Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele:______________________________ Clasa__________ Data:_____________

Clasa a IX-a

Subiecte:
I. Să se completeze spaţiile libere:

1. Un calculator este __________________cu ajutorul caruia prelucram_________________________


2. RAM este o memorie de ___________________________________ durată.
3. Extensia reprezintă__________________ fişierului şi este formată din maxim________caractere.
4. Folderul (directorul) reprezintă _______________________________________________________
5. Pentru a lucra cu un calculator sunt necesare următoarele componente ________________________
_________________________________________________________________________________

II. Alegeţi varianta corectă:


1. Salvarea unui fişier se face folosind comanda?
a) Page Setup b) Fisier--:Salvare ca c) Print

2. Care dintre următoarele aplicaţii este un editor de texte?


a) Excel b) Word c) Paint

3. Aplicaţia Paint se foloseşte pentru:


a) scrierea unor texte b) realizarea desenelor c) calcule

4. Notepad este utilizat pentru__________________________________

III. Asociaţi elemetele din prima coloană cu elemetele de pe coloana a doua:

Ce rol au următoarele programe de aplicaţii:

Nume program Rolul


a) Microsoft Word a) Folosit pentru realizarea desenelor
b) Notepad b) Program folosit pentru scrierea textelor
c) Calculator c) Permite efectuarea unor calcule
d) Paint d) Cel mai performant editor de texte
IV. Dacă se executa urmatoarele comenzi, care sunt rezultatele comenzilor?

COMANDA EFECT
FILE – SAVE AS

COPY - PASTE

FORMAT – PARAGRAF

FORMAT - FONT

V. Descrieti efectul urmatoarelor butoane:

__________________________________ _____________________________

__________________________________ ___________________________

__________________________________ _____________________________