Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE ASISTENŢĂ LA LECŢIE

DATA……...................
SCOALA
CLASA
PROFESOR MENTOR
ARIA CURRICULARĂ
DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SUBIECTUL LECŢIEI
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
TIPUL LECŢIEI

DEMERSUL DIDACTIC

MOMENTELE
LECŢIEI CONŢINUTUL ESENŢIALIZAT AL LECŢIEI

Descrieţi modalităţile de pregătire a elevilor pentru lecţie, a materialelor didactice, a spaţiului


Moment educaţional etc.
organizatoric

Captarea atenţiei Enumeraţi tehnicile de pregătire psihologică a elevilor pentru activitatea de învăţare

Reactualizarea Prezentaţi cunoştinţele reactualizate şi descrieţi strategiilor de reactualizare a acestora


cunoştinţelor
anterioare

Anunţarea Identificati obiectivele operaţionale şi modalitatea de anunţare a acestora şi a subiectului lecţiei


obiectivelor
operaţionale şi a
subiectului lecţiei

Dirijarea învăţării Descrieţi situaţiile de învăţare, metodele didactice, mijloacele de învăţământ, formele de
organizare a activităţii de învăţare, comportamentul didactic al profesorului şi al elevilor etc.
Asigurarea Enumeraţi formele de verificare a îndeplinirii sarcinilor – verbală, nonverbală, prin raportare la un
model etc.
conxiunii inverse

Descrieţi formele de organizare a activităţii – individuală, pe grupe, diferenţiată, personalizată –


prin prezentarea sarcinilor de învăţare
Obţinerea

performanţei

Identificaţi şi descrieţi metodele şi instrumentele de măsurare şi apreciere a rezultatelor învăţării


Evaluarea
rezultatelor
învăţării

Specificaţi modul în care sunt fixate în memorie cunoştinţele şi deprinderile, cum sunt integrate în
Asigurarea sistemul de cunoştinţe deja existent şi cum sunt utilizate în noi contexte
retenţiei şi a
transferului

Conţinutul temei pentru acasă


Tema pentru
acasă (dacă este
cazul)

Semnătura mentorului de practică pedagogic

……………………………………………………

S-ar putea să vă placă și