Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la biologie Unitatea nr. VI: “Reproducerea în lumea vie.

Bazele geneticii”
Varianta I clasa a IX-a__ Data:_________ Numele, Prenumele elevului:___________________

Nr. Item P
I. Explică succint esenţa noţiunilor: L
a.Ereditatea - _________________________________________________________________________________________ 1
b.Spermatogeneza - ____________________________________________________________________________________ 2
c. Mapă genetică - ______________________________________________________________________________________ 3
d. Boli psihice ereditare - ________________________________________________________________________________ 4
II Completează tabelul: L
Maladii Caracteristica maladiei Metoda de identificare Profilaxia maladiei 1
ereditare 2
1. Daltonismul 3
4
5
2. Anemia 6
mediteraniană 7
8
3. Sindromul 9
Dowm

III. Ce tipuri de gameți formează următoarele genotipuri? L


CcDdFF AABb ggMm SSLLZz 0
1
2
3
4
5
IV. De ce prima lege a lui G.Mendel este numită Legea uniformității hibrizilor? Și care este raportul gameților L
dupa fenotip? Caracteriza-ţi prin două trasaturi obiectul de studiu folosit în cercetare. 0
____________________________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________________________ 2
3
____________________________________________________________________________________________
4
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
V. Exclude intrusul ce nu face parte din grupul tematic al coloanei şi argumentează de ce la-i exclus. L
A B C 0
Caractere evidente și variate celulă reproductivă masculină 46 cromozomi 1
Crește rapid mobilă și lungă 8 cromozomi 2
3
Flori care se autopolinizează imobilă și mare se reproduc rapid
4
Cromozomii relativ mari produs de testicule generația apărută numeroasă 5
A __________________________________________________________________________________________ 6
B __________________________________________________________________________________________
C __________________________________________________________________________________________________________________________
VI. Rezolvă problemele: L
1-
1. Un bărbat care suferă de daltonism, se casătorește cu o femeie vedere normală, al cărei tată era daltonic. 5
Deternimați probabilitatea nașterii în această familie a unui băiat cu vederea normală.

2. Un bărbat stăngaci și ochi albaștri, se casătorește cu o femeie dreptace și ochi căpriu , al cărei tată era stîngaci L
și ochi albaștri. Deternimați probabilitatea nașterii în această familie a unui băiat dreptaci cu culoarea 1-
ochilor albaștri știind cî genele dominante la om sunt de a scri cu mâna draptă și ochi căpriu gene dominante 10
iar stângaci și ochi albaștri gene recesive.
Evaluare sumativă la biologie Unitatea nr. VI: “Reproducerea în lumea vie.Bazele geneticii”
Varianta II clasa a IX-a__ Data:_________ Numele, Prenumele elevului:___________________

Nr. Item P
I. Explică succint esenţa noţiunilor: L
a. Variabilitatea - ______________________________________________________________________________________ 1
b. Dezvoltarea larvară - _________________________________________________________________________________ 2
c. Gena - ____________________________________________________________________________________________ 3
d. Boli ereditare - ______________________________________________________________________________________ 4
II Completează tabelul: L
Maladii Caracteristica maladiei Metoda de identificare Profilaxia maladiei 1
ereditare 2
3. Hemofilia 3
4
5
4. Albinismul 6
7
8
9
3. Sindromul
Dowm

III. Ce tipuri de gameți formează următoarele genotipuri? L


SSDDNn GGHh DdMmKK AABB 0
1
2
3
4
5
IV. De ce lege a doua lui G.Mendel este numită Legea segregării caracterelor? Și care este raportul gameților L
dupa fenotip? Caracteriza-ţi prin două trasaturi obiectul de studiu folosit în cercetare. 0
____________________________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________________________ 2
3
____________________________________________________________________________________________
4
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
V. Exclude intrusul ce nu face parte din grupul tematic al coloanei şi argumentează de ce la-i exclus. L
A B C 0
Caractere evidente și variate celulă reproductivă masculină 46 cromozomi 1
Crește rapid mobilă și lungă 8 cromozomi 2
3
Flori care se autopolinizează imobilă și mare se reproduc rapid
4
Cromozomii relativ mari produs de testicule generația apărută numeroasă 5
A __________________________________________________________________________________________ 6
B __________________________________________________________________________________________
C __________________________________________________________________________________________________________________________
VI. Rezolvă problemele: L
1-
1. Hemophilia este o boală ereditară care se moşteneşte cuplat cu sexul. O femeie , al cărei tată suferea de 5
hemofilie, s-a căsătorit cu un bărbat hemofelitic. Care este probabilitatea naşterii în această familie a unei
fetițe purtătoare?

2. Un bărbat miop și ochi căprui, mama căruia era cu ochi albaștri și sănătoasă se casătorește cu o femeie L
miopă și ochi căprui, al cărei tată era sănătos și ochi albaștri. Deternimați probabilitatea nașterii în 1-
această familie a unei fetițe cu ochi albaștrii și sănătoasă știind că genele recesive la om sunt vederea 10
normală – sănătos după maladia miopie și culoarea ochilor albaștri iar și ochi căpriu și miopie gene
dominante.