Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA VLADNIC PARINCEA

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ CLASA A VIII-A


· Din oficiu se acordă 10 puncte.
· Timpul de lucru este de 50 minute.
Subiectul I. Pentru itemii 1-4 scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului
corect.
(30
puncte)
30 n
=4
7p 1) Dacă 7 7 , atunci numărul n este egal cu:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5
+3=5 , ¿ x≠0 ¿
7p 2) Dacă x , atunci numărul x este egal cu:
A. 1,5 B.2 C. 2,5 D.2,6
2
8p 3) Rezultatul calculului ( x+2 ) este egal cu:
2 2 2 2
A. x +4 x+ 4 B. x +4 C. x +2 x+4 D. x +8 x+4
8p 4) Aria unui pătrat cu perimetrul de 24 cm este egală cu:
A.24 cm2 B.48 cm2 C.42 cm2 D.36 cm2

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30


puncte)
7p 1) Desenaţi, pe foaia de test, un romb ABCD
7 x 15
< < ,
8p 2) Dacă 2 3 4 xÎ , atunci aflaţi valoarea lui x.
1 √3
+
7p 3) Calculaţi √ 3 3 .
8p 4) Aflaţi aria unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm.

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30


puncte)
10p 1) O persoană a cheltuit 30% dintr-o sumă de bani şi i-au rămas 56 lei. Aflaţi suma de bani.
10p 2) Un teren are forma unui dreptunghi ABCD cu AC= 30 m şi BC= 18 m.
a) să se arate că perimetrul dreptunghiului este egal cu 84 m.
b) aflaţi aria triunghiului OAB unde O este mijlocul lui [AC].
10p 3) Triunghiul ABC este înscris într-un cerc;
AD este tangentă la cerc; B, C, D sunt puncte
coliniare; AB=12 cm, AC=6 cm, BC=15 cm.
Aflaţi perimetrul triunghiului ACD.

S-ar putea să vă placă și