Sunteți pe pagina 1din 1

04.12.

2020

Clima României

Vremea = starea aerului dintr-un anumit loc, la un moment dat. Ea se poate schimba nu doar de la o zi la alta, ci și pe parcursul aceleiași zile.

Clima = starea aerului deasupra unei suprafețe mai întinse, pe o perioadă mai îndelungată de timp.

Ecuator= linia imaginară care delimitează mijlocul Pământului

Clima României este o climă temperată, ea având patru anotimpuri, țara noastră aflându-se la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul
Nord.

Clima este influențată atât de poziția țării pe glob, cât și de relieful său.

Vânturile din țara noastră: Crivățul ( în E și N-E), Austrul ( în S-V) și Vânturile de Vest ( în V).

Polul Nord

România

Ecuator