Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Științe Economice

Studiu Individual
la Teoria Economică

Tema: Sistemul instituțional, instituțiile și tipurile lor

Profesor: Dolgopol A.
A efectuat: Costaș Mihaela,
eleva grupei FB172

Chișinău, 2017
CUPRINS:

INTRODUCERE.............................................................................................................................3
I. EVOLUȚIA TEORIEI INSTITUȚIONALE.........................................................................5
1.1. Instituționalismul classic……………………………………………………………………6
1.2. Neoinstituționalismul……………………………………………………………………….7
II. INSTITUȚIILE – REGULI DE JOC ÎN CADRUL SISTEMULUI
ECONOMIC…………………………………………………………………………….………...9
III. DIVERSITATEA INSTITUȚIILOR. PIVOTUL INSTITUȚIONAL ȘI IMPORTANȚA
ACESTUIA………………………………………………………………………………..12
III.1. Diversitatea funcţională a instituţiilor..................................................................................12
III.1. "Pivotul instituţional" şi importanţa lui……………………………………………………12
CONCLUZIE…………………………………………………………………………………….14
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………15

S-ar putea să vă placă și