Sunteți pe pagina 1din 7

CONFIDENȚIAL

Micu Maria-Emanuela

Raport Individual

bazat pe BestJobs Skills Test


Evaluată: 3 aug. 2020
Raport Individual - 3 aug. 2020

Micu Maria-Emanuela

Introducere
Acest raport a fost realizat în scopul de a vă oferi o idee mai clară despre caracteristicile dvs. și modelele dvs.

comportamentale în mediul de lucru. El acoperă principalele aspecte ale personalității dvs. și are rolul de a

prezenta valoarea dvs., atât ca angajat cât și ca persoană, în acest context.

Evaluarea BestJobs Skills Test include

Trăsături comportamentale

Reprezintă tiparele comportamentale afișate de o persoană în prezența celor din jur, acestea putând
reflecta adesea personalitatea sa.

Aptitudini cognitive

Indică disponibilitatea unei persoane de a folosi în munca sa diferite tipuri de procese cognitive.

Copyright © 2020 Great People Inside Pte. Ltd. All rights reserved. 2/7
Raport Individual - 3 aug. 2020

Micu Maria-Emanuela

Extraversiune
Tendința de a avea încredere în ceilalți și de a te bucura de interacțiunile sociale.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Apreciază oportunitatea de a lucra individual la proiecte.


Sunt capabile să nu lase interacțiunile sociale să le perturbe munca.
Sunt capabile să nu lase activitățile exterioare să le afecteze abilitatea de a se concentra asupra sarcinii
curente.

Agreabilitate
Tendința de a fi cooperant si serviabil cu cei din jur.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Sunt orientate preponderent spre nevoile grupului, acceptând consensul ca metodă ideală de
îndeplinire a obiectivelor comune.
Pun pe primul plan nevoile celorlalți și nu lasă spiritul competitiv să le domine acțiunile.
Sunt tolerante, diplomate și dornice să vină în sprijinul celorlalți.

Copyright © 2020 Great People Inside Pte. Ltd. All rights reserved. 3/7
Raport Individual - 3 aug. 2020

Micu Maria-Emanuela

Conștiinciozitate
Tendința de a fi organizat, preocupat de detalii și demn de încredere.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Preferă să adopte o abordare bine stabilită, dar sunt capabile și să reacționeze spontan la noile
probleme, atunci când situația impune acest lucru.
Preferă să lucreze respectând îndrumările, dar sunt capabile și să rezolve problemele fără ajutor din
exterior.
Preferă să lucreze într-un mediu structurat, dar acceptă benevol spontaneitatea din când în când.

Stabilitate emoțională
Tendința de a avea încredere în sine, de a-ți menține calmul și de a gestiona eficient situațiile dificile.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Reacționează impulsiv în situațiile stresante, fără a-și face timp să analizeze obiectiv contextul și să
asculte opiniile celorlalți.
Au tendința să fie mai degrabă sceptice, sensibile și să manifeste o încredere destul de scăzută în
propria persoană.
Pot fi tensionate, temătoare și neliniștite în cazul sarcinilor noi sau complexe.

Copyright © 2020 Great People Inside Pte. Ltd. All rights reserved. 4/7
Raport Individual - 3 aug. 2020

Micu Maria-Emanuela

Deschidere către noi experiențe


Tendința de a aprecia idei și activități noi.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Nu își doresc să schimbe metodele tradiționale de rezolvare a sarcinilor profesionale, exceptând cazul
în care există un motiv semnificativ.
Utilizează un sistem simplu și structurat în desfășurarea activității profesionale.
Preferă procesele de muncă rutiniere.

Copyright © 2020 Great People Inside Pte. Ltd. All rights reserved. 5/7
Raport Individual - 3 aug. 2020

Micu Maria-Emanuela

Raționament deductiv
Abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Sunt eficiente în abordarea unei probleme folosindu-se de logică și raționament deductiv.


Au siguranță în folosirea propriei logici pentru a înțelege mai bine soluția la o problemă.
Sunt capabile să își folosească abilitățile deductive pentru a rezolva probleme, fără ajutor din exterior.

Aptitudinea numerică
Abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Abordează cu pricepere sarcinile care necesită raționament numeric și analiză numerică.


Își doresc autonomia de a-și folosi aptitudinea numerică fără amestecul sau ajutorul celor din afară.
Apreciază lucrul la rezolvarea problemelor folosindu-se de abilitățile lor numerice.

Copyright © 2020 Great People Inside Pte. Ltd. All rights reserved. 6/7
Raport Individual - 3 aug. 2020

Micu Maria-Emanuela

Aptitudinea verbală
Capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite cu claritate diferite

concepte și perspective.

Perspective asupra comportamentului

În mod normal, persoanele cu rezultate similare:

Pot avea de câștigat dacă se folosesc de materialele de referință în lucrul cu informațiile verbale.
Au siguranță în utilizarea informațiilor elementare în luarea deciziilor, dar uneori pot avea nevoie de
ajutor în lucrul cu datele verbale mai complexe.
întâmpină puține dificultăți în folosirea datelor verbale de bază, dar poate fi necesar să ceară ajutor în
cazul informațiilor mai avansate.

Copyright © 2020 Great People Inside Pte. Ltd. All rights reserved. 7/7