Sunteți pe pagina 1din 21

National Standard of the People’s Republic of China

GB/T 32610-2016

Technical specification of daily


protective mask
日常防护型口罩技术规范
(English Translation)

Data emiterii: 2016-04-25 Data implementării: 01.11.2016


Emis de Administrația Generală pentru Supravegherea Calității, Inspecția și
Carantina Poporului Republica Chineza
Administrația de standardizare a Republicii Populare Chineze

Cuprins

Cuvânt înainte.................................................................................................... ...... II


1 Domeniul de aplicare................................... .......................................... ........ 1
2 Referințe normative ................................................................ ............. ......... 1
3 Termeni și definiții ............................................................... …..................... 2
4 Clasificare ...................................................................................................... 2
5 Cerințe tehnice ............................................................................ .................. 3
6 Metoda de testare ................................................. ............ ............................ 5
7 Reguli de inspecție ....................................................... .... ............................ 9
8 Ambalare, etichetă și depozitare ........................................................ ................. 10
Anexa A (anexa normativă) Metoda de testare a eficienței filtrului ...................... 12
Anexa B (anexa normativă) Metoda de testare a efectului de protecție ................. 14
Anexa C (anexa normativă) Condiții și note de mască ........................................... 18
Bibliografie................................................. ............................................................ 19

Cuvânt înainte
Acest standard este elaborat în conformitate cu regulile date în directivele GB / T 1.1 - 2009
pentru standardizare - Partea 1: Structura și redactarea standardelor.

Acest standard a fost propus de China National Textile and Apparel Council.

Acest standard a fost elaborat de SAC / TC209 (Comitetul Național Tehnic 209 pentru Textile al
Administrației de standardizare a Chinei).

Specificații tehnice ale măștii de protecție zilnice


1 Domeniul de aplicare

Termenii și definițiile standard, clasificarea, cerințele tehnice, metoda de încercare, regulile de


inspecție, ambalare, etichetă și cerințe de depozitare a măștii de protecție zilnice.

Acest standard se aplică măștii de protecție pentru filtrarea particulelor din mediul de poluare a
aerului din viața noastră de zi cu zi.

Acest standard nu se aplică mediului de hipoxie, funcționării subacvatice, evacuării, controlului


focului, suprimarea prafului medical și industrial și alte industrii speciale. Acest standard nu este
potrivit pentru sugari și copii mici.

2 Referințe normative

Următoarele documente de referință sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document.


Pentru datat referințe, se aplică doar ediția citată. Pentru referințele nedatate, ultima ediție a
referinței se aplică documentul (inclusiv orice modificări).

GB 2890—2009, Protecție respiratorie — Respiratoare de purificare a aerului fără motor

GB / T 2912.1, Textile - Determinarea formaldehidei - Partea 1: Formaldehidă liberă și


hidrolizată (metoda de extragere a apei)

GB / T 7573, Textile - Determinarea pH-ului extractului apos

GB / T 10586, Specificații pentru camere de căldură umede

GB / T 10589, Specificații pentru camere de testare la temperatură scăzută

GB / T 11158, Specificații pentru camere de testare la temperatură înaltă

GB / T 13773.2, Textile - Proprietăți de întindere a cusăturilor țesăturilor și articolelor textile


confecționate. Partea 2: Determinarea forței maxime de rupere a cusăturii folosind metoda
apucării

GB / T 14233.1—2008, Metode de testare pentru echipamente de perfuzie, transfuzie și injecție


de uz medical - Partea 1: Metode de analiză chimică

GB / T 17592, Textile - Determinarea coloranților azoici interzisi

GB / T 23344, Textile - Determinarea 4-aminoazobenzenului

GB / T 29865, Textile - Teste pentru rezistența culorii - Rezistența culorii la abraziune -


Suprafețe mici
3 Termeni și definiții

În sensul acestui document, se aplică următorii termeni și definiții.

3.1

Particule (PM2.5)

Se referă la particule cu diametrul echivalent al dinamicii aerului mai mic sau egal cu 2,5
microni în aerul ambiant.

[GB 3095—2012 , definiție 3.4]

3.2

Eficiența filtrului

Capacitatea corpului măștii de a filtra particulele în condiții specificate, exprimată ca a procent.

3.3

Performanță de protecție a particulelor

Capacitatea măștii de a bloca particulele în condiții specificate, exprimată în procente.

4 Clasificare

Efectul de protecție al măștii este împărțit în clasele A, B, C, D de la mare la scăzut și aerul


corespunzător calitatea la toate nivelurile sunt prezentate în tabelul 1. (Măștile de la toate
nivelurile ar trebui să poată reduce concentrația de particule inspiratoare la 75 μg / m ³ sau mai
puțin (indicele calității aerului este „bun” sau mai mare) în mediu corespunzător de poluare a
aerului.)

Tabelul 1 calitatea aerului aplicabilă mediului pentru diferite niveluri de efect de protecție

Efectul nivelul A B C D
de protecție
Categoria Poluare severa Sub poluare Sub poluare Sub poluare
indicelui de severa puternica moderata
calitate a aerului
aplicabil

5 Cerințe tehnice
5.1 Cerințe de bază

5.1.1 Masca trebuie să poată acoperi gura și nasul în siguranță și ferm.

5.1.2 Masca nu trebuie confecționată din materiale reciclate și materiale cu toxicitate mare,
carcinogenitate, sau potențial cancerigen. De asemenea, masca nu trebuie confecționată din
materiale despre care se știe că provoacă iritații ale pielii sau alte reacții adverse. Reziduurile
altor restricții asupra materialului trebuie să respecte cerințele relevante cerințe, fără miros.

5.1.3 Măștile nu trebuie să aibă unghi și margini ascuțite accesibile și nu trebuie să cauzeze
rănirea purtătorului.

5.1.4 Măștile ar trebui să fie ușor de purtat și de îndepărtat, să nu aibă presiune sau sensibilitate
evidentă fenomen în procesul de purtare și nu influențează activitatea capului.

Notă: Condițiile și notele unei măști vezi anexa C.

5.2 Cerința aspectului

Suprafața unei măști trebuie să fie liberă de rupere, pete de ulei, deformări și alte defecte
evidente.

5.3 Calitatea internă

Cerințe interne de calitate, a se vedea tabelul 2.

Tabelul 2 Calitatea internă

Articole Cerinte
Rezistența culorii la abraziune (uscat / umed) a / nivel ≥ 4
Conținut de formaldehidă / ( mg / kg ) 20

Valoarea pH-ului 4.0 ~ 8.5
Amină dyesa aromatică cancerigenă descompozabilă / (mg / kg) Interzisă
Reziduuri de oxid de etilenă b / ( μg / g ) 10

Rezistența la inhalare / Pa ≤ 175
Rezistența la expirație / Pa ≤ 145
Rezistența la rupere a benzii de mască și a îmbinării benzii de mască și a 20
măștii corp / N ≥
Rezistența capacului supapei de expirație c Fără alunecare,
fractură și
deformare
Microorganism Coliformele interzise
Bacteria purulentă patogenă Interzisă
Colonii fungice totale / (CFU / g) ≤ 100
Colonii bacteriene totale / (CFU / g) ≤ 200
Fliled din versiunea (Downside) ≥ 60
a Evaluați doar vopsirea și tipărirea.
b Evaluează numai masca tratată cu oxid de etilenă.
c Evaluați masca echipată numai cu supapă de expirație.
d Se referă la pseudomonas aeruginosa, stafilococ auriu și streptococ hemolytic.

5.4 Eficiența filtrului

Împărțiți nivelurile în Ⅰ, Ⅱ și Ⅲ pe baza eficienței filtrului. Indici corespunzători la toate


nivelurile, a se vedea tabelul 3.

Tabelul 3 Nivele și cerințe de eficiență a filtrului

Niveluri de eficiență a filtrului I II III


Eficiența filtrului /% ≥ Mediu sărat 99 95 90
mediu uleios 99 95 80

5.5 Efect de protecție

5.5.1 Cerințele pentru efectul de protecție al măștilor cu diferite niveluri de efect de protecție, a
se vedea Tabelul 4.

Tabelul 4 Cerințe pentru efectul de protecție al măștilor cu niveluri diferite de efect de protecție

Nivelul efectului de protecție A B C D


Efect de protecție /% ≥ 90 85 75 65
5.5.2 Când nivelul efectului de protecție al unei măști este de clasa A, eficiența filtrului trebuie
să atingă nivelul Ⅱ și de mai sus; Când nivelul efectului de protecție al unei măști este de clasa B,
C, D, eficiența filtrului ar trebui să atingă nivelul Ⅲ Si mai sus.

6 Metoda de testare

6.1 Inspecția aspectului

Extrageți 10 măști și adoptați metoda de inspecție vizuală pentru testare. Inspecția va fi supusă
lumină naturală normală; dacă adoptați iluminare fluorescentă, iluminarea nu trebuie să fie mai
mică de 400 lx.

6.2 Rezistența culorii la abraziune

Executați în conformitate cu prevederile GB / T 29865. Stratul exterior al unei măști trebuie


testat atunci când testarea rezistenței culorii la abraziune uscată; stratul de contact dintre mască și
față trebuie testat atunci când testarea rezistenței culorii la abraziune umedă.

6.3 Conținutul de formaldehidă

Executați în conformitate cu prevederile GB / T 2912.1.

6,4 valoare pH

Executați în conformitate cu prevederile GB / T 7573. Decuparea probei din stratul de contact


dintre mască și față.

6.5 Coloranți aminici aromatici cancerigeni descompozabili

Executați în conformitate cu prevederile GB / T 17592 și GB / T 23344.

Notă: În general, testați mai întâi conform GB / T 17592, când se detectează anilină sau 1, 4-
fenilendiamină, testați conform GB / T 23344 din nou.

6.6 Reziduuri de oxid de etilenă

Conform etichetei produsului, masca tratată cu oxid de etilenă trebuie testată conform
prevederile capitolului 9 din GB / T 14233.1-2008. Probele paralele care sunt decupate pe corpul
măștii vor fi testate. Dacă un rezultat este calificat, altul este necalificat, nu este permisă
adoptarea mediei calcul, vom prelua probe și vom testa din nou și vom adopta cea mai mare
valoare ca rezultate ale testului. Rezultatul calculul se exprimă în conținut relativ, cu o zecimală.
6.7 Rezistența la inhalare

6.7.1 Probele și pretratarea


Patru eșantioane, dintre care două sunt eșantioane netratate și celelalte două sunt eșantioane după
pretratare în două probe pentru fiecare model, dintre care unul este un eșantion netratat și celălalt
este un eșantion pretratat conform A.3.2.

6.7.2 Echipamente de testare

6.7.2.1 Dispozitivul de detectare a rezistenței la inhalare este compus din tubul de respirație al
capului de testare, tub piezometric, micrometru de presiune, debitmetru, supapă, supapă de
comutare, pompă și compresor de aer, vezi Figura 1.

6.7.2.2 Intervalul debitmetrului este 0-100L / min, precizia este de 3%.

6.7.2.3 Gama contorului de micropresiune este 0-1000Pa, precizia este 1 Pa.

6.7.2.4 Modelul capului. Un tub de respirație este instalat la gura modelului capului. Principalele
dimensiuni modelului capului trebuie să îndeplinească cerințele din anexa B. Există trei modele:
mare, mediu, și mic ..

6.7.2.5 Volumul măturat al pompei nu trebuie să fie mai mic de 100 L / min.

6.7.3 Condiții de testare

Constanta fluxului de aer la (85 ± 1) L / min.

6.7.4 Metoda de testare

Verificați etanșeitatea aerului și starea de lucru a dispozitivului de detectare. Reglați fluxul de aer
la (85 + 1) L / min și setați rezistența sistemului dispozitivului de detectare la 0. Purtați proba
testată pe capul corespunzător modelează, reglează poziția de uzură a măștii și a capului cu
fermitate, asigură-te că masca se potrivește îndeaproape cap. Apoi reglați fluxul de aer la (85 ±
1) L / min, măsurați și înregistrați rezistența la aspirație. În procesul de testați, luați metodele
adecvate pentru a evita atașarea probei pe deschiderea tubului de respirație.
Cheie:
1 —— Eșantion testat
2 —— Model de cap respirator tub
3 —— Manometru
4 —— Micromanometru
5 —— Debitmetru
6 —— Supapă de control
7 —— Supapă de comutare
8 —— pompă (pentru testarea rezistenței la inhalare)
9 —— compresor de aer (pentru testarea rezistenței expiratorii)
Figura 1 dispozitiv de testare a rezistenței la expirație și rezistență la inhalare

6.8 Rezistența la expirație

6.8.1 Probele și pretratarea

Cerințele sunt aceleași ca la 6.7.1.

6.8.2 Echipamente de testare

6.8.2.1 Dispozitivul de testare a rezistenței la expirație este văzut în Figura 1.

6.8.2.2 Debitmetrul este același cu 6.7.2.2.

6.8.2.3 Micrometrul este același cu 6.7.2.3.

6.8.2.4 Dimensiunea modelului capului este aceeași cu 6.7.2.4.


6.8.2.5 Capacitatea de descărcare a compresorului de aer nu este mai mică de 100 L / min.

6.8.3 Condiții de testare

Cerințele sunt aceleași ca la 6.7.1.

6.8.4 Metoda de testare

Verificați etanșeitatea aerului și starea de lucru a dispozitivului de detectare. Reglați fluxul de aer
la (85 + 1) L / min și setați rezistența sistemului dispozitivului de detectare la 0. Purtați proba de
testare pe capul corespunzător modelează, reglează poziția de uzură a măștii și a capului cu
fermitate, asigură-te că masca se potrivește îndeaproape cap. Apoi reglați fluxul de aer la (85 ±
1) L / min, măsurați și înregistrați rezistența la aspirație. În procesul de testați, luați metodele
adecvate pentru a evita atașarea probei pe tubul respirator.

6.9 Forța de rupere a benzii de mască și a articulației benzii de mască și a corpului măștii

6.9.1 Se iau 5 mostre de mască.

6.9.2 Executați în conformitate cu prevederile GB / T 13773.2. viteza de întindere este de 100


mm / min. Cârlig de testare este instalat pe clema superioară a unui instrument de tracțiune,
benzile de mască se suspendă pe cârligul de testare pe vertical corpul măștii trebuie să fie
încastrat în clema de jos în direcția axială.

6.9.3 Cârligul de testare este tip bandă și este fabricat din oțel. Lățimea cârligului de testare este
(10 ± 0,1) mm, grosimea cârligului de testare este de ± 2 ± 0,1 mm. Un capăt se îndoaie în
unghi drept agățat, a cărui lungime este cel puțin (12 ± 0,1) mm. Marginea cârligului trebuie
să fie netedă. Cârligul de testare ar trebui să fie convenabil pentru a instala în clema testerului de
tracțiune, vezi Figura 2.

Figura 2 cârlig de testare

6.10 Rezistența capacului supapei de expirație

6.10.1 Probele și pretratarea


Trei probe netratate.

6.10.2 Echipamente de testare

6.10.2.1 Domeniul de măsurare al mașinii de testare a materialului este de 0-1000 N, precizia


este de 1%

6.10.2.2 Dispozitivul trebuie să aibă o structură și o etanșeitate adecvate.

6.10.2.3 Precizia temporizatorului este de 0,1s

6.10.3 Metoda de testare

Capacul supapei de expirație și corpul măștii probelor de testare trebuie fixate cu un dispozitiv
adecvat(punctul fix trebuie să fie aproape rezonabil de piesele de conectare corespunzătoare).
Începeți testele de tracțiune mașină și aplicați tensiune axială la 10N timp de 10 secunde, apoi
înregistrați pentru rupturi, alunecare și deformare.

6.11 Indicele microorganismului

Executați în conformitate cu prevederile GB 15979.

6.12 Fișierul versiunii

Executați în conformitate cu prevederile 6.8 din GB 2890—2009.

6.13 Eficiența filtrului

Executați în conformitate cu dispozițiile din anexa A.

6.14 Efect de protecție

Executați în conformitate cu prevederile anexei B.

7 Reguli de inspecție

7.1 Eșantionare

Lotul de inspecție va fi preluat din produse cu aceeași categorie și specificație în funcție de lot
număr. Selectați aleatoriu un număr corespunzător de probe din fiecare lot de inspecție în
conformitate cu cerințele testului. Atunci când cantitatea de livrare a aceluiași lot de livrare este
mai mare de 100.000, valoarea cantitatea de eșantionare este dublată.

7.2 Evaluarea calității


7.2.1 Evaluarea calității aspectului

Calitatea aspectului testului în conformitate cu articolul 6.1 și cel puțin 8 sau mai multe probe
trebuie să fie conforme cu cerințele de la 5.2. Îndeplinirea cerințelor de la 5.2 poate fi evaluată ca
fiind calificată, altfel necalificată.

7.2.2 Evaluarea internă a calității

Rezultatele testelor de calitate interioară, eficiența filtrului și efectul de protecție îndeplinesc


cerințele de la 5.3, 5.4 și 5.5 pot fi evaluate ca fiind calificate, altfel necalificate.

7.2.3 Evaluarea rezultatului

Dacă calitatea aspectului, calitatea interioară, eficiența filtrului și efectul de protecție al


întregului lot sunt calificate, acestea sunt pot fi evaluate ca fiind calificate, altfel necalificate.

8 Ambalare, etichetă și depozitare

8.1 Ambalare

Fiecare mască trebuie ambalată ermetic.

8.2 Etichetă

Fiecare unitate de ambalare trebuie să aibă un certificat de inspecție, iar părțile evidente trebuie
să fie însoțite printr-o etichetă clară. Eticheta trebuie să conțină următorul conținut:
a) Numele și adresa producătorului ;
b) Numele produsului ;
c) Materia primă principală (stratul interior, exterior, filtrant) ;
d) Numărul standardului executiv ;
e level Nivelul efectului de protecție ;
f specifications Specificațiile produsului (mici, medii și mari);
g) Instrucțiuni de utilizare (metoda de uzură, notă etc.);
h) Data fabricației, timpul de utilizare recomandat (ora) și timpul de depozitare;
i) Dacă se utilizează dezinfectarea, indicați metoda de dezinfecție.

8.3 Depozitare
Produsele vor fi sigilate, nu vor fi deteriorate, nu vor fi pătate și protejate de umiditate în timpul
depozitării și transport. Acordați atenție focului, ploii, acidului, alcalinelor și evitați lumina
directă.
Anexa a
(anexa normativă)
Metoda de testare a eficienței filtrului
A. 1 Domeniu de aplicare

Această anexă definește metoda de testare pentru eficiența filtrării corpului măștii.
Această anexă se aplică măștii de protecție zilnice.

A. 2 Principiul testului

Particulele de aerosoli cu o anumită concentrație și distribuția dimensiunii particulelor sunt


generate de aerosoli generator, treceți prin capacul măștii la un debit de gaz predeterminat și
utilizați particule adecvate dispozitive de detectare pentru a detecta concentrația particulelor
înainte și după trecerea prin capacul măștii. Procentul de reducere a particulelor după ce
aerosolul a trecut prin corpul măștii a fost utilizat pentru a evalua eficiența filtrării corpului
măștii asupra particulelor.

A. 3 Eșantioane și pretratare

A. 3.1 Șaisprezece eșantioane sunt împărțite în două grupe, una va fi testată cu mediu sărat și
cealaltă va fi testat cu mediu uleios. Cinci eșantioane nu sunt tratate, iar celelalte trei eșantioane
sunt pretratate ca specificate în A3.2 în fiecare grup.
A. 3.2 Pretratarea în funcție de temperatură și umiditate
A. 3.2.1 Echipamente de pretratare
a) Performanța tehnică a camerei de testare la cald și umed trebuie să îndeplinească cerințele
GB / T 10586.
b) Performanța tehnică a camerei de testare la temperatură înaltă trebuie să îndeplinească
cerințele GB / T 11158.
c) Performanța tehnică a camerei de testare la temperatură scăzută trebuie să îndeplinească
cerințele GB / T 10589.
A. 3.2.2 Metoda de pretratare
Luați probele din ambalajul original, pretratate în următorii pași:
a) Păstrat în mediul de umiditate relativă (38 ± 2,5) humidity și (85 ± 5)% (24 ± 1) h.
b) Păstrat în (70 ± 3) environment mediu uscat timp de (24 ± 1) h.
c) Păstrat în mediu (- 30 ± 3) ℃ timp de (24 ± 1) h.
Înainte de fiecare etapă, temperatura probelor trebuie să revină la temperatura camerei cu cel
puțin 4 ore, apoi să înceapă
etapele testului de urmărire. Probele pretratate trebuie plasate într-un recipient închis și testate în
decurs de 10 ore.

A. 4 Echipamente de testare
A. 4.1 Sistem de testare a eficienței filtrului pentru particulele de NaCl
Cerințele sistemului de testare a eficienței filtrelor pentru particulele de NaCl sunt următoarele:
a) Concentrația particulelor de NaCl este mai mică de 30 mg / m3. Diametrul median al
numărului (CMD) este (0,075 ± 0,020) μm, iar abaterea standard geometrică a distribuției
dimensiunii particulelor este mai mică de 1,86.
b) Gama dinamică detectată a particulelor este de 0,001 ~ 100 mg / m3, iar precizia este de 1%.
c) Intervalul de debit detectat este de 30 ~ 100L / min, iar precizia este de 2%.
d) Gama de testare a eficienței filtrului este de 0 ~ 99,999%.
e) Trebuie să existe un dispozitiv neutralizat pentru neutralizarea sarcinii particulelor.
A. 4.2 Sistem de testare a eficienței filtrelor pentru particule de ulei
Cerințele sistemului de testare a eficienței filtrelor pentru particulele uleioase sunt următoarele:
a) Mediul de testare este dioctil sebacatul (DEHS) sau alte particule uleioase aplicabile, cum ar fi
uleiul de parafină. concentrația particulelor este mai mică de 30 mg / m3, iar diametrul mediu al
numărului (CMD) este (0,185 ± 0,020) μm. Abaterea standard geometrică a distribuției mărimii
particulelor este mai mică de 1,60.
b) Gama dinamică detectată a particulelor este de 0,001 ~ 100 mg / m3, iar precizia este de 1%.
c) Intervalul de debit detectat este de 30 ~ 100L / min, iar precizia este de 2%.
d) Gama de testare a eficienței filtrului este de 0 ~ 99,999%.

A. 5 Condiții de testare

Temperatura ambiantă de testare este (25 ± 5) ℃ și umiditatea relativă este (30 ± 10)%.

A. 6 Procesul de testare

a) Aerul de testare este (85 ± 4) L / min (aerul care curge ar trebui să fie împărțit în mod egal
dacă se adoptă filtrarea multiplă element, cum ar fi elementul cu filtru dual. Debitul de încercare
al fiecărui element filtrant trebuie să fie (42,5 ± 2) L / min; dacă elementul filtrant multiplu poate
fi utilizat singur, testul se aplică ca element filtrant unic).
b) Reglați sistemul de testare a eficienței filtrului și parametrii relevanți în starea de testare.
c) Fixați corpul principal al măștii sau al elementului de filtrare pe dispozitivul de detectare etanș
la aer.
d) Înregistrați eficiența filtrului de probă după începerea testului și frecvența de eșantionare nu
este mai mică de 1 dată / min.
Testul se continuă până când particulele de pe mască sunt încărcate la 30 mg.

A. 7 Prelucrarea datelor

Luați valoarea minimă pe parcursul întregului test ca eficiență a filtrului pentru lotul de test
probe. Valoarea păstrează o zecimală.
Anexa B
(anexa normativă)
Metode de încercare pentru efectul de protecție
B. 1 Domeniu de aplicare

Această anexă specifică metoda de testare pentru performanța de protecție a particulelor a măștii
de protecție zilnice. Această anexă se aplică măștii de protecție zilnice, se poate referi la alte
măști.

B. 2 Principiu

Particulele de aerosoli cu o anumită concentrație și distribuția mărimii particulelor sunt generate


de aerosoli generator, treceți prin capacul măștii la un debit de gaz prestabilit și utilizați particule
adecvate dispozitive de detectare pentru a detecta concentrația particulelor înainte și după
trecerea prin capacul măștii. Procentul de reducere a particulelor după ce aerosolul a trecut prin
corpul măștii a fost utilizat pentru a evalua efectul de protecție al corpului măștii asupra
particulelor.

B. 3 eșantioane și pretratament

Șaisprezece eșantioane sunt împărțite în două grupuri, un grup va fi testat cu mediu sărat și
celălalt grupul va fi testat pe mediu uleios. Cinci eșantioane nu sunt tratate, iar celelalte trei
eșantioane sunt pretratate conform specificațiilor din A3.2 în fiecare grup.

B.4 Condiții de testare

Temperatura ambiantă de testare este (25 ± 5) ℃ și umiditatea relativă este (30 ± 10)%.
B. 5 Dispozitiv de testare a performanței de protecție

B. 5.1 Diagrama dispozitivului de testare a performanței de protecție a se vedea în Figura B. 1.


Cheie:

1 - camera de testare;
2 - probe testate;
3 - tubul de respirație al modelului capului;
4 - tub de eșantionare a gazelor de inhalare;
5 - tub de eșantionare a gazelor de mediu;
6 - dispozitiv de monitorizare a concentrației de aerosoli;
7 - simulator de respirație.
Figura B.1 schiță schematică a dispozitivului de testare a performanței de protecție

B. 5.2 Camera de testare a efectului de protecție

O cameră închisă cu o fereastră mare de observare ar trebui să fie ușor de operat de către
inspector. Mediul de testare este alimentat uniform din partea superioară a camerei și, după test,
este evacuate prin deschiderea inferioară a camerei.

B. 5.3 Mediul de testare

B. 5.3.1 Particule de NaCI, concentrația inițială în spațiul de testare valabil al silozului este de 20
± 30 mg / m3, fluctuația concentrației în timpul încercării trebuie să fie mai mică de 10%.
Distribuția aerodinamică a mărimii particulele trebuie să fie de 0,02 ± 2μm, iar diametrul mediu
al masei este de aproximativ 0,6 μm.
B. 5.3.2 Particulele de ulei de porumb, concentrația inițială în spațiul de testare valabil al
silozului este de 20 ~ 30 mg / m3, fluctuația concentrației în timpul încercării trebuie să fie mai
mică de 10%. Distribuția aerodinamică a mărimii particulele trebuie să fie de 0,02 ~ 2μm, iar
diametrul mediu al masei este de aproximativ 0,3 μm.

B. 5.4 Dispozitive de monitorizare a concentrației de aerosoli


Debitul gazului de eșantionare este de 1 ± 2 L / min, frecvența de eșantionare este mai mare de 1
timp / min. Dinamica intervalul este de 0,001 ± 100 mg / m3, precizia este de 1%. Tubul de
eșantionare a gazului de inhalare trebuie să fie aproape de modelul nării, distanța de la tubul de
eșantionare a gazului de mediu până la botul măștii trebuie să fie mai mică de 3 cm.

B. 5.5 Dimensiunile modelului capului de testare vezi în Tabelul b.1.

Tabelul b.1 dimensiunea modelului capului de testare Unit:mm

Dimensiune articol MIc Mediu Mare


Lungimea capului 169 181 191
Lățimea capului 140 148 157
Două lățime intertragice 127 137 145
Față largă 136 143 148
Lungimea morfologică a feței 109 120 129
Arcul sagital al capului 349 361 363
Arcul sagital 329 349 368
Înălțimea nazală 48 51 59
Adâncimea nazală 17 18,6 20
Lățimea nazală 35 37 40
Tragus bărbie lung 138 142 150
Lungimea unghiului mandibular 58 66 72,2
Distanța dintre nasospinal și gnation 62 64 71,4

B. 5.6 Simulator de respirație

Debitul de aer sinusoidal, rata de respirație este de 20 de ori / min și debitul de respirație este (30
± 1) L / m.

B. 6 Procesul de testare

a) Verificați echipamentul de testare și confirmați echipamentul în stare normală de funcționare.


b) Fixați ferm masca pe modelul capului de dimensiuni adecvate conform instrucțiunilor
producătorului, apoi deschideți-o simulator de aer și dispozitiv de monitorizare a concentrației de
aerosoli. După ce valoarea afișată este stabilă, înregistrați concentrația particulelor din fluxul de
gaz , care intră în modelul capului din tubul de respirație (adică concentrația particulelor de fond
în măști, C0).
c) Închideți simulatorul de respirație și lăsați mediul de testare să intre în silozul de testare.
Monitorizați concentrația de mediul de testare prin tubul de eșantionare a aerului prin mediu
utilizând un dispozitiv de monitorizare a concentrației de aerosoli. Deschideți simulatorul de
respirație după ce concentrația mediului de testare a atins valoarea concentrației care
descris în B.5.3.
d) Înregistrați concentrația mediului de testare în silozul de testare, C1 și concentrația mediului
de testare în tubul de respirație al modelului capului, C2, prin utilizarea unui dispozitiv de
monitorizare a concentrației de aerosoli.
e) Monitorizați valorile C1 și C2 pe parcursul întregului proces de testare timp de 1 oră, care sunt
utilizate pentru a calcula performanță de protecție.

B.7 Calculul efectelor de protecție

Efectul de protecție se calculează conform formulei (B.1):


P = (C1 - C2 + C0) / C1 × 100% .................................... ............ (B.1)
Formulă:
C1 --- Concentrația mediului de testat în camera de testare în timpul procesului, mg / m3;
C2 --- Concentrația mediului de testat în tubul respirator al modelului capului în timpul
procesului, mg / m3;
C0 --- Concentrația particulelor de fond în mască, mg / m3.
Valorile C1 și C2 trebuie monitorizate în același timp în timpul testării și se calculează efectul de
protecție al probelor la fiecare moment de prelevare. Folosind valoarea minimă pe parcursul
întregului test proces ca performanță de protecție a probei.
Anexa C
(anexa normativă)
Condiții și note de mască
C. 1 Domeniu de aplicare

Această anexă oferă condițiile și notele pentru diferite măști de protecție zilnice.

C. 2 Calitatea aerului ambiant pentru măști cu niveluri diferite de protecție

C. 2.1 Când principalii poluanți din aerul ambiant sunt particule, concentrația fină particulele
care respirau în corpul uman ar putea atinge o calitate a aerului bună sau mai bună cerință
(concentrația PM2,5 ≤ 75μg / m3) după purtarea măștii potrivite.
C. 2.2 Calitatea aerului înconjurător pentru măștile cu niveluri diferite de protecție și cele mai
înalte premise limitele de concentrație a particulelor fine (PM2.5) a se vedea în tabelul C. 1.
Tabelul c.1 calitatea aerului de mediu aplicabilă pentru diferite măști de protecție de protecție și
în conformitate cu limitele cele mai mari ale concentrației de expunere a particulelor fine
(PM2.5)

Tabelul C. 1

Nivel de performanță de protecție Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D


Categoria indicelui de calitate a aerului Poluare Sub poluare Sub poluare Sub poluare
aplicabil severă severa puternica moderata
Limită de concentrație aplicabilă PM2,5 / 500 350 250 150
(Μg / m3) ≤
Cea mai mare expunere permisă PM2.5 700 500 300 200
limită de concentrație / (μg / m3)

C. 3 Notes
C. 3.1 Alegeți măști adecvate de purtat în funcție de situația de poluare a aerului.
C. 3.2 Verificați și confirmați dacă pachetele de mască sunt intacte.
C. 3.3 Verificați aspectul măștii și citiți metoda de utilizare înainte de utilizare, apoi purtați
masca corect conform metodei de uzură.
C. 3.4 Măștile de protecție trebuie înlocuite în timp util și nu se recomandă utilizarea
îndelungată.
C. 3.5 Dacă disconfort sau reacții adverse s-au produs în timpul purtării, trebuie să încetați
utilizarea.
C. 3.6 Vă sugerăm să reduceți activitățile în aer liber atunci când concentrația de particule fine
din aer este mai mare de 500μg / m3.
Bibliografie

[1] GB 2626-2006, Echipament de protecție respiratorie - aparat de respirat cu particule care nu


purifică aerul

[2] GB 3095-2012, Standarde de calitate a aerului ambiental

[3] GB 19083-2010, Cerințe tehnice pentru masca de protecție pentru uz medical

[4] GB 31701-2015, Cod tehnic de siguranță pentru produse textile pentru sugari și copii

[5] HJ 633—2012, Regulamentul tehnic privind indicele calității aerului înconjurător (în
încercare)

[6] Farmacopeea chineză, China Medical Science and Technology Press, 2015