrarea vizeaza o persoana
publica.
b) Cand prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea
unui drept in justitie.
c) Cu acordul medicului curant.
288. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, prelucrarea CNP poate fi
efectuata:
a) in lipsa consimtamantului expres al persoanei vizate, daca prelucrarea este
prevazuta in mod expres de o dispozitie legala.
b) Numai de catre organele de politie judiciara.
c) Numai pentru aplicarea unei sanciuni contraventionale.
289. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, stocarea datelor cu caracter
personal obtinute prin mijloace de supraveghere video nu poate depasi termenul de:
a) 15 zile.
b) 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor
temeinic justificate.
c) Orice perioada stabilita de operator.
290. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, care dintre urmatoarele drepturi
nu reprezinta drepturi ale persoanei vizate, in acceptiunea legislatiei in domeniul
protectiei datelor cu caracter personal:
a) Dreptul la portabilitatea datelor.
b) Dreptul de a fi supus unei decizii individuale.
c) Dreptul la opozitie.
291. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, au calitatea de operator de date cu
caracter personal structurile si unitatile MAI care:
a) Au mai mult de 500 de utilizatori.
b) Administreaza baze de date.
c) Stabilesc scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
292. In sensul REG UE 679/2016, dreptul de acces la datele cu caracter personal este:
a) Gratuit, ori de cate ori va fi exercitat de catre persoana vizata.
b) Gratuit, o data pe an.
c) Contra cost, ori de cate ori va fi exercitat de catre persoana vizata.
293. In sensul REGULAMENTULUI UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter
personal fara consimtamantul persoanei vizate este posibila in urmatoarele cazuri:
a) Cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a
operatorului.
b) Cand prelucrarea vzeaza doar numele si prenumele.
c) Cand prelucrarea vizeaza transmiterea datelor catre un stat membru al UE care
asigura un nivel de securitate adecvat.
294. In sensul REG UE 679/2016, termenul de raspuns al unui operator la o cerere de
acces este de:
a) 15 zile.
b) 30 de zile.
c) 45 de zile.
295. In sensul REG UE 679/2016, respectarea dreptului de acces reprezinta
comunicarea din partea operatorului catre persoana vizata si a urmatoarelor date:
a) Datele de identificare ale persoanei care a efectuat prelucrarea.
b) Informatii referitoare la scopurile prelucrarii.
c) Informatii referitoare la specificatiile tehnice ale sistemului de evidenta in care sunt
stocate datele sale cu caracter personal.
296. In sensul REG UE 679/2016, datele cu caracter personal destinate a face obiectul
prelucrarii trebuie sa fie:
a) Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime.
b) Colectate numai din surse de incredere.
c) Stocate pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani.
297. In sensul REG UE 679/2016, transferul de date cu caracter personal in strainatate
poate fi efectuat:
a) In orice conditii, de catre structurile Politiei Romane.
b) Cand este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea
persoanei vizate.
c) Cand este necesar pentru incheierea sau pentru executarea unui contract incheiat ori
care se va incheia, in interesul unui tert, intre destinatar si tertul respectiv.
298. Conform REG UE 679/2016, responsabilul cu protectia datelor caracter personal:
a) Nu primeste niciun fel de instructiuni in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor
de serviciu.
b) Se subordoneaza sefului componentei de securitate.
c) Poate fi demis, cu preaviz de 30 de zile.
299. Conform Regulamentului UE 679/2016, responsabilul cu protectia datelor cu
caracter personal are urmatoarele saricini:
a) Cooperarea cu autoritatea de supraveghere.
b) Alocarea conturilor pentru bazele de date.
c) Este responsabil in relatia cu mass-media.
300. Conform Regulamentului UE 679/2016, retragerea consimtamantului persoanei
vizate pentru o anumita prelucrare:
a) Afecteaza legalitatea prelucrarii pe toata perioada.
b) Nu afecteaza legalitatea prelucrarii inainte de retragerea acesteia.
c) Nu afecteaza legalitatea prelucrarii, dar dupa atingerea scopului initial, prelucrarea
trebuie sa inceteze.
301. Conform Regulamentului UE 679/2016, in situatia in care o prelucrare de date cu
caracter personal este conditionata de consimtamantul persoanei vizate, obligatia
dovedirii acestuia este in sarcina:
a) Operatorului.
b) Persoanei vizate.
c) Nu trebuie dovedit, acesta fiind prezumat.
302. Conform Regulamentului UE 679/2016 varsta minima pentru legalitatea
consimtamantului in vederea prelucrarii datelor pentru oferirea de servicii ale societatii
informationale, direct unui copil este de:
a) 14 ani.
b) 16 ani.
c) 18 ani.
303. Conform Regulamentului UE 679/2016, consimtamantul acordat pentru o anumita
prelucrare de date cu caracter personal poate fi retras:
a) Inainte de inceperea prelucrarii.
b) Odata acordat, acesta nu mai poate fi retras.
c) In orice moment.
304. Conform REG UE 679/2016, termenul de raspuns al unui operator in urma unei
cereri de acces poate fi prelungit, din motive justificate, cu o perooada de pana la:
a) O luna.
b) Doua luni.
c) nu poate fi prelungit.
305. Conform REG UE 679/2016, dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”),
se aplica atunci cand:
a) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
b) Datele cu caracter personal au fost diseminate unui tert.
c) Datele cu caracter personal au fost folosite de catre acelasi operator pentru acelasi
scop.
306. Dreptul la portabilitatea datelor inseamna, Conform Regulamentului UE
679/2016:
a) transferul datelor in strainatate.
b) Transferul datelor catre un alt operator.
c) Transferul datelor catre un alt operator intr-un format structurat, utilizat in
mod curent si care poate fi citit automat.
307. Conform Regulamentului UE 679/2016, printre masurile de securitate care pot fi
adoptate pentru asigurarea confidentialitatii prelucrarilor de date cu caracter personal se
numara si:
a) Pseudonimizare si criptarea datelor cu caracter personal.
b) Montarea de camere de supraveghere in incaperile unde sunt prelucrate date cu
caracter personal.
c) Interzicerea folosirii telefonului mobil in incaperile unde sunt prelucrate date cu
caracter personal.
308. Conform Regulamentului UE 679/2016, informarea persoanei vizate cu privire la
incalcarea securitatii datelor cu caracter personal nu este necesara daca:
a) In urma prelucrarii, operatorul apreciaza ca prejudiciile care pot fi create personei
vizate prin prelucrarea datelor sale cu caracter perosnal sunt minore.
b) Informarea necesita un efort disproportionat. In aceasta situatie, se efectueaza o
informare publica sau se ia o masura similara prin care persoanele vizate sunt
informate intr-un mod la fel de eficace.
c) Persoana vizata locuieste in alta tara.
309. Conform Regulamentului UE 679/2016, la incheierea operatiunilor de prelucrare,
daca persona vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru o alta
destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:
a) Distruse.
b) Transferate unui alt operator pentru a fi prelucrate in alt scop.
c) Folosite in scop de marketing direct.
310. Conform Regulamentului UE 679/2016, cererea de acces la datele cu caracter
personal poate fi inaintata unui operator:
a) De catre persoana vizata, personal sau prin reprezentant legal.
b) De catre sotul/sotia acesteia, daca aceasta nu se afla in localitatea de domiciliu.
c) Ambele variante.
311. Care dintre urmatoarele variante nu constituie abatere disciplinare a politistului:
a) Neglijenta manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu sau a dispozitiilor
primite de la sefii ierarhici sau de la autoritatile anume abilitate de lege.
b) Intarzierea repetata sau nejustificata a solutionarii lucrarilor.
c) Divulgarea secretului profesional.
312. Care dintre urmatoarele sanctiuni disciplonare pot fi aplicate politistilor, conform
Legii 360/2002:
a) Diminuarea salariului functiei de baza cu 15%-25% pe o perioada de 3-6 luni.
b) Amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada de 1-
5 ani.
c) Destituirea din politie.

313. Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului are loc conform prevederilor
legale:
a) La acordarea calificativului nesatisfacator, de trei ori.
b) Prin demisie.
c) La cerere unui membru de familie.
314. Ce se urmareste a se stabili pe parcursul cercercetarii unei incalcari a
reglementarilor de securitat, conform Hg 585/2002:
a) Daca informatiile respective au fost compromise.
b) Daca persoanele autorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la informatii secrete
de stat prezinta suficienta incredere si loialitate.
c) Masurile de recompensare a politistilor care au descoperit incalcarile reglementarilor
de securitate.
315. Conform HG 585/2002, masurile de protectie a personalului au drept scop:
a) Sa previna accesul persoanelor neautorizate la informatii publice.
b) Sa garanteze ca informatiile secrete de stat sunt distribuite detinatorilor de
certificate de securitate/autorizatii de acces, cu respectarea principiului
necesitatii de a cunoaste.
c) Sa permita indentificarea procedurilor care pot pune in pericol securitate informatiilor
clasificate.
316. Care este perioada maxima de valabilitate a certificatului/autorizatiei de acces la
informatii clasificate:
a) 3 ani.
b) 4 ani.
c) 5 ani.
317. Autorizatia de acces la informatii clasificate secrete de serviciu este emisa de:
a) Conducatorul unitatii.
b) Departamentul de Informatii si Protectie Interna.
c) Structura de Securitate.
318. Care este mentiunea aplicata documentelor clasificate aflate in lucru sau in stadiul
de proiect potrivit HG 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) Proiect in lucru.
b) Document in lucru.
c) Document in faza de proiect.
319. Potrivit prevederilor HG/585, daca emitentul doreste sa aiba control exclusiv
asupra reproducerii unui document clasificat, documentul va contine o indicatie vizibila
cu urmatorul continut:
a) Reproducerea acestui document, totala sau partiala, este interzisa.
b) Multiplicarea interzisa.
c) Reproducerea strict interzisa.

320. Conform HG 995/2005, comportamentul trebuie sa denote:


a) Calitati de formator de opinie.
b) Calitati pedagogice.
c) Capacitate de comunicare.
321. Documentele si materialele ce contin informatii clasificate se transporta, pe
teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor HG 585/2002 prin intermediul unitatii
specializate a:
a) STS.
b) SRI.
c) Serviciul de Politie Transporturi.
322. Care din variantele de mai jos, nu constituie, in acceptiunea HG 991/2005, un
pricipiu care guverneaza conduita profesionala a politistului:
a) Confidentialitatea.
b) Discriminarea.
c) Prioritatea interesului public.
323. In acceptiunea HG 585/2002, difuzarea informatiiloc clasificate multiplicate se
face obligatoriu cu avizul:
a) Sefului nemijlocit al lucratorului care a solicitat multiplicarea.
b) Secretarului unitatii.
c) Structurii/functionarului de securitate.
324. Care dintre urmatoarele enunturi constituie atributie a Politiei Romane, conform
Legii nr 218/2002:
a) Asigura protectia presedintelui si a membrilor guvernului.
b) Asigura protectia martorului, informatorului si a victimei, in conditiile legii.
c) Tine evidenta nominala a cetatenilor straini cu obligatii fiscale.
325. Conform HG 991/2005, pentru a-si apara drepturile si a-si promova interesele,
politistii pot deveni membri ai:
a) SNPPC
b) CNP.
c) Organizatii neguvernamentale.
326. Conform Legii 360/2002, stagiul minim in gradul profesional de subinspector de
politie este:
a) 3 ani.
b) 4 ani.
c) 5 ani.
327. Conform REG UE/679/2018, consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea
de date cu caracter personal, nu este cerut in urmatoarele cazuri:
a) Cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei oblig legale a operat.
b) Cand datele prelucrate raman anonime.
c) Cand prelucrarea este solicitata de serviciile specializate de informatii.
328. Conform HG 991/2005, in temeiul relatiilor de parteneriat dezvoltate in cadrul
comunitatii, politistul furnizeaza membrilor acesteia informatii privitoare la legislatia in
vigoare si la activitatea sa profesionala:
a) Fara a dezvalui sursele proprii de informare.
b) Numai cu acordul sefului sau ierarhic.
c) In limita competentelor ce ii revin si fara a dezvalui date si informatii clasificate,
potrivit legii.
329. Conform HG 585/2002, informatiile secrete de stat, in functie de importanta
valorilor protejate, se includ in urmatoarele niveluri de secretizare:
a) Strict secret de importanta deosebita, strict secret, secret.
b) Secret, secret de serviciu, strict secret.
c) Secret de serviciu, secret, secret de importanta deosebita.
330. Potrivit REGULAMENTULUI 679/2018, orice persoana care a suferit un
prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal:
a) Se poate adresa INS pentru repararea acestuia.
b) Poate solicita instantei competente instituirea unei interdictii asupra operatorului de
date.
c) Se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
331. Conform prevederilor HG 585/2002, masurile de protectie a informatiilor
clasificate vor fi stabilite in raport cu:
a) Amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra
informatiilor clasificate.
b) Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate.
c) Listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate in unitate, pe clase si niveluri de
secretizare.
332. Conform prevederilor art. 31 din H.G. nr. 585/2002, structura/functionarul de
securitate are urmatoarele atributii:
a) Monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor de
importanta deosebita, precum si cele care au mentriunea restricted EU/NATO si
modul de respectare a acestora.
b) Prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor,
sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor
clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor
abilitate.
c) Acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit
competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita
accesul la informatii clasificate.

333. Potrivit art. 17 din Legea nr. 182/2002, in categoria informatiilor secrete de stat
sunt cuprinse informatii care reprezinta sau care se refera la:
a) Mijloace, metode, tehnica si echipamentul de lucru, precum si sursele de
informatii specifice, folosite de autoritatile publice care desfasoara activitatea de
informatii.
b) Cercetarile stiintifice in domeniul tehnologiilor nucleare, precum si programele
pentru protectia si securitatea exploatarilor miniere de material cu radioactivitate
sporita.
c) Relatiile si activitatile externe ale statului roman, care, potrivit legii, nu sunt
destinate publicitatii, precum si informatiile altor state sau organizatii
internationale, fata de care, prin tratate ori intelegeri internationale, statul
roman si-a asumat obligatia de protectie.
334. Potrivit art. 5 din legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a REG
(UE)699/2016, in cazul in care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de
comunicatii electronice si/sau prin mijloace de supraveghere videa la locul de munca,
prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor, in scopul realizarii intereselor
legitime urmarite de angajator, este permisa numai daca:
a) Interesele legitime urmarite de angajator sunt temeinic justificate si prevaleaza
asupra intereselor sau prepturilor si libertatilor persoanelor vizate.
b) Angajatorul a angajat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, iar
prelucrarea se desfasoara exclusiv prin intermediul acestuia.
c) Durata de stocare a datelor cu caracter persoanal este proportionala cu scopul
prelucrarii, dar nu mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres
reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
335. Conform prevederilor Legii 360/2002, privind statutul politistuluii, politistul are
dreptul la:
a) Concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, refacerea si
intarirea sanatatii, accidente produse in timpul si din cauza rerviciului; concedii
de maternitate pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 3 ani,
ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, precum si in alte situatii,
in conditiile stabilite prin lege, portul permanent al armamentului din dotare
sau achizitionat personal, in conditiile legii, tratament medical in strainatate
pentru afectiuni contractate in timpul exercitarii profesiei, in conditiile stabilite
prin HG.
b) Concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concediu fara plata, in
conditiile stabilite prin HG, ajutoare si alte drepturi banesti, ale caror
cuantumuri se stabilesc prin lege.
c) Locuinta de interventie, de serviciu, sociala sau de protocol, dupa caz, in
conditiile legii, uniforma, echipament specific, alocatii pentru hrana, asistenta
medicala si psihologica, proteze, precum si medicamente gratuite, in conditiile
stabilite prin hotarare a Guvernului.
336. Conform Legii 182/2002, mentionati care dintre urmatoarele reguli trebuie
respectate la redactarea documentelor ce contin informatii clasificate:
a) Numerele de inregistrare se inscriu pe toate exemplarele documentului si pe
anexele acestora, fiind precedate de un zero (0) pentru documentele secrete, de
doua zerouri (00) pentru cele strict secrete, de trei zerouri (000) pentru cele
strict secrete de importanta deosebita si de litera ”S” pentru secrete de serviciu.
b) La sfarsitul documentului se inscriu in clar, dupa caz, rangul, functia, numele si
prenumele conducatorului unitatii emitente, precum si ale celui care il
intocmeste, urmate de semnaturile acestora si stampila unitatii.
c) Pe fiecare pagina a documentelor ce contin informatii clasificate se inscriu
numarul curent al paginii, urmat de numarul total al acestora.
337. Conform prevederilor Legii 360/2002, sotul sau sotia politistului mutat/mutata in
interesul serviciului in alta localitate, care a fost incadrat/incadrata in munca si a intrerupt
activitatea datorita mutarii impreuna cu sotul sau sotia are dreptul la:
a) La o indemnizatie lunara de 60% din salariul de baza al politistului, pana la o noua
angajare sau pana la prestarea unei alte activitati aducatoare de venituri, dar nu mai
mult de 9 luni.
b) La o indemnizatie lunara de 60% din salariul de baza al politistului, pana la o noua
angajare sau pana la prestarea unei alte activitati aducatoare de venituri, dar nu mai
mult de 6 luni.
c) La o indemnizatie lunara de 60% din salariul de baza al politistului, pana la o noua
angajare sau pana la prestarea unei alte activitati aducatoare de venituri, dar nu mai
mult de 3 luni. Nu e nimic cu 60% boule!!!
338. Conform prevederilor Legii 360/2002, politistul este dator:
a) Sa informeze de indata structura de resurse umane a unitatii din care face parte despre
dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre masurile
procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva sa.
b) Sa informeze seful ierarhic si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de
coruptie savarsite de alti politisti, de care a luat cunostinta.
c) Sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in
timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care
indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea
acestora.
339. In conformitate cu prevederile art. 46 din HG 585/2002, pentru aprobarea
standardelor nationale de protectia a informatiilor clasificate in Romania, toate
documentele, indiferent de forma, care contin informatii clasificate au inscrise, pe fiecare
pagina, nivelul de secretizare care se marcheaza prin stampilare, dactilografiere, tiparire
sau olograf, astfel:
a) In partea stanga jos, in exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul si pe prima pagina a
documentului.
b) In partea de jos si de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale
documentului.
c) Sub legenda, titlu sau scara de reprezentare si in exterior – pe verso- atunci cand
acestea sunt pliate, pe toate schemele, diagramele, hartile, desenele si alte
asemenea documente.
340. Indicati care dintre urmatoarele enunturi reprezinta principiul proportionalitatii
care sta la baza procedurii disciplinare, conform prevederilor Legii 360/2002:
a) Asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu
privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara sesizata.
b) Se recunoaste dreptul politistului de a formula si de a sustine aparari in favoarea sa,
de a prezenta probele si motivatiile pe care le considera necesare in apararea sa si de a
fi asistat.
c) Asigurarea unui raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare,
circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa.
341. Conform prevederilor art. 10 din HG 781/2002 privind protectia informatiilor
secrete de serviciu, transportul informatiilor secrete de serviciu se efectueaza conform
reglementarilor in materie, stabilite prin:
a) HG.
b) Lege.
c) Ordin al ministrului din cadrul ministerului de resort.
342. Potrivit art. 19 din Legea nr. 182/2002, sunt imputerniciti sa atribuie nivel de
secretizare pentru informatiile strict secrete de importanta deosebita cu prilejul elaborarii:
a) Directorul Directiei General de Informatii si Protectie Interna.
b) Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.
c) Presedintele Institutului National de Statistica.
343. Coordonarea activitatii si controlul masurilor privitoare la protectia infrmatiilor
secrete de stat pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si Administratia
Nationala a Rezervelor de Stat se realizeaza de catre:
a) Structura specializata a SRI.
b) Structura specializata a MAI.
c) Structura specializata a Ministerului Apararii Externe. MaPN
344. Potrivit prevederilor art. 2 din Legea 190/2018 privind masuri de punere in
aplicare a REG (UE) 679/2016, termenul de remediere este:
a) Perioada de timp de cel mult 30 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiei, in care Autoritatea Nationala de
Supraveghere are posibilitatea remedierii neregululor constatate si indeplinirii
obligatiilor legale.
b) Perioada de timp de cel mult 60 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de
constatere si sanctionare a contraventiei, in care Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal are posibilitatea remedierii
neregulilor constatate si indeplinirii obligatiilor legale.
c) Perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicarii procesului-verbal
de constatate si sanctionare a contraventiei, in care autoritatea/organismul
public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si indeplinirii
obligatiilor legale.
345. Conform prevederilor Legii 360/2002 membrii familiei politistului beneficiaza
gratuit, in conditiile stabilite prin HG, de:
a) Decontarea cheltuielilor de transport in situatia mutarii politistului la cerere in alta
localitate.
b) Asistenta medicala si medicamente in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
specific apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
c) Decontarea cheltuielilor de transport in situatia mutarii politistului in interes de
serviciu in alta localitate.
346. In conformitate cu prevederile art. 86 din HG 585/2002, conducatorul unitatii care
gestioneaza infrmatii secrete de stat este obligat:
a) Sa asigure aplicarea si respectarea regulilor generale privind evidenta,
intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicare, manipularea, transportul,
transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat si a interdictiilor de
reproducere si circulatie, in conformitate cu actele normative in vigoare.
b) Sa aprobe listele cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile
secrete de stat si evidenta detinatorilor de certificate de securitate si autorizatii
de acces si sa le comunice ORNISS si la institutiile abilitate sa coordoneze
activitatea si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate,
potrivit legii.
c) Sa intocmeasca lista informatiilor secrete de serviciu si a termenelor de mentinere in
nivelurile de secretizare si sa o supuna aprobarii CSAT, potrivit legii.
347. Conform Legii 360/2002, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor
sunt:
a) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o periaoda de 4-6 luni.
b) Diminuarea salariului functiei de baza cu 5-20% pe o perioada de 1-3 luni.
c) Amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada
de 1-3 ani.
348. Conform prevederilor art. 8 din HG 781/2002 privind protectia informatiilor
secrete de serviciu, retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu se
face de catre conducatorul unitatii detinatoare, in urmatoarele cazuri:
a) La incetarea raporturilor de munca ori de serviciu, dupa caz, dintre unitate si
detinatorul autorizatiei sau a calitatii de demnitate publica.
b) Cand atributiile specifice postului pe care este incadrat detinatorul autorizatiei
nu mai presupun accesul la astfel de informatii.
c) Cand detinatorul autorizatiei a incalcat reglementarile privind protectia informatiilor
strict secrete.
349. Conform prevederilor Legii 360/2002, sectiunea a 2-a, politistului ii este interzis
in orice imprejurare:
a) Sa provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la
aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau marturisiri, de a o
pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este
banuita ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra
unei terte persoane, sa foloseasca forta, altfel decat in conditiile legii.
b) Sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se
promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri
sau alte avantaje.
c) Sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter
politic, imoral sau care instiga la indisciplina, sa colecteze sume de bani de la
perosane fizice sau juridice.
350. Conform art. 62 din Legea 360/2002, incheierea consiliului trebuie sa cuprinda
urmatoarele:
a) Gradul profesional, numele, prenumele si functia politistului a carui fapta a fost
cercetata si unitatea din care face parte, prezentarea pe scurt a faptei sesizate si
a circumstantelor in care a fost savarsita, date si informatii referitoare la
procedura urmata.
b) Numarul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea in care
functioneaza si componenta acestuia, precum si, dupa caz, modificarile survenite
in componenta prin inlocuirea unor membrii, evaluarea probelor administrate,
gradul profesional, numele prenumele si semnatura presedintelui, ale celorlalti
membri ai consiliului precum si ale secretarului.
c) Data intocmirii incheierii, alte date si elemente apreciate ca necesare, dupa caz,
propunerea consiliului, motivarea propunerii.
351. Conform Legii 360/2002, politistul este obligat:
a) Sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu
compromita, prin activitatea sa publica ori privata, prestigiul functiei sau al
institutiei din care face parte.
b) Sa isi perfectioneaze continuu nivelul de instruire profesionala si generala.
c) Sa fie loial institutiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept si sa
apere valorile democratiei.
352. Conform Legii 360/2002, organizarea si functionarea CNP se realizeaza pe
urmatoarele principii:
a) Mutualitatii si eligibilitatii.
b) Teritorialitatii si ierarhiei structurilor de conducere.
c) Solidaritatii si responsabilitatii.

S-ar putea să vă placă și