Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

PROFESOR: Olteanu Ioana-Camelia


CLASA: a-VI-a
ARIA CURRICULARA: Matematica si Stiinte ale naturii
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE INVATARE: Diversitatea animalelor-Vertebrate
SUBIECTUL: Mamifere omnivore- Cercopitecul
TIPUL LECTIEI: mixta
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasa
SCOPUL LECTIEI: cunoaşterea de către elevi a trasaturilor specifice mamiferelor omnivore in
corelatie cu modul si mediul de viata

COMPETENTE SPECIFICE
-sa identifice grupe si specii de animale (1.1)
-sa stabileasca relatii intre factorii de mediu si diversitatea animalelor (1.3)
-sa stabileasca relatii intre tipurile de comportament si procesul de adaptare a organismelor la
mediu (1.5)
-sa utilizeze metodele si mijloacele adecvate explorarii lumii animale (2.1)
-sa reprezinte structurile si functiile sistemelor biologice pe baza modelelor (3.1)

COMPETENTE DERIVATE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 Descrierea alcătuirii cercopitecului pe baza observaţiilor şi analizei prin comparaţie cu modul
de viaţă, tipul de hrănire, alte animale studiate;
C2 Identificarea adaptărilor specifice mamiferelor omnivore.
C3 Observarea altor mamifere din această grupă pe baza asemănărilor

STRATEGIA DIDACTICA
METODE SI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire,
explicatia,organizatorul grafic
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontala combinata cu activitate individuala
MIJLOACE DIDACTICE: manuale, atlase, fişe de lucru, videoproiector;
RESURSE:-umane: clasa de elevi
-temporale: 50 min
-bibliografice –oficiale: programa scolara
- didactice; 1) A. Ionel, Z. Partin, Manual pentru clasa a VI-a, Editura
Humanitas, Bucuresti-1998
2) C. Ureche, C. Ciucu, Metodica predarii biologiei, Editura Zedax, Focsani-2003
3) V. Lazar, M. Nicolae, Lectia forma de baza a organizarii procesului de predare-invatare-
evaluare la disciplina biologie, Editura Avers-2007
Scenariul didactic

Conţinuturi şi sarcini de învăţare Metode Mijloace Forme


Nr. Etapele C. Tim
Activitatea Activitatea şi de de Evaluare
crt. lecţiei D p
profesorului elevului procedee învăţământ organizare
0. Moment Notează în catalog absenţii Işi pregătesc cărţile şi
organizatoric şi verifică dacă sunt condiţii caietele
optime pentru desfăşurarea
orei
Pregateşte materialul
didactic necesar pentru
desfăşurarea lecţiei
1. Captarea 1 Ce sunt mamiferele? Daţi Elevii vor răspunde Expunerea Frontală Observarea
atenţiei min. exemple de alte mamifere în întrebărilor. Conversaţia interesului
afara de cele studiate pană elevilor
acum.
Animal cu chip de om
Topaie din pom in pom!
2. Enunţarea 1 Anunţa şi scrie pe tabla Notează în caiet titlul Tabla Frontală
competentelor min. titlul lecţiei şi prezintă lecţiei şi urmăresc
compentenţele pe care elevii competenţele
trebuie să le cunoască la
terminarea lecţiei
3. Actualizarea 3 Prin chestionare orala se Elevii vor răspunde Conversaţia Frontală Oral
cunoştinţelor min. reactualizează cunoştinţe cerinţelor.
acumulate anterior
4. Prezentarea C 18 Cu ajutorul informatiilor din Elevii sunt atenti, cu Conversaţia Frontală Observarea
Sarcinilor de 1 -20 manual cere elevilor sa ajutorul manualului vor Explicaţia Tabla comporta-
lucru şi C min. completeze o fisa de lucru 1 complata fisa de lucru mentului
Dirijarea 2 individuala faţă de
învăţării C Fise de lecţie
3 Observatia lucru
Observa cele prezentate Individuală Analiza
Elevii scriu in caiete Atlas răspunsu-
rilor
Manualul
Pe grupe
Invătarea
prin
descoperire

5. Obţinerea 5 Profesorul cere elevilor să Elevii vor răspunde


performanţei min. răspundă la întrebări cu profesorului şi vor Exerciţiul Individuală Analiza
privire la lecţia desfăşurata semnala eventualele Frontală răspunsu-
astăzi şi se explică unele neînţelegeri rilor
neînţelegeri
6. Feedback-ul Are loc pe tot parcursul Elevii vor coopera pe tot Individuală Observarea
lecţiei, prin aprecierile parcursul lecţiei. Frontală interesului
profesorului şi faţă de
observaţiile acestuia cu lecţie
privire la răspunsurile
elevilor.
7. Evaluarea 10 Elevii vor rezolva un test de Elevii vor rezolva testul. Test de Individuală Scris
performan- min. evaluare formativă, apelând evaluare
ţelor la cunoştinţele nou însuşite.
8. Retenţia 2 Profesorul reia principalele Elevii răspund cerinţei. Conversaţia Frontală Observarea
min. idei din prezentarea cunoştinţe
conţinutului. lor însuşite
9. Transferul 1 Profesorul prezintă tema Elevii vor nota tema în Conversaţia Manualul Frontală Tema
min. pentru acasa caiete. Explicaţia pentru
Apreciaza elevii activi la Elevii vor pune în acasă
oră şi îi notează aplicare cunoştinţele
acumulate pe parcursul
lecţiei în mediul social,
familial.
Schema lecţiei

Mamifere omnivore
-Maimute-

Clasificarea maimutelor- cu coada- inferioare→cercopitecul


-fara coada-superioare (antropoide)→cimpanzeul,gorila, urangutanul

Caractere de asemanare ale maimutelor cu omul


-urechi cu pavilioane rotunjite
-dintii (8 incisivi, 4 canini, 20 masele)
-membre cinci degete, degetul mare opozabil
-lipsa parului de pe fata, palme, talpi

Nume......................................
Prenume................................

Fisa individuala de lucru


Mamifere-Maimute

1. Unde traiesc maimutele? Ce fel de animale sunt ele dupa mediul de viata?
................................................................................................................................
........................................................................................................................

2.Corpul maimutelor este alcatuit din:


..............................................
..............................................
..............................................

3.Cum se deplaseaza maimutele in mediul de viata?


............................................................................................................................

4.Cu ce se hranesc maimutele? Dupa modul de hranire ce fel de animale sunt?


................................................................................................................................
........................................................................................................................

5.Cum respira maimutele?


..........................................................................................................................

6. Fecundatia la maimute este............................femela..........................o data pe


an, un pui pe care il hraneste cu................................produs de.......................deci
maimutele sunt...........................................

7.Maimutele care se aseamana cu omul se numesc maimute.............................si


atesta originea omului dintr-un stramos comun cu maimutele.

8.Ce asemanari exista intre maimutele antropoide si om?


................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................

9.Dati exemple de specii de maimute


........................................................................................................................

Nume........................
Prenume.......................

Test de evaluare

Alegeţi răspunsurile corecte.


1. Unghiile:
a) acoperă vârful degetelor;
b) sunt ascuţite şi încovoiate;
c) sunt retractile.

2. Maimuţele cu coadă:
a) trăiesc în copaci;
b) se hrănesc cu fructe, seminţe, ouă, păsări;
c) nasc pui vii pe care îi îngrijesc;
d) puii sunt hrăniţi de la început ca şi adulţii.

3. Maimuţele antropoide:
a) seamănă cu omul;
b) sunt arboricole;
c) cimpanzeul, gorila, cercopitecul;
d) urangutanul, gorila, cimpanzeul.

4. Cimpanzeul:
a) seamănă cel mai puţin cu omul;
b) are faţa mare şi cutia craniană mai mică;
c) imită omul.

5. Dentiţia la cercopitec:
a) 6 incisivi, 4 canini, 20 măsele;
b) 8 incisivi, 4 canini, 18 măsele şi 2 carnasiere;
c) 8 incisivi, 4 canini, 20 măsele.

6. Asemănarea dintre maimuţa antropoidă şi om:


a) nu există;
b) omul este mamifer;
c) înrudirea lor;
d) provin dintr-un strămoş comun.

7. Maimuţele trăiesc în:


a) Europa;
b) Africa;
c) Asia;
d) America.

8. O maimuţă inferioară:
a) este mică;
b) nu are păr mult;
c) are coadă;
d) trăieşte în copaci.