Sunteți pe pagina 1din 1

Menționăm ca în ziua programata de dumneavoastra veți prezenta la serviciul secretariat rapoartele de activitate corespunzător din

perioada 22.04-12.06 2020 (completate și semnate ).

În aceeași zi veți semna condica de prezență pentru perioada menționată

Diriginți vor întocmi raportul consiliului clasei în vederea validării situației școlare în C.P. (joi, 11.06.2020 )

În momentul efectuarii programării sa aveți în vedere ca primele zile sa fie ocupate de profesorii diriginți în vederea redactării raportului
clasei.

Nr. Crt. Miercuri 03.06.2020 Joi 04.06.2020 Vineri 05.06.2020 Marți 09.06.2020 Miercuri 10.06.2020

1 Curteanu Nicoleta CameliIonescu Irina


2 Cristea Sinziana Pirvu Ionelia
3 Năpârlică Mihaela Mărgărit Daniela
4 Botezatu Mioara Gutu Mihaela
5 Tanjala Lenuta
6
7
8