Sunteți pe pagina 1din 1

NOTIFICARE

Catre: dl /dna__________________
privind
incetarea Contractului Individual de Munca Nr. _____ din _____

Subscrisa SC __________ SRL, cu sediul social în _______, Str. _______________, Nr. ____,
Jud. ______, înregistrată la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr.
____________, Cod Unic de Inregistrare ______________, reprezentată legal prin
_________________ – Administrator, formuleaza prezenta

NOTIFICARE

De incetare a Contractului Individual de Munca nr. _____________ a dlui/dnei ______________,


CNP: _____________ angajat in functia de __________________, in temeiul art.31 alin.3 din Codul
Muncii (Legea 53/2003 – cu modificarile si completarile ulterioare), incepand cu data
de_________.

Conducerea Societatii si Departamentul Resurse Umane vor duce la indeplinire prezenta.

SC_________________________SRL

Am luat la cunostinta notificarea de incetare


a contractului individual de munca:________
_____________________________________
(semnatura salariatului si data comunicarii)

S-ar putea să vă placă și