Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din

învățământul preuniversitar, sesiunea septembrie 2020

Lista disciplinelor pentru care se organizează concurs /testare la nivel județean

Testarea
Concurs județean suplinitorilor fără
Nr.
Disciplina de concurs (pentru suplinitori studii
crt calificați) corespunzătoare
postului

1 AGRICULTURA - HORTICULTURA x x
2 AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) x x
3 ALIMENTAȚIE PUBLICĂ(MAIȘTRI INSTRUCTORI) x
4 ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) x x
5 BIOLOGIE x
6 CARTING x
7 CHIMIE x
8 CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL x x
CONFECȚII TEXTILE- TRICOTAJE- FINISAJ TEXTIL(MAIȘTRI
9
INSTRUCTORI)
x x
10 CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA x
11 CONSTRUCTII x x
12 CONSTRUCȚII(MAIȘTRI INSTRUCTORI) x x
13 DANS CONTEMPORAN / MODERN x
14 DANS POPULAR x
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC,
15 ADMINISTRATIV, POSTA x
16 EDUCATIE FIZICA SI SPORT x
17 EDUCATIE MUZICALA x x
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ ANSAMBLURI VOCALE ȘI
18 INSTRUMENTALE, ARTĂ VOCALĂ (CANTO CLASIC ȘI CANTO POPULAR), x x
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI COREPETIȚIE, STUDII MUZICALE TEORETICE)
19 EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE x
ESTETICA SI INGRIJIREA CORPULUI OMENESC (MAISTRI
20
INSTRUCTORI)
x
21 FIZICA x
22 INDUSTRIE ALIMENTARA x x
23 INDUSTRIE ALIMENTARA (MAISTRI INSTRUCTORI) x x
24 INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI x
25 INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII x x
26 INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII (MAIȘTRI INSTRUCTORI) x x
27 INSTRUMENTE MUZICALE TRADITIONALE x
Page 1 of 2
Testarea
Concurs județean suplinitorilor fără
Nr.
Disciplina de concurs (pentru suplinitori studii
crt calificați) corespunzătoare
postului

28 INSTRUMENTE MUZICALE TRADITIONALE x


29 LIMBA RROMANI x
30 MATEMATICA x
31 MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) x x
32 PRELUCRAREA LEMNULUI(MAIȘTRI INSTRUCTORI) x x
33 PROFESORI DOCUMENTARIȘTI x x
34 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA x
35 RADIOTELEGRAFIE x
36 TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) x

Președintele comisiei județene de concurs


Inspector școlar general adjunct
Mariana GHEORGHE

Inspector școlar pentru managementul resurselor umane


MIU Cristian

Page 2 of 2