Sunteți pe pagina 1din 1

Înv.

Tătărăscu Aurora , Şcoala „Angela Gheorghiu” - Adjud Clasa a IV a B

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Timbrul

1. Completează :

a) Calitatea sunetelor de a se deosebi după sursa care le emite se numeşte .................................


b) Timbrul muzical poate fi ............................... şi ..........................................
c) Sunetele muzicale pot fi ............................... ( joase) , ............................ ( mijlocii ) , .....................
( înalte ) .
d) Corul este format din ............................. persoane . Dirijorul este persoana care .............................
şi conduce corul .
e) Orchestra este alcătuită din mai multe .................................................

2. Realizează corespondenţe între imagini şi descrierile corespunzătoare :

1 2 3 4 5

- instrument muzical cu coarde şi arcuş ;


- instrument muzical care emite sunete prin uşoara apăsare a clapelor ;
- instrument muzical cu coarde ;
- instrument muzical popular, de suflat ;
- instrument muzical de suflat, considerat „vioara alămurilor” .

3. Identifică enunţurile adevărate ( A ) şi pe cele false ( F ) .

a) Fiecare voce are o sonoritate proprie ce o deosebeşte de alte voci .


b) Instrumentele muzicale nu pot fi auzite singure, decât formând o orchestră .
c) Fiecare instrument muzical are sunetul său caracteristic, numit timbru muzical.
d) Naiul este un instrument muzical popular, înrudit cu xilofonul .
e) Vocile omeneşti pot cânta: în cor, în cor cu solist, soliste .
f) George Enescu a compus lucrarea „Baladă pentru vioară şi orchestră”.