Sunteți pe pagina 1din 10

,--

l. Uebe' F. Reichenstetter. H. Brosche. A. Hebrock

?ovc$ti Je
Orfuciun Cu ilustralil de Andrea Hebrock

Trad ucere din lim ba germa ni


de Andreea Sorescu

2019
$i,";+'n
\a-'tfiJrnG,
C,rLctun!
O poveste de Friederun Reichenstetter

Cu ilustralii de Andrea Hebrock


s
'k

,#
h

#J
,i\.\

-a
0
1)
.Gs*

*){-

Cling, cling, cling! Mo; Criciun trece prin pidure.


O sutd de clopofei sund, legali de sania lui.
- Vai! murmurd el. Vai, ce-am intArziat!
Dincolo de brazii umbrogi locuie;te iepurele de
mlrnte. Iepurele isi ciuleEte urechile.

- Ce se aude oare? Vine poqta de Criciun?


seintreabd el.
Nu, este chiar Moq Crdciun.

- Bun55a! Bunadd! strigi iepurele si porneste


lopdind dupi sanie. Unde te duci?
- Hooo! face Mosul qi opre;te sania. Am de impdrlit
cadourile de Crdciun gi sunt foarte, foarte gribit.
Te ajut eu! strigd iepurele. Ia-md cu tine!
-
- Nu pot, spune Mos Crdciun. Sania e plind.

- N-are nimic! O si stau pur qi simplu in buzunarul


cilduros al hainei tale!

J,
e
-

?,... t*$
44
#rl
. ..,r.
i ti

t? ,l

/r,

/1 ,l
Cling, cling, cling! Bursucul s-a trezit din hibernare.

- S-a auzit cumva clinchet dezurgFidi?


iqi scoate nasul din vizuin5..

- Sd fie oare bd,iatul cupizza? imi chiordie stomacul


de foame.
Dar nu, este MoF Crdciun.

- Bunddd! strigd bursucul dupd eI. Unde te duci?

- Am de impSrtit cadourile de Criciun gi sunt


foarte, foarte grdbit!
Te ajut eu! strig5 bursucul. Ia-md cu tine!
-
- Nu pot, sania e plini, spune Mo; Crdciun, iar
'r(rr,
iepurele std deja in buzunarul hainei mele.
- N-are nimic! O sd md intind peste picioarele tale,
s6-!i lin de cald ca un pled!

k
ii
n

t\
tt /4
#
Cling, cling, cling!
Veverila incearcd si prindd
fulgi de nea qi i;i fugire;te
singurd coada.

- Nu cumva s-a auzit ceva


sundnd?
Coboard iute din copac.
Tocmai trece Mog Crdciun.

- Bunddd! Unde te duci?


strigd veveriga.

- Sd impart cadouri! Sunt


in mare grabd!
- Te ajut eu! zice veverifa.
Ia-m5. cu tine!

- Nu pot, spune Mo; Crdciun, sania e plind.


Iepurele sti deja in buzunarul hainei mele, iar
bursucul s-a asezat pe picioarele mele!
N-are nimic! O sd md agd! de
-
gulerul tiu!

4It
I
:-

.t-
b\'
,-o
\,''
F\
ll
e

d
v.:

Li -

g IK