Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău


Nr. __________/__________________

CERERE DE REÎNSCRIERE
la grădiniţă în anul şcolar 2020-2021

Subsemnatul/a _____________________________________________________
prin prezenta vă rugăm să aprobaţi reînscrierea la Grădiniţa____________________,

grupa__________________ din cadrul Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău

a fiului/fiicei mele _________________________________________________

CNP ________________________, născut/ă în anul______, luna_____, ziua_____.

DATE DESPRE PĂRINŢI:


TATA: Numele şi prenumele: _____________________________________________
Telefon ________________________

MAMA: Numele şi prenumele: _________________________________________


Telefon ________________________

Anexăm prezentei cereri documentele justificative corespunzătoare criteriilor de


reînscriere:
 Copie certificat de naştere copil;
 Copie CI ale ambilor părinţi:
 Copie Hotărâre Judecătorească de încredinţare a copilului (dacă este cazul);
 Copie certificat de deces părinte (dacă este cazul);
 Decizie pentru copiii în plasament (dacă este cazul);
 Certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului (dacă este cazul).

Data: Semnătura:

________________ ____________________
Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău
Grădinița _________________________________
Grupa ___________________________________

TABEL REÎNSCRIERE
la grădiniţă în anul şcolar 2020-2021

Nr. Grupă an șc. Grupă an șc.


Nume și prenume copil
crt. 2019-2020 2020-2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nume și prenume + semnătură prof. înv. preșcolar


1. ______________________________________________
2. ______________________________________________