Sunteți pe pagina 1din 5

tqr- <-r-

druld, u,kie cot,


TITERE MARI DE TIPAR!
)€t"'

-'
- )*ttij:::
'ig1i: ] -

: i1i:i|i:::rli,

,,;!'

a:i-*, .:' :, i l
'i,:!-6... 1.,1.r4'i

r.'.raari:, r.

iar&,.eJ*-.'i1&rl .: .. r: 'i' 1"

::.
t{-n,t

. .t.:.,

! .r:l,!*:tr:

l"_.)| .
i&:ir*.
..: '1":"1' ii:i:i.t::::l

. ]
']
]]::.:. ..]
:!:ir.j:' :'::.r::t,_

," i. i,. ;r..{',


.. ,:r,i ti;
''': : l
::'t: . l

.-*i.r*!,r ' : .

::.,,,1.1:1.1.
'.....
1@;@l*..
, ,,,1
.:tr:tr.:'
r.r:l a:rlill;. .-r'... .i:li
.r , r:. .;*::,.irrtr : .trt::l
:f::...,.
::i:f i r' ?ii::i:

A F*ST *DATA CA NICI#DATA L}N PADUFJAK


CAffiT Tffi&g,E ?ruTre-* CASUT,E MXru T&rcUreM ?WPffiKUru&.
-,
eLj enE **x c*pBx &8 s-E8, H&ruSnL $e ffiffimTEL. t\flAMl-\
c*p'tt*ffi MtimlSE 5x r&muffi,&ffiLjL rS-CmA T0T Cr r:
STATEA IN PUTINTA CA 5A [-T ASI*UXqM CffiT'iL*ffi-"*ATT
CELE NECESARE.
ry1146

HANSEL 5I GRETEL
NU |E$EAU DrN VORBA
FRUMOS IIVIPREUNA SI
TREBURIIT mARUNTE ALE GOSPOOARIEI. UNEORI
ir- iNsolEAU iN pAoURE SA ADUCA LEMNE
PENTRU FOC.
DUPA uN TIMB vAzAND cA sE DESCuncA
DIN cT iru CE MAI GREU SINGUR CU CEI DOI COPII,
5r-A LUAT nrA NEVASTA. ACEASTA NU
pAoURARUL
ERA iITIcArurnrA cA rnEBUIr sA nupA DE LA GURA EI
Cn SA vIANANCE CopIII pADURARULUI.
l;.'1i::.r:il:i.:, i ::
,:.
.t-: it : ,

il:,:,{:.i:i:.,:hi
il.i'ii*:-l:.:i::!r;'

DREPT URMARE, CEA DE-A DOUA LUI SOTIE SE PURTA


URAT CU MICUTII SI iL CICALEA DESEORI PE PADURAR.
MEREU GASTn cATL UN MoTIV CA SA SE PLANGA DE CEI
DO! MrCUTr, CU TOATE CA ACESTTA ERAU iN CONTr NUARE
COPII BUNI SI ASCULTATORI SI 1NCERCAU SA SE FACA
IUBITI DE MAMA VITREGA.
i