Sunteți pe pagina 1din 91

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

TICKETING

CURS PENTRU INVATAMANTUL CU7 FRECVENTA REDUSA

FACULTATEA : Economia Turismului Intern si International

Lector univ. Dr. Stefania Mihai

ANUL III – SEMESTRUL I

2008-2009

1
CUPRINS

I. Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri

1.1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică


1.2. Infrastructura transporturilor aeriene
1.3. Organizarea transportului aerian
1.4. Retele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian
1.5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian

II. Modele de business practicate de către companiile aeriene

2.1. Cursele regulate tradiţionale


2.2. Cursele low cost
2.3. Cursele charter

III. Activitatea de ticketing


3.1. Conceptul de ticketing şi rolul acestuia
3.2. Termenul de rezervare şi modalităţile de realizare a acesteia
3.3. Sistemele globale de distribuţie:
 Principalele funcţii ale unui GDS
 Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor
 Criteriile care stau la baza alegerii unui GDS
 Principalele GDS-uri utilizate în Romania
3.4. Procedura de rezervare şi emitere biletelor de avion
3.5. Biletul de avion - călătorie încheiat între transportatorul aerian şi pasager
3.6. Electronic ticketing
 Avantajele biletului electronic pentru client
 Avantajele biletului electronic pentru agenţia de turism
3.7. Tarifele biletelor de avion
 Calcularea tarifelor în transporturile aeriene
 Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:

2
o Tarife IATA
o Tarife de companie

IV. Acreditarea şi investirea IATA a agenţiei de turism


4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism
4.2. Procedura de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA

V Planul de regularizare şi plată (Billing and Sttelment Plan- BSP) IATA


5.1. BSP – sistem de circulaţie monetară cu rol de simplificare a procedurilor de
vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare
5.2. Avantaje oferite de sistemul BSP
5.3. Modul de funcţionare al BSP

VI Locul activităţii de ticketing în cadrul agenţiei de turism


6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing
6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism
6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri

VII Cunoaşterea terminologiei în transportul aerian:


7.1. Termeni şi abrevieri standard utilizate în operaţiunule de ticketing
7.2 Codurile oraselor
7.3. Codurile aeroporturilor

3
III. Noţiuni introductive privind transporturile aeriene de pasageri

1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică


2. Organizarea transportului aerian /Conditii necesare desfasurarii
transportului aerian
3. Infrastructura transporturilor aeriene
4. Navigatia aeriană şi serviciile de control a traficului
5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian

■ Obiectivele capitolului:
 Inţelegerea importanţei transporturilor aeriene în cadrul activităţii turistice şi a
cerinţelor pe care trebuie să le întrunească transporturile aeriene pentru a
răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor turismului
 Cunoaşterea principalelor componente ale infrastructurii transporturilor
aeriene
 Inţelegerea modului de organizarea transportului aerian
 Cunoaşterea principalelor categorii de reţele aeriene utilizate în organizarea
transportului aerian şi a avantajelor oferite de acestea
 Cunoaşterea principalelor principalelor convenţii şi instituţii internaţionale
privind transportul aerian şi a rolului lor în organizarea trasportului aerian

3.1. Locul transporturilor aeriene în activitatea turistică

Transporturile aeriene reprezintă cea mai dinamică forma de transport,


evoluţia acestora punându-şi putenic amprenta asupra dezvoltarii turismului, atât a
celui de plăcere (leisure) cât şi a celui de afaceri.
Această evoluţie este rezultatul:
 dezvoltarii extraordinare a tehnologiei aeronautice şi în special dezvoltarea
avionului cu reactive ceea ce a făcut zborurile cu avionul să devină:mai rapide,
mai confortabile, mai sigure, mai ieftine
 politicii comerciale a companiilor aeriene concretizate în reducerea tarifelor de
zbor şi creşterea coeficientului de ocupare a aeronavelor
De ex. introducerea unor tehnici variate de stabilire a preturilor: vânzări in avans
(Advance Purchase Excursion - APEX); programe de zbor frecvent (frequent

4
flyer) prin care pasagerii benefiaciaza de mile gratuite adiţionale în transport, în
funcţie de distanţa parcursă, acumulată cu un transportator.
 inchirierea în sistemele charter a aeronavelor
 apariţia şi dezvoltarea curselor low-cost
Pentru a răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor turismului, transportul aerian
trebuie să întrunească o serie de cerinţe referitoare la:
• Siguranţa • Orarele
• Raportul preţ/calitate • Disponibilitatea
• Timpul/viteza • Flexibilitatea
• Distanţa • Calitatea serviciilor
• Comoditatea • Confortul/luxul
Desfăşurarea optimă a transporturilor aeriene presupune existenţa unei infrastructuri
adecvate.

3.2. Infrastructura transporturilor aeriene

Principalele componente ale infrastructurii transportului aerian sunt:


 AERONAVELE şi
 AEROPORTURILE.
Avioanele - se clasifica după mai multe criterii; dintre acestea distanţa de
crozieră şi capacitatea sunt cele mai importante :
- de lung curier – sunt aparate de mare capacitate cu o rază de acţiune de 9000-
14000 km şi o capacitate de 240-569 de locuri, viteza este în medie de 900 km/oră
Ex. Boeing 747,777, Airbus A 330, A 340 şi Mc Donnell-Duglas DC 10
- de curier mediu - aparate cu o independenţă de zbor de 5000 - 9000 km, o
capacitate de 150-250 de locuri şi o viteza medie de 850-900 km/oră Ex. Boeing
767, Airbus A 320, Concorde ; au de obicei două clase
- de scurt - mediu curier - aparate de mai mică capacitate cu o rază de acţiune de
3000-5000 km şi o capacitate de 100-200 de personae , au adesea o singură clasă
Ex. Boeing 727,737, 757, Airbus A 319, A 321
- de scurt curier - sunt avioane cu reacţie sau cu elice cu o distanţă de acţiune
limitată la 3000 km: de ex: ATR 42, ATR 72, Fokker, Dornier-Faurchild
Cele două tipuri de avioane- Boeing şi - Airbus –realizeaza cea mai mare parte a
avioanelor în circulatie (aproximativ 45 % din piaţă fiecare)

5
Aeroportul reprezintă totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
destinate:
 servirii călătorilor,
 servirii avioanelor pentru decolare şi aterizare,
 îmbarcării şi debarcării calatorilor,
 desfăşurarii operaţiunilor comerciale,
 controlului şi conducerii zborului într-o zona delimitată de spaţiu,
 întreţinerii şi reparării avioanelor etc.
Aeroporturile cuprind urmatoarele elemente structurale şi organizatorice:
A. AERODROMUL
B. AEROGARA (terminal)
C. ATELIERELE;
D.TURNUL DE CONTROL;
E. HANGARELE;
F. INSTALATII SOCIALE;
G. ECHIPAMENTELE şi UTILAJELE pentru SERVIRE TEHNICA.
A. AERODROMUL reprezinta suprafata de teren special amenajat care
serveste la decolarea şi aterizarea avioanelor, la rularea, stationarea şi servirea lor
tehnica.
Aerodromul are urmatoarele parti componente:
- Piste de decolare şi aterizare (suprafata de manevra); este echipată pentru
asigurarea decolarii şi aterizarii avioanelor doar pe doua directii opuse; aerodromul
are mai multe piste, una din ele fiind principala, iar celelalte fiind secundare şi
dispuse diferit;
- Platforme de incarcare şi descarcare marfuri;
- Platforme de imbarcare şi debarcare calatori(suprafata de traffic);
- Cai de rulare a avioanelor, intre piste şi platforme(bretele);
B. AEROGARA (terminal) reprezintă:
 punctul de concentrare al traficului,
 a pregatirii expedierii calatorilor şi marfurilor,
 al finalizarii transportului aerian.
Aerogara include:
 sediul birourilor companiilor aeriene şi al serviciilor acestora, în cadrul
acesteia fiind amenajate spatii pentru servirea călătorilor şi a publicului.

6
 aerogara de marfuri formată din depozitele de marfuri şi din compartimentele
de efectuare a formalitatilor comerciale.
Aeroporturile se pot afla
 în proprietatea statului, a autoritatilor locale sau privată
 în multe cazuri responsabilitatea functionarii aeroportului este împărţită între:
- autoritatile locale şi centrale (ex. Germania);
- autoritatile locale şi intreprinderi private. (ex. Milano).
Importanta proprietarului consta în faptul ca, acolo unde controlul este detinut
de către sectorul public, este posibil ca o parte a costurilor directe sa fie eliminate de
pe lista cheltuielilor, iar cifrele care reflectă performantele sa fie imbunatatite.
Funcţiile aeroportului:
1. - asigură servicii şi facilităţi operaţionale –
 asigurarea siguranţei aeronavelor şi a utilizatorilor aeroportului:
 serviciile de control ale traficului aerian - facilitează apropierea şi
aterizarea avioanelor
 serviciile meteorologice
 telecomunicaţiile
 poliţia şi securitatea
 serviciile de ambulanţă şi pompieri (inclusiv căutarea şi salvarea)
 întreţinerea pistelor şi a clădirilor
2.- asigură servicii de handling:
- serviciile asociate cu aeronavele
 curăţirea, aprovizionarera cu combustibil, energie şi procesare bagajelor şi
mărfurilor
- servicii legate de trafic
 destinate procesării pasagerilor, bagajelor şi mărfurilor în cadrul
terminalelor şi în interiorul aeronavei
3. asigură desfăşurarea unor activităţi comerciale – acestea sunt realizate de
concesionari - specialişti în diferite domenii în schimbul unor taxe de concesioanare:
In funcţie de mărimea aeroportului acestea vareiază de la
 magazinele duty free  parcări pentru maşini
 catering  agenţii de închiriere, bănci
 restaurante hoteluri

7
3.3. Organizarea transportului aerian

Realizarea transportului aerian în depline condiţii de siguranţă si securitate


aeriană presupune implicarea mai multor categorii de participanţi care pot fi
structuraţi în:
 Participanţii direcţi în realizarea zborului
 Participanţii indirecţi în realizarea zborului
In categoria participanţilor direcţi în realizarea zborului se includ:
 operatorul aerian,
 centrul de dirijare a traficului aerian,
 aeroportul,
 agenţii interni,
In ceea ce priveşte participanţii indirecţi implicaţi în realizarea zborului,
aceştia pot fi grupaţi:
 agenţii de handling,
 agentii de refueling,
 agentii de catering,
 agenţiile de ticketing.
Operatorul aerian - este deţinătorul aeronavelor si angajatorul echipajelor
formate în general din piloţi, mecanici de bord si stewarzi.
La acestia se mai adaugă echipe tehnice de ingineri si mecanici necesari
pentru reparaţii si întreţineri autorizate.
Practic, operatorul aerian este cel care prin agenţii săi direcţi sau indirecţi
realizează serviciul de transport contractat cu pasagerul prin biletul vândut.
Ca urmare, structura costului biletului este complex însumând nu numai
cheltuielile directe ci si celelalte cheltuieli indirect, aferente serviciilor efectuate de
terţi.
Flota de zbor a fiecărui operator aerian este compusă din avioane de
dimensiuni si performanţe tehnice diferite, în funcţie de modul de operare si distanţa
de acoperit.
Astfel, o companie aeriană important poate deţine de la avioane de mari
dimensiuni cu o distanţă de croazieră de până la 14.000 km până la aeronave de
mică capacitate, utilizate pe distante scurte, destinate transportului de ex. avioane
(33 - 48 pasageri si distanţa de maxim 1000-1500 km),

8
Centrul de dirijare a traficului aerian

Spaţiul aerian este zona în care aeronavele execută traiectele de zbor dintr-
un punct de decolare intr-unul de aterizare. Acest spaţiu este de controlat si
organizat pe culoare de zbor bine definite si marcate la sol cu radiofaruri, care
confirmă piloţilor prin intermediul echipamentelor de la bord daca si cum zboară pe
direcţia stabilită. Culoarele de zbor în spaţiul aerian al României sunt culoare interne
si culoare internaţionale. Culoarele internaţionale au lăţimea de 10 km, 5 km
stânga/dreapta de ax iar culoarele internaţionale au lăţimea de 20 km, 10 km
stânga/dreapta de ax. Spaţiul aerian este împărţit si pe nivele de zbor începând de la
sol si până în zona zborurilor stratosferice.
Cele mai bune condiţii de deplasare se întâlnesc la peste 10.000 metri
înălţime de la sol întrucât este un spaţiu mai linistit fara vanturi, cu nori foarte rari si
fără păsări care ar putea perturba deplasarea, acestea fiind atribuit avioanelor
performante.
Totodată la înălţimea respectivă motoarele au un randament mai bun în ceea
ce priveste consumul de combustibil, iar temperatura aerului este constant negativă
pe toată durata anului de -350C/-500C.
Pentru atingerea acestei înălţimi de zbor piloţii sunt dirijaţi de centrele de
dirijare a traficului aerian din zona aeroportului până la nivelul 10 după care, se
predau centrelor de dirijare zonale care urmăresc atingerea acestor altitudini, care
se realizeaza, în condiŃii normale, in aproximativ 12-15 minute.La fel pentru
aterizare aeronavele sunt dirijate pentru coborâre în zona aeroporturilor unde se
predau operatorului de dirijare de la centrul de dirijare regional. Aceste culoare de
zbor pe care, la diferite nivele de zbor, se deplasează aeronavele sunt
supravegheate de centre de dirijare a traficului aerian în ideea de a se crea o
siguranţă a deplasărilor.
Există centre regionale de dirijare a traficului aerian are au atribuŃiuni
specifice pe culoarele de zbor, iar în preajma fiecărui aeroport există câte un centru
de dirijare cu responsabilităŃi de până la 30 de kilometri de aeroport unde sunt
localizate. În general aceste centre sunt amplasate în turnurile de control dar mai au
componente si în alte locaţii ale aeroportului cum ar fi staţiile radar, ILS, staţii meteo,
etc. Transferul dirijării zborului unui avion se realizează între diferitele centre de
dirijare ale traficului aerian funcţie de competenţa cu care sunt investite. Astfel pilotul

9
comută aparatura radio de legătură aer-sol pe frecvenţa fiecărui centru de dirijare
indicat de cel anterior, revenind si confirmând apoi vechiului centru faptul că a intrat
în legătură cu noul organ de dirijare.
Creşterea simţitoare a numărul de avioane si pasageri a determinat creat unui
centru de dirijare unic în Europa sub numele de EUROCONTROL, care are rolul de
a asigura o dirijare optimă a traficului aerian; acesta îşi are sediul la Bruxelles.
Practic orice aeronavă care zboară în spaţiul controlat, chiar între două puncte
interne, spre exemplu Sibiu - Timisoara, operatorul aerian va fi nevoit să obţină
aprobarea de zbor de la EUROCONTROL care, funcţie de diferitele criterii le alocă o
rută, cu o oră de decolare exactă, care dacă nu este respectată va trebui resolicitată
întrucât aprobarea de zbor se pierde.
Navigaţia aeriană şi serviciile de control a traficului vizează:
Serviciile tehnice care se asigură la sol constau în asistarea şi controlul avionului
aflat în aer sau în momentul decolarii / aterizarii.
Controlul traficului aerian – care are menirea de a
 ghida avioanele la intrarea şi iesirea de pe aeroport,
 de a oferi pilotilor informaţii cu privind condiţiile de sol, viteza vântului,
condiţii de înnorare,
 de a oferi instructiuni privind înălţimea şi directia de urmat şi au
responsabilitate deplina asupra tuturor zborurilor care se desfasoara intr-o
zona geografica foarte bine delimitata.

3.4. Retele aeriene utilizate în organizarea transportului aerian

Asigurarea legăturilor între aeroporturi se realizează prin cele doua forme de


organizare a retelelor aeriene care s-au consacrat pe tot cuprinsul globului;
 prima din acestea, cea mai clasica, consta în conexiuni directe între
aeroporturi, numite „point-to-point”. Fiecare oras al retelei este legat
direct la un numar de orase, prin linii aeriene directe
 a doua forma numita retea „hub-and-spoke” este organizata în jurul unui
aeroport-pivot („hub-ul”), celelalte orase ale retelei fiind conectate prin
intermediul acestuia. Aceasta structura impune transferul pasagerilor care
doresc sa calatoreasca de la un oras la altul, transfer care se realizeaza în
orasul cu rol de hub. Zborurile ajung în hub prin valuri succesive, pentru a

10
impune realizarea transferului pasagerilor în cel mai scurt timp posibil.
Principalul avantaj al retelei „hub-and-spoke” este reducerea numarului de
legaturi care se realizeaza pentru conectarea diferitelor orase.
 Retea point-to-point Retea hub-and-spoke

3.5. Convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian

Odată cu dezvolatrea aviaţiei comerciale a apărut necesitatea creării unor


reglementări care să guverneze transporturile aeriene. Ca urmare au fost organizate
o serie de conferinţe pe problemele transporturilor care s-au concretizat în semnarea
unor convenţii şi au fost înfiinţate o serie de organisme specializate.
Principalele convenţii internaţionale:
- 1929 – are loc prima conferinţă pe problemele transporturilor aeriene
internaţionale concretizată prin semnarea Convenţiei de la Varşovia;
Aceasta :
- a pus bazele contractului de transport aerian
- reglementează documentele folosite în transporturile internaţionale aeriene:
biletul de călătorie, buletinul de bagaj şi scrisoarea de trăsură aeriană
- precizează drepturile şi răspunderea civilă a cărăuşului
Convenţia sanitară internaţională de la Haga – (1933) - referitoare la :
- măsurile de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia fito-sanitară sau
veterinată
- accesul aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor în general şi în special
când există suspiciuni de contaminare sau infestare
Conventia de la Chicago (1944) care reglementează transporturile aeriene
internationale,

11
- guvernele semnatare au convenit asupra unor principii şi aranjamente pentru ca
aviaţia civilă internaţională să se poată dezvolta într-un mod sigur şi ordonat
Convenţia are 4 părţi:
- în prima parte sunt prezentate reguli de principiu privind utilizarea teritoriului,
spaţiului aerian, asigurarea securităţii navigaţiei aeriene civile, stabilirea zonelor
interzise, reguli de zbor, controlul aeronavelor, înmatricularea, formalităţile vamale
ş.a.
- în părţile 2, 3, 4 sunt cuprinse normele de organizare şi funcţionare ale
Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi obligaţiile ce revin părţilor
contractante de a colabora la organizarea şi desfăşurarea transporturilor aeriene
internaţionale
Convenţia de la Haga (1970) – reglementări privind combaterea actelor de violenţă
ce pot fi săvârşite la bordul aeronavelor
Convenţia de la Montreal (1971) completează Convenţia de la Haga – actele cu
violenţă săvârşite la bordul aeronavelor reprezintă infracţiuni penale de mare
gravitate ce trebuie reprimate cu severitate
Convenţia de la Montreal (1999) – unificarea unor reguli privind transportul aerian –
completare a Convenţiei de la Varşovia - fiecare stat european are controlul spatiului
aerian aflat deasupra teritoriului sau national.
Alături de aceste convenţii, pentru transportul aerian internaţional au fost
convenite 8 drepturi de operare:
1. Primul drept se refera la libertatea de zbor si anume la faptul că toţi operatorii
aerieni au dreptul de a zbura peste orice ţară, fără să aterizeze.
2. Al doilea drept se referă afirma că toţi operatorii aerieni au dreptul să facă escală
tehnică în altă ţară, fără să-si schimbe încărcătura, adica să nu preia sau să coboare
pasagerii sau marfă din avion.
3. Al treilea drept se referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul să transporte
pasageri sau marfă din ţara lor de origine în ţara partenerului din tratatele bilaterale
încheiate..
4. Al patrulea drept referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a transporta
pasageri si marfă din ţara B înapoi în ţara de origine A.
5. Al cincilea drept se referă la faptul că toţi operatorii aerieni au dreptul de a
transporta dintr-o ţară A pasageri si marfă în ţara B si în alte ţări, C sau D cu servicii

12
care încep si se termină în ţara de origine A. Acest drept si libertate de zbor se poate
aplica doar dacă ţările C si D sunt de acord.
Drepturile sase, sapte si opt sunt drepturi asa numite suplimentare :
6. Al saselea dreptse referă la faptul că operatorul aerian din ţara de origine A are
dreptul să utilizeze libertatea doi si trei de a transporta pasageri si marfă între alte
două ţări dar cu folosirea bazei sale din ţara A ca punct de tranzit.
7. Al saptelea drept se referă la faptul că operatorul aerian are dreptul de a
transporta pasageri si marfă între două ţări cu servicii poziţionate în totalitate în afara
ţării de bază.
8. Al optulea drept se referă la faptul că orice operator aerian are dreptul de a
îmbarca si debarca pasageri sau marfă între două puncte interne în oricare ţară cu
serviciu originar in ţara de bază.

In ceea ce priveşte instituţii internaţionale privind transportul aerian pot fi


evidenţiate:

ICAO (Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale)


 Organizaţie interguvernamentală, instituită prin Convenţia de la Chicago, din 07
dec 1944,
 are ca misiune principală elaborarea de norme, practici recomandate şi
proceduri internaţionale în domeniile tehnice ale aviaţiei civile, precum şi
promovarea masurilor de securitate aeriană.
 Membríi sunt statele lumii.
IATA (Asociaţia Internaţională de Transport Aerian) - Asociaţie mondială a
companiilor aeriene de transport aerian regulat, fondată în 1919 şi reorganizată la
18 dec 1945;
- are ca misiune principală promovarea transportului aerian sigur, regulat şi
economic / eficient, printr-o largă cooperare între companiile de transport
aeriene internaţionale ale diferitelor ţări .
- Organizatie profesională non-profit care se ocupa cu reglementarea transportului
aerian civil international :
- Standarde tehnice, proceduri de rezervari, compatibilitate a procedurilor şi
criteriilor de măsurare, tarife de zbor, …

13
In total 249 companii aeriene membre, respectiv 94% din zborurile regulate pe plan
international. Total pasageri în 2006: 1,58 miliarde, cu un rulaj total în 2006 de 247
miliarde USD
WACRA (Worldwide Airlines Custumer Relations Association)
- organizaţie nonprofit fondată în 1946 ale cărei principale reglementări vizează
domeniul standardului calităţii serviciilor
Principii:
- încurajează toţi membrii să atingă cele mai înalte standarde în relaţiile cu
publicul
- promovează interacţiunea şi schimbul de informaţii între companiile
aeriene membre
- asigură realizarea unui forum pentru schimbul reciproc de idei

Transporturile aeriene de pasageri pot fi structurate în două categorii:


 transporturi interne care se organizează şi se derulează în conformitate
cu legislaţia internă naţională;
 transporturi internaţionale care se organizează şi se derulează în baza
unor convenţii guvernamentale internaţionale sub egida Organizaţiei
Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO/OACI) ca organism specializat al ONU.

TEME DE DISCUTIE:

1. Locul şi importanţă transporturilor aeriene în turism


2. Elementele structurale şi organizatorice ale aeroportului şi rolul lor în
desfăşurarea eficientă a transporturilor aeriene
3. Funcţiile şi serviciile oferite de un aeroport
4. Principalele categorii de reţele aeriene utilizate în organizarea transportului
aerian şi avantajele oferite de acestea
5. Principalele convenţii şi instituţii internaţionale privind transportul aerian şi rolul
lor în organizarea trasportului aerian

14
II. Modele de business practicate de către companiile aeriene

2.1. Cursele regulate tradiţionale


2.2. Cursele low cost
2.3. Cursele charter

■ Obiectivele capitolului:
 Cunoaşterea caracteristicilor principalelor tipuri de curse aeriene care
operează în transporturile aeriene: Curse regulate tradiţionale, Curse low
cost, Curse charter
 Cunoaşterea principalelor alienţe din transporturile aeriene civile
 Inţelegerea modului în care principalele caracteristici ale diferitelor tipuri de
curse aeriene pot fi transformate în avantaje pentru client în vederea
recomandării lor în cadrul procesului de consultanţă

2.1. Cursele regulate tradiţionale

Cursele regulate tradiţionale - sunt cursele pe care o companie aeriană le


operează:
 pe rute bine stabilite, interne sau externe, pentru care au primit licente din
partea guvernelor respective
 în conformitate cu orarul său public, în aceleaşi zile şi aceleaşi ore,
 indiferent de gradul de umplere a avioanelor
 pe durata unui întreg sezon, în funcţie de obiectivele lor strategice care sunt, în
principal, de natura comercială.
Operarea unei curse regulate este determinată de :
 existenţa unui trafic permanent de pasageri
 cu un volum suficient de mare pentru a permite recuperarea cheltuielilor din
veniturile încasate ; în cazul în care unele zboruri şi rute care nu sunt viabile din
punct de vedere comercial de-a lungul unui an pot fi operate numai în anumite
perioade cu cerere mare.
Scopul companiei aeriene este realizarea de profit din activitatea de transport,
compania fiind nevoita să-şi maximizeze utilizarea capacităţii oferite la vânzare,
respectiv a numărului de locuri (vânzarea unui număr optim de locuri pentru fiecare

15
din categoriile de clase („First Class” şi „Business Class” sau „Economy”, „Budget” şi
„Tourist”, fiecare companie având minim două clase din cele enumerate).
Modelul economic al companiilor aeriene traditionale
Eficienta modelului companiilor aeriene traditionale este bazata pe:
o capacitatea acestuia de a oferi clientilor un serviciu global, anume
acela de a calatori, pe rute cât mai rapide, în orice punct al globului.
o posibilitatea rezervării uşoare în orice moment.
o pe oferirea unei game complete de produse si servicii,
o adaptarea acestora în functie de nevoile fiecarui segment de
clientela.
Acest sistem necesita o retea foarte bine dezvoltata, constituita din:
o Aliante între companiile mari;
o O retea structurata în jurul unuia sau a mai multor puncte de transfer
(huburi), care sa asigure o mai mare densitate si frecventa a traficului. Acest sistem
implica:managementul stabilirii diferentiate a preturilor;implementarea unui
management eficient al câstigurilor; înmultirea serviciilor care tintesc loialitatea
segmentelor de consumatori preferate.
Alianţele sunt rezultatul unirii forţelor şi resurselor a două sau mai multe
companii aeriene în vederea obţinerii unor avantaje:
 Accesibilitatea pe noi pieţe
 Controlul costurilor
 Eficientizarea folosirii capacităţii
 Avantaje de ordin tehnic ş.a.
Ele pot încorpora:
 cuplarea vânzărilor şi a marketingului
 cuplarea asigurăilor
 cuplarea zborurilor
 îmbunăţăţirea conexiunilor
 code-sharing
 wet-lease
In concluzie: într-o companie de transport aeriana traditionala, zborurile pe
distante lungi reprezinta punctul central al activitatii, iar serviciile ramân axa
principala pe care se concentreaza eforturile, iar în ceea ce priveşte segmentul de
clientelă, de cele mai multe ori acestea îsi concentreaza atentia asupra

16
segmentului “business” pe curse lungi (cu o durata mai mare de doua ore), foarte
atrasi de servicii.
Principalele alianţe din transporturile aeriene civile

17
2.2. Cursele low cost / Companiile aeriene low-cost

Cursele low cost / Companiile aeriene low-cost sunt - operatori aerieni de


curse regulate care utilizeaza un model de afaceri bazat pe:
 asigurarea unor curse pe distante scurte sau medii
 care ofera servicii no-frills (fara pretentii, adica lipsa oricarui alt serviciu, exceptand
transportul propriu-zis)
 la tarife reduse accesibile majoritatii calatorilor
Unul dintre principiile de baza care guverneaza companiile aeriene low-cost
este "democratizarea" zborurilor intre diferite puncte ale globului. Astfel, pentru
aceste curse exista un singur tip de clasa.
Principiul care stă la baza companiilor low-cost este reducerea cheltuielilor
prin eliminarea unor facilitati, in masura in care nu afecteaza siguranta
zborului.
Modelul low-cost are trei caracteristici distinctive:
1. Produsul oferit este cat se poate de simplu. Companiile se rezuma la
efectuarea transportului propriu-zis
 Nu se ofera masa gratuit la bordul avionului, de cele mai multe ori nici
bauturile sau snacksurile nu sunt gratuite.
 Nu exista servicii multi-class, exista o singura clasa, numarul locurilor
disponibile din avion fiind mai mare, ceea ce determina o utilizare intensiva a
aparatelor de zbor.
 Pentru zborurile low-cost nu se fac rezervari "pe locuri", ci "in limita
locurilor disponibile", pasagerul asezandu-se pe oricare loc liber.
 Aceste companii nu au o obisnuinta în a utiliza programe de fidelizare.
în ultima perioada, datorita cresterii concurentei pe piata de profil, sunt tot
mai frecvent utilizate asemenea masuri de fidelizare a clientelei.
 Orarul zborului nu este strict
 Afişarea separată a tarifelor de taxele de aeroport
 Restricţii privind schimbarea biletului, numelui ş.a
 Nu se acceptă minori neînsoţiţi sau persoane cu nevoi speciale fără
însoţitori
 Confortul din avion este mai redus: distanţa dintre scaune fiind mai
mică de ex. Airbus 320 în loc de 124 de scaune sunt 149

18
 Aeroporturile utilizate sunt de regulă cele secundare
 Absenţa de regulă a programelor de fidelitate (concurenţa din ce mai
puternică a determinat însă uele companii să practice astfel de programe)

2. Pozitionarea pe piata se refera la segmentul de clienti care utilizeaza servicii


low-cost. Cei mai multi clienti nu calatoresc în interes de seviciu şi nu pun accent
pe frecventa zborurilor sau pe existenta unui orar strict. în general, aceste companii
actioneaza pe distante scurte, aeroporturi secundare, regionale şi ocolesc hub-
urile.

3. Costurile de operare sunt reduse prin urmatoarele cai:


- omogenizarea parcului de aeronave – de regulă Airbus 320 şi Boeing 737
ceea ce face ca costurile de intretinere şi de formare a personalului să fie mai mici
- simplificarea şi eficientizarea operatiunilor de ground-handling
- utilizarea aeroporturilor secundare, mai ieftine, cu taxe de aeroport mai mici
- utilizarea preponderenta a Internet-ului ca retea de distributie şi a cll center
- Rata mare de utilizare a aeronavelor : programul de lucru 10-13 ore pe zi
spre deosebire de cursele tradiţionale; 8 ore
- Reducerea numărului de personal
- Uneori, angajatii unor astfel de companii au mai multe atributii. Astfel,
insotitorii de zbor sint responsabili de curatenia aeronavei si tot ei verifica biletele
calatorilor la poarta de imbarcare, fapt ce duce la limitarea personalului si, implicit, la
scaderea pretului biletelor
- point to point nu HAB
- întoarcerea la sfârşitul zilei a aeronavelor la bază şi ca urmare eliminarea
cheltuielilor legate de deplasarea personalului
Datorita modelului lor exceptional de afaceri, care le permite sa ofere preturi
foarte scazute si zboruri directe, transportatorii low-cost îi încurajeaza pe pasagerii
care calatoreau foarte rar sau chiar deloc cu avionul, sa o faca în mod frecvent.

19
Prezentare comparativă a curselor de linie şi a curselor low cost

Cursele de linie Cursele low cost


 Operează pe rute bine stabilite,  operează numai pe destinaţii foarte
 în conformitate cu orarul său public, în solicitate (care pot asigura un grad ridicat
aceleaşi zile şi ore, de ocupare a aeronavei 80%)
 indiferent de gradul de umplere a  sunt curse directe (de regulă de tip point-
avioanelor to point), pe distante scurte sau medii
 pe durata unui întreg sezon,  Orarul zborului nu este strict
 oferă un serviciu global, anume acela de  ofera un produs simplu: servicii no-frills
a calatori, pe rute cât mai rapide, în orice (fara pretentii, se rezumă în multe cazuri
punct al globului. numai la transportul propriu-zis)
 Se bazează pe HUB-uri  exista o singura clasa
 Oferă o gamă completă de produse si  există restricţii privind schimbarea
servicii, biletului, numelui ş.a
 Asigură un sistem diferenţiat de clase:  nu se fac rezervari "pe locuri", ci "in limita
First Class” şi „Business Class” sau locurilor disponibile”
„Economy”, „Budget” şi „Tourist”, ceea  Confortul din avion este mai redus:
ce permite adaptarea serviciilor în functie distanţa dintre scaune fiind mai mică
de nevoile fiecarui segment de clientela  Utilizează, de regulă aeroporturi
 Biletele sunt mai flexibile (există, în secundare
funcţie de tipul biletului, posibilitatea  de regulă nu folosesc programe de
schimbării rezervării) fidelitate
 Biletele pot fi rezervate utilizând toate  în vederea reducerii costurilor asigură
canalele de distribuţie omogenizarea parcului de aeronave – de
 Se bazează pe un sistem de contracte regulă Airbus 320 şi Boeing 737 ceea ce
comerciale şi alianţe face ca costurile de intretinere şi de
 segmentul de clientelă, de cele mai formare a personalului să fie mai mici
multe ori acestea îsi concentreaza  se bazează pe simplificarea şi
atentia asupra segmentului “business” eficientizarea operatiunilor de ground-
pe curse lungi (cu o durata mai mare de handling
doua ore), foarte atrasi de servicii.  utilizarea preponderenta a Internet-ului ca
retea de distributie şi a coll center

20
 Rata mare de utilizare a aeronavelor :
programul de lucru 10-13 ore pe zi spre
deosebire de cursele tradiţionale; 8 ore
 Reducerea numărului de personal,
uneori, angajatii unor astfel de companii
au mai multe atributii
 întoarcerea la sfârşitul zilei a
aeronavelor la bază şi ca urmare
eliminarea cheltuielilor legate de
deplasarea personalului

2.3. Cursele charter

Cursele charter - sunt transporturile aeriene la care transportatorul nu


efectuează vânzarea capacităţii „en detail” către beneficiari.
Acestea presupun vânzarea întregii capacităţi de transport către un afretor
(charteter) sau unui număr limitat de afretori (charters) sau unui număr limitat de
afretori (charters).
In funcţie de acest fapt cursele aeriene charter pot fi definite ca:
- Curse charter propriu-zise
- Curse charter consolidate
In ambele situaţii afretarul :
- Poate folosi capacitatea pentru obiectul său de transport integral
- Poate revinde în funcţie de legislaţia în vigoare integral, parţial sau
individual capacitatea de transport unor terţi beneficiari sau direct la public
pentru un profit pe risc propriu.
La transporturile aeriene charter transportatorul încasează de la afretor preţul
convenit pentru capacitatea contractată (întreaga capacitate la cursele full charter
sau alotmentul de capacitate la cursele split charter) rămânând pe riscul afretarului
coeficientul de umplere a acestei capacităţi. Transportatorul efectuează o vănzare
„en gross” de capacitate.
In funcţie de modul de operare al curselor charter se disting:

21
 curse charter ad-hoc (izolate); (un afretor necesită 1-2 curse spre o
destinaţie);
 lanţuri de curse charter cu o anumită ritmicitate (livrări ritmice de
marfă către o destinaţie, transporturi sezoniere de turişti).
In funcţie de scopul curselor charter de pasageri se disting:
- curse charter pentru un anumit eveniment (special event charter flight);
(spectatori la un meci de fotbal, concert)
- curse charter cu pasageri având acelaşi interes (single entity charter
flight); (muncitori la un contract al aferatului, palerini)
- curse charter turistice (IT inclusiv tour charter flight); (afretorul vinde la
public un „pachet turistic” care include şi transportul aerian în preţ , fără a
prezenta distinct costul transportului).
O cursă Charter este eficientă cu o capacitate de 70-80% grad de ocupareşi
aproximativ 10 rotaţii
In general tariful charter are la bază costul charter pe rotaţii avion alcătuit din:
1. costul uscat avion (amortizare, asigurare avion, întreţinere tehnică, salarii
personal, cost licenţe, cota din cheltuielile generale ale intreprinderii);
2. Costul carburanţilor;
3. Contravaloarea taxelor aeroportuare, de handling şi de survol;
4. Costul serviciilor acordate pasagerilor la bordul aeronavei (catering);
5. Cheltuieli cu echipajul (misii, cazări şi transfer la sol după caz);
6. Alte comisioane şi NOF (Non Objection Fee) după caz.
Tariful de inchiriere in cazul curselor charter poate imbraca una din urmatoarele
forme:
 Tarif cu sistem charter propriu-zis sau rotatii avion, caz in care
transportatorul primeste o suma constanta pentru fiecare cursa, iar riscul
privind coeficientul de utilizare a capacitatii de transport revine firmei de
turism. Tariful se calculeaza ca produs intre tarif / ora de zbor si numarul
mediu de ore necesar efectuarii cursei in ambele sensuri;
 Tariful pe baza sistemului rotatii-grup care se aplica in cazul lanturilor
charter (o succesiune de curse efectuate intr-o perioada de timp egala, de
regula 7, 14, 21 zile, aceste curse fiind destinate transporturilor unor grupuri
de turisti care si-au achizitionat prestatiile prin intermediul unei agentii;

22
 Sistemul rotatii-pasager conform careia firma organizatoare de turism
plateste un tarif stabilit pe pasager neasumandu-si nici un risc legat de
utilizarea intregii capacitati a avionului;
 Sistem de plata la ora de zbor. Acesta ia in calcul tariful pe ora de zbor,
facturandu-se numai timpul efectiv realizat.
Tarifele practicate în activitatea de curse charter au la baza criteriul acoperirii
cheltuielilor efective de operare pe ruta respectivă, indiferent de modalitatea de
stabilire a acestora, existând, astfel două tipuri de tarife charter: Intreaga activitate
de curse charter şi inchirieri are ca principal criteriu de stabilire a tarifelor, acoperirea
cheltuielilor preluate pe contul transportatorului, cât şi obţinerea unui beneficiu deci,
operarea aeronavelor în condiţii de rentabilitate.
Tarifele charter sunt specifice fiecărei rute, destinaţii şi comenzi, incluzind toate
elementele de cheltuieli.
1.Tarif charter pe rotaţie avion (full-charter) în condiţiile în care întreaga capacitate
a aeronavei este afretată;
2.Tarif charter per loc ( pro-rata) în condiţiile în care transportatorul vinde
capacitatea avionului prin alotmente către mai mulţi beneficiari obligându-se să
schimbe capacitatea avionului funcţie de înscrieri/încărcătură.
In funcţie de modul de repartizare a cheltuielilor între parţile contractante ,
operaţiunile de închiriere sunt de mai multe tipuri :
• Inchiriere udă = wet lease
• Inchiriere umedă = damp lease
• Inchiriere uscată = dry lease
In cazul închirierilor în sistem dump şi dry, tarifele de închiriere se diminuează
cu cota parte aferentă cheltuielilor preluate către chiriaş, în plus faţă de cele din
închirierea wet.
In toate cazurile chiriaşul suporta toate cheltuielile operaţionale (handling,
taxe aeroportuare, survol, petrol, catering) ca şi cele legate de cazarea şi transportul
la sol al personalului .
Intreaga activitate de curse charter şi inchirieri are ca principal criteriu de
stabilire a tarifelor, acoperirea cheltuielilor preluate pe contul transportatorului, cât şi
obţinerea unui beneficiu deci, operarea aeronavelor în condiţii de rentabilitate.
Transporturile aeriene charter sunt realizate de companii aeriene autorizate
de către autorităţile competente din statul de înregistrare şi se opun Convenţiei de la

23
Chicago privind Transporturile Aeriene Civile Internaţionale. Transporturile aeriene
charter nu sunt garantate prin Acordurile Aeriene Guvernamentale Bilaterale. Pentru
ca transporturile aeriene charter să poată fi efectuate este necesară obţinerea unei
autorizaţii de operare (survol, aterizare tehnică, aterizare în scop comercial de
aducere sau preluare de trafic) pentru fiecare operaţiune în parte din partea
autorităţilor aeronautice.
Autorizaţiile de operare se referă la: survol; aprobarea de survol pentru
cursele charter străine se dă de către Autoritatea Aeronautică Civilă; aprobarea de
survol pentru cursele charter româneşti se solicită pentru ţările în tranzit şi ţara de
destinaţie finală de la autorităţile aeriene ale ţărilor respective.
Aprobarea de survol conţine următoarele date:
- numărul cursei charter;
- tipul de avion;
- indicativul aeronavei;
- tipul de marfă transportată;
- data şi orele solicitate aprobării de survol.
Autoritatea aeronautică care dă aprobarea de survol menţionează culoarul de
zbor (plafonul maxim) data şi orele pentru trecerea cursei charter. Dacă din anumite
cauze cursa se amână, aprobarea de survol este valabilă de la 24-72 de ore, cu
condiţia reconfirmării zborului cursei charter. La plecarea aeronavei din ţară se
anunţă prin telex autoritatea aeronautică din ţările de tranzit şi din ţara de destinaţie
finală.
- aterizare tehnică;
- aterizare în scop comercial de aducere sau de preluare de trafic.
La cursele charter de pasageri, contractul de transport aerian se încheie cu
afretorul. Contractual transportatorul nu este direct răspunzător faţă de pasagerul
afretarului. Biletul de călătorie charter are rolul de efectuare a operaţiunilor de
înregistrare, îmbarcare şi nominalizare pentru asigurare, a pasagerilor şi nu
constituie un contract de transport între transportator şi pasager.
Indiferent de tipul de cursă charter, se încheie un contract de Charter
Pasageri între compania aeriană şi beneficiar.
Contractul trebuie să cuprindă definirea anumitelor termeni cum ar fi:
- realizarea contractului; transportatorul trebuie să pună la dispoziţia
transportatorului unul sau mai multe avioane gata de zbor, adică cu

24
echipamentul şi combustibilul corespunzător şi cu echipamentul necesar;
afretorul acceptă serviciile oferite de transportator şi achită către
transportator a sumei agregate (charter price).
- anularea contractului; beneficiarii pot anula unul sau mai multe zboruri
dacă numărul de pasageri este prea mic, dar nu pentru a permite operarea
unui alt transportator pe aceeaşi rută şi pentru aceeaşi categorie de
pasageri; transportatorul poate anula un zbor dacă există dificultăţi
mecanice, operaţionale sau avarierea avionului, transportatorul trebuie să
despăgubească beneficiarul pentru cheltuielile cauzate de anulare;
- taxele de anulare trebuie să le plătească beneficiarul transportatorului;
- drepturile transportatorului; de a anula un zbor, de a modifica capacitatea
avionului, de a reduce numărul de locuri, de a reduce greutatea avionului
cu încărcătura maximă, de a subcontracta, parţial sau total, îndeplinirea
obligaţiilor, de a acţiona în cazul întârzierilor produse din vina
beneficiarului (poate anula sau întârzia zborul);
- obligaţiile transportatorului; de a despăgubi beneficiarul pentru cheltuielile
cauzate de anulare; de a înlocui avionul dacă situaţia este de aşa natură;
de a utiliza locurile rămase neocupate de beneficiar; de a asigura
transportul pasagerilor şi al bagajelor până la destinaţie; în cazul în care
avionul este înlocuit, de a opera zborul în condiţii de maximă securitate, de
a asigura tratamentul pasagerilor în cazul întârzierilor; de a răspunde
pentru obţinerea la timp şi conform standarelor a autorizaţiilor de operare;
în caz contrar are obligaţia de a restitui beneficiarului preţul charter
încasat şi plata despăgubirilor şi a penalizărilor solicitate; de a întocmi
documentele cu privire la operarea cursei pe baza informaţiilor primite de
la beneficiar;
- drepturile beneficiarului; de a anula un zbor, de a subcontracta, parţial sau
total, îndeplinirea obligaţiilor, acest lucru realizându-se numai cu acordul
scris anterior al transportatorului; de a utiliza toate locurile disponibile din
avion şi care au fost solicitate;
- obligaţiile beneficiarului; de a garanta transportul, de a emite bilete charter
în numele transportatorului pe cursele angajate; de a emite alte
documente de călătorie necesare, de a pune la dispoziţia transportatorului
documentaţia necesară pregătirii zborului de către transportator ( listele de

25
pasageri şi de bagaje; de a restitui transportatorului în momentul
prezentării de către acesta a facturii, a costurilor apărute ca urmare a
modificării condiţiilor contractuale la cererea beneficiarului ( cheltuieli cu
tansportul la sol al pasagerilor spre şi dinspre aeroport, costul vizelor, taxe
vamale); de a achita costurile suplimentare de operare care ar putea
apare datorită cererii beneficiarului de a modifica orarul sau ruta cursei;
- date despre transportator;
- preţul charter, include cleltuielile de operare şi de întreţinere a avionului,
remunerarea echipajului, asigurări faţă de terţi, asigurări faţă de pasageri,
taxe de aterizare, taxe de parcare, taxe de hangar, taxe de handling
pentru avion, taxe de handling pentru pasageri şi bagaje;
- momentul începerii zborului;
- momentul expirării zborului;
- forţa majoră;
- perioada de aplicare;
- data terminării;
- tour operator;
- plata se face în general de către beneficiar înaintea fiecărui zbor prin
transfer bancar telegrafic;
- tipul avionului (numărul de locuri);
- ruta;
- orarul;
- numărul cursei;
- numărul de zboruri;
- data zborului;
- preţul pe un zbor.

Companii de tranport aerian care operează în România

1. Aegean Airlines spre Atena


2. Aeroflot spre Moscova
3. Air France spre Paris CDG
4. Air Moldova pentru Chişinău
5. Alitalia având curse spre Roma şi Milano

26
6. Austrian Airlines spre Viena
7. British Airways spre Londra LHR
8. Carpatair spre Constanţa şi Timişoara
9. Cimber Air având curse spre Copenhaga
10. Czech Airlines spre Praga
11. Delta Air Lines spre New York JFK
12. El Al având curse spre Tel Aviv
13. Finnair spre Helsinki
14. Hemus spre Sofia
15. Iberia Airlines spre Madrid
16. KLM spre Amsterdam
17. LOT spre Varşovia
18. Lufthansa având curse spre Frankfurt, Munchen şi Düsseldorf
19. Malev Hungarian Airlines spre Budapesta
20. Meridiana spre Verona
21. Olympic Airlines spre Atena
22. Swiss International spre Zurich
23. Syrian Arab Airlines spre Aleppo şi Damasc
24. TAROM având curse spre Amman, Anatolia, Atena, Bacău, Baia Mare,
Barcelona, Beirut, Bodrum, Budapesta, Bruxelles, Cairo, Chişinău, Cluj-Napoca,
Craiova, Djerba, Dubai, Frankfurt, Iaşi, Istanbul, Larnaca, Londra, Madrid, Milano,
Monastir, Munchen, Oradea, Paris, Roma, Satu Mare, Siiu, Sofia, Târgu Mureş, Tel
Aviv, Salonic, Timişoara şi Viena.
25. Turkish Airlines spre Istanbul
26. Windjet având curse spre Forli Italia

Curse low-cost care operează în Romania

Blue Air Germanwings: MyAir: Sky Wizz Air: Easyjet Alpi Click Air”,
Europe: Eagles divizia low-
compania cu divizia low-cost Italia Companie maghiară Companie cost a
capital românesca companiei Slovaca britanică Italia companiei
„Lufthansa spaniole
„Iberia”.

Belgia Germania, Bari, Bratislava, Germania (Milano- organizea organizează


(Bruxelles– (Dortmund Malpensa ză zboruri trei curse
Charleroi sud) Koln şi Berlin, Catania, organizează ) săptămân săptămânale
Germania ( cu plecare din zboruri spre Italia (Parma, Roma

27
Stuttgart şi Bucureşti Milano- din Ciampino, Veneţia), Londra- ale spre de pe
Koln), Bergamo, Bucureşti, Spania (Barcelona Gatwick Veneţia Aeroportul
Grecia Milano- şi Valencia), Marea şi Madrid din Otopeni spre
AtenaSalonic,
Malpensa Viena şi Britanie (Londra Barajas Bucureşti, Barcelona.
Italia (Milano-
Bergamo, , Napoli, Luton şi Liverpool). Timişoara
Roma
Roma-Ciampino, Din Târgu Mureş şi Cluj
Roma- Fiumicino şi
Verona, sunt organizate
Bologna, Torino Ciampino din Târgu zboruri spre
Cuneo), Veneţia Mureş,spre
Budapesta, Roma,
Franţa (Paris Budapesta
Barcelona,
Beauvais şi şi Viena
Dortmund şi Londra.
Lyon),
Marea Britanie
(Londra),
Portugalia
(Lisabona). „
Spania (Madrid,
Barcelona,
Valencia şi
Malaga),
Turcia (Istanbul-
Ataturk,)
Blue Air” operează atât din Bucureşti, cât şi din Arad (Stuttgart, Verona, Valencia), Cluj-Napoca
(Barcelona şi Valencia) Bacău (Paris, Milano, Torino, Roma, Barcelona).

Alţi doi operatori sunt aşteptaţi pe piaţă, compania irlandeză „Ryanair” şi operatorul
„Air Berlin”, care însă întârzie să deschidă zboruri spre România. De asemenea,
compania italiană „Meridiana” ar putea organiza zboruri Bucureşti - Verona.

„EasyJet” este al doilea transportator low-cost european în ceea ce priveşte


capacitatea, cu o cotă de piaţă de 16%, fiind depăşită de compania irlandeză
„Ryanair”, cu o cotă de 20%. Compania va ocupa locul patru pe Aeroportul din
Băneasa în ceea ce priveşte capacitatea, cu o cotă de 16%, după „Blue Air” - 42%,
„Wizz Air” - 20% şi „My Air”.

TEME DE DISCUTIE :

1. Caracterizaţi cursele regulate tradiţionale.


2. Caracterizaţi cursele low cost.
3. Caracterizaţi cursele charter
4. Recomandaţi o călătorie pe curse low cost/pe curse tegulate tradiţionale
evidenţiind caracteristicile-avantaje ale fiecăreia dintre acestea

28
III. Activitatea de ticketing

■ Obiectivele capitolului:

 Inţelegerea termenului de ticketing şi rolul activităţii de ticketing în cadrul unei


agenţii de turism
 Cunoaşterea modalităţilor de realizare a unei rezervări
 Cunoaşterea principalelor sistemele globale de distribuţie, a funcţii acestora
precum şi a principiilor codului de conduită ICAO
 Cunoaşterea principalele GDS-uri utilizate în Romania şi a caracteristicilor
acestora
 Inţelegerea procedurii de rezervare şi emitere a biletelor de avion
 Inţelegerea biletului de avion – ca un contract de călătorie încheiat între
transportatorul aerian şi pasager
 Insuşirea conceptului de electronic ticketing
 Evidenţierea principalelor avantaje ale biletului electronic pentru client şi
pentru agenţia de turism
 Inţelegerea modului de calcul al tarifelor în transporturile aeriene
 Cunoaşterea principalelor categorii de tarife practicate în transporturile
aeriene

3.1. Conceptul de ticketing şi rolul acestuia

Ticketing-ul reprezintă ansamblul operaţiunilor de rezervare şi vânzare de


bilete pentru mijloacele de transport (autocar, avion).
O parte importantă a activităţii de vânzare a biletelor de avion se realizează
prin intermediul agenţiilor de turism.
Pentru derularea activităţii de ticketing, transportatorul acordă agenţiilor de
turism calitatea de agent de vânzări.
În această calitate, agenţia de turism îndeplineşte o serie de obligaţii incluse
în contractul de agent şi care, în general, constau în:
- activităţi promoţionale pentru vânzarea serviciilor;

29
- asigurarea pe proprie cheltuială a unui spaţiu comercial accesibil publicului;
- rezervarea şi completarea documentelor de transport;
- întocmirea raportului de vânzări, a decontului pentru serviciile vândute şi a
altor documente referitoare la gestionarea biletelor de transport.
De regulă, agentului de vânzări care gestionează documentele de transport i
se pretinde deschiderea unei garanţii bancare în favoarea transportatorului, garanţie
a cărei valoare este corespunzătoare stocului de bilete acordat sau solicitat.
Calculul valorii comisionului acordat de transportator agentului de vânzări se
face prin aplicarea procentului negociat şi înscris în contract la volumul de vânzări
înregistrat efectiv de agenţia respectivă.
Agenţia de turism poate deveni agent de vânzări numai în condiţiile în care –
în actul constitutiv al firmei respective – este menţionat expres că în obiectul de
activitate intră şi comercializarea biletelor de transport (aerian, feroviar, naval, auto).
Acest serviciu turistic are:
 un rol social – prin informaţiile şi educarea clienţilor asigurate în cadrul procesului
de consultanţă
 un rol economic – constituie pentru multe dintre agenţiile de turism principala
activitate, asigurănd peste 50% din volumul încasărilor

3.2. Termenul de rezervare şi modalităţile de realizare a acesteia

Rezervarea este echivalentul termenului « reţinere loc« şi înseamnă alocarea


în avans a unui loc pentru pasager sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj
Rezervarea :
- garantează menţinerea condiţiilor stabilite cu pasagerul referitoare la tarif şi data de
efectuare a zborului
- dar nu garantează disponibilitatea locurilor din avion pe cursa respectivă
Garantarea condiţiilor de transport aerian şi a locului în avion sunt
asigurate numai de biletul de transport aerian plătit în avans şi acceptat de
pasager.
Rezervarea se poate face ;
o Telefonic
o Prin e-mail
o Fax

30
o Direct la agenţie

Prin aceleaşi mijloace pasagerul primeşte răspunsul la solicitarea sa ;


 confirmarea împreună cu itinerarul exact;
 dacă nu există locuri agentul solicit informaţii în legatură cu înscrierea
pe lista de aşteptare, cu posibilitatea confirmării ulterioare
După efectuarea rezervării agentul va comunica data limită la care
trebuie emis biletul.
Rezervarea trebuie făcută cu cel puţin 72 de ore înaintea plecării, dar nu mai
mult de 10 luni înainte.
In vederea efectuării rezervărilor şi emiterii biletelor agenţiile de turism
se conectează la un CRS: Sistemele computerizate de rezervare care mai sunt
cunoscute si sub denumirea de GDS-uri (Global Distribution System)
Ele sunt sisteme electronice care permit :
 accesul agentiei la baza de date a companiei si
 rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa in favoarea
potentialilor pasageri
In vederea efectuării rezervării şi oferirii unor servicii cât mai complete
clienteleei care conţin informaţii referitoare la:
 orariile de zbor,
 număr de locuri disponibile,
 tarife şi regulamente,
 modalităţi de efectuare a rezervărilor şi emiterilor de bilete.
Pentru ca un transportator aerian să poată intra în sistemul global de
distribuţie (GDS), acesta trebuie să achite o sumă reprezentând drepturile de
utilizare a produselor cuprinse în oferta aflată în sistem.
Există mai multe niveluri de participare stabilite între posesorul sistemului şi cel care-
l utilizează:
▲ on-call - definind, în practică, obţinerea informaţiilor prin telefon;
▲ în cerere – reprezentând adresarea unei solicitări sub formă de mesaj informatic,
cu timp de răspuns variind de la 10 la 20 de secunde;
▲ în disponibilitate – afişând rezervarea cu confirmare imediată (cea mai utilizată
variantă).

31
3.3. Sistemele globale de distribuţie:
 Principalele funcţii ale unui GDS
 Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor
 Criteriile care stau la baza alegerii unui GDS
 Principalele GDS-uri utilizate în Romania

Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”) au fost


create de către companiile aeriene, ulterior la acestea conectându-se prin Internet
agenţii de voiaj, tour-operatori, structuri de primire turistice independente, lanţuri
hoteliere, companii de închiriat maşini, organizatori de croaziere etc.
Aceste sisteme informatizate permit utilizatorilor (îndeosebi agenţii de voiaj şi
în mult mai mică măsură clienţi pe cont propriu)
 obţinerea de informaţii cu privire la locurile disponibile, tarife,
 rezervarea şi vânzarea de bilete

Principalele funcţii ale unui GDS

Funcţiile GDS-urilor sunt:


o Afişarea programelor de operare a companiilor participante
o Constituirea conexiunilor on şi off line ale participanţilor
o Stocarea şi afişarea status-ului curselor participanţilor
o Alete prestaţii de servicii (rezevăer de locuri la hotel, transfer, car
rental ş.a)
o Crearea PNR-urilor
o Afişarea tarifelor, a regulilor tarifare şi a construcţiilor tarifare
o Emiterea automată de bilete de transport aerian
o Decontarea automată BSP
o Funcţii back-office (decontări, rapoarte etc)

Principiile codului de conduită ICAO aplicabile GDS-urilor

In vederea reglementării relaţiilor dintre companiile aeriene europene privind


utilizarea în comun a sistemului de rezervări ICAO a adoptat un cod de conduită
pentru GDS. Principiile acestui cod sunt :

32
- Obligativitatea introducerii în sistemul de rezervări a unor informaţii
corecte, coerente şi clare
- Orice linie aeriană are dreptul să participle la GDS pe baze egale şi
nediscriminatorii
- Titularul unui GDS este obligat să presteze servicii celorlalte companii
aeriene participante
- Titularul GDS-ului şi participantul la acestea conlucrează pe baze
contractuale şi nu se obligă reciproc la exclusivitate în acest gen de
relaţii
Alegerea GDS-ului de către o agenţie de turism reprezintă un factor de
succes.
Criteriile care stau la baza alegerii sunt :
- Acurateţea informaţiei
- Uşurinţa utilizării
- Rapiditatea răspunsului
- Suportul telefoniei
- Condiţiile de training
- Preţul
- GDS – reprezintă naşterea unei noi industrii de distribu’ii şi informaţii, bazată pe
tehnologie : în lume mai mult de 100.000 de birouri de agenţii de turism utilizează
365.000 de terminale de GDS în toată lumea

Principalele GDS-uri utilizate în Romania

Printre cei mai mari furnizări mondiali de sisteme globale de distribuţie putem
enumera următoarele companii: Galileo International, Sabre, Worldspan, Amadeus,
Abacus. Pe piaţa turistică internaţională aceste sisteme globale de distribuţie sunt
operaţionale recunoscute ca atare şi cu un prestigiu – în mod firesc – internaţional,
al căror număr de utilizatori şi de servicii asigurate evoluează permanent
 Worldspan – aparţine companiilor aeriene Delta, Northwest, TWA şi
Abacus şi este utilizat în peste 80 de ţări de peste 21.000 de agenţii, reprezentând
50% din totalul rezervărilor făcute pe Internet, acoperind 487 de linii aeriene, 45 de
companii de închiriat maşini, 25 de tour-operatori şi 191 de companii ce deţin 35.000
de unităţi hoteliere.

33
 Sabre – reţea creată de American Airlines, este conectată la peste 29.000
de agenţii de voiaj (123.000 de terminale), care pot astfel să facă rezervări la 300 de
companii aeriene, 13.000 de hoteluri şi 25 de societăţi rent-a-car.
 Amadeus – sistem fundat de companiile aeriene AirFrance, Iberia,
Lufthansa şi Continental Airlines, a preluat controlul reţelei computerizate de
distribuţie System One, care era/este operaţională pe continentul american.
Împreună cele două sisteme sunt utilizate de peste 57.000 de agenţii de voiaj din
întreaga lume (152.000 de terminale), oferind serviciile a 700 de companii aeriene,
23.000 de hoteluri, 41 de companii de închiriat maşini.
 Galileo - a fost creat de British Airways şi Alitalia, mai târziu aderând la
acest sistem de distribuţie globală companiile Swissair, KLM şi Olympic Airways.
Acest serviciu permite accesul la peste 500 de linii de transport aerian, la care se
adaugă 40 de companii de închirieri de autoturisme şi 45.000 de hoteluri în întreaga
lume.
 Appolo – este sistemul companiei United Airlines. La el sunt conectate circa
7.000 agenţii din întreaga lume, Exceptând Europa. În 1990 a început să fie
cunoscut sub numele de COVIA, pachetul de acţiuni fiind deţinut 50% de United
Airlines şi 50% de Alitalia, British Airwazs, KLM, Swissair, şi United States Air.
 Pars – a fost dezvoltat de Trans World Airlines (TWA), fiind după Sabre cel
mai ambiţios sistem american de distribuţie în turism. Aproximativ 6000 de agenţii de
voiaj (din care 1.170 în Europa), 43 de lanţuri hoteliere şi 16 societăţi de închiriat
maşini din lume sunt racordate la această reţea computerizată de rezervare. PARS
este foarte bine implementat în Elveţia fiind adoptat de Swisssair. În 1990 a fuzionat
cu DATAS II (creat de Delta Airlines), funcţionând sub numele de WORLDSPAN
(World Travel Agency Information Services).
Alte sisteme de rezervare prin computer a serviciilor turistice sunt Gemini (Air
Canada Airlines International), Start (Germania), Travicom (Marea Britanie), Esterel
(reţea franceză multi-server ce permite agenţiei de voiaj accesul la sistemele
informatice ale prestatorilor săi), Axess, Marsplus, Reservec – 2 (Air Canada),
ResAid (Scandinavian Airlines), TraviSwiss (Swiss Air), Jalcom – 3 (Japan Airlines),
Resana (All Nippon Airways), Abacus (Singapore Airlines, Cathay Pacific, Malaysia
Airlines şi un parteneriat cu Amadeus), Avis Wizard Direct Input Reservation
System (compania de rent-a-car Avis), Arrow (compania de transport feroviar
Amtrak) etc.

34
Prezentare comparativă a principalelor sisteme de rezervare

Criteriu Amadeus Galileo Sabre Worldspan


Sistem operare Windows Windows Windows Windows
Produs:
Transport aerian Da Da Da Da
Hoteluri Da Da Da Da
Rent-a-car Da Da Da Da
Trenuri Da Da Da Da
Feribot-uri Da Da Da Da
TO Da Da Da Da
Timp mediu/ 4.7 sec 3.1 sec 3.7 sec 2.4 sec
tranzacţie
Echipament oferit Închirierea Închirierea Posibilitatea Închirierea
echipament opţionala a de adaptare opţionala a
terminalelor şi echipament terminalelor şi
imprimantelor agenţiei imprimantelor
Service on-line Max. 4 ore Max. 4–6 ore Max.4–6 ore Max. 4 ore
Management- Da Da Da Da
contabilitate
Preţ Taxa lunară Echipament Echipament Echipament
pentru gratuit dacă gratuit la gratuit daca
fiecare se operează operarea a se operează
calculator: mai mult de mai mult de mai mult de
200$ 300 rez./lunar 300 300 rez./lunar
rez./lunar

Principalele condiţii de rezervare sunt :


 Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea drepturilor pasagarului de a
schimba sau anula rezervarea făcută. Referitor la termenul de emitere a biletului
transportatorul poate anula rezervarea fără preaviz dacă pasagerul nu a achitat
biletul în termenul specificat de transportator sau agentul său autorizat
 Pasagerul trebuie să furnizeze transportatorului datele sale personale în scopul
efectuării rezervării, emiterii unui bilet, obţinerii unor servicii auxiliare, facilitării

35
procedurilor de graniţă şi asigurării accesului oficiilor guvernamentale la aceste
date.
 In acest sens pasagerul autorizează transportatorul să reţină aceste date şi să le
transmit oficiilor proprii, agenţilor autorizaţi, altor transportatori, furnizorilor de
servicii auxiliare sau autorităţilor guvernamentale indiferent de ţara unde îsi au
sediul.
 Transportatorul va depune toate eforturile pentru a asigura locul atribuit anterior
rezervăndu-şi dreptul să modifice locul atribuit chiar după îmbarcarea în
aeronavă din motive operaţionale de siguranţă sau de securitate a zborului.
 Transportatorul va informa pasagerul dacă este necesară reconfirmarea
rezervării pe un zbor în continuare sau de înapoiere şi în ce condiţii se va efectua
(termen, modalitate).
 In cazul în care transportatorul solicită pasagerului să reconfirme rezervarea,
nerespectarea acestei prevederi permite transportatorului să anuleze rezervarea
nereconfirmată.
 Dacă pasagerul informează transportatorul asupra intenţiei sale de a călători, sub
rezerva disponibilităţii de locuri, pe zborul respectiv, transportatorul va revalida
rezervarea şi va asigura călătoria pasagerului.
 In cazul indisponibilităţii de locruri pe zborul respectiv trasportatorul depune
eforturi rezonabile pentru a deplasa transportatorul la stopover sau destinaţie.
 Pasagerul are obligaţia să verifice cerinţele de reconfirmare ale oricărui
transportator implicat în călătoria sa.
 In cazul în care se solicit pasaerul va reconfirma rezervarea transportatorului al
cărul cod figurează în dreptul zborului înscris în bilet

3.4. Procedura de rezervare şi emitere biletelor de avion

1.Solicitarea informaţiilor necesare efectuării rezervării : itinerarul, data de


efectuare a zborului, preferinţe pentru o clasă, companie, ore de călătorie alte
cerinţe speciale (poziţionarea locului în avion, tipul meniu, copil, bebe, persoană cu
nevoi speciale ş.a.)
2. Accesarea sistemului de rezervări (parola + user)
3. Afişarea disponibilităţilor
4. Prezentarea variantelor însoţite de informaţii utile

36
5. Alegerea variantei optime pentru client
6. Intocmirea PNR-ului
Pentru care rezevarea să fie corectă este nevoie de următoarele elemente :
- Numele complet al pasagerului (nume prenume) + datele de identificare
- Perioada de călătorie
- Ruta
- un număr de telefon de contact
7. Precizarea intervalului de timp pentru care se reţine rezervarea
8. Intocmirea măştii biletului
9. Emiterea biletului
10. Incasarea contravalorii acestuia
11.Oferirea informaţiilor utile

Exemplu de afişaj al tarifelor în GDS:

Un element foarte important al vânzării biletelor de avion prin agenţia de turism îl


reprezintă consultanţa acordată clientului care trebuie să identifice prin aceasta
avantajele cumpărării biletului de avion prin agenţie şi nu on-line.

37
3.5. Biletul de avion - călătorie încheiat între transportatorul aerian şi pasager

Biletul este un contract de călătorie încheiat între transportatorul aerian


(compania aeriană) şi pasager în care sunt specificate drepturile şi responsabilităţile
fiecărei părţi (Convenţia de la Varşovia compleată prin Convenţia de la Montreral)
El este considerat un cec la purtător, care este netransmisibil, putând fi plătit
cu cash sau carte de credit.
Biletul de transport aerian înseamnă:
- Un bilet de călătorie
- Buletinul de bagaj – în baza căruia pasagerul are dreptul să transporte gratuit un
bagaj cu un anumit volum şi greutate (care variază de la companie la companie, de
la clasă la clasă)
Biletul de călătorie poate fi emis
 automat cu ajutorl calculatorului(numai până în 2008)
 electronic e-ticketing
Din luna iunie 2008 toate companiile aeriene afiliate IATA (peste 250) vor
emite numai bilete electronice, sistemul de management al biletelor simplificandu-se
considerabil (Asociatia Internationala de Transport Aerian (International Air
Transport Association – IATA) impune transportatorilor aerieni sa renunte la biletele
de hartie in favoarea celor electronice).

3.6. Electronic ticketing

Electronic Ticketing este:


 metoda de a realiza vanzarea
 si a urmari stadiul calatoriei pasagerului,
 fara a emite documente pe hartie,
 pasagerii fiind acceptati pentru indeplinirea formalitatilor de Check In,
pe baza unui document de identificare (pasaport, permis conducere,
etc).
Biletul electronic
1. este un cod cu ajutorul căruia se identifică în bazele de date ale liniilor aeriene
datele călătoriei rezervate (numele pasagerului, punctul de plecare şi destinaţie,
numărul curselor, orele de decolare, aterzare) ; practic conţine aceleaşi informaţii ca

38
pe biletul e hârtie numai că nu sunt tipărite pe biletul clasic ci în format electronic
undeva pe un site web
Este un inlocuitor al biletului traditional, fiind un cupon care are inscris
pe el doar un cod şi un itinerariu.
In sistemul electronic de emitere de bilete, rezervarea şi plata se pot face fie
online, fie în mod traditional, insa linia aeriana nu emite un bilet de hartie, toate
datele zborului fiind stocate în computerele companiei.

Avantajele biletului electronic:

Pentru client:
 Eliminarea problemelor legate de furtul/ pierderea/ deterioarea sau uitarea,
acasă/ a biletelor (siguranţă);
 permite modificarea detaliilor de zbor cu pana la 30 de minute inaintea orei de
check-in
 poate fi schimbat sau modificat telefonic, e-mail
 procedura de check-in este mai simplă şi mai rapidă efectueaza prin
introducerea cartii de credit intr-un automat, pentru verificarea identitatii
clientului. Automatele de inregistrare rapida au posibilitatea tiparirii tichetului
de imbarcare nu doar pentru plecare, ci şi pentru intoarcere, daca aceasta
este programata în urmatoarele 24 de ore. Check-in-ul poate fi realizat şi
online, caz în care, automatul emite doar tichetul de imbarcare. Un alt
avantaj oferit de automatul de inregistrare rapida este acela ca pentru un grup
de 5-6 persoane, check-in-ul se poate face printr-o singura operatiune.
 Uşurarea operaţiunilor de modificare a biletelor şi de obţinere a rambursărilor.

Concluzie - daca ai un bilet de avion electronic economisesti timp, bani si ai un


plus de siguranta! „

Pentru companie:
 reducerea costurilor asociate cu tipărirea biletului (minimum 5 euro),
înregistrarea, înserierea, decontarea traditională-manuală a documentelor;

39
 Utilizatorii nu trebuie sa retina formate diferite de tranzactii, codurile acestora
fiind aceleasi indiferent de compania aeriana pentru care se emite biletul
electronic
 Reduce timpul necesar emiterii si procesarii biletelor
 Creste eficienta si productivitatea, reducand in acelasi timp costurile
operationale ale agentiei.
 Itinerarul biletului electronic (ITR) poate fi transmis foarte rapid prin email,
crescand astfel nivelul serviciilor oferite pasagerilor
 Electronic Ticekting asigura transmiterea datelor in conditii de deplina
securitate

Emiterea biletului electronic - se face folosind GDS -urile


Agentul emitent va furniza pasagerului un itinerar chitanţă care va include
în mod necesar:
 Numele pasagerului
 Codul sau numele companiei aeriene
 Numărul (numerele de zbor)
 Datele zborului
 Ora de decolare
 Pentru fiecare zbor codul de aeroport/ oraş ale originii şi destinaţiei
 Tariful
 Valoarea documentului
 Forma de plată
 Valoarea pentru taxe
 Codul de status al rezervării
 Data emiterii
 Numele companiei aeriene/agenţiei emitente şi locul emiterii
 Numărul documentului/tiket-ului
 Restricţii (inclusiv perioada de valabilitate
 Bagaj gratuit permis

40
Exemplu itinerar

Trip Locator: 4I42CY

STEFANIANICOLETAMRS POP
GEORGETAMRS ROMAN
Wednesday 21 November 2007 Air
Tarom - Flight RO 0381 Status: Confirmed
Depart: Bucharest Otopeni Int'l Airport Airline Ref: ZFDKZB
Bucharest, RO Seat:
09:15:00 Class: U-
Economy/Coach
Mileage: 1147
Arrive: Paris Charles de Gaulle Airport Travel Time: 3:20
Paris, FR Stopovers: 0
11:35:00 Aircraft: Airbus 320-
100/200
Terminal 2B Meal: Breakfast
Remarks:

Sunday 25 November 2007 Air


Tarom - Flight RO 9384 Status: Confirmed
OPERATED BY AIR FRANCE
Depart: Paris Charles de Gaulle Airport Airline Ref: ZFDKZB
Paris, FR Seat:
10:10:00 Class: U-
Economy/Coach
Terminal 2B Mileage: 1147
Arrive: Bucharest Otopeni Int'l Airport Travel Time: 2:50
Bucharest, RO Stopovers: 0
14:00:00 Aircraft: Airbus
A319/A320/A321
Meal: Breakfast
Remarks:

Agency Remarks

41
3.7. Tarifele biletelor de avion:
 Calcularea tarifelor în transporturile aeriene
 Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:
 Tarife IATA
 Tarife de companie

Calcularea tarifelor în transporturile aeriene

Stabilirea corectă a tarifelor şi completarea corectă a biletului de avion


reprezintă cele mai importante elemente al oricărei operaţiuni de vânzare.
Erorile de calcul pot duce la :
- respingerea biletului de către companiile aeriene cu efecte negative asupra
satisfacţiei clientului
- expunerea emitentului biletului unor penalizări şi sancţiuni pentru violarea regulilor
IATA sau guvernamentale
Tarifele biletelor de avion comercializate prin agentie :
- sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare , tarife contractuale , tarife
publicate in sistemele centralizate de rezervari , tarife speciale , etc.
In aceste conditii , fiecare zbor in parte presupune calcularea de catre agentul
specializat al pretului aplicabil biletului de avion respectiv . Acelasi zbor cu aceeasi
companie poate genera preturi diferite .
Data fiind infinitatea de preturi aplicabile biletelor de avion , acestea , ca si
regulile aplicabile lor , nu pot fi afisate sau publicate.
De asemenea , informatiile referitoare la reguli , care provin din comunicarile
scrise sau transmise computerizat de catre companie , prin sistemele de rezervare
centralizate sau direct la agentie , au un caracter continuu , modificarile pot fi
permanente , drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate in vreun inscris.
Pretul unui bilet de avion devine ferm , impreuna cu toate conditiile
aplicabile lui, numai in momentul in care este inscris pe documentul de
incasare intocmit de agentie.

42
Pretul oricarui bilet de avion presupune conditii , reguli si restrictii speciale
aplicabile calatoriei la care se refera documentul respectiv in mod special. Pretul
biletului de avion include de regula taxele de aeroport.
Exista insa situatii , independente de vointa agentiei , in care , pe parcursul
calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe , care nu au fost percepute initial ,
situatie in care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.
Categoriile de tarife aplicabile la cursele de linie operate de companiile
aeriene sunt atat de diverse incat este posibil ca pe acelasi zbor, pasagerii din
acelasi avion, sa fi platit intre 8-15 niveluri diferite de pret, cu diferente intre ele de
la 5-100%.
Totodată tarifele sunt diferentiate în functie de numeroase elemente, intre
care:
- sezon (hight sezon, shoulder sezon, low sezon)
- lungimea sejurului la destinatie (Tariful pe unitatea de distanta (km sau mila)
scade odata cu cresterea distantei, )
- daca în intervalul de timp al calatoriei este inclus un week-end
- durata de valabilitate a biletului
- intervalul de timp intre momentul cumpararii biletului şi momentul efectuarii
calatoriei
- cum, unde, cand a fost achizitionat biletul
- modalitatea de plata
- dimensiunea grupului care calatoreste
- numarul şi varsta copiilor care fac parte din grup, etc.
De exemplu pe ruta Atlanticului de Nord, de ex, se practica 60 de categorii
de tarife, care sunt publicate în manuale de tarife aeriene, ele putand deci fi
cunoscute de public.
Totodată la stabilirea tarifelor se au în vedere şi următoarele aspecte:
- 1. Pentru calcularea preţului biletului de călătorie IATA a stabilit o monedă
neutră numită NUC – Neutral Unit of Construction, bazată pe dolarul
american. Tarifele sunt publicate în monedă locală şi în NUC ; atunci când NUC-
ii sunt folosiţi în construcţia tarifară, acestea trebuie convertiţi printr-un factor, în
monedă locală, la valoarea de conversie a NUC-ilor din COC. Acest factor este
cunoscut ca rată de schimb IATA (IROE – IATA RATE OF EXCENGE) Lista

43
IROE este stabilită de către IATA CLEARING HOUSE la fiecare 5 zile şi
transmisă companiilor membre
2. Preţurle călătoriilor variază în funcţie de ruta aleasă pentru călătorie adică de
indicatorul global al călătoriei (GI – Global Indicators). GI este un cod din două litere
care arată direcţia călătoriei sau rutei alese
o TC 1 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 1 ori în emisfera vestică
notat : GI : WH – Western Hemishere;
Zona 1 cuprinde :Americile : de Nord, de Sud şi Centrală, Insulele
Caraibe, Groenlanda, Bermude, Indiile de vest, Insulele Hawaiwne
o TC 2 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 2 sau în emisfera estică,
notat GI : EH – Estern Hemishere travel ;
Zona 2 cuprinde : Europa, Africa, o parte din Federaţia Rusă (la V de
Urali), Islanda, Insulele Azore, o parte din Asia inclusiv Iranul
o TC 3 se referă la călătoriile în interiorul Zonei 3 care este o parte din
emisfera estică, notat GI : EH – Estern Hemishere travel routing;
Zona 3 cuprinde :Asia de Sud-est, Rusia la est de Urali Asia de Sud sau
subcontinentul Indian/ Indiile de Est, Japonia/Korea, Pacificul de Sud-Vest,
Australia, Noua Zeelandă
- Pentru calcularea unui bilet , IATA a publicat o listă cu fiecare oraş din lume
care are un aeroport, codificându-l cu trei litere, cât şi a fiecărui
transportator pentru transporturi de pasageri şi cargo cu două litere
• Destinatii – coduri de 3 litere
Exemplu:
BUH (OTP, BBU)
LON (LHR, LGW)
PAR (ORY, CDG)
SYD, DEL, BOM, MAA, BNE, KUL, CCU, LAX, SFO, CHI, TYO
• Companii – coduri letrice (2 litere) si cifrice (3 cifre)
Ex. RO, OS, LH, KL, AZ, AF / 281, 257, 220, 074, 055, 057
• Rute - pe anumite rute tariful depinde de ruta zborului.
• AT tarif valabil peste Atlantic
• AP tarif valabil peste Atlantic si Pacific
• EH peste emisfera estica
• WH peste emisfera vestica

44
• PA peste Pacific
• TS peste Siberia (nonstop Japonia)
2. Preţurle călătoriilor variază şi în funcţie de tipul călătoriei
In cadrul transportului aerian pasagerii pot efectua mai multe feluri de călătorii
grupate
 Simple One Way (OW- călătorie doar dus) este călătoria pentru care se
folosesc taxele OW cu următoarele caracteristici :
 punctul de origine şi cel de destinaţie sunt în ţări diferite şi
 pasagerul foloseşte doar o componentă a călătoriei
1. Round trip (RT) dus-intors – este o călătorie în întregime cu avionul de la un
punct la altul şi întoarcerea la punctul de plecare. ; are două componente
tarifare ale unui tarif normal care poate fi de asemenea combinat cu mai multe
tarife care ar putea fi înscrise pe bilet separat la un punct din construcţia
tarifară (nu se aplică la rutelre pentru care este stabilit tarif OW pentrutot anul,
intre două puncte în orice direcţie din lume)
Caracteristici :
 are două componente tarifare
 punctul de origine şi destinaţie este acelaşi
 tară de începere a călătoriei este aceeaşi cu cea de destinaţie ;
 se aplică jumătate din tariful RT fiecărei componente tarifare
2. Circle Trip (CT) – include călătoria de la un punct şi întoarcerea la acesta
printr-o continuă rută în circuit, incluzând călătorii care conţin două
componente tarifare dar care nu îndeplinesc condiţiile de RT. Originea şi
destinaţia finală a CT sunt aceleaşi dar tarifele aplicabile pe puncte nu sunt
egale.
Caracteristici:
 conţin două componente tarifare
 tară de începere a călătoriei este aceeaşi cu cea de destinaţie
 tarifele aplicabile pe puncte nu sunt egale.
Bilet open- jaw - Bilet dus-intors care da posibilitatea calatorului da a efectua la
intoarcere un alt traseu decat la dus, incluzând şi un sector de suprataţă (Single
Open Jaw - SOJ), sau două sectoare de suprafaţă (DOJ) punctele de plecare si de
sosire fiind fixate la dorinta sa, in intelegere cu transportatorul.

45
Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene:
1.Tarife IATA (IATA= Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian)
2. Tarife de companie (tip “Carrier Coded Fares”)
1. Tarifele IATA sunt negociate de companiile membre şi se înregistrează în
sistemul IATA, în general, cu ocazia Consfătuirilor de Coordonare Tarifară / sunt
stabilite în cadrul Conferinţelor IATA cu ocazia Consfătuirilor de Coordonare Tarifară
- sunt foarte puţin restricţionate
- sunt aplicabile tuturor companiilor aeriene membre IATA
Tipuri de tarife IATA :
• Tarife normale
• Tarife speciale
• Tarife confidenţiale (destinate TO)

Tarifele normale

- sunt tarifele publice de bază ale companiilor, cele mai ridicate pe


fiecare clasă de transport (clasa I, business class, cls economică).
- aceste tarife se aplică tuturor categoriilor de clienţi ; biletul este valabil
1 an, este modificabil : este posibilă schimbarea itenerariului, clasei, datei de voiaj
sau a orelor.
- el este rambursabil total sau parţial ; aceste tarife nu au restricţii de
utilizare şi pot fi aplicate diferitelor tipuri de voiaje : OW, TR. CT, RW, Oj (Permit
open-jaw - adica zborul catre un oras si intoarcerea din altul)
- sunt combinabile între ele, fiind posibilă efectuarea unui voiaj care
include mai multe etape într-o clasă specifică pentru fiecare tronson.
- pot fi emise « open » - cu datele de călătorie deschise ; biletul este
emis, cu un anumit parcurs , iar clientul poate efcetua rezervarea finală când
doreşte.
In cadrul tarifelor normale, următoarele categorii particulare de clienţi,
identicicate prin coduri IATA, beneficiază de reduceri :
• Infant : 0-2 ani (IN) plătesc 10% din tariful biletului, nu au dreptul la loc
propriu, voiajează cu un adult

46
• Copii între 2-12 ani (CH) plătesc 50% din tariful unui bilet
• pentru anumite categorii nu se aplică o reducere ci un tarif publicat
specific :
- tineri între 12-25/26 de ani (ZZ) conform transportatorului şi relaţiei
- Studenţi până la vârsat de 26 de anu, în general şi până la 30 conform
transportatorului şi relaţiei
- Persoane în vârstă (seniori, începând cu 60 de ani) variabile în funccţie
de transportator şi relaţie
- De la companie la companie aici pot intra şi familii cu copii (PF), cupluri
(SH) şi alţi beneficiari variabili în funcţie de importanţa lor pentru compania aeriană ;
aceştia beneficiind de un procentaj de reduceri sau de tarife specifice

Tarifele speciale

• Sunt tarife economice (mai ieftine decât cele normale) dar au o serie
de restricţii de utilizare ; ele se pot adresa unei tipologii particulare sau pot fi impuse
de o serie de constângeri
• Aceste tarife se adresează în general vacanţierilor şi sunt propuse
pentru principalele destinaţii turistice ; ele se numesc tarife excursii « EE«

Cele mai frecvente constângeri sunt :


• Tarifele se aplică tuturor clienţilor, existând reduceri aplicate
bebeluşilor şi copiilor, procentele de reducere fiind însă mai mici decât în cazul
tarifelor normale
• Este obligatorie efectuarea călătoriei dus-întors
• Clasele de rezervare sunt specificate (de regulă numai cls economice)
precum şi itinerarul de urmărit numit « «routing este adesea impus
• Perioada de valabilitate : ele se aplică , de regulă sezonier, la date sau
zile precise ale săptămânii sau în week-end
• Durata de valabilitate este caracterizată prin două noţiuni :
o Durata minimă de şedere/sejur (minimum stay) care poate fi de 1-7
zile, cel mai frecvent petrecerea nopţii de sâmbătă sau duminică regula Sunday rule
«SU«

47
o Durata maximă (maximum stay) poate fi limitată la 1, 3, 6 luni
• Data cumpărării : achitarea în avans trebuie să aibă loc cu un număr
de zile minimal înaintea plecării ex. 7-14 zile ; alte bilete nu sunt vandabile decât cu
24 de ore înainte de plecare
• Regula RER solicită adesea realizarea unei vânzări ferme, rezervarea
şi emiterea trebuie să fie simultane
• După vânzare, modificarea şi rambursarea biletelor sunt supuse unor
condiţii foarte restrictive şi antrenează adesea penalităţi
Tarifele speciale excursii
- Sunt tarife individuale valabile pe clasele economice, sunt destinate
turiştilor vacanţieri
Cele mai curente tarife speciale în ordine descrescătoare sunt :
• Tariful excursie (EE) – are cele mai puţine constrângeri
• Pex (Purchase Excursion ) este mai ieftin decât tariful EE, «
maximum stay » este în general de 3 luni
• (SX) Tariful Super Purchase Excursion este mai ieftin decât Pex «
maximum stay » este în general de 1 lună
• (Apex) Tariful Advance Purchase Excursion trebuie cumpărat cu un
număr determinat de zile în avans« maximum stay » este în general de 1 lună
• Tariful Super Apex este mai ieftin decât Apex
• Tariful Instant Purchase Excursion (Ipex) trebuie cumpărat cu 24 de
ore înaintea plecării, este vorba de un tarif redus pentru o vânzare de ultim moment

Tarifele de grup

• Se aplică unui număr de pasageri, în general 10 la care tariful


individual nu se aplică ; există tarife de grup mai avantajoase care sunt supuse
unor condiţii de utilizare particulare ;
• Grupul trebuie să fie prealabil constituit şi identificabil : familie,
asociaţie, club, grup şcolar, întreprindere.

Tarifele pentru TO (ptr voiajele forfetare)

2. Tarifele de companie

48
• nu se înregistrează în cadrul sistemului IATA,
• ele fiind negociate între companiile partenere şi autorităţile
aeronautice din ţările respective, funcţie de prevederile specifice ale acordurilor
aeriene interguvernamentale.
• reprezintă oferte speciale ale unor transportatori şi reflectă, în general,
nivelul de vânzare al pieţei, conţinând restricţii specifice de rută, transportator,
documentaţie, loc de vânzare, etc.
• sunt imai reduse dacât cele IATA,
• dar sunt mult mai restricţionate1.

Politica de stabilire a numărului de locuri alocate tarifelor speciale se


numeşte « yield management«

TEME DE DISCUTIE
1. Conceptul de ticketing rolul acestuia în cadrul unei agenţii de turism.
2. GDS –urile – instrumente moderne de rezervare a diferitelor categorii de
servicii
3. Procedura de rezervare şi emitere (etapele rezervării) a biletului de avion.
4. Electronic-ticktetingul metodă modern de rezervare şi emitere a biletelor de
avion
5. Avantajele biletului electronic pentru client şi pentru agenţia de turism.
6. Elemente principale în funcţie de care sunt diferentiate tarifele biletelor de
avion.
7. Categorii de tarife practicate în transporturile aeriene de pasageri
8. Deosebiri dintre tarifele IATA şi tarifele de companie.

49
IV. Acreditarea şi investirea IATA a agenţiei de turism
4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism
4.2. Procedura de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către IATA

■ Obiectivele capitolului:
 Cunoaşterea beneficiilor aduse unei agenţii de turism prin acreditarea IATA a
acesteia
 Insuşirea criteriilor de acreditare IATA a unei agenţii de turism
 Cunoaşterea procedurii de acreditare şi investire a agenţiei de turism de către
IATA

4.1. Criterii de acreditare IATA a unei agenţii de turism

Nicio companie nu-şi poate permite să înfiinţeze birouri în fiecare orăş al lumii
de aceea apelează la agenţi de vânzări, ca intermediari.
Reglementările privind aprobarea, acreditarea şi retragerea agenţilor sunt
prezentate în rezoluţiile IATA.
Relaţia dintre agenţii acreditaţi IATA şi companiile aeriene sunt reglementate
de către “Regulile de vânzare ale agenţilor către pasageri”; acestea pecizează
drepturile şi obligaţiile ambelor părţi precum şi procedurile la care trebuie să se
supună cei ce doresc acreditare IATA pentru vânzare de bilete pentru transportul
aerien internaţional.
Statutul de agent acreditat IATA es obţine în urma aprobării agentului de
vânzări de către companiile aeriene membre, prin Comitetul local de Investigare al
Agenţilor (AIP)
Orice agenţie de turism poate deveni agent acreditat în urma parcurgerii
procedurii de acreditate.

CRITERII DE ACREDITARE IATA A UNEI AGENTII DE TURISM


 criterii generale  Calificarea personalului
 Sediul : destinaţie  Situaţia financiară
accesibilitate  Standardul afacerii
 Securitatea sediului  numele
 Existenţa unui seif  managementul

50
1. CRITERII GENERALE
Fiecare solicitant trebuie sa verifice daca indeplineste urmatoarele criterii pentru
acreditarea IATA:
 Agentia de turism este inregistrata ca societate comerciala conform legislatiei
in vigoare de cel putin 2 ani si detine Licenta de Turism valabila de cel putin 6
luni;
 Denumirea juridica a Agentiei de Turism nu contine numele «IATA» sau
numele unei Companii Aeriene;
 Agentia de Turism nu isi desfasoara activitatea intr-un spatiu comun cu o
Companie Aeriana sau cu un GSA (General Sales Agent);
 Agentia de Turism nu desfasoara in paralel activitate ca GSA sau companie
aeriana sau consortiu de companii aeriene;
 Conducerea administrativa, actionarii, patronii si angajatii cu functii de
conducere ai Agentiei de Turism nu au fost facuti vinovati de frauda calificata,
inselatorie sau faliment si nu au fost administratori sau au detinut actiuni intr-o
alta Agentie de Turism acreditata IATA care sa fi fost declarata in intarziere
de plata si care mai are obligatii
financiare fata de Companiile Aeriene;
 Agentia de Turism are acces la un sistem de rezervari acceptat de catre BSP
Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan) si Internet;
 Agentia de Turism dispune de personal competent si calificat pentru emiterea
si raportarea biletelor in sistem BSP;
 Emiterile in sistem BSP trebuie acoperite printr-o scrisoare de garantie
bancara. Detalii in criteriile financiare si in Capitolul 14 al BSP Manual for
Agents.
2.SEDIUL
Agentia de Turism trebuie sa aiba un program de lucru continuu (minim 5 zile pe
saptamana, 8 ore pe zi pe tot parcursul anului) si un sediu personalizat si propice
desfasurarii activitatii specifice.
 Locatia poate fi acreditata si daca sediul este:
o special creat pentru organizarea pachete lor turistice si emite
documente de transport pentru aceste pachete turistice (HO – Head
Office / BR – Branch Office),
o sau este o filiala a unui agent acreditat IATA situata in sediul unei
organizatii, uzina sau firma comerciala si emite documente de transport
pentru nevoile interne ale organizatiei, uzinei
sau firmei comerciale respective (STP – Satellit Ticket Printer),
o sau este locatia unui printer satelit la sediul unui subagent al unei
Agentii de Turism acreditate IATA (STDO – Satellite Ticket Delivery
Office),
o sau este o locatie in care se emit numai bilete electronice (ETL –
Electronic Ticketing Location).
 Sediul nu poate fi situat intr-un spatiu in care mai functioneaza o Companie
Aeriana sau un GSA.

51
 Sediul va fi dotat cu un sistem de rezervari (CRS – Computer Reservation
System) acceptat de BSP Romania (Amadeus, Galileo, Worldspan).
 Pe piata romaneasca se folosesc numai bilete automate (OPTAT si bilete
electronice - ET). Bilete pe suport de hartie (OPTAT) vor fi distribuite doar in
momentul instalarii imprimantei de bilete; nu este cazul pentru ETL.
3. SECURITATEA SEDIULUI
o toate caile de acces in sediul fiecarei locatii aprobate vor fi in mod
eficient protejate in afara orelor de program;
o orice alte posibile puncte de acces ca luminatoare, ferestre, etc. vor fi
protejate cu sisteme de alarma;
o sediile vor fi protejate de sistem de alarma sau alte masuri de
securitate.

 Sediul locatiei aprobate IATA este subiectul unor inspectii periodice. In cazul
in care sediul nu mai indeplineste conditiile minime de securitate, Agency
Services Manager va actiona confom Rezolutiei 818, Sectiunea 5.3 – 5.8.
4. CALIFICAREA PERSONALULUI
 Pentru obtinerea acreditarii, solicitantul trebuie sa aiba personal
competent si calificat pentru vanzarea, emiterea si raportarea corecta in
sistem BSP. Astfel, Agentia de Turism trebuie sa angajeze cu norma
intreaga si cu contract permanent cel putin 1 persoana care sa detina:
1.a curs IATA/UFTAA Standard Course sau IATA/UFTAA
Foundation Course sau Basic Air Fares & Ticketing efectuat si
atestat de IATA, TAROM/ANAT sau o alta companie aeriana
membra IATA
1.b Experienta practica timp de minim 24 de luni consecutive in
ultimii 4 ani ca angajat intr-o agentie acreditata IATA sau in
departamentul de ticketing al unei companii aeriene;
2. CRS Air Fares & Ticketing Certificate;
3. BSP Procedures.
5. NUMELE
 Numele folosit de un solicitant nu trebuie sa fie acelasi sau in mod
intentionat asemanator cu cel al unei companii aeriene membre IATA, sau
chiar IATA. Sediul firmei nu trebuie sa fie identificat ca un birou al unui
Membru IATA sau al unui grup de Companii Membre IATA.
6. STANDARDUL DE AFACERE
 Solicitantul, sau oricare dintre directorii sai sau actionarii pincipali (sau
persoane care actioneaza in numele acestora), directori sau directori
adjuncti nu trebuie sa fi avut consemnari de violare voita a obligatiilor
financiare de-a lungul activitatii si nici declaratii de faliment.
7. MANAGEMENT
 Nici o persoana care este director sau care detine un interes financiar sau
pozitie de conducere in firma care depune cererea de acreditare nu
trebuie sa fi fost director sau sa fi avut un interes financiar sau sa fi ocupat

52
o functie de conducere intr-o agentie care a fost exclusa de pe lista
agentilor acreditati sau intr-o agentie care este sub incidenta unei
declaratii de default si care are inca datorii comerciale sau intr-o agentie
ale carei datorii comerciale au fost acoperite total sau partial prin
recurgerea la polita de asigurare sau garantia financiara.
 Solicitantii nu trebuie sa fi fost desemnati de vreo companie aeriana ca
GSA pentru tara in cauza sau pentru o parte a acesteia. (Un GSA este o
agentie care a fost imputernicita de o companie aeriana sa o reprezinte cu
scopul de a supraveghea vanzarile intr-un teritoriu definit si care este
remunerat corespunzator).
In vederea obţinerii acreditării IATA de către o agenţie de turism aceasta trebuie să
întocmească un dosar din care să rezulte că îndeplineşte criteriile minime solicitate
şi să-l depună la sediul IATA România.
DOCUMENTE NECESARE :
Dosarul care se depune la sediul IATA Romania trebuie sa contina:
 Cererea standard de acreditare / Application Form – IATA Accreditation
(HO/BR) in original transmisa intr-un singur exemplar completat corect si
in intregime, semnat depatronul/ actionarii firmei; Formularul este
disponibil in limba engleza pe site-ul IATA de Customer Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_form
s.htm
 1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri
de TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum un an de existenta si cel putin 6
luni activitate de vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica in cazul
sucursalelor - Branch Office);
 1 copie dupa Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in
scopuri de TVA (Agentul trebuie sa aiba minimum 2 ani de existenta si cel
putin 6 luni activitate de vanzare bilete de avion. Aceasta cerinta nu se aplica
in cazul sucursalelor - Branch Office);
 1 copie dupa un Certificat Constatator emis de Ministerul Justitiei / Oficiul
Registrului Comertului. Acest document nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de
zile la data depunerii dosarului la biroul IATA Romania si trebuie sa contina
datele de identificare, capitalul social, asociatii, administratorii, obiectul de
activitate (sa includa codurile CAEN: 7911 –
 Activitati ale agentiilor turistice, 7912 – Activitati ale tur-operatorilor, 7990 –
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica), puncte de lucru;
 1 copie dupa Licenta de turism;

53
 1 copie dupa Brevetul de turism si Cartea de Munca (sau document similar) a
detinatorului brevetului pe baza caruia s-a obtinut licenta de tu rism (copia se
verifica cu originalul);
 1 copie dupa Contractele de angajare sau Cartile de Munca (sau document
similar) ale agentilor de ticketing (copia se verifica cu originalul);
 1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale absolvite
de agentii de ticketing;
 1 copie dupa ultimul Bilant si Cont de Profit si Pierdere;
 1 copie dupa ultima Balanta Analitica; Notele explicative aferente ;
 1 Scrisoare de bonitate de la banca din care sa reiasa ca Agentul este un bun
colaborator;
 1 copie dupa Polita de asigurare impotriva falimentului;
Doua fotografii ale agentiei (interior si exterior);
 Foaie cu antet;
 1 scrisoare de la CRS din care sa reiasa ca Agentul este utilizator al
sistemului de rezervari si ca minim o persoana a fost instruita pentru emiterea
automata a biletelor;
 Conturile EUR/RON si banca la care sunt deschise acestea.
 La primirea dosarului se va emite un invoice pentru suma de: 350 EUR
Application Fee (nerambursabila) + 540 EUR Entry Fee, la care se adauga
TVA 19%. Pentru ca procedura de acreditare sa fie demarata, trebuie facuta
dovada platii acestui invoice.Durata aproximativa pentru obtinerea
acreditarii: 4 saptamani.

MODIFICARI SURVENITE DUPA ACREDITARE


Orice modificare survenita ulterior acreditarii IATA (schimbare denumire, statut,
sediu, proprietar) trebuie comunicata in cel mai scurt timp posibil Agency
Services Manager prin intermediul formularului Notice of Change (NOC) transmis
in original intr-un singur exemplar completat corect si in intregime, semnat de
patronul/actionarii firmei.
Formularul este disponibil in limba engleza pe site-ul nostru de Customer
Service:
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/travel_agents/accreditation_forms.htm
La primirea Notice of Change de catre biroul nostru veti fi informati in cel mai

54
scurt timp posibil cu privire la procedura si taxele necesare pentru procesarea
modificarii.
Orice modificare intervenita in structura personalului trebuie semnalata biroului
nostru si insotita de:
 1 copie dupa Contractul de angajare si Cartea de Munca (sau document
similar) a noului agent de ticketing (copia se verifica cu originalul);
 1 copie dupa Diplomele si Certificatele pentru cursurile profesionale
absolvite de noul agent de ticketing;

TEME DE DISCUTIE

1. Beneficiile aduse unei agenţii de turism prin acreditarea IATA a acesteia


2. Principalele categorii de criterii pe care trebuie să le întrunească o agenţie de
turism pentru a fi acreditată IATA
3. Procedura de acreditare IATA a unei agenţii de turism

55
V Planul de regularizare şi plată (Billing and Sttelment Plan- BSP)
IATA
5.1. BSP – sistem de circulaţie monetară cu rol de simplificare a procedurilor de
vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare
5.2. Avantaje oferite de sistemul BSP
5.3. Modul de funcţionare al BSP

■ Obiectivele capitolului:
 Inţelegerea sistemului de circulaţiei monetară BSP
 Cunoaşterea avantajelor oferite de sistemul BSP
 Insuşirea modului de funcţionare a unui BSP

BSP este un sistem de circulaţie monetară care simplifică procedurile de


vânzare, raportare şi decontare între companiile aeriene şi agenţii de vânzare (cargo
şi pasageri) certificaţi de către IATA. Cheia funcţionării BSP este utilizarea unor
documente standard de transport (bilete şi MCO) în locul biletelor individuale din
propriul stoc al fiecărei companii.
Avantaje oferite de sistemul BSP:
 o reducere a costurilor implicate de facturări şi încasări;
 posibilitatea unui mai bun control financiar;
 posibilitatea prelucrării electronice prin existenţa stocului de documente de
trafic standardizate;
 raportarea neregularităţilor şi dificultăţilor se face de către un for neutru către
IATA Plan Management;
 minimizarea costurilor administrative.
Agenţii sunt si ei favorizaţi de activitatea BSP beneficiind de :
- simplificarea muncii lor datorită utilizării STD(Standard Traffic Documents);
- reducerea costurilor prin înlocuirea multiplelor formulare de vânzări cu un
singur formular tip (Sales Transmittal Form);
- creşterea gradului de securitate împotriva sustragerilor prin existenţa unui
singur stoc de bilete;
- existenţa unui singur punct central unde sunt transmise raportările;
- posibilitatea instruirii personalului în cadrul unor cursuri specifice organizate
de BSP Manager.

56
Integrarea în sistemul BSP este conditionată de cel putin 3 elemente:
1).Aderarea la IATA (spre deosebire de alte secţiuni ale IATA unde o
companie aeriană poate fi parte fără a fi membru IATA - de exemplu Conferinţele
Tarifare – în cazul BSP există obligativitatea aderării prealiabile la IATA);
2). O dotare tehnică corespunzătoare, cerută de emiterea automată şi de
procedurile de identificare agent;
3). Existenţa unei banci care să devină BSP al companiei, banca care trebuie
să presteze servicii prompte şi corecte, pentru orice întârziere aplicându-se
penalizări considerabile.
Modul de funcţionare al BSP

PASUL 1:
a) agentul primeşte un stoc de documente standard – STD-uri – preconizat să
acopere activitatea pe 4 luni; STD-urile sunt furnizate de Traffic Document
Distributor; stocurile sunt reânoite periodic conform unui grafic;
b) agentul cere de la BSP Manager formulare administrative standard – Standard
Administrative Form B;
c) agentul trebuie să obţină din partea fiecărei companii membre BSP în numele
căreia va emite STD-uri un fel de carte de identificare - Carrier Identification
Plates (CIP);
d) agentul trebuie să-şi cumpere un printer pentru TKTS şi un Agent Identification
Plate.

PASUL 2:

Dupa obţinerea echipamentului şi stocului de STD-uri, agentul poate începe


să vândă folosind BSP – STD-uri.

PASUL 3:

La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, agentul trebuie să întocmească un


STF (Sales Transmittal Form) pentru toate vânzările BSP făcute. Acest formular
împreună cu cupoanele verzi şi alte documente contabile sunt transmise la un sediu
central (Central EDP Center).

57
PASUL 4:

Din momentul în care documentele menţionate la pasul 3 ajung în centrul


EDP, cursul lor este următorul:
a) datele se prelucrează şi se obţine un “Agent Billing Analysis” pentru fiecare
agent. Această analiză este obţinută pe baza informaţiilor prelucrate din una sau
mai multe perioade de raportare;
b) centrul v-a înmâna fiecarei companii membre BSP o analiză a vânzărilor făcute
de agenţi pe numele ei, aşa cum apar ele din Sales Transmittals primite de la
agenţi;
c) centrul ţine evidenţa stocurilor de STD şi furnizează informaţiile de completare.

PASUL 5:

Agentul face un singur transfer periodic cuprinzând toate tranzacţiile BSP


făcute în numele tuturor companiilor BSP.

PASUL 6:

Departamentul contabil al fiecarei companii BSP contabilizează datele de


intrare şi trimite – dacă este necesar – fiecărui agent o situaţie a debitelor şi
creditelor.

58
VI Locul activităţii de ticketing în cadrul agenţiei de turism
6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing
6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism
6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri

■ Obiectivele capitolului:

 Cunoasterea operaţiilor tenhice specifice ale activităţii de ticketing


 Intelegerea diferitelor modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în
cadrul unei agenţii de turism in functie de dimensiunile acesteia
 Intelegerea relaţiilor care se stabilesc între biroul/activitatea de ticketing şi
celelalte birouri

6.1. Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing

Activitatea de ticketing reprezintă o componentă importantă a activitătii unei


agenţii de turism pentru ca :
- aceasta are un rol reglator asupra încasărilor agenţiei datorită sezonalitătii mai
reduse a cererii pentru biletele de avion
- poate asigura 50-80% din volumul încasărilor agenţiei

Principalele operaţii tenhice specifice ale activităţii de ticketing sunt :


■ încheie contracte cu furnizorii de transport aerian (GDS, companii aeriene)
şi urmăreşte respctarea clauzelor contractuale;
■ stabileşte comisioanele agenţiei, condiţiile şi tarifele de vânzare a biletelor;
■ cunoaşte foarte bine rute, conexiuni, particularităţile şi avantajele sistemului
de rezervări folosit pentru a-i putea oferi clientului avantajele dorite
■ rezervă şi emite bilete de avion pe rute interne şi internaţionale;
■ urmăreşte creşterea vânzărilor suplimentare ;
■ ţine evidenţa încasărilor şi a plăţilor în lei sau în valută;
■ întocmeşte şi/sau verifică şi avizează deconturile ;
Intocmeşte periodic situaţiile cerute ;
■ asigură buna funcţionare a sistemului de rezervări;
■ gestionează documentele specifice;

59
■ colaborarează cu toate celelalte departamente pentru realizarea
programelor.

6.2. Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de


turism

In funcţie de dimensiunile agenţiei, condiţiile concrete, competenţa


managerială ş.a. activitatea de ticketing poate fi desfăşurată de :
- agenţi de ticketing
- agenţi de turism care au făcut cursuri de perfecţionare pe ticketing

Modalitǎţi de organizare a activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de


turism

Agenţie de turism de Agenţie de turism Agenţie de turism


dimensiuni mici în de dimensiuni medii de dimensiuni mari
cadrul căreia
personalul include 5-7
persoane
Director agenţie care ● biroul Turism/ programe/ Biroul/compartimentul:
are în subordine: rezervări ş.a. structurat ● turism intern;
● agenţi de turism; eventual pe turism intern ● outgoing;
● agenţi de tiketing. şi turism internaţional, în ● incoming;
Activităţile funcţionale cadrul căruia îşi desfăşoară ● ticketing şi/sau transporturi;
pot fi asigurate: activitatea referenţi/ agenţi ● evenimente/corporate /turism
- apelând la cola- de turism tour-operatori, de afaceri;
boratori (contabil, agenţi de turism; ● vânzări;
jurist ş.a.); ● birou Ticketing; ● birourile/compartimentele
● prin externalizarea ● activităţile funcţionale pot funcţionale.
serviciilor de contabi- fi asigurate, ca şi în cazul Compartimente/birouri
litate, resurse umane/ agenţiilor de dimensiuni funcţionale:
salarizare, cărţi de mici,de colaboratori sau ● marketing;
muncă, perfecţionare, firme specializate. ● fi nanciar-contabil;
consiliere juridică ş.a., ● resurse umane;

60
prin contracte econo- ● administrativ;
mice încheiate cu fi ● IT ş.a.;
rme de profil. Sau
- un birou serviciu, comparti-
ment economic, care
concentrează toate aceste
activităţi: marketing, financiar-
contabil, resurse umane,
administrativ-juridic ş.a.

6.3. Relaţii între ticketing şi celelalte birouri

Activitatea desfasurata in cadrul uneui agentii de turism implica stabilirea unor


relatii de diferite tipuri intre biroul ticketing si celelalte birouri.
Dintre acestea cele mai importante sunt:
Exemplu de relaţii ce se stabilesc între biroul ticketing şi biroul turism
■ biroul ticketing oferă, la solicitarea biroului Turism, informaţii privind transportul
aerian: rute curente, speciale, conexiuni, tarife, alternative de călătorie, avantajele
oferite de unele rute de călătorie (preţ, timp de conexiune, tipul avionului, viză etc.),
precum şi eventualele dezavantaje ale acestora;
■ biroul ticketing rezervă/emite bilete de avion în vederea asigurării transportului
pentru programele concepute în cadrul biroului Turism;
■ biroul ticketing încheie, la solicitarea biroului turism, contracte de închiriere a unor
curse Charter, în vederea realizării unor programe turistice.

Exemplu de relaţii ce se stabilesc între biroul ticketing şi biroul


■ compartimentul/serviciul/biroul sau persoana care are atribuţii în domeniul
resurselor umane solicită salariaţilor din cadrul celorlalte compartimente informaţii
referitoare la:
● persoanele afl ate în întreţinere, în vederea calculării impozitului pe salarii;
● cursurile de perfecţionare sau specializare efectuate în ultimul an.
■ salariaţii solicită compartimentului/serviciului/biroului sau persoanei care are
atribuţii în domeniul resurselor umane informaţii privind:

61
● posibilitatea efectuării unor cursuri de perfecţionare/specializate organizate de
către agenţie (de exemplu: cursuri de agent de ticketing);
● numărul de zile de concediu de odihnă de care benefi ciază conform legii sau
zilele rămase după efectuarea unei părţi din acesta;
● numărul de zile de concediu cu plată de care pot benefi cia în vederea efectuării
unor cursuri de perfecţionare sau de specializare;
● numărul de zile de concediu de studii, fără plată, de care pot beneficia;
● numărul de zile de concediu de care pot benefi cia în cazul unor evenimente
speciale în familie: căsătorie, naşterea unui copil ş.a.
■ salariaţii diferitelor compartimente transmit compartimentului/ serviciului/biroului
sau persoanei care are atribuţii în domeniul resurselor umane raportul de activitate,

Exemplu de relaţii ce se stabilesc între biroul ticketing şi biroul administrativ


■ solicită efectuarea, în baza protocoalelor/contractelor de service încheiate cu
diferite fi rme de specialitate, a unor reparaţii curente pentru: calculatoare,
imprimantă, fax, centrală telefonică, centrală termică, instalaţie aer condiţionat ş.a.
precum şi asigurarea necesarului de birotică

Cu fin –ctb/ Compartimentul/serviciul/biroul sau persoana care are atribuţii în


domeniul fi nanciar-contabil:
■ solicită, în funcţie de nevoile operaţionale ale agenţiei şi circuitul documentelor
prevăzut în ROF (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare), o serie de situaţii
privind încasările obţinute din vânzarea
produselor sau serviciilor turistice, restituiri de numerar ş.a.;
■ oferă salariaţilor care efectuează deplasări în interesul serviciului, informaţii privind
reglementările legale referitoare la deplasări: solicitarea unui ordin de deplasare
semnat de şeful ierarhic, a unui avans în numerar de la casieria unităţii,
obligativitatea justifi cării tuturor cheltuielilor efectuate pe parcursul deplasării pe
baza unor documentele justifi cative (bilete de tren, avion sau autocar, factura emisă
de unitatea de cazare, de restaurant ş.a.) în intervalulul de timp prevăzut prin lege;
■ efectuează periodic controlul /verifi carea:
● corectitudinii completării formularelor: factură, voucher, chitanţă fi scală (dacă au
fost completate toate rubricile conform specifi caţiilor din documente, dacă au fost
înregistrate corect datele de identifi care ale

62
agentului economic ş.a.);
● aplicării comisionului, TVA-ului conform reglementărilor legale şi a normelor
interne;
● calcularea corectă a sumelor ş.a.

Relaţiile dintre biroul ticketing şi biroul marketing

● biroul ticketing furnizează Biroului Marketing informaţii necesare stabilirii strategiei


de marketing;
● oferă informaţiile necesare conceperii politicii de produs, preţ, distribuţie,
promovare noi produse ce ar putea fi solicitate, facilităţi oferite în anumite perioade
de transportatori, trasee, tarife, facilităţi ce pot fi oferite de agenţie, pentru
promovarea serviciilor de transport turistic oferite.

63
IX Cunoaşterea terminologiei în transportul aerian

■ Obiectivele capitolului:

Importanţa – permite citirea şi interpretarea terminologiei specifice transportului


aerian şi înţelegerea termenilor proprii IATA:
 aller simple – voiaj simplu din punctul de origine în punctul de destinaţie
fără retur
 bilet deschis bilet de avion unde rezervările nu sunt confirmate pentru că
pasagerul nu cunoaşte datele voiajului
 circuit deschis circuit în care o porţiune este efectuată cu transport
terestru; acesta poate fi la plecare, sosire sau amândouă
Agent autorizat: agent de vânzare desemnat de transportator să-l reprezinte în
vânzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale.
Bagaj: articole, efecte şi alte obiecte personale ale pasagerului, destinate purtării,
utilizării, confortului sau comodităţii relativ la călătoria acestuia. În afara situaţiilor în
care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel
neînregistrat.
Bagaj înregistrat: bagajul luat în primire de către transportator şi pentru care acesta
eliberează buletinul de bagaj.
Bagaj neînregistrat: orice alt bagaj în afara celui înregistrat.
Bilet: document intitulat "bilet de călătorie şi buletin de bagaj" eliberat de
transportator sau în numele acestuia. El cuprinde condiţiile contractului, avizele,
cupoanele de zbor şi cuponul pasagerului.
Bilet complementar: bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un
singur contract de transport.
Buletin de bagaj: partea din bilet care se referă la transportul bagajului înregistrat al
pasagerului.
Codul companiei: cod format din două caractere sau trei litere care identifică o
anumită companie aeriana.
Convenţie: înseamnă oricare din următoarele convenţii aplicabile:
- Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian
internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce
urmează Convenţia de la Varşovia);

64
- Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955;
- Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la
Montreal (1975);
- Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961), în funcţie de aplicabilitatea fiecăreia
şi aşa cum este amendată periodic, dar depinzând de ratificarea de către Romănia a
acelor amendamente.
Cuponul pasagerului: parte din bilet care poartă această menţiune şi care trebuie
păstrată de pasager.
Cupon de zbor: parte din bilet emis de sau în numele transportatorului, care poartă
menţiunea "valabil pentru transport" şi care indică punctele între care pasagerul are
dreptul să fie transportat.
Condiţiile Contractului: înseamnă precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu
acesta, care includ o trimitere la unele din aceste Condiţii generale de transport.
Dauna: cuprinde decesul, vătămarea corporală, prejudiciile cuzate prin întârziere,
pierdere parţială sau alte prejudicii de orice natură ivite în urma transportului sau în
legatură cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de transportator.
Eticheta de bagaj: document eliberat de transportator în scopul exclusiv al
identificării bagajelor înregistrate.
Forţa majoră: înseamnă situaţii neobişnuite şi imprevizibile care scapă controlului
pasagerului şi/sau transportatorului, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar
dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere cuvenite.
Locuri de oprire acceptate: locurile menţionate pe bilet sau prevăzute în orarul
transportatorului ca opriri regulate în itinerarul pasagerului, cu excepţia locului de
plecare şi a celui de destinaţie.
Pasager: orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui
document de transport aerian, cu excepţia membrilor echipajului.
Rambursare involuntară: rambursarea parţială sau totală a unui bilet cauzată de
motive independente de voinţa pasagerului, menţionate în Articoulul 3, paragraful
3.A. din prezentele Condiţii generale.
Rambursare voluntară: rambursarea parţiala sau totală a unui bilet, alta decât
rambursarea involuntară.
Rezervare: echivalentul termenului “reţinere loc”, înseamnă alocarea în avans de loc
sau spaţiu de dormit pentru pasager, sau de spaţiu sau volum liber pentru bagaj.

65
Stopover: o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc
situat între locul de plecare şi cel de destinaţie.
Tarif: reprezintă tarifele publicate, taxele şi/sau condiţiile de transport înregistrate,
dacă este cazul, la autorităţile corespunzătoare.
Transport: înseamnă transportul aerian al pasagerului şi bagajelor sale, realizat cu
sau fără plată, inclusiv serviciile legate de acest transport.
Transportator: înseamnă TAROM şi compania aeriană, alta decât TAROM, care a
emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă
pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu
în legatură cu acest transport.

 Termeni şi abrevieri standard utilizate în operaţiunule de ticketing:


 DOB (DATE OF BIRTH) = data naşterii;
 RT (ROUD TRIP) = călătorie dus-întors (aller-retour);
 OW (ONE WAY) = călătorie dus (aller);
 Days of operation = zilele de operare (1-luni, 2-marţi…7-duminică);
 Dep = ora de plecare(de exemplu 0100=1a.m.; 0000=ora 12 noapte/24);
 Arr = ora locală de sosire la destinaţie;
 Flight = codul companiei şi nr. Cursei;
 Categorii de pasager:
 INF (INFANTS) = copii de vârstă 0-2 ani; au acces gratuit la cursa aeriană ;
 CHD (CHILDREN) = copil 2-12 ani; befeniciază de o reducere de tarif ( de exemplu
discount 30% ceea ce înseamnă că preţul este de 70% din tariful normal);
 + = sosire în ziua următoare;
 * = sosire după două zile;
 PAX = turişti, pasageri;
 SUNDAY RULE = regula de week-end se referă la faptul că sâmbăta şi duminica
tarifele sunt mai mici;
 FLIGHTS = curse aeriene interne
 OK = rezervarea este fermă;
 R.Q. = confirmarea nu este încăposibilă (în aşteptare );
 STOP OVERS = întreruperea călătoriei;

66
 RESERVATION FEE = taxa de rezervare – suma plătită de turist pentru acest
serviciu;
 CANCELLATION = anulare rezervări;
 Variante: 100 USD –FOR UNUSED TICKET = taxă de anulare pentru neutilizarea
biletului;
 NO REFOUND AFRET TRIP STARTED = nerambursarea în cazul în care călătoria
a fost începută;
 TAW-TIME LIMIT = dată limită până la care se poate cumpăra biletul (ex. TAW 7
=”clientul trebuie să achite contravaloarea biletului cu cel puţin 7 zile înainte de data
plecării”;
 CARRIE = linia aeriană internaţională.

Codurile principalelor oraşe

-A- ADL - Adelaide International, Australie


AAE - Annaba (El Mellah), Algérie ADS - Dallas (Addison Airport), USA
AAH - Aachen, Allemagne ADZ - San Andres Island, Colombie
AAL - Aalborg, Danemark AEP - Buenos Aires (J. Newbery),
AAP - Houston (Andrau Airpark), USA Argentine
AAR - Aarhus (Tirstrup), Danemark AGA - Agadir (Al Massira), Maroc
ABJ - Abidjan (Port-Bouet), Côte AGF - Agen, France
d'Ivoire AGP - Malaga, Espagne
ABQ - Albuquerque International, USA AGR - Agra, Inde
ABS - Abu Simbel, Egypte AHO - Alghero (Fertilia), Italie
ABV - Abuja, Nigeria AJA - Ajaccio (Campo Dell'Oro),
ABZ - Aberdeen (Dyce), Ecosse France
ACA - Acapulco (J. Alvarez), Mexique AJN - Anjouan, Comores
ACC - Accra (Kotoka), Ghana AJY - Agades (Manu Dayak), Niger
ACE - Arrecife (Lanzarote), Canaries AKL - Auckland International, Nlle-
ADB - Izmir (Adnan Menderes), Zélande
Turquie ALA - Almaty (Alma Ata), Kazakhstan
ADD - Addis Ababa (Bole), Ethiopie ALC - Alicante, Espagne
ADE - Aden (International), Yémen ALG - Alger (Houari Boumediene),
ADJ - Amman (Marka), Jordanie Algérie

67
ALP - Alep, Syrie ATH - Athens (Hellinikon Internat.),
ALY - Alexandrie, Egypte Grèce
AMD - Ahmedabad, Inde ATL - Atlanta International Airport,
AMI - Mataram (Selaparang), USA
Indonésie ATQ - Amritsar, Inde
AMM - Amman (Queen Alia Inter.), ATR - Atar, Mauritanie
Jordanie AUA - Oranjestad (Queen Beatrix),
AMS - Amsterdam (Schiphol), Pays- Aruba
Bas AUF - Auxerre, France
ANC - Anchorage Internat. Airport, AUH - Abu Dhabi (Nadia International),
Alaska EAU
ANE - Angers, France AUR - Aurillac, France
ANF - Antofagasta (Cerro Moreno), AVN - Avignon (Caumont), France
Chili AWG - Washington Municipal Airport,
ANG - Angoulême, France USA
ANK - Ankara (Esenboga), Turquie AXA - Anguilla (The Valley), Anguilla
ANR - Anvers (Deurne), Belgique AXH - Houston-Southwest Airport,
ANU - Antigua (Saint John's), Antigua USA
APA - Denver (Centennial Airport), AYQ - Ayers Rock, Australie
USA AYT - Antalya, Turquie
APW - Apia (Faleolo), Samoa AZI - Abu Dhabi (Bettina), EAU
AQJ - Aqaba, Jordanie -B-
AQP - Arequipa (Rodriguez Ballon), BAH - Bahrain Muharraq Internat.,
Pérou Bahrain
ARK - Arusha, Tanzanie BAK - Baku Bina Internat. Airport,
ARN - Stockholm (Arlanda), Suède Azerbaijan
ASB - Ashkhabad, Turkménistan BBK - Kasane, Botswana
ASD - Andros International, Bahamas BBQ - Barbuda (Codrington), Antigua
ASM - Asmara (Yohannes IV), et Barbuda
Erythrée BBR - Basse-Terre, Guadeloupe
ASP - Alice Springs, Australie BBU - Bucarest (Baneasa Airport),
ASU - Asuncion (Stroessner), Roumanie
Paraguay BBZ - Zambezi, Zambie
ASW - Aswan, Egypte BCN - Barcelone Airport, Espagne

68
BDA - Bermuda (Kindley Field), BJA - Bejaia (Soummam), Algérie
Bermudes BJC - Denver/Broomfield (Jeffco
BDS - Brindisi (Casale), Italie Airport), USA
BEG - Belgrade (N. Tesla Internat.), BJL - Banjul (Yundum), Gambie
Serbie BJM - Bujumbura (International),
BEL - Belem (Vale de Caes), Brésil Burundi
BEN - Benghazi (Benina), Libye BJS - Beijing Metropolitan Airport,
BER - Berlin (Metropolitan Airport), Chine
Allemagne BJY - Belgrade, Serbie
BES - Brest (Guipavas), France BKA - Moscow (Bykovo), Russie
BEW - Beira, Mozambique BKI - Kota Kinabalu, Malaisie
BEY - Beyrouth International Airport, BKK - Bangkok (Don Muang Internat.),
Liban Thailande
BFI - Seattle (Boeing Field Internat.), BKL - Cleveland (Burke Lakefront
USA Airport), USA
BFS - Belfast (Internat. Airport), BKO - Bamako (Senou), Mali
Irlande du Nord BLA - Barcelona (J. A. Anzoategui),
BGF - Bangui (M'Poko), Centrafrique Venezuela
BGI - Bridgetown (G. Adams Int.), BLL - Billund, Danemark
Barbade BLQ - Bologna (Giuseppe Marconi),
BGO - Bergen (Flesland), Norvège Italie
BGW - Bagdad (Metropolitan Area), BLZ - Blantyre (Chilika), Malawi
Irak BMA - Stockholm (Bromma), Suède
BGY - Bergamo, Italie BNE - Brisbane (International),
BGZ - Braga, Portugal Australie
BHD - Belfast City Airport, Irlande du BNJ - Bonn (Wahn), Allemagne
Nord BOB - Bora Bora, Polynésie Française
BHK - Bukhara Airport, Ouzbékistan BOD - Bordeaux (Merignac), France
BHX - Birmingham Internat. Airport, BOG - Bogota (Eldorado), Colombie
Angleterre BOH - Bournemouth, Angleterre
BHZ - Belo Horizonte (Confins), Brésil BOJ - Burgas, Bulgarie
BIA - Bastia (Poretta), France BOM - Bombay (Ch. Shivaji Int.), Inde
BIO - Bilbao, Espagne BON - Bonaire (Flamingo), Antilles
BIQ - Biarritz, France Néerl.

69
BOO - Bodo, Norvège BWN - Bandar Seri Begwan Internat.,
BOS - Boston (Logan Internat.), USA Brunei
BQE - Bubaque, Guinée Bissau BXO - Bissau (Bissallanca), Guinée
BQU - Bequia, St. Vincent et Bissau
Grenadines BZE - Belize International Airport,
BRC - San Carlos de Bariloche, Belize
Argentine BZR - Béziers, France
BRE - Bremen (Nieuenland), -C-
Allemagne CAG - Cagliari (Elmas), Italie
BRI - Bari (Palese Macchie), Italie CAI - Le Caire International Airport,
BRN - Berne, Suisse Egypte
BRQ - Brno, Rép. Tchèque CAN - Guangzhou (Baiyun), Chine
BRS - Bristol (Lulsgate), Angleterre CAP - Cap Haitien, Haiti
BRU - Bruxelles (National/Zaventem), CAS - Casablanca (Metropolitan),
Belgique Maroc
BRX - Barahona, République CAY - Cayenne (Rochambeau),
Dominicaine Guyane
BSB - Brasilia Internacional, Brésil CBR - Canberra, Australie
BSG - Bata, Guinée Equatoriale CCC - Caya Coco, Cuba
BSK - Biskra, Algérie CCE - Saint Martin (Grand Case),
BSL - Bâle/Mulhouse (Euro Airport), Guadeloupe
Suisse CCF - Carcassonne, France
BTS - Bratislava (Ivanka Airport), CCS - Caracas (Aeropuerto Intern.),
Slovaquie Venezuela
BUD - Budapest (Ferihegyi), Hongrie CCU - Calcutta (Dum Dum Internat.),
BUE - Buenos Aires, Argentine Inde
BUH - Bucarest, Roumanie CDG - Paris (Charles de Gaulle),
BVA - Beauvais (Tille), France France
BVB - Boa Vista, Brésil CEB - Cebu, Philippines
BVC - Boavista, Cap Vert CEI - Chiang Rai Internat. Airport,
BVE - Brive, France Thailande
BWI - Baltimore/Washington Internat., CEQ - Cannes (Mandelieu), France
USA CER - Cherbourg (Maupertus), France

70
CFE - Clermont-Ferrand (Aulnat), CNX - Chiang Mai International,
France Thaïlande
CFG - Cienfuegos, Cuba COO - Cotonou (Cadjehoun), Benin
CFR - Caen (Carpiquet), France CPD - Coober Pedy, Australie
CGH - Sao Paulo (Congonhas), Brésil CPE - Campeche (Alberto Ongay),
CGK - Jakarta (Soekarno-Hatta Int'l), Mexique
Indonésie CPH - Copenhagen (Kastrup),
CGN - Cologne/Bonn, Allemagne Danemark
CGO - Zhengzhou, Chine CPT - Cape Town (D.F. Malan),
CGP - Chittagong (Patenga), Afrique du Sud
Bangladesh CRK - Luzon (Clark Field), Philippines
CGT - Chinguitti, Mauritanie CRL - Charleroi (Gosselies), Belgique
CGX - Chicago (Meigs Airport), USA CSK - Cap Skirring, Sénégal
CHC - Christchurch Int'l Airport, Nlle- CTA - Catane (Fontanarossa), Italie
Zélande CTG - Cartagena (Rafael Nunez),
CHH - Chachapoyas, Pérou Colombie
CHI - Chicago (Metropolitan Area), CTU - Chengdu, Chine
USA CUE - Cuenca, Equateur
CHR - Châteauroux (Deols), France CUK - Caye Caulker, Belize
CIA - Rome (Ciampino), Italie CUN - Cancun International, Mexique
CLY - Calvi (Sainte Catherine), France CUR - Curacao (Hato), Antilles
CMB - Colombo (Katunayake), Sri Néerlandaises
Lanka CUZ - Cuzco, Pérou
CMF - Chambery (Aix-Les-Bains), CWL - Cardiff (Rhoose), Pays de
France Galles
CMN - Casablanca (Mohamed V), CXH - Vancouver (Coal Harbour),
Maroc Canada
CMR - Colmar, France CZL - Constantine (Ain El Bey),
CND - Constanza (M. Kogainiceanu), Algérie
Roumanie CZM - Cozumel, Mexique
CNF - Belo Horizonte, MG, Brésil CZW - Czestochowa, Pologne
CNG - Cognac, France CZX - Changzhou, Chine
CNS - Cairns International, Australie -D-

71
DAC - Dhaka (Zia Internat.), DNK - Dnipropetrovsk, Ukraine
Bangladesh DNR - Dinard (St. Malo), France
DAD - Da Nang, Viêtnam DOH - Doha, Qatar
DAL - Dallas Love Field, USA DOL - Deauville (Saint Gatien), France
DAM - Damas, Syrie DPS - Denpasar (Ngurah Rai),
DAR - Dar es Salaam, Tanzanie Indonésie
DBV - Dubrovnik, Croatie DRS - Dresde, Allemagne
DCA - Washington National Airport, DRW - Darwin, Australie
USA DSA - Doncaster/Sheffield, Angleterre
DCM - Castres, France DSD - La Desirade, Guadeloupe
DCY - Washington (Daviess County), DTH - Death Valley, USA
USA DTM - Dortmund, Allemagne
DDM - Dodoma, Tanzanie DTT - Detroit (Metropolitan Area), USA
DEL - Delhi (Indira Gandhi Internat), DTW - Detroit (Wayne County Airport),
Inde USA
DEN - Denver (Stapleton Internat.), DUB - Dublin, Irlande
USA DUR - Durban (L. Botha), Afrique du
DET - Detroit City Airport, USA Sud
DFA - Abu Dhabi (Al Dhafra Airport), DUS - Dusseldorf (Rhein-Ruhr),
EAU Allemagne
DFW - Dallas/Fort Worth Internat., DWH - Houston (D. W. Hooks), USA
USA DWS - Orlando (Lake Buena Vista),
DHM - Dharamsala, Inde USA
DIJ - Dijon (Longvic), France DXB - Dubai International Airport, EAU
DIL - Dili (Komoro), East Timor DYU - Dushanbe, Tajikistan
DIR - Dire Dawa (A.T.D. Yilma), DZA - Dzaoudzi (Pamandzi), Mayotte
Ethiopie -E-
DJE - Djerba/Zarzis, Tunisie EAP - Bâle/Mulhouse, Suisse/France
DJG - Djanet (Tiska), Algérie EAS - San Sebastian, Espagne
DKR - Dakar (Yoff), Sénégal EBB - Kampala (Entebbe), Ouganda
DLA - Douala, Cameroun EBU - Saint-Etienne (Boutheon),
DLM - Dalaman, Turquie France
DME - Moscow (Domodemovo), EDI - Edinburgh, Ecosse
Russie EFD - Houston (Ellington Field), USA

72
EGC - Bergerac, France FOR - Fortaleza, Brésil
EIN - Eindhoven, Pays-Bas FPO - Freeport International Airport,
ELS - East London, Afrique du Sud Bahamas
EMA - East Midlands (Derby), FRA - Francfort (Rhein/Main),
Angleterre Allemagne
ENC - Nancy (Essey), France FRS - Flores, Guatemala
ERS - Windhoek (Eros), Namibie FRU - Bishkek (Frunze), Kirghizistan
ESB - Ankara (Esenboga), Turquie FSC - Figari, France
ETZ - Metz/Nancy (Lorraine), France FTG - Denver (Front Range Airport),
EVN - Yerevan (Zvartnots), Armenie USA
EXT - Exeter, Angleterre FTU - Fort Dauphin, Madagascar
EZE - Buenos Aires (Ezeiza), FTY - Atlanta (Brown Field), USA
Argentine FUE - Fuerteventura, Canaries
-F- -G-
FAO - Faro, Portugal GAE - Gabes, Tunisie
FBU - Oslo (Fornebu), Norvège GAQ - Gao, Mali
FCO - Rome (L. de Vinci/Fiumicino), GBE - Gaborone (Sir Seretse Khama),
Italie Botswana
FDF - Fort-de-France (Le Lamentin), GBJ - Marie Galante, Guadeloupe
Martinique GCI - Guernesey, îles Anglo-
FDH - Friedrichshafen (Lowenthal), normandes
Allemagne GCJ - Johannesburg (Grand Central),
FEZ - Fès (Saiss), Maroc Af. du Sud
FGI - Apia (Fabali Si), Samoa GCM - Grand Cayman, Cayman
FIH - Kinshasa (Ndjili), RDC Islands
FJR - Fujairah International Airport, GDL - Guadalajara (Miguel Hidalgo),
EAU Mexique
FKB - Karlsruhe/Baden, Allemagne GDN -- Gdansk (Rebiechowo),
FLR - Florence (Peretola), Italie Pologne
FNA - Freetown (Lungi Airport), Sierra GDT - Grand Turk, Turks et Caicos
Leone GEA - Noumea, Nouvelle Caledonie
FNC - Funchal, Madère GEN - Oslo (Gardermoen), Norvège
FNI - Nîmes/Arles (Garons), France GEO - Georgetown (Timehri), Guyana
FNJ - Pyongyang, Corée du Nord GHA - Ghardaia (Noumerate), Algérie

73
GIB - Gibraltar (North Front), Gibraltar HAM - Hamburg (Fuhlsbuttel),
GIG - Rio de Janeiro (Galeao), Brésil Allemagne
GLA - Glasgow (Abbotsichn), Ecosse HAN - Hanoi (Noi-Bai), Viêtnam
GNB - Grenoble (Saint Geoirs), France HAV - La Havane (Jose Marti), Cuba
GND - Grenade (Pearls), Grenade HBA - Hobart, Tasmania, Australie
GOI - Goa, Inde HEL - Helsinki (Vantaa), Finlande
GOQ - Golmud, Chine HEM - Helsinki (Malmi), Finlande
GOT - Göteborg (Landvetter), Suède HER - Heraklion (Iraklion), Grèce
GOU - Garoua, Cameroun HFA - Haifa, Israël
GPS - Galapagos Islands, Equateur HGS - Freetown (Hastings), Sierra
GRO - Gerona (Costa Brava), Leone
Espagne HHN - Hahn, Allemagne
GRU - Sao Paulo (Guarulhos), Brésil HIR - Honiara, (Henderson), Iles
GRW - Graciosa Island, Açores, Salomon
Portugal HIX - Hiva Oa, Polynésie Française
GRX - Granada, Espagne HKG - Hong Kong, Int'l Airport, Hong
GRZ - Graz (Thalerhof), Austriche Kong
GSE - Göteborg (Save), Suède HKT - Phuket, Thailande
GTN - Mount Cook (Glentan), Nlle- HLP - Jakarta (Halim
Zélande Perdanakusuma), Indonésie
GUA - Guatemala City (La Aurora), HND - Tokyo (Haneda), Japon
Guatemala HNL - Honolulu International Airport,
GUM - Guam, Guam Hawaii
GVA - Genève (Genève-Cointrin), HOG - Holguin, Cuba
Suisse HOR - Horta (Faial Island), Açores
GWY - Galway, Irlande HOU - Houston (William P. Hobby
GYE - Guayaquil (Simon Bolivar), Airport), USA
Equateur HRE - Harare, Zimbabwe
GZM - Gozo, Malte HRG - Hurghada, Egypte
-H- HSH - Las Vegas (Henderson Sky
HAH - Moroni (Hahaya), Comores Harbor), USA
HAJ - Hannovre (Langenhagen), HTB - Terre de Bas, Guadeloupe
Allemagne HYD - Hyderabad, Inde
-I-

74
IAD - Washington Dulles International, JFK - New York (John F. Kennedy),
USA USA
IAH - Houston Intercontinental Airport, JFM - Fremantle, Australie
USA JHB - Johor Bahru, Malaisie
IDY - Ile d'Yeu, France JIB - Djibouti (Ambouli), Djibouti
IEV - Kiev (Zhulyany), Ukraine JKH - Chios, Grèce JKT - Jakarta
IFN - Isfahan, Iran (Metropolitan Area), Indonésie
IGR - Iguazu (Cataratas del Iguazu), JMK - Mykonos, Grèce
Argentine JMY - Freetown (Manny Yoko), Sierra
IGU - Foz do Iguacu (Cataratas), Leone
Brésil JNB - Johannesburg (J. Smuts),
IKT - Irkutsk, Russie Afrique du Sud
ILP - Ile des Pins, Nlle Caledonie JOG - Yogyakarta (Adisucipto),
INN - Innsbruck (Kranebitten), Indonésie
Austriche INU - Nauru International, JRO - Kilimanjaro, Tanzanie
Nauru JSA - Jaisalmer, Inde
INV - Inverness, Ecosse JSZ - St. Tropez, France
IOM - Isle of Man (Ronaldsway), JTR - Santorini, Grèce
Angleterre -K-
IQT - Iquitos (F.S. Vigneta), Pérou KBL - Kabul, Afghanistan
IST - Istanbul (Ataturk Internat.), KBP - Kiev (Borispol), Ukraine
Turquie KBR - Kota Bharu, Malaisie
ITM - Osaka (Itami Airport), Japon KBV - Krabi, Thailande
IXL - Leh, Inde KCH - Kuching, Malaisie
IZM - Izmir (A. Menderes), Turquie KEF - Reykjavik (Keflavik), Islande
-J- KGD - Kaliningrad, Russie
JAI - Jaipur, Inde KGL - Kigali (Kanombe), Rwanda
JAO - Atlanta (Beaver Ruin Airport), KHH - Kaohsiung International, Taiwan
USA KHI - Karachi, Pakistan
JDH - Jodhpur, Inde KIN - Kingston (Norman Manley),
JED - Jeddah (King Abdul Aziz), Jamaique
Arabie Saoudite KIV - Chisinau (Kishinev), Moldavie
JER - Jersey, Iles Anglo-normandes KIX - Osaka (Kansai Airport), Japon
KMG - Kunming (Wujlaba), Chine

75
KRK - Krakow (Balice), Pologne LEH - Le Havre (Octeville), France
KRT - Khartoum, Soudan LEJ - Leipzig (Schkeuditz), Allemagne
KTM - Kathmandu (Tribhuvan), Népal LFW - Lome (Tokoin), Togo
KTP - Kingston (Tinson), Jamaica LGA - New York (La Guardia Airport),
KTW - Katowice (Pyrzowice), Pologne USA
KUL - Kuala Lumpur (Subang), LGG - Liege (Bierset), Belgique
Malaisie LGK - Langkawi, Malaisie
KWI - Kuwait International Airport, LGW - Londres (Gatwick), Angleterre
Kuwait LHE - Lahore, Pakistan
KWL - Guilin, Chine LHR - Londres (Heathrow), Angleterre
-L- LIG - Limoges (Bellegarde), France
LAD - Luanda (4 de Fevereiro), Angola LIL - Lille (Lesquin), France
LAI - Lannion, France LIM - Lima (J. Chavez Internacional),
LAS - Las Vegas (McCarran Internat.), Pérou
USA LIN - Milan (Linate), Italie
LAU - Lamu (Mwana), Kenya LIS - Lisbone (Portela de Sacavem),
LAX - Los Angeles Internat. Airport, Portugal
USA LJU - Ljubljana (Brnik), Slovénie
LBA - Leeds/Bradford, Angleterre LLI - Lalibella, Ethiopie
LBD - Khudzhand, Tajikistan LLW - Lilongwe (Kamuzu Internat.),
LBG - Paris (Le Bourget), France Malawi
LBH - Sydney (Palm Beach), Australie LOH - Loja, Equateur
LBI - Albi, France LON - Londres (Metropolitan Area),
LBV - Libreville (Leon M'Ba), Gabon Angleterre
LBY - La Baule, France LOS - Lagos (Murtala Muhammed),
LCA - Larnaca, Chypre Nigeria
LCE - La Ceiba (Goloson), Honduras LPA - Las Palmas/Gran Canaria,
LCG - La Coruna, Espagne Canaries
LCY - Londres (City Airport), LPB - La Paz (El Alto), Bolivie
Angleterre LPL - Liverpool (Speke Airport),
LDE - Lourdes/Tarbes (Ossun), Angleterre
France LPQ - Luang Prabang, Laos
LED - St. Petersburg (Pulkowo-2), LPY - Le Puy, France
Russie LRH - La Rochelle (Laleu), France

76
LRM - La Romana, République MCP - Macapa,Brésil
Dominicaine MCT - Muscat (Seeb), Oman
LRT - Lorient (Lann-Bihouet), France MDL - Mandalay, Myanmar
LSI - Lerwick, Shetland MDQ - Mar del Plata, Argentine
LSS - Les Saintes, Guadeloupe MDW - Chicago (Midway Airport), USA
LTD - Ghadames, Libye MDZ - Mendoza (El Plumerillo),
LTN - Luton Airport, Angleterre Argentine
LUD - Lüderitz, Namibie MEB - Melbourne (Essendon),
LUG - Lugano (Agno), Suisse Australie
LUN - Lusaka Internat. Airport, Zambie MEK - Meknes, Maroc
LUX - Luxembourg (Findel), MEL - Melbourne (Tullamarine),
Luxembourg Australie
LVS - Las Vegas Municipal Airport, MES - Medan (Polonia), Indonésie
USA MEX - Mexico City, (Benito Juarez),
LXA - Lhasa, Tibet Mexique
LXR - Luxor, Égypte MGA - Managua (A. Sandino),
LYN - Lyon (Bron), France Nicaragua
LYR - Svalbard (Longyearbyen), MHB - Auckland (Mechanics Bay),
Norvège Nlle-Zélande
LYS - Lyon (St Exupery), France MHD - Mashad, Iran
-M- MIA - Miami International Airport, USA
MAA - Madras (Meenambakkam), Inde MID - Merida (M. C. Rejon), Mexique
MAD - Madrid (Barajas), Espagne MIL - Milan (Metropolitan Area), Italie
MAH - Mahon (Menorca), Baleéares MIR - Monastir (Skanes), Tunisie
MAN - Manchester (Ringway Int.), MJN - Majunga (Amborovy),
Angleterre Madagascar
MAO - Manaus (Eduardo Gomes), MJV - Murcie (San Javier), Espagne
Brésil MKZ - Malacca (Batu Berenclum),
MBA - Mombasa (Moi Internat.), Malaisie
Kenya MLA - Malte (Luqa), Malta
MBJ - Montego Bay (Sangster), MLE - Male (Hulule), Maldives
Jamaique MLW - Monrovia (Spriggs Payne),
MCO - Orlando International Airport, Liberia MMA - Malmo, Suède
USA MMK - Murmansk, Russie

77
MMO - Maio, Cape Verde MVD - Montevideo (Carrasco),
MMX - Malmo (Sturup), Suède Uruguay
MNL - Manille (Ninoy Aquino), MXP - Milan (Malpensa), Italie
Philippines MYD - Malindi, Kenya
MOF - Maumere, Indonésie MZI - Mopti (Barbe), Mali
MOW - Moscou (Metropolitan Area), MZM - Metz (Frescaty), France
Russie -N-
MPL - Montpellier (Méditeranée), NAN - Nadi, Fidji
France NAP - Naples (Capodichino), Italie
MPM - Maputo, Mozambique NAS - Nassau, Bahamas
MPN - Mount Pleasant, Falklands NAT - Natal, Brésil
MRD - Merida, Venezuela NBL - San Blas, Panama
MRI - Anchorage (Merrill Field), Alaska NBO - Nairobi (Jomo Kenyatta), Kenya
MRS - Marseille (Marignane), France NCE - Nice (Côte d'Azur), France
MRU - Plaisance (S. Ramgoolam), NCL - Newcastle, Angleterre
Maurice NDJ - N'Djamena, Tchad
MRX - Margarita Island, Venezuela NEW - New Orleans (Lakefront
MSB - St. Maarten (Marigot), Antilles Airport), USA
Néerl. NGO - Nagoya (Komaki), Japon
MSP - Minneapolis/St. Paul, USA NIC - Nicosia, Chypre
MSQ - Minsk (Loshitsa), Belarusse NIM - Niamey, Niger NKC -
MSR - Munster (Greven), Allemagne Nouakchott, Mauritanie
MST - Maastricht (Zuid-Limburg), NLO - Kinshasa (N'Dolo), RDC
Pays-Bas NOS - Nossi-Be (Fascene),
MSU - Maseru (Moshoeshoe), Lesotho Madagascar
MSW - Massawa, Erythrée NOU - Noumea (La Tontouta), Nlle
MSY - New Orleans (Moisant Field), Caledonie
USA NPS - Honolulu (Ford Island), Hawaii
MTY - Monterrey (M. Escobedo), NRT - Tokyo (Narita), Japon
Mexique NSI - Yaounde (Nsimalen Internat.),
MUB - Maun, Botswana Cameroun
MUC - Munich (F. J. Strauss), NTE - Nantes (Château Bougon),
Allemagne France
MUV - Philadelphie (Mustin ALF), USA NTO - Santo Antao, Cape Verde

78
NTR - Monterrey (Aeropuerto Norte), OST - Ostende, Belgique
Mexique OTP - Bucarest (Otopeni), Roumanie
NUE - Nurenberg, Allemagne OUA - Ouagadougou, Burkina Faso
NWA - Moheli, Comores OUD - Oujda (Les Angades), Maroc
NYC - New York (Metropolitan Area), OVD - Oviedo (Asturias), Espagne
USA OZZ - Ouarzazate, Maroc
-O- -P-
OAK - Oakland International Airport, PAC - Panama City (Paitilla), Panama
USA PAP - Port-au-Prince, Haïti
OCO - San Jose (El Coco), Costa Rica PAR - Paris (Metropolian Area),
OCW - Washington (Warren Field), France
USA PAS - Paros, Grèce
ODB - Cordou (San Jeronimo), PBC - Puebla, Mexique
Espagne PBH - Paro, Bhoutan
ODE - Odense (Beldringe), Danemark PBM - Paramaribo (J. A. Pengel),
ODS - Odessa (Tsentrainy), Ukraine Suriname
OHD - Ohrid, Macédoine PCP - Principe, Sao Tomé et Principe
OKD - Sapporo (Okadama), Japon PDK - Atlanta (Dekalb-Peachtree
OLB - Olbia (Costa Smeralda), Italie Airport), USA
OPF - Miami (Opa Locka Airport), USA PDL - Ponta Delgada (Sao Miguel),
OPO - Porto (Pedras Rubras), Açores
Portugal PDV - Plovdiv, Bulgarie
ORA - Oran, Algérie PDX - Portland International Airport,
ORD - Chicago (O'Hare International), USA
USA ORG - Paramaribo (Zorg en PEK - Beijing (Capital), Chine
Hoop), Suriname PEM - Puerto Maldonado (Padre
ORK - Cork, Irlande Aldamiz), Pérou
ORN - Oran (Es Senia), Algérie PEN - Penang International, Malaisie
ORY - Paris (Orly), France PER - Perth, Australie
OSA - Osaka (Metropolitan Area), PEW - Peshawar, Pakistan
Japon PFO - Paphos (International), Chypre
OSL - Oslo (Metropolitan Area), PGF - Perpignan (Rivesaltes), France
Norvège PGX - Perigueux (Bassillac), France
OSS - Osh, Kyrgyzstan

79
PHC - Port Harcourt (Omagwa), POS - Port of Spain (Piarco), Trinidad
Nigeria et Tobago
PHL - Philadelphia International PPG - Pago Pago, Samoa US
Airport, USA PPS - Puerto Princesa International,
PHW - Phalaborwa, Afrique du Sud Philippines
PHX - Phoenix (Sky Harbor PPT - Papeete (Faaa), Polynésie
International), USA Française
PIS - Poitiers (Biard), France PRG - Prague (Ruzyne), Rép.
PLH - Plymouth (Roborough Airport), Tchèque
Angleterre PRI - Praslin, Seychelles
PLP - La Palma, Canaries PRJ - Capri, Italie
PLU - Belo Horizonte, Brésil PSA - Pise (Galilei), Italie
PMA - Pemba Island, Tanzanie PSY - Port Stanley, Falklands
PMC - Puerto Montt (El Tepual), Chili PTP - Pointe-a-Pitre (Le Raizet),
PMF - Parme, Italie PMI - Palma de Guadeloupe
Mallorca, Baléares PTY - Panama City (O. Torrijos
PMO - Palerme (Punta Raisi), Italie Herrara), Panama
PNA - Pamplona, Espagne PUF - Pau (Pont Long Uzein), France
PNH - Phnom Penh (Pochentong), PUJ - Punta Cana, République
Cambodge Dominicaine
PNI - Pohnpei International Airport, PUS - Pusan (Kimhae), Corée du Sud
Micronesia PVG - Shanghai (Pu Dong), Chine
PNK - Pontianak (Supadio), Indonésie PVR - Puerto Vallarta (G. D. Ordaz),
PNR - Pointe Noire, Congo Mexique
POA - Porto Alegre (Salgado Filho), PYX - Pattaya, Thaïlande
Brésil PZU - Port Soudan, Soudan
POI - Potosi (Capitan Nicolas Rojas), -Q-
Bolivie QDU - Dusseldorf, Allemagne
POL - Pemba (Porto Amelia), QDV - Denver (Metropolitan Area),
Mozambique USA
POM - Port Moresby, Papouasie-Nlle- QGN - Tarragona (Reus), Espagne
Guinée QKA - Karlsruhe (Forchheim),
POP - Puerto Plata, République Allemagne
Dominicaine

80
QLA - Los Angeles (Metropolitan RIO - Rio de Janeiro (Metropolitan
Area), USA Area), Brésil
QLI - Limassol, Chypre RIX - Riga (Spilve), Laettonie
QLJ - Lucerne, Suisse RJK - Rijeka, Croatie
QLS - Lausanne (La Blecherette), RKE - Copenhagen (Roskilde),
Suisse Danemark
QPA - Padou, Italie RML - Colombo, Sri Lanka
QPG - Singapour (Paya Lebar), RNS - Rennes (Saint-Jacques),
Singapour France
QRA - Jo'burg (Randgermiston), Af. du ROB - Monrovia (Roberts Field),
Sud Liberia
QSF - San Francisco (Metropolitan ROM - Rome (Metropolitan Area),
Area), USA Italie
QSM - St. Maarten, Antilles RSC - Riga (Skulte), Lettonie
Néerlandaises RSE - Sydney (Aurose Bay), Australie
QSO - Sousse, Tunisie RTB - Roatan, Honduras
QTW - Taejon, Corée du Sud RTM - Rotterdam, Pays-Bas
-R- RUH - Riyadh (King Khalid), Arabie
RAI - Praia, Sao Tiago, Cape Verde Saoudite
RAK - Marrakech (Menara), Maroc RUN - Saint-Denis (Gillot), Réunion
RBA - Rabat (Sale), Maroc RUY - Copan, Honduras
RBD - Dallas (Redbird Airport), USA RVN - Rovaniemi, Finlande
RDU - Raleigh-Durham (Int'l Airport), RWP - Rawalpindi, Pakistan
USA
RDZ - Rodez, France -S-
REC - Recife (Guararapes), Brésil SAB - Saba, Antilles Néerlandaises
REK - Reykjavik, Islande SAH - Sana'a (El Rahaba), Yémen
REP - Siem Reap (Angkor), SAL - San Salvador (Internacional),
Cambodge Salvador
RGN - Yangoon (Mingaladon), SAO - Sao Paulo (Metropolitan Area),
Myanmar Brésil
RHE - Reims (Champagne), France SAP - San Pedro Sula (La Mesa),
RHO - Rhodes (Diagoras/Maritsa), Honduras
Grèce

81
SAW - Istanbul (S.Gokcen Internat.), SIG - San Juan (F. L. Ribas), Puerto
Turquie Rico
SAY - Siene, Italie SII - Sidi Ifni, Maroc
SBH - Saint Barthelemy, Guadeloupe SIN - Singapour (Changi Internati),
SBK - Saint Brieuc, France Singapour
SCL - Santiago de Chili (A. M. SIR - Sion (Sitten), Suisse
Benitez), Chili SJD - Los Cabos (S. J. del Cabo),
SCN - Saarbrucken (Ensheim), Mexique
Allemagne SJJ - Sarajevo, Bosnie
SCQ - Santiago Compostela SJO - San Jose (J. Santamaria), Costa
(Santiago), Espagne Rica
SCU - Santiago (Antonio Maceo), SJU - San Juan (L. Munoz Marin),
Cuba Puerto Rico
SDQ - Santo Domingo, République SJZ - Sao Jorge, Açores
Dominicaine SKD - Samarkand, Ouzbékistan
SDU - Rio de Janeiro (Santos SKG - Thessalonique (Mikra), Grèce
Dumont), Brésil SKI - Skikda, Algérie
SDV - Tel Aviv, Israël SKL - Isle of Skye, Angleterre
SEA - Seattle-Tacoma International, SKP - Skopje, Macedoine
USA SKU - Skiros, Grèce
SEL - Séoul (Kimpo), Corée du Sud SLC - Salt Lake City Internat. Airport,
SEZ - Mahé (Seychelles Int'l), USA
Seychelles SLZ - Sao Luis, Brésil
SFA - Sfax (Thyna), Tunisie SMS - Ste Marie, Madagascar
SFO - San Francisco Internat. Airport, SNE - Sao Nicolau, Cap Vert
USA SNN - Shannon (Limerick), Irlande
SGL - Manila, Philippines SOF - Sofia (Vrajdebna), Bulgarie
SGN - Ho Chi Minh (Tan Son Nhut), SOU - Southampton (Eastleigh),
Viêtnam Angleterre
SHA - Shanghai (Hongqiao), Chine SPK - Saporro (Chitose), Japon
SHJ - Sharjah International Airport, SPL - Amsterdam (Schiphol), Pays-
EAU Bas
SIA - Xian (Xiguan Airport), Chine SPU - Split (Kastel), Croatie
SID - Sal (Amilcar Cabral), Cap Vert SRE - Sucre (J. A. de Padilla), Bolivie

82
SSA - Salvador (Dois de Julho), Brésil TAS - Tashkent (Yuzhny),
SSG - Malabo, Guinée Equatoriale Ouzbékistan
SSH - Sharm El Sheikh (Ras Nasrani), TBS - Tbilisi (Novoalexeyevka),
Egypte Georgie
STL - St. Louis International Airport, TBZ - Tabriz, Iran
USA TCI - Ténérife, Canaries
STM - Santarem, Brésil TDD - Trinidad, Bolivie
STN - Londres (Stansted), Angleterre TER - Terceira (Aeroporto das Lajes),
STO - Stockholm (Metropolitan Area), Açores
Suède TFN - Ténérife (Los Rodeos),
STR - Stuttgart (Echterdingen), Canaries
Allemagne TFR - Tarbes, France
SUB - Surabaya (Juanda), Indonésie TFS - Ténérife (Sur Reina Sofia),
SUV - Suva (Nausori International), Canaries
Fidji TGU - Tegucigalpa (Toncontin),
SVG - Stavanger (Sola), Norvège Honduras
SVO - Moscou (Cheremetievo 2), THF - Berlin (Tempelhof), Allemagne
Russie THR - Theran (Qualeh Morgeh
SVQ - Seville (San Pablo), Espagne Airport), Iran
SWK - Milan (Segrate), Italie TIA - Tirana, Albania
SWP - Swakopmund, Namibie TIP - Tripoli (Idris), Libye
SXB - Strasbourg (Entzheim), France TKU - Turku, Finlande
SXF - Berlin (Schoenefeld), Allemagne TLC - Toluca (A. L. Mateos), Mexique
SXM - St. Maarten (Princ. Juliana), TLE - Tulear, Madagascar
Ant. Néerl. TLL - Tallinn (Yulemiste), Estonie
SYD - Sydney (Kingsford Smith), TLN - Toulon/Hyeres (Le Palyvestre),
Australie France
SYZ - Shiraz, Iran TLS - Toulouse (Blagnac), France
SZG - Salzburg, Autriche TLV - Tel Aviv (Ben Gurion), Israël
SZX - Shenzhen, Chine TMB - Miami (Kendall-Tamiami), USA
-T- TMM - Tamatave, Madagascar
TAB - Tobago (Scarborough), Trinidad TMP - Tampere (Pirkkala), Finlande
et Tobago TMR - Tamanrasset, Algérie
TAH - Tanna Island, Vanuatu

83
TMS - Sao Tome, Sao Tome et UGN - Chicago (Waukegan Regional),
Principe USA
TNG - Tanger (Boukhalef), Maroc UII - Utila Island, Honduras
TNR - Antananarivo (Ivato), UIK - Irkutsk, Russie
Madagascar UIO - Quito (Mariscal Sucre), Equateur
TNT - Miami (Dade-Collier), USA UIP - Quimper (Pluguffan), France
TOD - Tioman, Malaisie UKB - Kobe, Japon
TOE - Tozeur (Nefta), Tunisie UKY - Kyoto, Japon
ULC - Santiago de Chili, Chili
TOM - Tombouctou, Mali ULN - Ulan Bator, Mongolia
TPE - Taipei (Chiang Kai Shek), UPG - Ujung Pandang (Hasanuddin),
Taiwan Indonésie
TRD - Trondheim (Vaernes), Norvège URC - Urumqi (Diwopu), Chine
TRN - Turin (Caselle), Italie URO - Rouen, France
TRS - Trieste (Ronchi dei Legionari), USH - Ushuaia, Argentine
Italie USM - Koh Samui, Thailand
TRU - Trujillo, Pérou UUD - Ulan Ude (Mukhino), Russie
TRV - Trivandrum (International), Inde UVE - Ouvéa, Nlle Calédonie
TSA - Taipei (Sung Shan), Taiwan -V-
TSF - Trévise (S. Angelo), Italie VAN - Van, Turquie
TSR - Timisoara (Giarmata), VAP - Valparaiso, Chili
Roumanie VAR - Varna, Bulgarie
TUF - Tours (Saint-Symphorien), VCE - Venise (Marco Polo), Italie
France VCP - Sao Paulo/Campinas
TUN - Tunis (Carthage Airport), (Viracopos), Brésil
Tunisie VER - Veracruz (General H. Jara),
TXL - Berlin (Tegel), Allemagne Mexique
TYO - Tokyo (Metropolitan Area), VFA - Victoria Falls, Zimbabwe
Japon VGO - Vigo, Espagne
TZA - Belize City (Municipal), Belize VIE - Vienne (Schwechat), Autriche
-U- VIT - Vitoria, Espagne
UAK - Narssarssuaq, Groenland VKO - Moscow (Vnukovo), Russie
UDR - Udaipur, Inde VLC - Valencia, Espagne
UET - Quetta, Pakistan VLI - Port Vila (Bauerfield), Vanuatu

84
VLL - Valladolid, Espagne WVB - Walvis Bay, Namibia
VNO - Vilnius, Lituanie WVK - Manakara, Madagascar
VNS - Varanasi, Inde -X-
VNY - Los Angeles (Van Nuys Airport), XFW - Hamburg-Finkenwerder,
USA Allemagne
VRA - Varadero, Cuba XLS - Saint Louis, Sénégal
VRN - Verone (Villafranca), Italie XLW - Bremen (Lemwerder),
VTE - Vientiane (Wattay), Laos Allemagne
VVI - Santa Cruz (Viru Viru Internat.), XQP - Quepos, Costa Rica
Bolivie XXB - Manchester (Woodford),
VVO - Vladivostok, Russie Angleterre
VXE - Sao Vicente, Cap Vert -Y-
VXX - Mexico City (Sertel), Mexique YAO - Yaoundé (Nsimalen Internat.),
-W- Cameroun
WAS - Washington (Metropolitan YBC - Baie-Comeau, QC, Canada
Area), USA YBD - Vancouver (New Westminster),
WAW - Varsovie (Okecie), Pologne Canada
WDH Windhoek (J. G. Strijdom Inter.), YDA - Dawson, Canada
Namibia YDT - Vancouver (Boundary Bay),
WFI - Fianarantsoa, Madagascar Canada
WGL - Baltra Island, Galapagos, YEA - Edmonton (Metropolitan Area),
Equateur Canada
WHF - Wadi Halfa, Soudan YED - Edmonton (Namao Field),
WHP - Los Angeles (Whiteman Canada
Airport), USA YEG - Edmonton Internat. Airport,
WIL - Nairobi (Wilson), Kenya Canada
WLG - Wellington, Nouvelle-Zélande YGF - Cape Town (Youngsfield), Af.
WLS - Wallis (Hihifo), Wallis et Futuna du Sud
WMR - Mananara, Madagascar YGR - Iles de la Madeleine, Canada
WNT - Hierro, Canaries YHU - Montreal (St.-Hubert), Canada
WPU - Puerto Williams, Chili YHZ - Halifax International Airport,
WRK - Dallas (White Rock Airport), Canada
USA YIP - Detroit (Willow Run Airport), USA
WRO - Wroclaw, Pologne

85
YKZ - Toronto (Buttonville Airfield), YVR - Vancouver Internat. Airport,
Canada Canada
YLP - Mingan, Canada YWG - Winnipeg Internat. Airport,
YMQ - Montréal (région Canada
métropolitaine), Canada YXD - Edmonton Municipal Airport,
YMX - Montréal (Mirabel internat.), Canada
Canada YYC - Calgary Internat. Airport,
YND - Hull - Ottawa (Gatineau Airport), Canada
Canada YYZ - Toronto (L. B. Pearson Int'l),
YOK - Yokohama, Japon Canada
YZD - Toronto (Downsview), Canada
YOW - Ottawa (Macdonald-Cartier), -Z-
Canada ZAD - Zadar, Croatie
YQB - Québec, QC, Canada ZAG - Zagreb (Pleso), Croatie
YRO - Ottawa (Rockcliffe Airport), ZAM - Zamboanga International,
Canada Philippines
YRQ - Trois-Rivieres, Canada ZAO - Cahors, France
YSX - Halifax (Shearwater Airport), ZAZ - Saragosse, Espagne
Canada ZDJ - Berne, Suisse
YTO - Toronto (Metropolitan Area), ZGC - Lanzhou (Zhongchuan), Chine
Canada ZIG - Ziguinchor, Sénégal
YTZ - Toronto Island Airport, Canada ZND - Zinder, Niger
YUL - Montréal (P. E. Trudeau), ZNZ - Zanzibar, Tanzanie
Canada ZPE - Onasbruck, Allemagne
YVA - Moroni (Hahaya/Iconi), ZRE - Rethymnon, Grèce
Comores ZRH - Zurich (Zürich-Kloten), Suisse

86
Posibile întrebări la test:

6. Locul şi importanţă transporturilor aeriene în turism


7. Clasificaţi aeronavele după distanţa de croazieră şi capacitatea acestora/
8. Enumeraţi elementele structurale şi organizatorice ale aeroportului
9. Prezentaţi care sunt funcţiile şi serviciile oferite de un aeroport.
10. Caracterizaţi cursele regulate tradiţionale.
11. Caracterizaţi cursele low cost.
12. Definiţi conceptul de ticketing şi evidenţiaţi rolul acestuia în cadrul unei agenţii de
turism.
13. Caracterizaţi pe scurt CRS/SGD (definiţie, de cine au fost create, facilităţi
oferite) ; evidenţiaţi 3 exemple de CRS.
14. Prezentaţi funcţiile CRS-urilor
15. Evidenţiaţi criteriile care se au în vedere la alegerea unui CRS de către o agenţie
de turism.
16. Definiţi rezervarea, precizaţi ce garantează o rezervare confirmată şi ce nu,
evidenţiaţi căile de rezervare.
17. Procedura de rezervare şi emitere (etapele rezervării) a biletului de avion.
18. Prezentaţi electronic ticketing şi avantajele biletului electronic pentru client şi
pentru agenţia de turism.
19. Definiţi tarifele practicate într-o agenţie de turism şi evidenţiaţi elementele în
funcţie de care sunt diferentiate tarifele biletelor de avion.
20. Enumeraţi principalele categorii de tarife practicate în transporturile aeriene de
pasageri şi precizaţi care este importanţa stabilirii corecte a tarifelor..
21. Prezentaţi elementele/aspectele care se au în vedere la stabilirea tarifelor.
22. Evidenţiaţi deosebirile dintre tarifele IATA şi tarifele de companie.
23. Evidenţiaţi criteriile care stau la baza acrediţării IATA a unei agenţii de turism.
24. Importanţa/locul activităţii de ticketing în cadrul unei agenţii de turism.
25. Operaţii tehnice specifice activităţii de ticketing.
26. Abrevieri/termeni utilizaţi în operaţiile de ticketing.

87
TEST

Incercuiţi varianta corespunzătoare răspundului corect

1. IATA are ca misiune principală:


a. elaborarea de norme, practici recomandate şi proceduri internaţionale în
domeniile tehnice ale aviaţiei civile, precum şi promovarea masurilor de
securitate aeriană
b. promovarea transportului aerian sigur, regulat şi economic / eficient, printr-
o largă cooperare între companiile de transport aeriene internaţionale ale
diferitelor ţări .
c. elaborarea unor reglementări care vizează domeniul standardului calităţii
serviciilor
d. elaborarea măsurilor de control ce pot fi luate de aeroporturi pentru protecţia fito-
sanitară sau veterinată
2. Sistemele globale de distribuţie („Global Distribution Systems”) au fost create
de către
a. agenţiile de voiaj,
b. companiile aeriene
c. tour-operatori
d. lanţurile hoteliere,
3. Identificaţi care dntre următoarele principii nu este în conformitate cu codului de
conduită adoptat de ICAO pentru GDS:
a. Obligativitatea introducerii în sistemul de rezervări a unor informaţii
corecte, coerente şi clare
b. Orice linie aeriană are dreptul să participle la CRS pe baze egale şi
nediscriminatorii
c. Titularul unui CRS nu este obligat să presteze servicii celorlalte companii
aeriene participante
d. Titularul CRS-ului şi participantul la acestea conlucrează pe baze
contractuale şi nu se obligă reciproc la exclusivitate în acest gen de relaţii

88
4. Tarifele speciale sunt :
a. tarifele care se aplică în relaţia cu touroperatorii
b. tarife economice care au o serie de restricţii de utilizare
c. tarifele publice de bază ale companiilor, cele mai ridicate pe fiecare clasă de
transport
d. tarifele negociate între companiile partenere şi autorităţile aeronautice din
ţările respective, nefiind înregistrate în cadrul sistemului IATA,
5. Sistemele de rezervări (GDS-urile) acceptate de către BSP Romania sunt
a. Amadeus, Sabre Worldspan
b. Amadeus, Galileo, Appolo
c. Amadeus, Galileo, Worldspan
d. Amadeus, Galileo, Sabre
6. NUC reprezintă:
a. moneda neutră folosită de IATA în construcţia tarifară, pentru calcularea
preţului biletului de călătorie
b. abreviere standard utilizată pentru a defini călătoria dus-întors
c.
7. OW-este o abreviere standard utilizată pentru:
a. Călătorie/bilet doar dus
b. călătorie dus întors
c. călătorie în circuit
d. călătorie bilet deschis bilet de avion unde rezervările nu sunt confirmate
pentru că pasagerul nu cunoaşte datele voiajului
8. Stopover reprezintă
a. o călătorie cu escală
b. o întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat
între locul de plecare şi cel de destinaţie
c. o întreruperea călătoriei din motive de forţă majoră
d. anularea călătoriei

89
BIBLIOGRAFIE:

1. Caraiani, Gheorghe; Lucian Botea, F. Cristinel Tâncu – Ticketing


Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, Editura Pro-Universitaria, 2006
2. Caraiani Ghe. – Tratat de transporturi, Editura Lumina Lex, 2001
3. Capătână Octavian – Caracteristici ale Convenţiei de la Montreal din 1999
referitoare la transportul aerian internaţional în “Revista de Drept Comercial,
Editura Lumina Lex, nr. 7-8/2001
4. Capătână Octavian – Caracteristici ale Convenţiei de la Montreal din 1999
referitoare la transportul aerian internaţional în “Revista de Drept Comeercial,
Editura Lumina Lex, nr. 6/2001
5. Derosier, Bernard – Le transport aerien a l`heure europeenne, Paris,
Assemble Nationale, 1998
6. Aurelia Fulger - Airline Business – suport curs ANAT
7. Naveau, Jacques – Droit du transport aerian international, Bruxelles, 1980
8. Popescu Dumitra, Forme şi instrumente juridice de cooperare în aviaţia civilă
internaţională, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1983
9. Stanciu V. , Ionescu O.C. , Cristea I. , Transportul aerian de pasageri şi
marfă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980
10. Gabriela Stanciulescu – Managementul operatiunilor in turism, Editura
AllBeck, Bucuresti, 2003
11. G. Stanciulescu, G. Tigu - AVIAłIA CIVILĂ IN SLUJBA TURISMULUI
EUROPEAN SI INTERNATIONAL – EVOLUłIE SI OPERATORI
12. x x x Manual of Airport and Air Navigation Facility Tariffs, ICAO Journal,
Montreal, 1992
13. x x x Rules of the Air and Air Traffic Services , ICAO Journal, Monreal, 1993
14. x x x Business and Aviation Regional Transport – oct. 1995
15. x x x Ground Handling International Conference, Amsterdam, 21- 23
octombrie 1997
16. x x x International Air Transport Association – Ticketing handboo1 june 2002

90
17. x x x International Air Transport Association – Travel agemt`s handook
Resolution 814 Edition, Effetive 1 January, 2002Gabriela Stanciulescu
18. x x x Aeronauthical Information Publication -AIP Romania, 2005 Edition
19. x x x Manual de Aeroport, ediţia 2005

Anexa

91

S-ar putea să vă placă și