Sunteți pe pagina 1din 2

Perioada fiscala a TVA in 2021

2020/12/28
Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Perioada fiscala a TVA poate fi de regula luna sau trimestrul. In ce priveste perioada fiscala
a TVA pentru 2021 – luna sau trimestru, algoritmul de incadrare este urmatorul :

Comanda aici lucrarea Noutati si informatii fiscale si contabile 2021

1. Daca in 2020 :

 perioada fiscala a TVA a fost luna;

 cifra de afaceri a fost sub 100.000 euro si

 nu s-au realizat achizitii intracomunitare de bunuri

atunci perioada fiscala a TVA in 2021 este trimestrul.

In acest sens entitatile trebuie sa depuna:

 D 700 (010/070) pana in 15.01.2021 si

 declaratia 094 pana in 25.01.2021 (O 631/2016: Formularul 094 se completează și


de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul
fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În
această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic
drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca
perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au
depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform
normelor metodologice. )

Baza legala: Codul de procedura fiscala, art.88 care arata ca :

(1) Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la
cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin
completarea și depunerea declarației de mențiuni.

2.Daca in 2020:

 perioada fiscala a fost trimestrul si

 cifra de afaceri a fost peste 100.000 euro

atunci in 2021 perioada fiscala a TVA este luna.


In acest sens se depune D 700 (010/070) tot pana in 15.01.2021 .

Baza legala: Codul de procedura fiscala, art.88  , citat mai sus.

3.Daca in 2020:

 perioada fiscala a fost trimestrul si

 cifra de afaceri a fost sub plafonul de 100.000 euro si

 nu s-au realizat achizitii intracomunitare de bunuri

atunci perioada fiscala ramane trimestrul in 2021.

Se depune D 094 pana in 25.01.2021.

Baza legala : Cod fiscal, art. 322 alin. (6) si OPANAF 631/2016

Formularul “Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare
de bunuri în anul precedent (094)” se completează de persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă
fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu
au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform
normelor metodologice.