Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS”, GALAȚI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE


SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROIECT LA DISCIPLINA PRACTICA DE


SPECIALITATE
TEMA : AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI (ANPM)

Profesor : Elisabeta Slabu


Student : Dragomir Răzvan Paul
Grupa 1, An 2, AP
An universitar : 2020-2021
Semestrul I
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI (ANPM)

Legislaţie : http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
 ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de
aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate
de mediu
 LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi
completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului
 LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului
privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la
21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră,
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil
etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a
ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi
categorii de proiecte
 ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea
impactului asupra mediului
 ORDIN Nr.1345 din 3 iulie 2020 privind aprobarea comisiilor de
evaluare a hărtilor strategice de zgomot
 Ordin nr.1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de
investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat
 LEGE Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
 Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2020 din 28 ianuarie 2020 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic
 Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului
din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a
anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere
 Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor
poluanți proveniți de la instalații medii de ardere

 ORDIN Nr. 975/834/2020 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea


comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor
pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi
organizare a acestora
 LEGEA nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/896 A COMISIEI din
19 iunie 2018 de stabilire a metodologiei utilizate pentru calcularea
consumului anual de pungi de transport din plastic subțire și de
modificare a Deciziei 2005/270/CE
 DECIZIA COMISIEI din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor
corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje
 ORDIN nr. 1229 din 05.06.2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului mediului, apelor pädurilor nr. 984/2019 privind
constituirea Comisiei pentru Securitate Biologicä si stabilirea
cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și pentru experții
reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate
Biologică
 Hotărârea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul protecţiei mediului
 Legea nr. 36/2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind
accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la
29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New
York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie
1992 la Rio de Janeiro
 Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 Ordinul de Ministru nr. 724/2019 pentru aprobarea nivelului de
intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi
securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante
 Ordinul nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a
planurilor de management ale ariilor naturale protejate
 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii
speciilor alogene invasive
 Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor
prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele
genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă
din utilizarea acestora în Uniune
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1866 al Comisiei din 13
octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea
ce privește registrul colecțiilor, monitorizarea respectării normelor de
către utilizatori și cele mai bune practice
Structura organizatorica ANPM
http://www.anpm.ro/web/guest/despre-noi
Regulament de organizare si functionare: http://www.anpm.ro/regulament-de-organizare-si-
functionare

 Decizia nr.562/06.10.2020 privind modificarea Regulamentului de


Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Agenției Naționale
pentru Protecția Mediulu
 Ordin nr.294 din 29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete
a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a
acestuia pentru personalul din cadrul Ministerului Mediului precum si din
institutiile aflate in subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestiua
 Regulament de acordare a voucherelor de vacanta
 Regulament de organizare si functionare
 Decizia nr. 352/18.05.2017 privind modificarea Regulamentului de
Organizare si Functionare pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului
 Regulament intern ANPM

CONTACT :

Sediu central: Splaiul Independentei, nr.294, Corp B, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031
Web site: www.anpm.ro

E-mail: office[@]anpm.ro

Telefon: 021-207.11.01; 021-207.11.02

Fax: 021-207.11.03

Program functionare: Luni - Joi 8:00 – 16:30;   Vineri 8:00 - 14:00

RAPOARTE DE ACTIVITATE : http://www.anpm.ro/rapoarte-de-activitate

Rapoartele de activitate din cadrul ANPM se regasesc in link-ul de mai sus. Primul
raport de activitate a fost postat pe site pe data de 17/05/2013 ( Raport privind
activitatile ANPM pe anul 2012). Ultimul raport postat este pe data de 18/12/2019
(Raport prvind activitatile ANPM pe anul 2019). Urmand sa fie postat raportul privind
activitatile pe anul 2020.
Din punctul meu de vedere, site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este
bine actualizat,ofera informatii actualizate,date concrete de contact (stim cui ne
adresam), exista rapoarte de activitate si decizii din cadrul ANPM .

ANEXA:
http://www.anpm.ro/documents/12220/34656947/Modificare+ROF-
SAIA.pdf/1884e529-bdb8-413f-997c-80dc11c98e6d
Componente :

1. Nr deciziei ( 562)
2. Data (06.102020)
3. Numele intiatorului (presedintele ANPM Cozma Eugen Ioan)