Sunteți pe pagina 1din 15

CALCULUL ECONOMIC PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMĂ

1.Stabilirea valorii investitiei


1.1.Valoarea terenului, cladirilor si amenajarilor
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element Sup., m2 P.U.lei/m2 Val., lei
Teren Teren - construcție indus 504.00 73.00 36,792.00
Teren - pavilion administ 36.00 73.00 2,628.00
Teren - spații acces, circ 116.00 73.00 8,468.00
Clădiri Cl. ind. 540.00 1451.00 783,540.00
Cl. anexa 0.00 0.00 0.00
Amenajări Zona auto 320.00 680.00 217,600.00
zonă pietonală 37.00 150.00 5,550.00
Spațiu verde 57.00 24.00 1,368.00
Valoare totala Cap. 1.1. 1,055,946.00

1.2. Valoarea utilajelor supuse montarii


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Nr.crt. Den. Utilaj V.ut.lei/buc Necesar, buc Val.,lei

Basculantă pentru palet


31122 1
pentru cutii cu fructe
1 31,122.00
Mașină de spălat și
33152 1
2 zdrobit fructe 33,152.00
Transportator de sortare
41072 1
3 a fructelor 41,072.00
4 Presă de fructe 99045 1 99,045.00

Pompă de suc de fructe 7152 1


5 7,152.00
Transportator de reziduri
12346 1
6 de fructe 12,346.00

Rezervor de amestecare-
64590 2
omogenizare
7 129,180.00
8 Instalație CIP 29946 1 29,946.00

Rezervor de fermentație
59435 14
cilindro-conic
9 832,090.00

Rezervor cilindric pentru


60222 2
depozitare temporară
10 120,444.00
Răcitor compact și
50532 1
11 încălzitor 50,532.00

Rezervor pentru drojdie 25234 1


12 25,234.00
13 Răcitor cu glicol 76440 1 76,440.00
Mașină de umplere
214478 1
14 automată 214,478.00
15 Cabină-pasteurizator 282057 1 282,057.00
Generator electric cu
7278 1
16 abur 7,278.00
Mașină automată de
17844 1
17 etichetare 17,844.00
Valoare totala utilaje 2,009,412
Cheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor) 70,329
Cheltuieli montaj (10% din valoarea utilajelor) 200,941
Valoare totala Cap. 1.2. 2,280,683

1.3. Valoarea utilajelor nesupuse montarii


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Nr.crt. Den. Utilaj V.ut.lei/buc Necesar,buc Val.,lei
1 Pompă mobilă 4353 2 8,706.00
2 Filtru cu kieselgur 50948 1 50,948.00
3 Cărucior de transport 240 2 480.00
4 Masina distributie marfa 240,000.00 1
240,000.00
5
6
Valoare totala utilaje 300,134
Cheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor) 10,505
Valoare totala Cap. 1.3. 310,639

1.4. Valoarea mobilierului si a obiectelor de inventar


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Sector Mob/Ob.inv. V.ut.lei/buc Nr.buc Val., lei
Birou 100 1 100.00
Scaun 80 2 160.00
Birou gestionar Dulap 450 1 450.00
Cuier 50 1 50.00
Calculator 200 1 200.00
Masă 150 2 300.00
Sală de mese
Scaun 30 10 300.00
Masă 150 2 300.00
Scaun 30 5 150.00
Birou 100 1 100.00
Dulap 450 1 450.00
Laborator
Ustensile 1000 - 1,000.00
Reactivi 1000 - 1,000.00
Frigider 500 1 500.00
Calculator 200 1 200.00
Vestiar 850 2 1,700.00
Bancă 200 2 400.00
Duș 400 2 800.00
Vestiare
WC 140 5 700.00
Chiuvetă 90 5 450.00
Cuier 50 2 100.00
Birou inginer Birou 100 1 100.00
Scaun 90 2 180.00
Dulap 450 1 450.00
Cuier 50 1 50.00
Calculator 400 1 400.00
Birou conducere Birou 149 4 596.00
Scaun 90 5 450.00
Dulap 450 2 900.00
Cuier 50 2 100.00
Calculator 400.00 2 800.00
Valoare totala Cap. 1.4. 13,436

1.5. Valoarea primei dotari cu mijloace circulante


1.5.1. Aprovizionarea cu materii prime
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element Nec.zi, kg/zi Nr.zile Cant. tot.,Kg Pret,lei/kg
Nec. 1 fab. 2500 1 2500 3.9
Stoc sig. 2500 7 17500 3.9
Rezerva int. Bani 2500 7 17500 3.9
Valoare totala Cap. 1.5.1.

1.5.2. Aprovizionare cu materii auxiliare, ambalaje, etichete


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element Nec.zi, kg/zi Nr.zile Cant. tot.,Kg Pret,lei/kg
Ambalaje 168 1 168 0.13
Capace 5040 1 5040 0.06
Sticle 0,33l 5040 1 5040 0.21
Etichete 5040 1 5040 0.1

Valoare totala Cap. 1.5.2.

1.5.3. Aprovizionare materiale


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element Nec.zi, kg/zi Nr.zile Cant. tot.,Kg Pret,lei/kg
Materiale igienizare 10 7 70 15
Reactivi analize 1 30 30 30
Certificate de calitate 10 30 300 1
Echipamente protecția
10 90 10 50
muncii
Formulare evidenţă 10 30 300 1
Abonamente sector
1 90 90 15
economico-juridic
Valoare totala Cap. 1.5.3.
1.5.4. Promovare,reclama,publicitate,prospectare piata, precontracte
Column1 Column2 Column3 Column4
Element Val.,lei
Pret productie estimat, lei/litru 20.00 lei
Productie totala -estimare, litri/an 388080
Val. totala a productiei-estimare,lei/an 7,761,600.00
Profit estimat, lei 10% 776,160.00 10%
Cota din profit promovare,etc.,max.3% 23,284.80 3%
Total Cost promovare,reclama,etc.,lei 23,285

1.5.5. Taxe avizare si licenta de fabricatie, lei (10-50.000 lei, funcţie de complexitate)
30,000.00

1.5.6. Aprovizionare cu mat.intretinere,reparatii,piese de schimb


Column1 Column2 Column3 Column4
Element Val.,lei
Valoare utilaje 2,280,683
Cota din valoarea utilajelor, max. 3% 68,420
Val.aprovizionare mat.,rep.,piese schimb 68,420

1.5.7. Asigurari si fond de risc lansare productie,lei


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element Val.,lei
Asigurari (cca. 1% din val. Investitiei) 42,563.00
Fond de risc (val. productiei 1-3 zile) 10,080.00
Valoare totala, lei 52,643.00

Recapitulatie Cap.1.5.
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Capitol Element Val., lei
1.5.1. Aprovizionare materii prime 146,250
1.5.2. Aprovizionare mat.aux.,ambalaje,etc 1,887
1.5.3. Aprovizionare materiale 4,400
1.5.4. Promovare, reclama,etc. 23,285
1.5.5. Taxe avizare, licenta fabricatie 30,000
1.5.6. Aprov. mat. intret.,rep., piese schimb 68,420
1.5.7. Asigurari si fond de risc 52,643
Val.totala cap.1.5., lei 326,885

Recapitulatie Cap.1. Valoarea investitiei VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Capitol Element Val.,lei
1.1. Valoarea cladire,teren,amenajari 1,055,946
1.2. Valoarea utilajelor supuse montarii 2,280,683
1.3. Valoarea utilajelor nesupuse montarii 310,639
1.4. Val.mobilier si obiecte de inventar 13,436
1.5. Val.prima dotare cu mijl.circulante 326,885
Valoare totala a investitiei, lei 3,987,588
Obs.: Valorile calculate la investiţie sunt valori cu TVA inclus

1%
2.Stabilirea cheltuielilor pentru prima luna de functionare
2.1. Cheltuieli cu materiile prime se lucreaza 21 de zile pe lună
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element U.M. Nec,zi Nec.luna P.U.lei/UM

Mere kg 2500 52500 5.58


Total materii prime (lei)

2.2. Cheltuieli cu materiile auxiliare,ambalajele


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element U.M. Nec,zi Nec.luna P.U.lei/UM

Ambalaje buc 168 5,040.00 0.1


Capace buc 5040 151,200.00 0.06
Sticle 0,33l buc 5040 151,200.00 0.1
Etichete buc 5040 151,200.00 0.1

Total materii auxiliare, ambalaje (lei)

2.3. Alte cheltuieli materiale (mat.igienizare,formulare,echipamente p.m.,abonamente, s.a.)


Column1 Column2
Zi Lună Zi
4,400 92,400 3126
aprovizionare materiale/zi
2.4. Cheltuieli de transport
Column1 Column2 Column3
Cota tr.(1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.) 3,5%
Zi Luna
Chelt.transp. 689 20,661.06 425,166

2.5. Cheltuieli cu utilitatile


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Element U.M. Pret unitar Necesar zi
(lei/UM) Cantitate Valoare
Energie electrică kWh 0.4 271.40 108.56
Apă rece m3 4.69 35.7 167.43
Abur Gcal = 1 163 kW 410 kg 95.3 0.15
14.30
Total utilitati (lei) 290.29

410 kW/h = 0,35 Gcal Valoarea = 143,5

xxx 2.5.1. Necesar energie electrica


Column1 Column2 Column3 Column4 Column6
Nr.crt Den.utilaj Nr.buc. P.inst. kW T.funct. H
1 masina basculanta 1 1.5 0.2
2 banda transportoare 1 0.37 0.81
3 masina de spălat si zdrobi 1 2.6 2.4
4 presa de fructe 1 0.64 3.9
5 pompă suc fructe 1 0.25 2.5
6 transportor reziduuri fruc 1 0.37 3.9
7 rezervor cu agitator 2 2 0.94
8 răcitor 1 7 2.4
9 pompă mobilă 2 0.75 0.02
10 răcitor cu glicol 1 60 0.73
11 pasteurizator 1 5.5 1.4
12 generator electric de abu 1 100 1.4
13 instalatie CIP 1 0.75 2.4
14
15 Iluminat 6 8
Total

2.6. Cheltuielile cu salariile - Tabel cu salariati si salariile nete


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Nr.crt. Den.post Nr.salariati S.net l. (lei) Total (lei)
1 Producție-Operatori 10 2500 25000
2 Inginer 1 3500 3500
3 Laborant 1 2900 2900
4 Gestionar 1 2900 2900
5 Director 1 5000 5000
Secretară 1 2600 2600
6 Șofer 1 2600 2600
Total cheltuieli nete lunare de personal 44,500.00
Contrib.aferente salarii platite de angajati 28,230.80
Contrib. aferente salarii platite de angajator 1,636.44
Total Fond Salarii Cap.1.2.6. 74,367.24

2.7. Cheltuieli de intretinere - reparatii mijloace fixe


Column1 Column2 Column3
Element Cota L (%) Val.L. (lei)
Utilaje 1% 22,806.83
Cladiri 0,15% 1,583.92
Total Cap.2.7. (lei) 24,390.75 512,205.65
2.8. Cheltuieli de amortizare mijloace fixe
Column1 Column2 Column3 Column4
Element Durata amortizare Val. L.
Ani Luni (lei)
Utilaje 10 120 19,005.69
Cladiri 40 480 2,199.89
Mobilier 5 60 223.93
Total cheltuieli amortizare m.fixe 21,429.51

2.9.
Column1 Column2 Column3 CIFRA DE AFACERI=
Element de calcul Val. (lei) total costuri/cantitate anuală produs fi
Cifra de afaceri (lei/an) 3769373
Cota chelt.gen. max.3% 45,232.48 2.00
Chelt.gen.sect.-lunare 3,769.37

2.10. Cheltuieli cu creditele: dobanda, comisioane bancare


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Anul Credit Dobanda
Rata anuala Credit ramas Rata dob.an Dob.anuala
credit (lei) de achit.(lei) (%) (lei)
An 1 797,517.65 3,987,588.23 10.00 398,758.82
An 2 797,517.65 3,190,070.58 10.00 319,007.06
An 3 797,517.65 2,392,552.94 10.00 239,255.29
An 4 797,517.65 1,595,035.29 10.00 159,503.53
An 5 797,517.65 797,517.65 10.00 79,751.76
Total 3,987,588.23 1,196,276.47

2.11. Cheltuieli generale ale societatii comerciale


Se recomanda 5% din cheltuieli generale sectie 188.47 5%

2.12. Tabel valorificare subproduse


Column1 Column2 Column3 Column4
Valorif.subp. Cant.lunara Pret mediu Valoare
prod. sec. (kg) (lei/kg) (lei)
Marc 468.29 3 1,404.87

Total valorificari subprod.si prod.sec. 1,404.87

ANTECALCULATIA DE PRET DE COST


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Nr.crt. Elemente pret cost V.lunara (lei)
1.2.1. Chelt. mat.prime 292,950.00
1.2.2. Chelt. mat.auxiliare 39,816.00
1.2.3. Alte chelt.materiale 92,400.00
1.2.4. Chelt.transport 20,661.06
1.2.5. Chelt. cu utilitati 6,096.04
1.2.6. Total fond salarii 74,367.24
1.2.7. Chelt. intret.-reparatii 24,390.75
1.2.8. Chelt. amortizare 21,429.51
1.2.10. Chelt. dobanzi, comisioane 291,093.94
1.2.12. Total val. subprod., sec. 1,404.87
I. COST DE PRODUCTIE 861,799.67
1.2.9. Chelt. gen. sectie 45,232.48
II. COST DE SECTIE 907,032.14
1.2.11. Chelt. gen. societate 45,351.61
III. COST DE FABRICA 952,383.75
1.2.13. Profit 123,809.89
IV. TOTAL COSTURI 1,076,193.64
11838129.992
TABEL CU PRODUSE REALIZATE sticle de 0,330 litri
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Nr.crt. Sortiment Pr.p.(lei/UM) TVA (lei) P.livr(lei/UM)

1 Cidru, litru 30.50 5.80 36.30


Total valorificari subprod.si prod.sec.
Total venituri = Cifra de afaceri

INDICATORI DE EFICIENTA ECONOMICA


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Indicator Valoare
Cifra de afaceri 14,088,779.56
Profit anual 123,809.89
Rata profitului (profit/cifra de afaceri) 0.01
Durata de recuperare investitie(val.inv./profit) 32.21
Coef.eficienta inv. (1/durata recuperare) 0.03
Prod.anuala, t 1,164.24
Product. muncii-cantitativ(prod.anual/nr.salar.(t/om/an) 89.56
Product.muncii- valoric(cifra de afaceri/nr.salar.(lei/om/an) 1,083,752.27
E DIPLOMĂ

4,8 lei/euro x 10 euro/m2

Autorizația de constructie
23,506.20
Column6
Val.,lei
9,750.00
68,250.00
68,250.00
146,250

Column6
Val. ,lei
21.84
302.40
1,058.40
504.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,887

Column6
Val.,lei
1,050.00
900.00
300.00

500.00
300.00

1,350.00
4,400 3,900.00 81900
5040*21 zile/lună=105 840 * 11 luni = 1 164 240
1732kg 1680 litri/zi 388080

e complexitate)

1% 39876
Column6 se calculeaza mai intai tabelul recapitulatie capitol 1
apoi ne intoarcem la 1.5.7.

Productia pe o pe 2 zile 1 luna 1 an


5040 10080 105840 1164240

Column6
39,876

Column6 Column7
Valoare lei
Zi Lună
13,950 292,950
13,950 292,950

Column6 Column7
Valoare lei
Zi Lună
17 504
302 9,072
504 15,120
504 15,120
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,327 39,816

mente, s.a.)

14880.81

Column6 Column7
Necesar lună
Cantitate Valoare
5699.37 2279.75
749.70 3516.09

3.15 300.20
6,096.04

Column7
E.el.KWh/zi
0.30
0.30
6.24
2.50
0.63
1.44
1.88
16.80
0.02
43.80
7.70
140.00
1.80
0.00
48.00
271.40

Column6

74 400
446203.458
669305.187
Active
construcții si amenajări
se amortizează

235724.60267

38994572.232
A DE AFACERI= 35938510.336 40162017
costuri/cantitate anuală produs finit
3769373.0025

Column6

Dob.lunara Dobanda lunara medie 19937.94 239,255.29


(lei) Dobanda anuala medie 239255.3
33,229.90 Comision lunar 4319.887 51,838.65
26,583.92 291,093.94
19,937.94 Investitie 3987588.2286
13,291.96
6,645.98
99,689.71

0.8373910696
7936672
1076700
1031767

5% din cheltuielile anterioare


5%
4,034,715.36
preț produs finit=
total costuri pe an/cantitate anuală produs finit
30.504354752
de 0,330 litri
Column6 Column7 Sticla de 0,3 litri
Cant.an(UM) Valoare(lei) sticla de cidru, l 12

388,080.00 14087374.691 1680 litri/zi 388080 28.33333


1404.87
14088779.561

cantitatea de cidru/zi = 5040 sticle


cantitate pe an = 1 164 240 litri

3,81 ani