Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:........................................ Data......................

Clasa: a V-a.......... Liceul................................................

Test
Varianta A

I. Numiți cele 5 regnuri ale lumii vii………………………………………………….. 5x0.2p


II. Încercuiți varianta corectă:………………………………………………………… 4x0.5p
1. Pentru lumea vie, celula reprezintă unitatea: 2. Bacilii au formă:
a) de măsură a) de bastonaș
b) reprezentativă b) de virgulă
c) structurală, funcțională și ereditară c) sferică
d) secundară d) de strugure

3. Hrănirea la cianobacterii este: 4. Se deplasează cu ajutorul flagelilor:


a) saprofită a) amiba
b) autotrofă b) parameciul
c) parazită c) mătasea broaștei
d) heterotrofă d) euglena verde
III. Treceți notațiile pe următorul desen: ………………………………………… 2p

IV. Prezentați importanța algelor verzi pentru om și natură: ………...............……… 2p


V. Completați spațiile libere: ……………..................................................................… 2p
Celula………………………. specifică protistelor prezintă un ………………. individualizat,
delimitat de ……………………… Acesta are ca pricipală funcție transmiterea
…………………… ereditare de la o generație la alta. Flagelul prezent la unele celule are rol în
……………………
Se acordă 1 punct din oficiu.
Nume și prenume:........................................ Data......................
Clasa: a V-a.......... Liceul................................................

Test
Varianta B
I. Numiți cele 5 regnuri ale lumii vii…………………………………………………..5x0.2p
II. Încercuiți varianta corectă:…………………………………………………………4x0.5p
1. Pentru lumea vie, celula reprezintă unitatea: 2. Cocii au formă:
a) de măsură a) de bastonaș
b) reprezentativă b) de virgulă
c) structurală, funcțională și ereditară c) sferică
d) secundară d) de strugure

3. Hrănirea la bacteriile patogene este: 4. Se deplasează cu ajutorul cililor:


a) saprofită a) amiba
b) autotrofă b) parameciul
c) parazită c) mătasea broaștei
d) heterotrofă d) euglena verde
III. Treceți notațiile pe următorul desen: ………………………………………… 2p

IV. Prezentați importanța bacteriilor pentru om și natură: ………...............……… 2p


V. Completați spațiile libere: ……………..................................................................… 2p
Celula………………………. specifică bacteriilor prezinta un ………………. liber în
citoplasma. Acesta are formă …………………… Cilii prezenți la unele celule au rol în
……………………
Se acordă 1 punct din oficiu.