Sunteți pe pagina 1din 1

 x  y  z 1


1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x  y  z  3 unde m   . Pentru fiecare m   , notăm cu S m
mx  y  z  3m

mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. V13
a) Să se determine m   pentru care sistemul are soluţie unică.
b) Să se arate că pentru orice m   sistemul este compatibil.

c) Să se determine min x 2  y 2  z 2  x, y, z   S1 .
a b c
 
2. Fie a, b, c   şi matricea A   c a b  . V15
b c a
 
a) Să se calculeze det(A).
b) Să se arate că dacă a  b  c  0 şi A nu este inversabilă în M 3    , atunci a  b  c .
 1
 ax  by  cz  x
2

 1
c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx  ay  bz  y admite numai soluţia x  y  z  0 .
 2
 1
 bx  cy  az  2 z
ay  bx  c

3. Se consideră triunghiul ABC , cu laturile AB  c , AC  b , BC  a şi sistemul  cx  az  b . V20
bz  cy  a

a) Să se rezolve sistemul în cazul a  3 , b  4 , c  5 .
b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
  x  ay   2a  4  z  1

4. Se consideră în  sistemul   a  2  x  ay   a  1 z  1 , a   . Bac2012 t
3

 a  1 x   2a  1 y  3z  2

a) Arătați că determinantul matricei sistemului este egal cu 3a 3  9a 2  3a  9 .
b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.
c) Pentru a  2 , rezolvați sistemul .
 2m 1 1  2mx  y  z  1
  
5. Se consideră matricea M  m    1 2m 1  și sistemul de ecuații  x  2my  z  0 unde
 1 1 2m   x  y  2mz  1
 
m   . Bac2018 v
a) Arătați că det  M (1)   0 .
b) Determinați valorile reale a lui m , știind că det  M  m    0 .
c) Pentru m  1 , demonstrați că soluțiile sistemului  x0 , y0 , z0  sunt în progresie aritmetică.
 

S-ar putea să vă placă și