Sunteți pe pagina 1din 4

Monografie contabila cafenea

Intrebare: O societate avand drept obiect de activitate, cafenea si vanzarea de produse (ciocolata),
intr-un spatiu de vanzare (alimentatie publica) isi deschide activitatea in perioada urmatoare. Care
este monografia contabila pentru activitatea de cafenea si cumparare-revanzare de produse?

Raspuns:
Marfurile cuprind acele produse care se vand ca atare, in aceeasi stare fara nicio prelucrare, de exemplu
apa plata, suc, ciocolata.
In categoria materiilor prime intra acele produse care urmeaza a fi prelucrate in vederea obtinerii
produsului finit, de exemplu cafea, zahar, lapte etc. 
 
1. Aprovizionarea cu materii prime si marfuri:
% = 401        - valoarea de achizitie
371       Furnizori
Marfuri
301
Materii prime
4426
TVA deductibila
 
Plata facturilor:
401 = 5121                
Furnizori      Conturi la banci in lei
 
Pentru produsele preparate, activitatea este asimilata productiei.
Pe baza de retetar se stabileste consumul din fiecare categorie de materie prima, necesar pentru
obtinerea unui anumit produs (de exemplu, cafea, cocteiluri etc.).
Pe baza consumului specific, pentru fiecare produs se determina costul de productie al fiecarei bauturi.
 
2. Inregistrarea consumului de materii prime pe baza de bon de consum intocmit, pentru materiile prime
date in consum (cafea, zahar etc.):
601 = 301                   
Cheltuieli cu materiile prime      Materii prime
 
3.  Inregistrarea cheltuielilor cu utilitatile: 
% = 401                 
605          Furnizori            
Cheltuieli privind energia si apa
4426      
TVA deductibila

- chirie spatiu pe baza contractelor incheiate si a facturilor primite:


612 = 401
Cheltuieli cu redeventele,              Furnizori
locatiile de gestiune si chiriile
 
- lucrari de intretinere, reparatii:
611 = 401
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Furnizori
 Inregistrarea cheltuielilor cu salariile
 
4. Inregistrarea salariilor brute:
641 = 421                    
Cheltuieli cu salariile personalului     Personal - salarii datorate
 
- contributiile sociale datorate de angajator
  421 = %
Personal-salarii datorate 4312    
Contributia personalului la asigurarile sociale
                                             4314    
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 
                                             444     
                           Impozitul pe venituri de natura salariilor
 
- contributii aferente salariilor:
contributia asiguratorie de munca 2,25%
           635  = 446                           
Cheltuieli cu alte impozite si taxe     Alte impozite taxe si varsaminte 
                                                                         asimilate
 
5. Inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale utilizate: 
           6811 = 2813                         
 Cheltuieli de exploatare privind       Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de        
         amortizarea imobilizarilor                  transport
 
6. Inregistrarea obtinerii produsului finit la costul de productie determinat pe baza retetarului
             %  = 711                   
345/ analitic cafea              Venituri aferente costurilor                     
     Produse finite                    stocurilor de produse         
345/ analitic ceai                             
     Produse finite
              etc.
 
7. Vanzarea produselor finite catre clienti, pe baza bonurilor emise de casa de marcat:
5311 =          %               
Casa in lei     701               
       Venituri din vanzarea produselor finite
                    4427            
             TVA colectata
 
8. Descarcarea de gestiune a produselor vandute:
  711    = %         
 Venituri aferente costurilor           345/analitic cafea                      
     stocurilor de produse              Produse finite                                  
                                                      345/analitic ceai                       
                                                     Produse finite
     
Pentru marfuri 
- Inregistrarea adaosului comercial aferent marfurilor:
371 = %
Marfuri          378
        Diferente de pret la marfuri
                    4428
              TVA neexigibila

- Inregistrarea vanzarii marfurilor:


 Pe baza bonului fiscal emis de casa de marcat
5311 = %   - la pret de vanzare
Casa in lei            707
         Venituri din vanzarea marfurilor
                            4427
                    TVA colectata
 
- Inregistrarea consumului marfurilor pe baza bonului de consum:
% = 371 
607     Marfuri
Cheltuieli privind marfurile
378
Diferente de pret la marfuri
4428
TVA neexigibila
 
Descarcarea de gestiune a marfurilor si materiilor prime se face utilizand una dintre metodele permise de
reglementarile contabile: LIFO, FIFO, CMP, conform politicilor contabile adoptate de societate in acest
domeniu.  
 
Pentru produsele preparate este necesar sa existe retete de preparare. 
Daca exista mai multe feluri de produse, pentru fiecare produs se stabileste reteta.
Pe baza de retetar se stabileste consumul din fiecare categorie de materie prima, necesar pentru
obtinerea unui produs.
Pe baza consumului specific din retetar se determina costul de productie al fiecarui produs obtinut.
Pentru consumul materiilor prime se intocmeste Bonul de consum. Acest document serveste ca
document de eliberare din magazie a materialelor, document justificativ de scadere din gestiune,
document justificativ de inregistrare in contabilitate.
 
Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile
si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.
 
Cheltuieli directe
Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifica pe un anumit obiect de calculatie inca din
momentul efectuarii lor si se includ direct in costul obiectelor respective.
Cheltuielile directe cuprind: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate,
energia consumata in scopuri tehnologice, manopera directa (salarii, asigurari si protectia sociala etc.),
alte cheltuieli directe.
 
Cheltuieli indirecte
Aceste cheltuieli privesc obtinerea mai multor produse, executarea mai multor lucrari, servicii sau
comenzi, respectiv faze, activitati etc., sau chiar entitatea in ansamblul ei.
Includerea cheltuielilor indirecte in costul obiectelor de calculatie/ purtatorilor de cost se realizeaza in mod
indirect, prin repartizare, pe baza unor procedee rationale, aplicate cu consecventa, adecvate tipului de
cheltuieli care urmeaza a fi repartizate si obiectelor/purtatorilor de costuri asupra carora se repartizeaza. 
 
In acesta categorie se includ cheltuieli, cum ar fi:
 materii prime si materiale indirecte;
 cheltuieli indirecte privind forta de munca;
 alte cheltuieli atribuibile obiectului de calculatie.
Cheltuielile indirecte de productie cuprind:
- regia fixa de productie, formata din acele costuri indirecte de productie care raman relativ constante,
indiferent de volumul productiei, cum sunt: amortizarea utilajelor si echipamentelor, intretinerea sectiilor si
utilajelor, costuri de depozitare si manipulare a materiilor prime, a materialelor consumabile si productiei
in curs, precum si costurile de conducere si administrare a sectiilor;

Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitatii normale de productie.
Pentru stabilirea nivelului real al activitatii pot fi luate in calcul: volumul productiei realizate, orele de
functionare a utilajelor, gradul de utilizare a capacitatilor de productie sau alti factori. 
 
In functie de specificul organizarii activitatii de productie, regia fixa nealocata se poate urmari pe fiecare
loc de cost.
Regia fixa nealocata este recunoscuta drept cheltuiala in perioada in care a aparut. In exercitiile in care
se inregistreaza o productie neobisnuit (anormal) de mare, valoarea regiei fixe alocate fiecarei unitati
produse nu poate fi mai mare decat regia fixa efectiva, astfel incat, din considerente de prudenta,
stocurile sa nu fie evaluate la o valoare mai mare decat costul lor. 
 
- regia variabila de productie consta in acele costuri indirecte de productie care variaza direct proportional
sau aproape direct proportional cu volumul productiei, cum sunt costurile indirecte cu materiile prime,
materialele si cu forta de munca.
Regia variabila este alocata productiei realizate, corespunzator folosirii capacitatii de productie.  
 
Metodele de determinare a costului sunt:
 metoda costului standard, 
 metoda pe comenzi, 
 metoda pe faze, 
 metoda globala, 
 metoda direct costing, 
 alte metode adoptate de persoana juridica, in functie de modul de organizare a productiei,
specificul activitatii, particularitatile procesului tehnologic si de necesitatile proprii.
Utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale este reglementata prin OUG 28/1999 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si prin HG 479/2003, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
Astfel, operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii
direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Pe baza bonurilor fiscale se inregistreaza veniturile din vanzarea produselor si marfurilor direct catre
populatie.