Sunteți pe pagina 1din 3

Numerale si numere in limba engleza – Numerals

1. Numeralul cardinal

Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) exprimă o cifră sau numărul obiectclor.


Numerele cardinale de la 1 la 12 în limba engleza sunt urmatoarele:
0 – zero   (zero, null)
1 – one   (unu)
2 – two   (doi)
3 – three   (trei)
4 – four   (patru)
5 – five   (cinci)
6 – six   (sase)
7 – seven   (sapte)
8 – eight   (opt)
9 – nine   (noua)
10 – ten   (zece)
11 – eleven   (unsprezece)
12 – twelve   (doisprezece)

- Intre 13 si 19 numerele se compun prin adaugarea terminatiei "-teen" la numerele 3-9.


(Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de numeralele 3
si 5 de la care s-au format)

13 – thirteen   (treisprezece)
14 – fourteen   (patrusprezece)
15 – fifteen   (cincisprezece)
16 – sixteen   (saisprezece)
17 – seventeen   (saptesprezece)
18 – eighteen   (optsprezece)
19 – nineteen   (nouasprezece)

- Zecile (20-90) se formeaza de la numerele 2-9 la care se adauga terminatia "-ty" (cu
deosebiri ortografice la numerele 20, 30, 40 si 50).

20 – twenty   (douazeci)
30 – thirty   (treizeci)
40 – forty   (patruzeci)
50 – fifty   (cincizeci)
60 – sixty   (saizeci)
70 – seventy   (saptezeci)
80 – eighty   (optzeci)
90 – ninety   (nouazeci)

Numele zecilor la plural: twenties, thirties, forties, fifties etc., precedate de articolul "the" sau
alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioada sau vârsta:
The literature of the thirties. - Literatura anilor `30.
She was a good-looking woman in her forties. - Era o femeie frumoasa între 40 si 50 de ani.

- Numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:

21 – twenty-one   (douazeci si unu)


35 – thirty-five   (treizeci si cinci)
68 - sixty-eight   (saizeci si opt)
79 – seventy-nine   (saptezeci si noua)
89 - eighty-nine   (optzeci si noua)

- Sutele se formeaza adaugand dupa numar cuvantul "hundred", iar miile se formeaza
adaugand cuvantul "thousand".

100 – one hundred   (o suta)


700 – seven hundred   (sapte sute)
1000 - one thousand   (o mie)
3000 – three thousand   (trei mii)

- Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care
denumesc zeci si unitati.

115 - a/one hundred and fifteen


735 - seven hundred and thirty-five
3008 - three thousand and eight

- Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele sunt necunoscute,
acestea apar la formă de plural: tens (zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions
(milioane).

In limba engleză, cuvântul care defineste miliardul este "billion".

- Spre deosebire de limba română (unde pentru unitati se foloseste virgula (,) iar pentru
separarea miilor se foloseste punctul (.)), in limba engleza este invers; unitatile se separa
prin punct si miile se separa prin virgula: 0.8;  2.35;  1,789;  3,358.78  etc,
- Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love.
        zero - în matematică si indicarea temperaturii
        oh  - la numerele de telefon
        nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal
        love - în tenis
Exemple:

It is four degrees below zero. - Sunt minus patru grade.


Dial 6070... - Formeaza six-oh-seven-oh...
Leeds United won 4-0 (four nil sau four to nothing). - Leeds a câstigat cu 3:0.
Nastase leads by 30:0 (thirty-love). - Nastase conduce cu 30:0.