Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Arie – metru patrat

Volum – metru cub

Viteza (v) – metru/secunda

Acceleratie (a) – metru/secunda^2

Numar de unda – metru la puterea -1

Masa volumica – kilogram/metru^3

Volum masic – metru^3/kg

Luminanta – cd/m^2

Densitate de current – amper/metru^2

Camp magnetic – amper/metru

2.a) d=600km

V=100 km/h

V=d/t => t=d/v=6 h

b) v=50 km/h

t=6 h

d=300 km

3. v vert=30 m/s

v oriz=25 m/s

a) g=10m/s v=v0+a*t => 0=30-10*t1 => t1=3s

b) h=0+30*3-10*9/2=90-45=45m

4. Accelerata pe intervalul 0;0,4

Rectilinie pe 0,4; 1

Si decelerata pe 1,2

5. Prin forța centrifugă aruncă spre exterior golurile de aer din interiorul materialului. Inciziunile
nemetalice sunt mai ușoare decât metalul. Particulele metalice caracterizate printr-o greutate
specifică mai mare decat gazele, zgura, nisipul şi alte incluziuni, sunt deplasate spre suprafaţa
exterioară a piesei turnate.

6. densitate Fe=aprox 7800 kg/m*m*m

Δl=0,1 m

G=10 N/kg

K=Fe/Δl

Fe=G=mg
ρ=m/V

m= ρ*V

V=l*l*l=0,001 m*m*m

m=7800/0,001=7,8kg

Fe=G=7,8*10=78N

k=78/0,1=780N/m

7. m*v2/2=2m*g*h

h=22,5 m

8. m=3kg A=10cm=0,1m 300 rot/min

Perioada=? (1/frecventa)

Frecventa=? (timpul/nr de oscilatii)

300 rot/min<=> 5 rot/s=> Perioada=0,55s, Frecventa=5 Hz

9. d=10000m

t=5s

(i) v=d/t=>v=10000/5=2000 m/s

(ii)lungimea de unda se propaga cu viteza 2000 m/s, iar lungimea ei este de 20 m/s, asadar frecventa
ei va fi 2000/20=100 Hz

Perioada este inversul frecventei: T=1/100 s

10. Formula undei Asin2pi(t/T -x/lambda)

A=3

T=20 milisecunde

Lambda=40

numarul de unda k=2pi/lambda

pulsatia undei: 2pi/T

viteza oscliatie: A*PULSATIA*PI*COS2PI(T/0.02-x/40)

c=0.4/0.02

viteza de propragare 20 m/s