Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIUNEA AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA


CA „MARIAN NICOLAE”
Avocat. Administrator Autorizat.
Mediator Atestat și Acreditat CEDR. Doctor în Drept.
Republica Moldova, MD 2071, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia 196/1 ap.
114, Tel.: + 3737 888 4 555, Fax +373 22 51 26 57, Email:
solutiajuridica@mail.ru

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU(sediul central)


Nr. __ din __.__.2020 Mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13
E-mail: jchisinau@justice.md
Judecător: Vitalie GUȚAN
Dosar: 2i-1993-1/18 (12-2i-35407-14062019)

De la administrator al insolvabilității SRL „Arbait”, IDNO: 1005600049890:


Marian NICOLAE
, MD 2071, Mun. Chișinău, str. Alba Iulia 196/1 ap. 114

Debitor: Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”, IDNO: 1002600001257


mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

CERERE DE ELIBERARE A TITLULUI EXECUTORIU


/privind hotărârea nr. 2i-1933-1/18 (12-2i-35407-14062019 din 04.03.2020/

În contextul de mai jos, solicit instanței să:

1. Expedieze titlul executoriu privind Hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul central nr. 2i-
1993-1/18 (12-2i-35407-14062019) la adresa poștală fizică a administratorului
insolvabilității Nicolae Marian.

A. ÎN FAPT

1. La data de 04.03.20, judecătoria Chișinău, sediul central a adoptat hotărîrea nominalizată


prin care a dispus de a incasa de la debitor suma de 8299,99 lei în favoarea SRL „Abrait”.
2. Debitorul a contestat hotărîrea menționată la Curtea de Apel Chișinău, însă instanța de
apel la 07.07.20 a menținut hotărîrea adoptată în prima instanță.

B. ÎN DREPT

1. Conform art. 12 din Codul de Executare al RM, titlul executoriu se eliberează creditorului
la cerere de către prima instanţă, după rămînerea definitivă a hotărîrii.

1
2. În conformitate cu art. 5 alin.(8) din Legea insolvabilității 149 din 29-06-2012 hotărîrile și
încheierile instanţei de insolvabilitate sînt definitive şi executorii din momentul
pronunțării.

Anexe:
1. Copia, deciziei Curții de Apel din 07.07.2020.
2. Încheierea Judecatoriei Chisinau din 26.10.18 privind desemnarea în calitate de
administrator autorizat a lui Marian Nicolae.

Avocat Dr. Marian


Nicolae
(semnătură)
Notă: „Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr.
00001734-001, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal
www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile
prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.”

Notă: Prezentul document este semnat electronic. Verificarea titluarului semnăturii electronice aplicate pe acest
document poate fi efectuată pe pagina web www.msign.md . Potrivit prevederilor art. 319 alin. 3 al Codului Civil al
Republicii Moldova, actul juridic în formă electronică este echivalent cu actul juridic în formă scrisă în cazul în
care poartă semnătura electronică de orice tip prevăzută de lege a persoanei care încheie actul, dacă prin acordul
părților nu se prevede cerința de utilizare a unui tip concret de semnătură electronică, precum și în alte cazuri
prevăzute de lege. Totodată este de menționat asupra faptului că prezenta plângere este semnată cu semnătură
electronică avansată calificată, adică semnătură electronică cu cel mai mare grad de securitate a documentului
electronic în contextul prevederilor stabilite prin art. 4 alin. 4 al Legii nr. 91 din 27.06.2014 xu privire la
semnătura electronică și documentul electronic.

S-ar putea să vă placă și