Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică


CHESTIONAR
pentru unitățile-bază de realizare a stagiilor de practică
a studentului (numele, prenumele)_______________________________________________
de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, specialitatea _______________________

Denumirea întreprinderii
____________________________________________________________________________________
Numele, prenumele responsabilului de practică
____________________________________________________________________________________
Funcţia _____________________________________________________________________________
Coordonatele responsabilului de practică
tel. ___________________________, e-mail:_______________________________________________
EVALUAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII:
foarte bună relativ rea nu
bună bună știu
1. Pregătirea teoretică a studentului
2. Pregătirea practică a studentului
3. Formarea abilităților de comunicare și integrare profesională a
studentului
4. Atitudine și responsabilitate față de sarcinile individuale
5. Corespunderea pregătirii profesionale cu realitatea social-economică

6. Ce discipline ar trebui de adăugat în programul de studii pentru studenți?


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Ce competențe suplimentare ar trebui să aibă absolvenții facultății?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Alte comentarii/sugestii pentru îmbunătățirea pregătirilor teoretice și practice ale studenților:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Semnătura responsabilului de practică ____________________

Atenție! Dacă sunt doi sau mai mulți studenți, numai pentru primul se completează ancheta
integral. Pentru ceilalți - numai itemii 1 – 5 din tabel, precum și numele, prenumele studentului.

VĂ MULȚUMIM !