Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ

A fost odată un biet om necăjit ca vai de capul lui. Și nu era prost creștinul, dar o piază
rea i se punea de-a curmeziș, așa că tot ce făcea îi ieșea pe dos. Muncea din răsputeri omul și
abia ce putea să încropească după multe trude și necazuri câțiva bani, că o năpastă și da peste
el, de-l lăsa și mai sărman ca mai înainte.
Dar toate astea nu-i abăteau puterile, căci sădise, se vede, Dumnezeu într-însul viață de
prisos ca să poată suferi mai bine.
De la un timp și-a dat el cu gândul că poate locul unde i se nemerise să stea și să
muncească e blăstămat. Și luându-și ce bruma îi mai rămăsese, se mută cu sărăcie cu tot aiurea.
Dar nici acolo nu-i fu mai acătărei.
În sfârșit, toate i se înturnau împotrivă, până ce la urma urmei se hotărî să-și încrucișeze
mânile pe pept și să aștepte moartea liniștit.
Dimitrie Anghel, Povestea celor necăjiți

A. Fonetică. Vocabular.
1. Transcrieți din text două cuvinte care conțin diftong și două cuvinte cu hiat 6p
2. Oferiți câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: locul, necăjit 6p
3. Formați câmpul lexical al cuvântului muncă din minimum 3 termeni 6p
4. Alcătuiți o propoziție cu un alt sens al cuvântului mână 6p

B. Morfologie. Sintaxă.
5. Menționați ce parte de vorbire sunt cuvintele: necăjit, înainte, sădise, împotrivă 8p
6. Precizați felul următoarelor adverbe: jos, înapoi, repede, poimâine 8p
7. Menționați ce funcție sintactică are în text cuvântul împotrivă 8p
8. Menționați forma adverbului cuminte la gradul comparativ de egalitate 8p

C. Interpretare. Producere de text.


9. Menționați care este motivul pentru care omul nu reușește să câștige avere. 14p
10. Alcătuiți un text scurt, de 15-20 de cuvinte, în care să integrați următoarele adverbe:
sus, alaltăieri, încet, liniștitor, aproape 20p

Se acordă 10p din oficiu.


Succes!