Sunteți pe pagina 1din 8

- ACCEPTAREA CONDIȚIONATĂ A VACINĂRII -

- ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ -

Aici termenii „administrare” și „administratori” se referă la toate părțile care furnizează și / sau
„mandatează” servicii de vaccin și produse inclusiv Producători De Vaccinuri, Marketeri, Lobbyiști,
Distribuitori, Spitale, Clinici, Medici, Asistenți Medicali, Agenți și Agenții Guvernamentale,
Furnizori De Servicii Medicale , Funcționari Aleși, Persoane Executorii, Agenții și Programe, şi
toate celelalte părți care aduc vaccinuri „mandatate” pentru a aplica sau pentru a comercializa în
orice mod.

Acesta este un acord între părțile identificate aici care pe de o parte, vor primi vaccinuri sau vor fi
afectate de consecințele vaccinării inclusiv partea vaccinată / tutorii lor, reprezentanții și toţi oamenii
obligaţi, și pe de altă parte, administratorii și furnizorii de vaccin / uri în toate diferitele capacități.
Aceste părți ar trebuii identificate la sfârșitul prezentului document.

Bărbatul / femeia, băiatul / fata destinat/ă Vaccinării:


____________________________________
Cercul unu: Adult Minor

Numele Părinților sau Tutorelui și / sau Şeful Gospodăriei:


____________________________________

Numele fiilor / ficelor (toți membrii familiei): ____________________________________

_____________________________________________________________________

Adresă:____________________________________

Telefon:____________________________________

Alte contacte, dacă sunt disponibile: ____________________________________

Numele vaccinului care urmează să fie


furnizat_______________________________________________

În calitate de administrator al acestui vaccin Eu sunt de acord și cu următoarele reprezentări,


prevederi, termeni, declarații și poziții:

1. Sunt conștient și înțeleg că vaccinurile nu sunt o metodă perfectă sau complet dovedită de
combatere a bolii.

2. Sunt conștient și înțeleg că vaccinurile nu sunt eficiente 100%.

3. Sunt conștient că vaccinurile nu au fost testate suficient pentru a arăta că sunt 100% sigure și
eficiente.

4. Sunt conștient și înțeleg că vaccinurile pot provoca moartea, vătămarea și boala care afectează în
mod grav și negativ viața barbaţilor / femeilor, baieţilor / fetelor vaccinate, familiile lor și
comunitățile lor.

Pagina 1 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


5. Sunt conștient și înțeleg că vaccinurile, atunci când provoacă boli și vătămări, pot provoca costuri
majore pentru indivizi, familii și comunități, costurile care sunt doar responsabilitatea și răspunderea
agenților cauzatori care sunt administratorii și furnizorii unui vaccin dăunător sau ineficient.

6. Sunt conștient și înțeleg că vaccinurile provoacă risc care este responsabilitatea exclusivă a
administratorilor și furnizorilor vaccinului.

7. Sunt conștient și înțeleg că nimeni nu poate fi forțat, constrâns sau obligat să accepte tratament
medical sau substanțe străine introduse în trupul lor fără consimțământul voluntar complet în cadrul
dezvăluirii complete și că administrarea unui tratament, dăunător sau altfel, fără consimțământul
tuturor celor afectați parţile sunt ilegale și lipsite de etică.

8. Sunt conștient și înțeleg că vaccinările cauzează, uneori, vătămări, vătămări și boli, inclusiv boala
pe care intenționează să o prevină.

9. Sunt conștient și înțeleg că există pericole și pericole particulare de combinare a mai multor
vaccinuri într-unul sau administrări secvențiale iar unele dintre aceste pericole nu sunt bine înțelese
și nu au fost complet cercetate, testate sau dovedite sigure sau eficiente.

10. Am înțeles că indivizii au fiziologii diferite și că o vaccinare care poate fi inofensivă pentru un
individ poate fi destul de dăunătoare pentru un alt individ.

11. Sunt conștient și înțeleg că, înainte de administrarea oricărei vaccinări, administratorii
vaccinărilor trebuie și dezvăluie tuturor părților interesate toate riscurile cunoscute și presupuse,
pericolele, vătămările și eșecurile vaccinărilor și întregul conținut al vaccinării propuse, inclusiv
toate urmele substanțelor chimice, adjuvanți, componente și contaminanți, indiferent dacă
administratorii consideră sau nu aceste elemente ca fiind consecințe astfel încât beneficiarii
vaccinărilor pot lua decizii pe deplin informate cu privire la acceptarea vaccinării.

12. Sunt conștient și înțeleg că administrarea vaccinărilor fără divulgarea completă și


consimțământul voluntar complet al tuturor părților interesate și impunerea în acest fel a riscului și a
pericolului reprezintă încălcarea penală, malpraxis și răspunderea majoră a administratorilor
vaccinării către partea / părțile vaccinate în cazul în care apar consecințe negative.

13. Sunt conștient și înțeleg că orice persoană care încearcă să aplice un „mandat” în forțarea sau
constrângerea vaccinării sau a oricărui alt tratament medical asupra oricărei părți care nu doresc sau
neinformate, indiferent dacă „mandatul” este prevăzut sau nu în lege, coduri sau regulamente, este
personal răspunzător pe deplin de orice vătămare, pierdere, daune, consecințe negative ale vaccinării
asupra părții vaccinate și a tuturor celorlalte părți interesate. Această răspundere se aplică tuturor
administratorilor acelui „mandat”, tuturor legiuitorilor care au fost implicați în crearea acelui
„mandat” și tuturor companiilor și a indivizilor care au promovat acel „mandat” prin lobby sau prin
alte acțiuni politice și toate părțile care participă la executarea „mandatului”.

14. Înțeleg că, în calitate de administrator sau furnizor al oricărei vaccinări „mandatate”, îmi asum
toată răspunderea, obligația și responsabilitatea pentru orice consecințe negative și / sau
neintenționate ale administrării vaccinului și că trebuie să „fac integral” destinatarii ai vaccinului, a
tutorilor lor, a familiilor și a comunității pentru orice prejudiciu financiar și personal, daune și
pierderi cauzate de vaccin și orice prejudiciu care poate fi atribuit în mod rezonabil vaccinului. Am
înțeles că acest lucru este necesar, deoarece legile pentru a nu proteja în mod adecvat beneficiarii de
vaccinuri și, de fapt, pun publicul în pericol de vătămări neasigurate de la vaccinuri.
Pagina 2 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


15.Sunt conștient și înțeleg că trebuie să dezvăluiesc toate riscurile de vaccinare înainte de
administrarea vaccinului și, deoarece vaccinările prezintă riscuri, trebuie să le permit destinatarilor,
tutorilor și familiilor să refuze vaccinarea la discreția lor și că dezvăluirea pericolelor şi riscurilor nu
mă scutesc de nicio responsabilitate, răspundere sau responsabilitate pentru consecințele negative ale
vaccinărilor pe care le administrez.

16. Dacă un bărbat sau femeie , băiat sau fată suferă de vreo boală sau vătămare în orice moment
după vaccinare și nu înainte de vaccinare și această boală sau vătămare nu poate fi atribuită în mod
afirmativ la nicio cauză specială alta decât vaccinarea, atunci sunt de acord că este rezonabil să
presupunem că vătămarea sau boala au fost sau poate a fost cauzată de vaccinare și aș prezuma și voi
accepta această teorie în absența unor dovezi convingătoare contrare.

17. Dacă destinatarii vaccinului, tutorii, membrii familiei și părțile interesate ale părții vaccinate ar
trebuii, după vaccinare, să depună cereri de vătămare, pierdere, daune, vătămări sau boli pe care, în
mod rezonabil le suspectează că sunt cauzate în totalitate sau parțial de vaccinare, atunci
revendicările trebuie și ar trebuii plătite și livrate de către administratorii vaccinării (de mai sus) către
solicitant / reclamanți, fără a fi contestată în termen de 30 de zile de la depunerea fiecărei revendicări
și orice contestație la revendicarea / solicitările trebuiesc făcute printr-un proces scris formal și / sau
arbitraj neobligatoriu. Refuzul sau obstrucționarea notificării nu poate reduce obligațiile și va
provoca creșterea unei creanțe.

18. Sunt conștient și înțeleg că toți administratorii vaccinărilor sunt responsabili de orice suferință
emoțională cauzată de vaccinările lor și sunt responsabili de compensații pentru astfel de stres
emoțional cauzate victimei/victimelor.

19. Administratorii vaccinurilor sunt de acord că vor permite și facilita înregistrarea, înregistrarea
video, documentarea și investigarea tuturor serviciilor, proceselor și facilităților asociate cu
administrarea vaccinului și că administratorii vaccinărilor nu vor refuza sau obstrucționa colectarea
informațiilor din orice motiv motive cum ar fi „confidențialitate”, „securitate” sau „proprietar”.

20. Sunt conștient și înțeleg că orice eșec sau refuz de a semna prezentul acord provoacă suspiciunea
intenției de a face rău părții vaccinate și a altora și de a evita responsabilitatea pentru potențialul
prejudiciu care poate fi cauzat de vaccinare și sunt conștient și înțeleg că eșecul sau refuzul semnării
acestui acord de către orice administrator de vaccinuri este cauza refuzului în mod corect a vaccinării
de către destinatarul destinat vaccinării, cu legea, codul, reglementările, contractele și „mandatele”,
fără a ţine seamă.

21. Orice amenințare de consecință pentru refuzul vaccinării, cum ar fi scoaterea de la școală,
carantină, „amenințarea fiilor baiatului sau a fetei”, urmărirea penală, „pedeapsa civilă” etc. este
constrângere, este ofensivă, inadecvată, ilegală și / sau încalcă drepturile părinților. Nu există nici o
lege și nu poate exista nici o lege valabilă care să acorde în mod corect autoritate asupra oricărui
individ pentru a determina tratament medical pentru orice altă parte care este în posesia facultăților
lor. Refuzul vaccinării nu implică în niciun fel o judecată slabă, capacități diminuate sau
iresponsabilitate socială, deoarece există documente publice extinse care arată dauna, vătămarea și
moartea cauzate de vaccinuri.

22. Eu sunt / Nu sunt (cercul unu) susțin că personal am dreptul și autoritatea de a forța tratamentul
medical și vaccinările asupra părții (de mai sus) pe care intenționez să o vaccinez fără
consimţământul lui/ei. Dacă susţin această autoritate, atunci voi oferi toate referințele legale și
Pagina 3 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


oficiale care îmi conferă această autoritate în mod special împotriva destinatarului intenționat al
vaccinării. Am înțeles că trebuie să furnizez dovezi de autoritate pentru satisfacerea tuturor părților
interesate înainte ca bărbatul / femeia, baiatul / fata destinată vaccinării să fie vaccinată, deoarece
părțile interesate presupun că nu există și nu poate exista o astfel de autoritate și, în multe cazuri,
daunele cauzate de vaccinări nu pot fi inversate.

23. Înțeleg și sunt de acord că bărbatul / femeia , băiatul/ fata destinată vaccinării nu este
responsabilă să strângă semnături pe acest formular. Părțile care intenționează să vaccineze trebuie să
achiziționeze și să partajeze acest formular, să îl semneze și să le transmită oricărei părți destinate
vaccinării, la cerere. În momentul în care formularele semnate în mod corespunzător sunt livrate
bărbatului / femeii , băiatului/ fetei destinate vaccinării, respectivele formulare de acord vor fi
semnate de bărbatul / femeia, băiatul/ fata destinată vaccinării sau de către tutorele acestuia / acesteia
și o copie va fi returnată fiecărui administrator al vaccinării. Dacă unul dintre administratorii
solicitați mai sus nu reușește să semneze și returnează formularul, toate acordurile sunt nule și
vaccinarea este refuzată în mod corect.

24. Refuzul de a semna acest formular este o indicație de înșelăciune, rea-credință și ipocrizie din
partea unui administrator de vaccin, care poate recomanda vaccinarea ca fiind „sigură”, dar, în
același timp, neagă responsabilitatea pentru pericole. Dacă vaccinările sunt „în siguranță”, atunci
refuzul sau ezitarea de a semna acest formular este o indicație fermă a prezentării greșite cu afirmația
„siguranței”.

Dacă acest formular este refuzat sau nu este semnat de către administratorii de vaccinuri enumerați
mai sus, atunci refuzul vaccinului este de drept și refuzul trebuie presupus și onorat. Vaccinarea
prezintă riscuri, prin urmare, administrarea vaccinului fără semnătură la acest acord de către toate
părțile solicitate în prezentul acord și / sau fără consimțământul complet informat al tuturor părților
interesate constituie agresiune penală, malpraxis, vătămare intenționată și încălcarea drepturilor
împotriva părților vaccinate și a tuturor părților de interes comun de către administratorii și furnizorii
vaccinului, indiferent dacă este vorba de vreun prejudiciu cauzat sau nu de vaccinare, prin urmare,
fără consimţământul complet informat al tuturor părților interesate, obligații majore și obligații apar
din vaccinarea fără consimţământ, indiferent dacă vaccinarea provoacă sau nu vătămări fizice, boli
sau alte pagube.

Sunt de acord că refuzul de a semna acest formular constituie admiterea și avertizarea potențialului
destinatar al vaccinării că vaccinarea poate provoca daune și ar trebui evitată pentru a proteja
sănătatea și siguranța celor care primesc tratamentul.

Refuzul oricărui administrator al unui vaccin de a semna acest formular este motivul destinatarului
destinat vaccinului și al tutorilor acestora de a refuza vaccinarea în așteptarea garanțiilor și
asigurărilor necesare furnizate de partea / părțile responsabile.

Acest acord este separat și distinct de orice beneficiu / beneficii sau „necesități” care pot fi atribuite
programelor de vaccinare și vaccinare. Publicul poate fi protejat numai atunci când facând acest
lucru nu încalcă drepturile unei persoane individuale.

Orice vaccin care nu este complet testat și dovedit, prin testări riguroase, încercări, certificări și
administrare generală fiind fără riscuri și care este acceptat ca atare în unanimitate de comunitățile
științifice și medicale, sau care nu este administrat și „mandatat” de către un medic autorizat la un
pacient consimțitor nu poate fi administrat în mod legal sau fără răspundere majoră și penalități
pentru administrarea medicamentului fără licență și / sau fără consimţământul pacientului. Medicația
Pagina 4 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


fără consimţământ încalcă Constituția României, codurile de etică medicală și Convenţia de la
Oviedo din 4 aprilie 1997, Declaraţia Universală A Drepturilor Omului, precum şi a altor serii de
tratate și legi internaționale.

NOTĂ: Un acord separat trebuie semnat pentru fiecare bărbat/ femeie , băiat/ fată destinată a fi
vaccinată și pentru fiecare vaccin separat, chiar dacă vaccinurile separate sunt „combinate” într-un
singur vaccin/tratament.

Prin semnarea acestui formular, accept să răspund pe deplin și să fiu responsabil pentru toate
vătămările, pericolele și daunele și pierderile cauzate de vaccinul și vaccinarea pe care o administrez.

Am înțeles că destinatarul destinat vaccinului acceptă vaccinarea, cu condiția ca acesta să fie dovedit
sigur și eficient cu toate așteptările rezonabile iar asigurarea acoperă toate posibile cereri viitoare de
daune.

DECLARAȚI TOATE INGREDIENTELE, ADJUVANȚI ȘI CONTAMINANȚII DIN ACEST


VACCIN (OFERIȚI FOI SUPLIMENTARE DACĂ ESTE NECESAR, VĂ RUGĂM
SPECIFICAŢI PROCENTUL SAU CANTITATEA):
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Semnături, identificare și contacte pentru părțile responsabile (administratorii de vaccinuri):

Ofițer Autorizat Al Producătorului De Vaccin, Nume:


____________________________________

Titlu:____________________________________

Adresă:____________________________________

Telefon:____________________________________

Numărul permisului de conducere:____________________________________

Contacte alternative și identificare: ____________________________________

SEMNĂTURĂ__________________________________________

Ofițer Autorizat Al Organizației Care Administrează Vaccinările, Numele:

_________________________________________

Titlu:____________________________________

Pagina 5 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


Adresă:____________________________________

Telefon:____________________________________

Numărul permisului de conducere:____________________________________

Contacte alternative și identificare: ____________________________________

SEMNĂTURĂ_____________________________________________

Ofițer Autorizat Şi Responsabil Al Oricărei Agenții Guvernamentale „Mandatate”, Nume:

____________________________________

Titlu:____________________________________

Adresă:____________________________________

Telefon:____________________________________

Numărul permisului de conducere:____________________________________

Contacte alternative și identificare: ____________________________________

SEMNĂTURĂ_____________________________________________

Administrarea Individuală A Vaccinării Destinatarilor Vaccinului (Asistent Medical, Furnizor


De Servicii Medicale) Sau:

Alt nume:____________________________________

Titlu:____________________________________

Adresă:____________________________________

Telefon:____________________________________

Numărul permisului de conducere:____________________________________

Contacte alternative și identificare: ____________________________________

SEMNĂTURĂ_____________________________________________

Funcționarii Aleși, Birocrații Şi Personalul De Aplicare Care Sprijină „Mandatul”


Tratamentului Medical Şi / Sau Al Vaccinării (Fișă Suplimentară Atașată, Dacă Este Cazul):

Nume:____________________________________
Pagina 6 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


Titlu:____________________________________

Adresă:____________________________________

Telefon:____________________________________

Numărul permisului de conducere:____________________________________

Contacte alternative și identificare: ____________________________________

SEMNĂTURĂ_____________________________________________

Ofițer Autorizat Responsabil Pentru Distribuirea Vaccinării La Unitățile Şi Furnizorii De


Servicii Medicale:

Nume:____________________________________

Nume printat:____________________________________

Informații directe de contact:


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Data:____________________________________

SEMNĂTURĂ_____________________________________________

Când partea destinată vaccinării este în măsură să confirme și să asigure siguranța și eficacitatea
vaccinării oferite, primește asigurare sau active pentru toate daunele și a posibilelor daune, primește
o listă completă a tuturor ingredientelor, adjuvanților și a contaminanților vaccinării și primește
integral identificarea și contactele tuturor părților responsabile (de mai sus) partea destinată
vaccinării va determina dacă este adecvat, prudent, sigur sau necesar să se acorde consimțământul
pentru a fi vaccinat.

DACĂ ACORDUL DE MAI SUS NU ESTE SEMNAT, administratorul care oferă sau
„mandatează” un vaccin este obligat să semneze următoarea declarație, exclusiv de toate declarațiile
de mai sus:

Eu refuz să semnez acordul de mai sus, deoarece nu doresc să accept răspunderea personală pentru
vătămarea, deteriorarea și / sau pierderea pe care o poate provoca vaccinul meu.

Nume printat__________________________________________________

Titlu_______________________________________________________

Adresă____________________________________________________
Pagina 7 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII


Contact telefonic________________________________________________

Numărul permisului de conducere_______________________________________

Data:____________________________________

SEMNĂTURĂ:____________________________________

Pagina 8 din 8

ACORD ÎNTRE FURNIZORI DE VACCINURI ȘI PARTEA VACCINATĂ şi NOTIFICARII