Sunteți pe pagina 1din 12

Analiza sistemelor organizatoric si informational specifice organizatiei

SC ADISERVICE SRL

1. Prezentarea Organizatiei :

Reteaua de service auto ADISERVICE este un concept nou, care abordeaza


problematica mult mai complex pentru a elimina dezavantajele service-ului primitiv.
Ideea este de a face reparatii complexe, de buna calitate, cu cat mai putin personal, la cele
mai mici costuri si pentru un numar cit mai mare de clienti.
Fiecare service auto din teritoriu are cate 5-6 angajati care efectueaza reparatii
auto. Acestia trebuie sa receptioneze de la clienti comenzile ferme. De regula angajatul
discuta cu clientii (comunica) de la care afla simptomele autovehicului si evolutia
premergatoare in timp a acestuia pana la aparitia defectiunii. Aceste informatii sunt
culese de la persoane in marea lor majoritate nespecialisti in domeniul mecanicii auto.
Mecanicul auto poate sa nu fie nici el specialist in sistemul componentei auto semnalat
defect.
Diagnoza corecta a starii de sanatate a unui autovehicul este determinanta pentru
scurtarea timpului de interventie si a costurilor de stationare in service. Pe baza
diagnosticului se face lista cu necesarul de furnituri.
Ideea retelei este ca fiecare service sa acopere o raza cat mai mare teritoriala de
potentiali clienti si sa execute reparatii in functie de competenta mecanicilor angajati de
retea.

1.1 Obiect de activitate

1. Principal

COD CAEN 4520 : Intretinerea si repararea autovehiculelor.


2. Secundar
COD CAEN 4531 : Comert cu ridicarea de piese si accesorii pentru autovehicule
COD CAEN 4532 : Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
COD CAEN 4540 : Comert cu motociclete,piese si accesorii aferente; intretinerea si
repararea autovehiculelor

1.2 Descrierea produselor si serviciilor realizate

Intretinerea si repararea autovehiculelor, reparatii mecanice, reparatii electrice, repararea


sistemelor electronice de injectie, intretinerea uzuala (curenta), reparatii ale caroseriei,
reparatii ale unor piese ale motorului, spalare, lustruire etc., pulverizare si vopsire,
repararea parbrizelor si a geamurilor, repararea locurilor din autovehicule, repararea,
montarea sau inlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer, tratamentul anti-rugina,
remorcarea, instalarea de piese si accesorii care nu fac parte din procesul de fabricatie,
asistenta tehnica pe sosele.

1.3

Rezultate Financiare:

Firma nou infintata.

1.3 Prezentarea principalilor concurenti si analiza comparative a produselor si serviciilor


acestora vis-à-vis de produse/serviciile firmei analizate

Principalii concurenti :
- MHS Mottors
- BIMMER SRL

MHS Mottors VS ADISERVICE SRL

In ceea ce priveste produsele si serviciile prestate,ambele service-uri presteaza aceleasi


tipuri de servicii si produse conform catalogului official al fiecariu reprezentant auto
(Gama VAG, BMW,etc). In ceea ce priveste preturile serviciilor putem observa o
diferenta semnificativa (reparatii mecanice – pretul acestora variaza intre 200-600 lei
MHS Mottors dar in ceea ce priveste serviceul ADISERVICE SRL pretul acestora
variaza intre 100-300 in functie de gravitatea operatiunii).
Adaosul comercial pentru serviceul ADISERVICE SRL este intre 40 si 60 la suta pe
cand la MHS Mottors este intre 50 si 80 la suta din pretul de lista al pieselor din
catalogul fiecariu reprezentant.

BIMMER SRL VS ADISERVICE SRL

BIMMER SRL ofera clientilor sai doar o parte dintre serviciile prestate de
ADISERVICE SRL, acestea fiind urmatoarele :
-Intretinerea si repararea autovehiculelor reparatii mecanice
- reparatii electrice,
- repararea sistemelor electronice de injectie,
-intretinerea uzuala (curenta),
-reparatii ale caroseriei,
-reparatii ale unor piese ale motorului,
-spalare,
-lustruire

Din aceste date reiese complexcitatea operatiunilor si serviciilor prestatea de catre


ADISERVICE SRL,aceasta este un avantaj considerabil,luand in calcul ca acesta ofera
toate serviciile necesare unui service auto complet,plecand de la diagnoza problemei si
ajungand pana la rezolvarea acesteia.
In ceea ce priveste pretul,acesta este apropiat ca suma intre aceste doua serviceuri
(Reparatii ale caroseriei – varianza intre 400 si 600 lei/operatiune in functie de
complexitatea acesteia la serviceul BIMMER SRL pe cand la serviceul ADISERVICE
SRL aceeasi operatiune variaza intre 350 si 600 de lei/operatiune).

Prezentarea si analiza sistemului organizational al organizatiei ADISERVICE SRL


Director general

Director Aprovizionare Director Executie

Sef aprovizionare Sef receptie


Inginer Mecanic Inginer Electronist

Personal Personal
Mecanic Electronist
Aprovizionare Receptie

FISA DE POST - MECANIC AUTO

1. Denumirea compartimentului:

COMPARTIMENT TEHNIC

2. Denumirea postului:

MECANIC AUTO

3. Numele si prenumele salariatului:

Mircea Ion

4. Se subordoneaza:

Directorului Tehnic;

5. Numele sefului ierarhic:

Aurelian Varga

6. Subordoneaza:

Echipa de mecanici
7. Drept de semnatura:

Intern:DA

Extern:NU

8. Relatii functionale:

In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu


seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie.

9. Pregatirea si experienta:

Cerinte minime:
- Nivel de studii si tipul lor: Studii Medii
- Vechime in munca / in specialitate (nr. ani si tipul specialitatii):Minimum 2 ani

10. Responsabilitati si sarcini:

Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa;


Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor
defectiuni;
Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto;
Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct;
Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp
catre compartimentele autorizate;
Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI;
Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de
conducerea companiei.
Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport;
Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa
postului, constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de
munca, conform prevederilor Codului Muncii.
- Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport;

11. Semnaturi:

12. Data semnarii:


FISA DE POST DIRECTOR SERVICE

1. Denumirea compartimentului:
ADISERIVICE SRL

2. Denumirea postului:
Director service

3. Numele si prenumele salariatului:


Mircea Miron
4. Se subordoneaza:
Directorului General Executiv

5. Numele sefului ierarhic:


Andrei Anton

6. Subordoneaza:
- un colectiv format din: director adjunct service, dispecer, operator arhiva, gestionari, operator
laborator, operatori service.

7. Drept de semnatura:
Intern:DA
Extern:DA

8. Relatii functionale:
- colaborare cu compartimentele Oficiul de Calcul, Comercial, Tehnic, Aprovizionare,
Contabilitate, Marketing, Import-Export, Depozit/Magazine, Service-uri de la filiale /
reprezentante.

9. Pregatirea si experienta:

10. Responsabilitati si sarcini:


1.organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea angajatilor compartimentului;

2.verifica sesizarile si intocmeste programarile pentru interventii;

3.preda dosarul utilizatorului si documentele necesare operatorului service care pregateste


interventia;

4.preia solicitarile de revizii prevazute in contractele incheiate cu utilizatorii si intocmeste


programarea deplasarilor la interventii;

5.verifica documentele sosite de la sesizari, revizii si activitati de laborator, le preda operatorilor


arhiva pentru indosariere si arhivare;
6.verifica si aproba necesarele de materiale si piese de schimb intocmite de gestionar;

7.participa la analizele privind selectarea de noi furnizori, de noi produse


destinate comercializarii;

8.transmite Directorului Import-Export informari privind probleme de calitate


ale furniturilor comercializate, identificate in cursul activitatii Service;

9.reprezinta societatea in relatia cu reprezentantele din tara pe probleme de service;

10.organizeaza activitatea de specializare a personalului de service de la reprezentantele din tara,


impreuna cu Seful Centrului de Instruire si Perfectionare;

11.verifica pontajele lunare si evalueaza activitatea personalului din subordine; intocmeste


referate de premieri si penalizari;

12.instruieste periodic personalul din subordine pe linie de protectia muncii si P.S.I, completeaza
"Fisele individuale de instructaj privind protectia muncii" pe care le pastreaza in cadrul
compartimentului si raspunde de respectarea tuturor normelor de protectia muncii si P.S.I. in
cadrul Compartimentului Service;

13.conduce comisia de expertiza tehnica si participa atunci cand este cazul la cercetari la fata
locului;

14. verifica activitatea si gestiunile Service-urilor de la reprezentante, impreuna cu personalul


desemnat din cadrul Comp. C.A.M.R.;

15.aproba centralizatoarele de decont, in baza carora vor fi achitate facturile de prestari servicii
emise de reprezentante;

16.respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si indeplineste orice alte sarcini de


serviciu trasate de conducerea societatii.

17.Indeplinirea tuturor atributiilor de serviciu, precum si a celorlalte sarcini incredintate de


conducerea ierarhica, conform Fisei postului, se face cu buna-credinta si cu respectarea
prevederilor legale, ale contractului individual de munca si ale Regulamentului de ordine
interioara.

18.Neindeplinirea atributiilor si a sarcinilor de serviciu, dupa caz, indeplinirea lor defectuoasa,


incalcarea, in orice mod, cu intentie sau din culpa, a dispozitiilor legii civile (inclusiv cele
privind raporturile de munca) si/sau ale legii penale referitoare la acestea, de natura a expune
nejustificat societatea, inclusiv pe asociatii sai, unor sanctiuni materiale, contraventionale sau
penale, ori prejudicierea reputatiei lor, producerea culpabila a unor daune societatii ori tertelor
persoane, utilizarea de manopere dolosive, singur sau in intelegere cu altii, in scopul obtinerii,
direct sau indirect, a unor avantaje, de orice natura, pentru sine sau in folosul altora si in
detrimentul intereselor legitime ale societatii, atrag raspunderea personala, materiala,
disciplinara, contraventionala sau penala, in cazul in care actele si/sau faptele savarsite constituie
infractiuni, potrivit legii.

11. Semnaturi:

12. Data semnarii:

Procesul de aprozivionare

Responsabil de proces: procesul de aprovizionare

Scop: asigurarea resurselor materiale adecvate proceselor ( de vânzare şi cumpărare) pentru

compartimentele organizaţiei. Pentru compartimentul de poduri şi scări rulante este foarte

important ca furnizorii să îşi respecte data aleasă de comun acord cu beneficiarul pentru

livrarea materiei prime. O linie de producţie este foarte bine pusă la punct de directorul de

vânzări de poduri şi scări rulante. Dacă furnizorul întârzie comanda societatea nu îşi va putea

onora comanda faţă de un eventual client.

Denumirea procesului:

-Prima activitate: centralizarea cererilor interne de aprovizionare

-Ultima activitate: analiza performanţelor procesului.

Centralizarea cerinţelor se face de către directorul de la departamentul de vânzări de poduri şi

scări rulante şi de către cel de la departamentul de cumpărări. În funcţie de vânzări se face

cererea de materie primă pentru a continua fluxul de producţie de scări rulante. Această

informaţie este transmisă mai departe la departamentul de aprovizionare de unde se face


cererea la furnizor.

Elemente de intrare/Furnizori

: proceduri de realizare a activităţilor/planificarea SMC – 

Departament Calitate; Obiective de calitate / Politici şi Obiective – Managementul de vârf;

cereri interne/ clienţi interni – compartimentele întreprinderii; date privind furnizorii, studii de

 piaţă din punct de vedere al marketingului, legi specifice achiziţiei/ compartiment juridic;

resurse materiale (furnizori).

Elemente de ieşire/ Clienţi

: documente de recepţie, documente de plată – compartiment

contabil, documente de ieşire din magazie (clienţii) – compartimentele firmei; rapoarte

 privind aprovizionarea şi rezultatele ei (management); materiale achiziţionate/ clienţii – 

compartimentele firmei.

Secvenţe/ Activităţi

: centralizarea cererilor, selecţia furnizorilor, planificarea aprovizionării,

elaborarea contractelor/ comenzilor, achiziţia produselor, gestiunea stocurilor.

Indicatori de performanţă:

-Cotă rebuturi;

-Stocuri supranormative: imobilizări de capital;

-Ponderea neconformităţilor determinate de aprovizionare.

Fişă de proces: Managementul resurselor umane

Responsabil de proces: responsabil resurse umane

Date de intrare/ furnizori: fişa postului, proceduri, reglementări referitoare la personal/

compartimentele firmei.

Activităţi/Secvenţe: planificare, recrutare, selecţie, instruire, evaluare, recompensarea

muncii, raportare.
Date de ieşire/ Beneficiari: înregistrări referitoare la angajaţi, evaluare, salarizare,

 promovare, instruire / angajaţi, management, componente de audit intern, organe externe de

control.

Indicatori de performanţă:

-Corespondenţa competenţe – cerinţele postului,

-Realizarea planurilor de instruire,

-Eficienţa folosirii resurselor umane.

S-ar putea să vă placă și