Sunteți pe pagina 1din 2

Pamba

c
S.C. PAMBAC S.A. BACAU
Str. Calea Moine$i nr. 14
CUI 950264 J04/70/1991
Nr. 745 din 20.08.2020

ADEVERINTÄ

Adeverim prin prezenta cä domnul Crangaci Petru, nascut la data de


12.07.1995 in localitatea Ignatei, judetul Rezina, tara Republica Moldova este salariat la S.C.
Pambac S.A. de la data de 25.07.2018, având contract de muncä pe duratä nedeterminatä.
Eliberäm prezenta spre a-i servi la nevoie.

Gutu

Director General

Sal.
SC PAMBACSA

Web: www.pambac.ro