Sunteți pe pagina 1din 8

Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”Cantemir

Activitate extrașcolară

TVC
TEMA: ,,Un mod de viată
sănătos!”

Realizat: Delibaltov A.
Prof. de chimie-biologie
Noiembrie 2012

Pr.1 Dacă ar fi să vorbim despre ce are omul cel mai de preţ, am vorbi despre cel mai
important aspect, şi anume, sănătatea. Atunci când o avem şi nu ne deranjează nimic, de
regulă, nici nu o preţuim. Dar, cum ne îmbolnăvim, imediat punem la îndoială nu numai
scopurile şi planurile noastre, ci şi toate dorinţele şi posibilităţile. De ce oare? Pentru ca să
înţelegem acest lucru, trebuie să ne pierdem sănătatea. Pe tema acesteia există o afirmaţie
ce spune că „jumătate de viaţă, omul consumă sănătatea sa pentru a câştiga toţi banii, iar în
timpul rămas - consumă toţi banii pentru ca să-şi reîntoarcă sănătatea pe care a pierdut-o”.

Pr.2 Pentru ca să trăim mult, nu trebuie decât să fim atenţi la modul de viaţă pe care îl
ducem. Fiecare dintre noi are dreptul la asta. Trebuie doar să facem cunoştinţă cu legile
naturii, cu aceste legi ale naturii care ne menţin organismul viu şi apt de activitate. Trebuie
să cunoaştem legile universului în care trăim, să învăţăm să convieţuim cu ele după legile
raţiunii, dar pentru a face asta trebuie să conştientizăm aceste lucruri şi să fim ferm
convinşi că nimic nu contează mai mult decât sănătatea.
Ce şi cum? Sănătatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cumpăra, nici chiar să o
moştenim nu e posibil - ea trebuie doar păstrată. Trebuie să învăţăm să trăim în lumea
aceasta în armonie, neaducându-ne daune nici nouă, nici mediului înconjurător. Şi atunci,
avem dreptul să pretindem la Darul cel mai de preţ-Să vorbim despre sănătate.

Pr.1 Cum să facem astfel, încât să trăim fără să ne îmbolnăvim, fără să pierdem calitatea
vieţii, concomitent, să muncim eficient, să ne dezvoltăm şi să primim de la viaţă maximum
de energie?

Pr.2 Toate aceste lucruri vor incerca sa le descopere elevii claselor a 7-9 in cadrul TVC cu
genericul ,,Un mod de viață sănătos”

Pr.1 Pînă a începe noi concursul


Vă prezint întîi de toate
Făcătorul de dreptate
(Se prezintă juriul)
1.____________________________________________________________

2_____________________________________________________________

3_____________________________________________________________

4_____________________________________________________________

Pr.2 Astăzi la concursul nostru vor participa cei pasionaţi de farmecul educației
pentru sănătate, avînd o bună ocazie de a face legătura dintre ele. Nu ne rămîne decît să-i
prezentăm pe acei care astăzi vă vor demonstra inteligenţă, artistism, isteţime şi desigur
cunoştinţe în domeniul sănătății.
Pr.1 Invităm în scenă conform tragerii la sorți I echipă- pe cei mai înflăcărați, cei mai
originali cei din echipa-UPS

(Numeşte echipele, în timp ce aceştea urcă în scenă.)

Pr.2 Invităm în scenă a II echipă- pe cei mai sclipitori, cei mai creativi, cei din
echipa__CRBL

Pr.1 Să-i aplaudăm , să-i încurajăm și să le urăm succes!

Pr.2 Rugăm echipele să se retragă în culise pentru a se pregăti de proba ce urmează.

Pr.1 Concursul de astăzi conţine 5 probe:

I. Salutul
II. Proba de inteligență
III. Spot publicitar
IV. Costumul din materiale reciclabile
V. Tema de acasă

Desfăşurarea concursului:

Pr.2 .Deci să-i dăm start concursului nostru. Prima probă este salutul. La această probă
juriul trebuie să aprecieze următoarele criterii:

-Prezentarea achipelor

-Ţinuta scenică

-Emblema+deviza

Timpul maxim acordat este de 7 min, punctaj maxim 10 puncte

Pr.1 Se invită în scenă echipa _UPS

Acesta a fost salutul primei echipe...aplauze va rog incă o dată...iar acum invităm în scenă
pentru a ne prezenta salutul lor echipa__CRBL
Pr.2 Aceasta a fost începutul.
Iată ca s-a prezentat salutul.
Juriul acum vă rog
Punctajul de-l prezentaţi
Opinia v-o exprimaţi.

Pr.1 ( juriul prezinta notele)

Pauză muzicală- __________________________________

Pr.1 Cu siguranță sănătatea este mult mai valoroasă decît banul, deoarece sănătatea face
banul, depinde doar de capacitatea noastră de a percepe aceasta!

Pr.2 Termenul de inteligență cuprinde. Vicleșug, șiretenie, îndemînare, hotărîre,


prudență ...și la nevoie:curaj, forță și vitejie.

Pr.1 Dăm start celei de a 2 probă-proba de inteligență, în care fiecare echipă va primi cîte
10 întrebări în baza temei ,,Un mod de viață sănătos”

Pr.2 Pentru a da raspunsul aveți la dispoziție 30 de sec. Fiecare răspuns corect se notează
printr-un punct. Deci punctaj maxim 10 puncte Succes echipelor.

Cuvînt juriului

pauză muzicală- Laura Voinu cîntecul,,Stupid in love”

Pr.1 Cînd sănătatea se îngînă


Cu o bulină colorată.
E clar că viața îți atîrnă
De-un fir de ață netratată.

Pr.2 Pentru următoare probă fiecare echipă a fost nevoită să pregătescă un spot publicitar,
reprezentînd ideile și percepțiile lorasupra temei ,,Un mod de viață sănătos”Punctaj maxim
10 p
Prezentarea filmulețelor

Pr.1 Mulțumim echipelor pentru scurt metrajele prezentate, iar acum rugăm juriul să
acorde notele.

Pr.2 prezinta notele


Pr.1 Artistul e ultimul erou...Arta nu prosperă într-o tihnă binecuvîntată, ea constituie o
luptă neostenită,zbuciumul sufletesc, al fiecărei zile a vieții noatre, o bătălie fără de sfîrșit.

Pr.2 Aceasta și reprezintă următoarea probă: capacitatea de a fi artist-proba costumului.


Pr.1 Echipele au avut de pregătit cîte un costum din materiale reciclabile.Punctaj maxim
10 p.

( echipele prezintă costumele, juriul prezinta notele)

Pauză muzicală______________________

Pr.2 Folosește-ți sănătatea pînă la limita ei de-i nevoie. De aceea o ai! Cheltuiește totul
înainte de amuri și nu trăi mai mult decît ți-e dat.

Pr.1 Următoarea dar și ultima probă, este tema pentru acasă. timp maxim 10 min. Punctaj
max. 10 puncte

Pr.1, Pr.2 ( juriul prezinta notele)

Pauză muzicală______________________

Totaluri

Pr.1 Cuvînt de totalizare i se oferă președintelui juriului-dna Enciu E.


(Înmînarea diplomelor, Înminarea premiilor)

Încheiere

Pr.2 Toate vin și trec pe lumea aceasta, după nori vine soare, după tristeți-bucurii...și
după înfrîngeri-cîștiguri

Pr.1 Sperăm ca peste ani ne vom aduce aminte de clipele frumoase petrecute împreună.

Pr.2 Vă mulțumim de atenție și la noi întîlniri!


Echipa UPS

Echipa CRBL