Sunteți pe pagina 1din 3

Atât trupul, cât şi mintea, sunt posibilităţi cuantice ale conştiinţei.

Principiul incertitudinii: încazul unui obiect material cuantic, putem măsura cu maximă
acurateţe, fie poziţia, fie momentul mecanic, dar nu ambele simultan.... În ce priveşte
gândul,putem determina fie conţinutul , fie direcţia gândului. Focalizarea asupra unuia dintre
aceste aspecte afectează irevocabil măsurarea celuilalt. Dacă ne concentrăm asupra
conţinutului (ca atunci când repetăm acelaşi lucru în minte, ca pe o mantra), pierdem direcţia
spre care era îndreptat gândul. Dacă asociem liber, mai târziu nu ne vom putea aminti
conţinutul gândului..

Individul este o organizare biologica si spirituala a materiei. La nivel subatomic materia nu


este o certitudine într-un anumit loc, ci mai degrabă prezintă „tendinţa de a exista”, iar
evenimentele nu se desfăşoară în mod cert la momente de timp bine definite şi în moduri clar
precizate, ci prezintă „tendinţa de a se produce”. De aceea, particulele sunt în acelaşi timp şi
unde. Nu unde „reale”,tridimensionale ca undele sonore sau ca cele formate pe suprafaţa apei.
Ele sunt „unde de probabilitate” . Un eveniment care se desfăşoară la nivel atomic nu poate fi
niciodată prevăzut cu certitudine; nu I se poate stabili decât probabilitatea de apariţie.

Corpurile noastre funcţionează atât la energii joase cât şi la energii înalte, suntem fiinţe
multidimensionale –de noi depinde în cursul vieţii la ce nivel procentual al energiilor ne
situăm,................... de eforturile noastre de spiritualizare şi purificare morală, pentru că toate
bolile apar mai întâi la nivel spiritual,cauzal, mental, emoţional şi apoi în plan fizic.
Corpul uman este un corp energetic care pare material pentru că îl percepem cu cele cinci
simţuriale noastre (auz, văz, miros, gust, pipăit) şi deşi suntem un corp energetic în totalitatea
lui, corpul nostru datorită naturii sale funcţionează la energii relativ joase -de aici aparenţa de
corp fizic, iar energia universală care ne înconjoară este sursa noastră care ne susţine în
toate structurile fiinţei noastre –fizic, emoţional, mental, cauzal şi spiritual.

Corpul fizic este format din vibraţii relativ joase ale energiei universale iar celelalte
corpuri –emoţional, mental, cauzal, spiritual formate din câmpuri cu vibraţii din ce în ce
mai înalte .. Toate se hrănesc şisupravieţuiesc datorită energiei vitale (denumită chi în
chineză, ki în japoneză, prana în sanscrită, lumină la creştini) produsă de vibraţiile înalte ale
energiei universale care poate produce schimbări cauzale, mentale,emoţionale şi în final
fizice. Forţa gândului nostru poate canaliza direct energia universală spre noi!

De aceea atunci când rezonăm cu anumite energii, noi putem prin intenţie să facem ca
energia universală care conţine o anumită informaţie să curgă preferenţial spre o anumită
direcţie./////// Spunem că: energia respectivă merge acolo unde oduce gândul nostru,
intenţia noastră, cu o densitate mărită funcţie de puterea noastră de focalizare cât şi de
experienţa noastră în domeniu. Chiar şi numai intenţia de a ne echilibra energetic
face ca transferul de lumină, de energia vitală să se ducă acolo unde este nevoie mai
multă de ea.

Capacitatea genetică umană de încorporare a informaţiei este de circa 10 la puterea a noua


biţi, gravaţi în diferite gene, iar spiritul uman global produce pe an circa 10…18 biţi de
informaţie, care sunt înmagazinaţi în discursuri, biblioteci, reviste sau memorii magnetice.
Incertitudinea reclamată tot mai acut de universul psihic uman impune să fie admisă
existenţa unui suport spaţio-temporal cu proprietăţi cuantice, pe fundalul căruia se manifestă
incertitudinea. Normalitatea şi nebunia, sănătatea şi boala, viaţa şi moartea! Toate aceste
perechi au şanse egale de manifestare,………. iar în această şansă egală constă incertitudinea
fiinţei umane. De aceea este posibil ca un individ să trăiască în acord cu speranţa de viaţă
absolută a speciei (120 de ani), dar şi să moară încă de la naştere, ori la orice vârstă. De aceea
este posibil ca individul să înnebunească în orice clipă din motive de multe ori de neînţeles.
Individul care se manifestă, individul actual, nu trebuie privit niciodată ca o certitudine. Din
interiorul lumilor sale paralele omul aduce la suprafaţă o mască, dincolo de care se găsesc tocmai
aceste lumi paralele întruchipate de două, zece sau poate sute de măşti…..
Una dintre descoperirile mecanicii cuantice, care a avut ca rezultat formularea de către
Werner Heisenberg a principiului indeterminării , se referă la efectele procesului de
măsurare asupra realităţii. În urma măsurătorii, observatorul, adică individul care
efectuează măsurătoarea,modifică (transformă) realitatea respectivă!
Psihologia cuantica intelege omul ca retea. Psihicul uman este conceput ca un sistem de stări
suprapuse detipul ŞI -ŞI, generator de incertitudine…. Creşterea frecvenţei de vibraţie a
fiinţei umane este una dinmetodele cele mai bune de profilaxie, de prevenire şi de
terapie a tuturor bolilor, pentru a depăşi limita la care rezistă viruşii, bacteriile, fungii,
paraziţii Sau entităţile negative. Pentru ridicarea frecvenţei vibraţionale sa demonstrat şi
faptul că banalele uleiuri esenţiale folosite în aromoterapie au o frecvenţă ce începede la 52
Hz şi ajunge chiar şi la 320 Hz (ex. uleiul de trandafir). Frecvenţele mari create de aceste
uleiuri pot crea un mediu în care orice urmă debacterii, viruşi, ciuperci, etc., nu pot exista……

Corpul nostru fizic este înconjurat sau aflat în imersiune în fluidul unui câmp de forŢă
energetic, ce urmăreşte conturul corpului şi care, deşi ar putea fi asemănat cu o umbră, este,
mai degrabă, ca un „frate geamăn“.Acest corp geamăn, deşi invizibil, poate fi perceput de
cineva care este sensibil şi a cărui capacitate de percepţie vizuală depăşeşte plaja de vibraţii
a vederii normale, cu ajutorul ochilor, ca fiind o luminiscenţă albăstruie, pe care unele
persoane cu capacităţi extrasenzoriale o numesc „eterică“.
Gândirea, ca energie, ca vibraţie şi forţă este percepută de anumiţi centri care sunt dotaţi cu
antene: aceste antene, situate în creier sau chiar mai sus, în planul eteric, se pun în vibraţie şi
trimit mesaje altor aparate; în acest moment, în tot corpul se produc înregistrări, cuplări,
circulaţii de forţe,de energii. Imediat ce se stabileşte comunicarea, energiile circulă şi pot
produce efecte în materie. În acel moment gândul este puternic, se manifestă în plenitudine:
trece prin ziduri şi obiecte, se poate realiza,acţionează asupra materiei.
Dar aceste efecte nu sun timediate. Gândirea este capabilă să atingă materia, dar ca să
poată acţiona asupra obiectelor sau fiinţelor, gândul trebuie condensat: lucrând mult timp
asupra unor creaţii mentale, adăugându-le chiar particule din propria lor materie, oamenii
ajung să îmbrace aceste forme gânduri de materie psihică. Anumiţi indivizi o pot face rapid,
pentru că ei cunosc tehnicile ce permit materializarea unei forme gând, pentru ca ea să devină
vizibilă şi tangibilă.

. Câmpul fiecărui om conţine câte un set de programe care determină interrelaţiile sale cu
lumea şi cu oamenii. Sentimentele de dragoste, ură , supărare pe care le nutresc cei din jur faţă
de om corespund cu stricteţe de ceea ce este sădit în karma acestuia. De aceea există
Oameni care sunt în permanenţă jigniţi, care suferă traumatisme, care sunt invidiaţi etc. În
câmpul omului sunt conţinute programe informaţionale ale atitudinilor faţă de el însuşi şi
programe ale atitudinii acestuia faţă de alti oameni. Când împotriva noastră se întreprinde
ceva neplăcut, nu e bine să răspundem în acelaşi fel. Ne putem opune doar la nivel fizic, însă
la nivelul câmpului şi lanivelul spiritual trebuie să ne păstrăm întotdeauna o atitudine de
smerenie,de blândeţe, să manifestăm iubire faţă de oameni şi să ţinem minte că orice
neplăcere este cauzată de imperfecţiunea noastră.................
Acest lucru ne curăţă karma, ne fereşte de boli, ne ameliorează destinul şi sănătatea
copiilor. Irascibilitatea în raporturile cu oamenii, răutatea constituie o tentativă de atac
bioenergetic nu numai asupra unui individ ci şi asupra Universului,provocând deformări ale
structurii câmpului. „Rugaţi -vă pentru cei ce vă blestemă şi binecuvântaţi-i pe cei care vă
urăsc!”.

Undele THETA –(4 - 7,9 Hz): acesta este tiparul caracteristic somnului REM, stării
hipnagogice; predominantă ; undele lor theta sunt asociate cu o creativitate crescută, memorie,
vindecare, experienţe integrative în care punem împreună piesele puzzle-lui informaţional
care duce la experienţe tip “A-h” sau înţelegere “instant”; studii făcute pe meditatori Zen au
arătat predominanţa undelor theta în timpul meditaţiei lor obişnuite; mulţi psihologi cred că
starea caracterizată de ritmul theta este poarta către mintea inconştientă.

S-ar putea să vă placă și