Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE INGINERIE

VIZĂ SECRETARIAT

TABEL NOMINAL

cuprinzând lista examenelor și colocviilor pentru sesiunea 18 IANUARIE – 7 FEBRUARIE 2021

SPECIALIZAREA .................. ANUL .........

Nr. crt. Disciplină Forma de Data Ora Sala Cadrul didactic Cadrul didactic PLATFORMĂ
verificare examinator asistent ONLINE
E/C/V UTILIZATĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ÎNTOCMIT

NUMELE ȘI PRENUMELE..............................................................
Notă: Cadrul didactic exminator să își desemneze asistentul și platforma online utilizată.