Sunteți pe pagina 1din 5

Subiect examen corigenţă clasa a VII-a

Subiectul I……………………………………………………………….. 3p

Numeşte funcţiile de nutriţie şi precizează segmentul comun tubului digestiv şi


căilor aeriene.

Subiectul al II-lea……………………………………………………….. 3p

Numeşte organele de simţ şi precizează importanţa acestora ȋn viaţa omului.

Subiectul al III-lea……………………………………………………….. 3p

Defineşte sinapsa şi precizează clasificarea acestora.


Subiect examen corigenţă clasa a VII-a

Subiectul I……………………………………………………………….. 3p

Numeşte funcţiile de relaţie şi precizează importanţa acestora ȋn viaţa omului.

Subiectul al II-lea……………………………………………………….. 3p

Numeşte organele de simţ şi precizează importanţa acestora ȋn viaţa omului.

Subiectul al III-lea……………………………………………………….. 3p

Clasifică nervii cranieni.


Subiect examen corigenţă clasa a VII-a

Subiectul I……………………………………………………………….. 3p

Numeşte funcţiile de nutriţie şi precizează segmentul comun tubului digestiv şi


căilor aeriene.

Subiectul al II-lea……………………………………………………….. 3p

Clasifică nervii cranieni.

Subiectul al III-lea……………………………………………………….. 3p

Precizează părţile componente ale neuronului.


Subiectul 1

Subiectul I

Numeşte 3 factori de risc pentru sănătate care afectează sistemul respirator uman şi
precizează ce efecte au acestea.

Subiectul al II-lea

Precizează rolul glandelor anexe ale tubului digestive.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Subiectul 2

Subiectul I

Numeşte 3 factori de risc pentru sănătate care afectează sistemul circulator uman şi
precizează ce efecte au acestea.

Subiectul al II-lea

Precizează rolul alveolelor pulmonare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Subiectul 3

Subiectul I

Numeşte 3 factori de risc pentru sănătate care afectează sistemul respirator uman
şi precizează ce efecte au acestea.

Subiectul al II-lea

Explică procesele ce au loc ȋn timpul circulaţiei mici a sângelui.